1. خبری
  2. همه خبرها
  3. دنیای اقتصاد
  4. اقتصادی

صنایع متوسط؛ رکورددار نیمه‌تمام‌ها

خبرگزاری دنیای اقتصاد |
دنیای اقتصاد : رصد طرح‌های نیمه تمام صنعتی تا پایان سومین فصل سال جاری از تخصیص بیشترین سهم نیمه تمام‌ها به صنایع متوسط و بعضا کوچک حکایت دارد. صنایع متوسط (۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن) در دوره زمانی مورد بررسی در حالی بیشترین سهم از نیمه‌تمام‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند که تا پیش از این صنایع کوچک (کمتر از ۱۰ نفر کارکن) پرچمدار طرح‌های نیمه تمام محسوب می‌شدند.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره زمانی مورد بررسی ۵۶ هزار و ۱۴۲ طرح با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۹ درصد در کشور ثبت شده است که از میزان ۳۵ هزار و ۹۲۱ فقره طرح به صنایع متوسط و بعضا کوچک اختصاص داشته و سهم صنایع کوچک برابر ۱۴ هزار و ۴۸۸ فقره است. اجرای طرح ابطال جوازهای تاسیس صادره که تا پایان اسفند ۹۲ از پیشرفت فیزیکی صفر برخوردار بودند عمده دلیلی است که موجب شده تا بخشی از جوازهای صادره برای این گروه ابطال شود. این امر کاهش تعداد طرح‌های نیمه ‌تمام صنعتی کوچک را به همراه داشته است. سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ساماندهی جوازهای تاسیس صادره دو دستورالعمل را در دستور کار خود قرار داد.

حذف طرح‌‌هایی که در طول یک سال پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند. اولین گام این وزارتخانه در راستای ساماندهی جوازهای تاسیس محسوب می‌شد و در دومین گام این وزارتخانه حذف ثبت برند را برای طرح‌هایی که تنها به دریافت جواز اکتفا می‌کنند، مدنظر قرار داد؛ دو دستور العملی که اجرایی کردن آنها موجب شد تا طرح‌های متوسط جایگزین طرح‌های نیمه تمام کوچک شوند. اختصاص بیشترین سهم نیمه ‌تمام‌ها به صنایع کوچک و متوسط در حالی رخ داده است که با توجه به شرایط کنونی این دسته از صنایع می‌توانند یکی از راهکارهای گریز از تحریم‌‌های جدید باشد؛ طرح‌هایی که همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد و می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب محسوب شوند؛ با این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهکاری برای رونق این طرح درنظر گیرد تا به این طریق شاهد هدر رفت سرمایه در این صنایع نباشیم.

وضعیت نیمه‌تمام‌ها

آمار اعلام شده بیانگر آن است که از مجموع ۵۶ هزار و ۱۴۲ فقره طرح نیمه ‌تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۹ درصد، ۳۵ هزار و ۵۷۲ فقره به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد اختصاص دارد. در این‌خصوص می‌توان به وجود ۱۰ هزار و ۱۳۶ فقره طرح به صنایع ۱۰ نفر کارکن و کمتر و ۲۲ هزار و ۵۰۹ فقره طرح به صنایع با اشتغال‌زایی ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اشاره کرد.

سهم طرح‌هایی با اشتغال‌زایی ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز که از پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد برخوردار هستند نیز برابر با ۱۶۵۲ طرح برآورد شده است. همچنین طرح‌های با ۱۰۰ نفر و بیشتر کارکن نیز سهم ۱۲۷۵ را ثبت کرده‌اند. ارزیابی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشان ‌‌دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین طرح‌‌های در دست اجرا به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ ‌درصد اختصاص داشته است. طرح‌‌‌هایی مذکور به دلیل در نظر نگرفتن توجیه ‌‌پذیری، در همان مرحله اولیه به حال خود رها می‌شوند و با وجود در نظر گرفتن راهکار‌های بسیار برای تکمیل آنها، به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از این طرح‌‌‌‌ها فاقد توجیه اقتصادی هستند، شاهد پیشرفتی در روند تکمیل‌شان نبوده‌ایم. از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد اشتغال‌زایی ۹۷۵ هزار و ۷۴۷ نفری پیش‌‌بینی شده و سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۵ میلیون و ۵۰۹ هزار میلیارد ریال است.

