صنایع متوسط؛ رکورددار نیمه‌تمام‌ها
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. دنیای اقتصاد
  4. اقتصادی

صنایع متوسط؛ رکورددار نیمه‌تمام‌ها

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد |
دنیای اقتصاد : رصد طرح‌های نیمه تمام صنعتی تا پایان سومین فصل سال جاری از تخصیص بیشترین سهم نیمه تمام‌ها به صنایع متوسط و بعضا کوچک حکایت دارد. صنایع متوسط (۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن) در دوره زمانی مورد بررسی در حالی بیشترین سهم از نیمه‌تمام‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند که تا پیش از این صنایع کوچک (کمتر از ۱۰ نفر کارکن) پرچمدار طرح‌های نیمه تمام محسوب می‌شدند.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره زمانی مورد بررسی ۵۶ هزار و ۱۴۲ طرح با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۹ درصد در کشور ثبت شده است که از میزان ۳۵ هزار و ۹۲۱ فقره طرح به صنایع متوسط و بعضا کوچک اختصاص داشته و سهم صنایع کوچک برابر ۱۴ هزار و ۴۸۸ فقره است. اجرای طرح ابطال جوازهای تاسیس صادره که تا پایان اسفند ۹۲ از پیشرفت فیزیکی صفر برخوردار بودند عمده دلیلی است که موجب شده تا بخشی از جوازهای صادره برای این گروه ابطال شود. این امر کاهش تعداد طرح‌های نیمه ‌تمام صنعتی کوچک را به همراه داشته است. سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ساماندهی جوازهای تاسیس صادره دو دستورالعمل را در دستور کار خود قرار داد.

حذف طرح‌‌هایی که در طول یک سال پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند. اولین گام این وزارتخانه در راستای ساماندهی جوازهای تاسیس محسوب می‌شد و در دومین گام این وزارتخانه حذف ثبت برند را برای طرح‌هایی که تنها به دریافت جواز اکتفا می‌کنند، مدنظر قرار داد؛ دو دستور العملی که اجرایی کردن آنها موجب شد تا طرح‌های متوسط جایگزین طرح‌های نیمه تمام کوچک شوند. اختصاص بیشترین سهم نیمه ‌تمام‌ها به صنایع کوچک و متوسط در حالی رخ داده است که با توجه به شرایط کنونی این دسته از صنایع می‌توانند یکی از راهکارهای گریز از تحریم‌‌های جدید باشد؛ طرح‌هایی که همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد و می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب محسوب شوند؛ با این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهکاری برای رونق این طرح درنظر گیرد تا به این طریق شاهد هدر رفت سرمایه در این صنایع نباشیم.

وضعیت نیمه‌تمام‌ها

آمار اعلام شده بیانگر آن است که از مجموع ۵۶ هزار و ۱۴۲ فقره طرح نیمه ‌تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۹ درصد، ۳۵ هزار و ۵۷۲ فقره به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد اختصاص دارد. در این‌خصوص می‌توان به وجود ۱۰ هزار و ۱۳۶ فقره طرح به صنایع ۱۰ نفر کارکن و کمتر و ۲۲ هزار و ۵۰۹ فقره طرح به صنایع با اشتغال‌زایی ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اشاره کرد.

سهم طرح‌هایی با اشتغال‌زایی ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز که از پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد برخوردار هستند نیز برابر با ۱۶۵۲ طرح برآورد شده است. همچنین طرح‌های با ۱۰۰ نفر و بیشتر کارکن نیز سهم ۱۲۷۵ را ثبت کرده‌اند. ارزیابی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشان ‌‌دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین طرح‌‌های در دست اجرا به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ ‌درصد اختصاص داشته است. طرح‌‌‌هایی مذکور به دلیل در نظر نگرفتن توجیه ‌‌پذیری، در همان مرحله اولیه به حال خود رها می‌شوند و با وجود در نظر گرفتن راهکار‌های بسیار برای تکمیل آنها، به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از این طرح‌‌‌‌ها فاقد توجیه اقتصادی هستند، شاهد پیشرفتی در روند تکمیل‌شان نبوده‌ایم. از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد اشتغال‌زایی ۹۷۵ هزار و ۷۴۷ نفری پیش‌‌بینی شده و سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۵ میلیون و ۵۰۹ هزار میلیارد ریال است.

اما برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴ هزار و ۵۳۳ فقره طرح نیمه تمام ثبت شده است. براساس آمار اعلام شده می‌توان گفت در