اما برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴ هزار و ۵۳۳ فقره طرح نیمه تمام ثبت شده است. براساس آمار اعلام شده می‌توان گفت در این گروه نیز طرح‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح نیمه‌ تمام را به خود اختصاص داده‌اند، مجموع طرح‌‌های نیمه تمام این بخش برابر با ۳ هزار و ۱۰۱ فقره است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۷۷۷ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد درکشور وجود دارد. آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۳۳۹ فقره طرح است، همچنین برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۳۱۶ فقره طرح در دست اجرا است. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد، اشتغال‌‌زایی ۱۶۳ هزار و ۴۰۱ نفری پیش‌بینی شده و سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۴۹۹ هزار میلیارد ریال است.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس

سومین گروه مورد بررسی نیز به طرح‌‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد اختصاص دارد. براساس ارزیابی‌‌‌های صورت گرفته مجموع طرح‌‌‌های نیمه تمام این گروه برابر ۴ هزار و ۵۸۹ فقره است. برای این گروه نیز بخش ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌‌های نیمه‌‌تمام را به خود اختصاص داده‌ است؛ سهم این بخش برابر با ۲ هزار و ۹۷۲ فقره طرح است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۱۰۰۷ فقره طرح در دست اجرا است، طرح‌هایی که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

همچنین طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر ۳۲۹ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۲۸۱ فقره طرح در دست اجرا است. با توجه به آمار اعلام شده برای طرح‌‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد اشتغال‌‌زایی ۲۰۸ هزار و ۴۳۶ نفری پیش‌بینی شده است و سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز حدود ۹۱۱ هزار میلیارد ریال است.

همچنین آمار اعلام شده بیانگر آن است که برای طرح‌های با ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مجموع ۷ هزار و ۲۸۰ فقره طرح به ثبت رسیده که طرح‌‌‌های نیمه ‌تمام اعلام شده برای این بخش نیز در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌‌های نیمه ‌تمام قرار گرفته‌اند. مجموع طرح‌های نیمه ‌‌تمام این بخش برابر ۴ هزار و ۶۰۸ فقره طرح است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز هزار و ۷۳۵ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد در کشور وجود دارد. طرح‌‌‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۵۴۵ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۳۹۲ فقره طرح در دست اجرا است. از سوی دیگر برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد اشتغال‌‌ زایی ۱۷۲ هزار و ۱۷۶ نفری پیش‌بینی شده است. سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است.

ارزیابی‌های صورت گرفته همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد در مجموع ۴ هزار و ۱۶۸ فقره طرح به ثبت رسیده که بیشترین طرح‌‌‌‌های نیمه‌‌ تمام اعلام شده برای این بخش نیز در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن قرار دارد، مجموع طرح‌‌‌های نیمه‌ تمام این بخش برابر ۲ هزار و ۷۳۱ فقره طرح است. اما برای گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۸۳۳ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد در کشور وجود دارد. طرح‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۳۳۲ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۲۷۲ فقره طرح در دست اجرا است. با توجه به آمار اعلام شده در صورت تکمیل طرح‌‌های مذکور شاهد اشتغال‌زایی ۲۵۱ هزار و ۱۵۳ نفری در کشور خواهیم بود؛ سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بالغ بر ۷۸۱ هزار میلیارد ریال است.

خواندن خبر در سایت منبع


خبرهای مرتبط با اشتغال، صنایع کوچک، صنعت، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارتخانه از تلگرام

➖ با تفکیک وزارت صنعت موافقید؟ / تریبون: یک پرسش، یک پاسخ

▫ جمشید پژویان، اقتصاد دان در پاسخ به این سوال گفت: روز گذشته شنیدیدم که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفته بود دولت به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است، تشکیل وزارت بازرگانی سبب ساماندهی بازار می‌شود.


روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

🔴🔴۳ وزارتخانه مسئول تخصیص ارز و بانک مرکزی مسئول تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو

📍روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه سال جاری تغییر کرده و سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع و مسئول تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا براساس اولویت عمل می‌کنند.

📍 با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ادارات مسئول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص بررسی و صدور مجوز جهت تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند.

📍 بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفا بر اساس تایید وزارت صمت (مندرج در ثبت سفارش صادره) اقدام می‌کند.

📍 تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت (۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار) وزارتخانه‌های یاد شده با تایید نهایی وزارت صمت هستند و بنابراین در این ارتباط بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسئولیت دستگاه‌های یاد شده است.


‌کاهش ۳۷٫۸ درصدی تولید خودرو در کشور

🔹بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۸۷۳ هزار و ۲۴۳ دستگاه خودرو از آغاز امسال تا پایان بهمن ماه است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷٫۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. /همشهری

🔹یکی از دلایل قیمت‌های نجومی در بازار خودرو می‌تواند همین موضوع باشد.


♨ ⁣۲ خودروساز بزرگ کشور چقدر کاهش تولید داشتند؟

🔹بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از کاهش ۴۰٫۹ درصدی تولید ایران خودرو و افت ۳۷ درصدی تولید گروه سایپا از آغاز امسال تا پایان بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

⁣====


💠اطلاعیه مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودرو سازان

🔹خودرو سازان مکلف هستند نسبت به اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو اقدام نمایند.

🔹 وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای خطاب به خودرو سازان، خواستار کسب رضایت مشتریان شد.

در این اطلاعیه مهم آمده است:

🔹 تعهدات سررسید شده خودروسازان به نرخ‌های زمان تحویل قطعی مندرج در قرارداد تسویه خواهد شد.

کلیه فروش‌های خودروسازان به صورت قطعی می‌بایست با نرخ‌های ذکر شده در قرارداد تحویل گردد.

تمامی دعوت نامه هایی که بتاریخ انقضای مشخص از سوی خودروسازان صادر شده و مغایر با روش فوق می‌باشد می‌بایست عودت و اصلاح گردد.

بدیهی است با شرکت هایی که عملکرد آنها مغایر با تصمیمات فوق باشد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت


✅ معاون وزیر صنعت: مذاکره‌ای با رنو نداشته ایم/قطعا رنو بعد از مشخص شدن تحریم‌ها به ایران باز می‌گردد

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح خبر منعکس شده در برخی رسانه‌ها در خصوص بازگشت رنو به ایران گفت: شرکت رنو سرمایه گذاری قابل توجهی در ایران کرده است و منتظر مشخص شدن تحریم است.


نظرها

در ادامه بخوانید

سیلاب بیش از ۲۰۰ خودرو را برد/شهروندان شیرازی از منازل خود خارج نشوند+تصاویر

افتصادنیوزافتصادنیوز1 روز قبل
اقتصادنیوز؛ بارندگی شدید به همراه تگرگ و سیل شهروندان شیرازی و صدها هزار مسافر این شهر تاریخی را دچار مشکل کرد. عنایت‌الله رحیمی، استاندار فارس در پی جاری شدن سیلاب در دروازه قرآن، گفت: شهروندان از منازل خود به بیرون نیایند. طغیان مسیل در دروازه قرآن شیراز بیش از ۲۰۰ خودرو را با خود بردبه گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: دقایقی پیش در پی طغیان مسیل در دروازه قرآن شیراز تعدادی از خودروها در سیلاب گرفتار شدند. در این شرایط تنها نیروهای امدادرسانی که در سطح شهر شیراز دیده می‌شود نیروهای آتش نشانی است. دهقانی اضافه کرد: مسافران نوروزی برای اسکان از سالن‌های سرپوشیده مشخص شده توسط شهرداری شیراز و به ویژه نمایشگاه بین المللی شیراز واقع در شهرک گلستان استفاده کنند.

استان‌هایی که امروز در انتظار سیل هستند +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین7 ساعت قبل
افتصادنیوزافتصادنیوز1 روز قبل
اقتصادنیوز؛ علیرضا قدمی، فرمانده پلیس راه مازندران گفت که ریزش کوه منجر به مسدود شدن جاده هراز (آمل- تهران) شده است. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ جاده هراز یکی از پرترافیک‌ترین محورهای کشور با میانگین تردد روزانه بیش ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری است. فرمانده پلیس راه مازندران روز دوشنبه گفت: ریزش کوه در محدوده پلور محور هراز اتفاق افتاد که منجر به بسته شدن این محور شد. علیرضا قدمی علت ریزش کوه را بارش سنگین برف و نفوذ آب حاصل از آن در خاک کوه عنوان کرد و ادامه داد: گروههای راهداری سرگرم برداشتن سنگ ریزه‌ها از کف جاده و بازگشایی محور هستند. جاده هراز به دلیل مسافت کمتر به تهران در مقایسه با سایر محورهای مواصلاتی مازندران به پایتخت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که یک سوم ترافیک محورهای استان مربوط به این محور است.
الفالف1 روز قبل
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مشهد گفت: صادرات پیاز عامل اصلی گرانی این محصول است و کاهو و گوجه‌فرنگی نیز به همین دلیل گران شد. در سال جاری نیز همین اتفاق افتاد و ضرر و زیان‌های کشاورزان سبب شد امسال پیاز نکارند یا اینکه تولیدشان را کاهش دهند. وی ادامه داد: افزایش تقاضا و نبود پیاز در بازار باعث گرانی این محصول شد که با توجه به واردات پیاز از شهرهای جنوبی امیدورایم به ثبات قیمت در بازار میوه و تره‌بار مشهد برسیم. وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت پیاز به هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان طی چندروز اخیر در فروشگاه‌های میوه و تره بار سبب نارضایتی مردم شده است. مصدق تصریح کرد: در کنار گرانی پیاز ما شاهد کاهش قیمت برخی محصولات از جمله گوجه از ۴هزارتومان به ۳هزارتومان و خیار از ۸هزارتومان به ۶هزارتومان در سال ۹۸هستیم.
تابناکتابناک1 روز قبل
اقتصاد ایران در سالی که گذشت با فراز و فرود‌های متعددی مواجه شد. به گزارشپیش بینی رشد اقتصادینایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفتگو اظهار داشت: رشد اقتصادی ایران در سال آینده به هیچ عنوان چشم انداز مطلوبی را در برابر خود ندارد. طبیعتا مجموع این روند‌ها بر رشد اقتصادی ایران اثری کاملا منفی خواهد داشت. مثلا بارش‌های خوب سال آبی جاری شانس بهبود عملکرد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی را ایجاد کرده است. در حوزه تخصیص منابع نیز به نظر نمی‌رسد اقتصاد ایران در سال ۹۸ روندی چندان متفاوت از روند سال ۹۷ را تجربه کند.

هفت سنگ نوروزی؛ بازی‌های داستانی

38+
دیجیاتودیجیاتو21 ساعت قبل

اخبار بیشتر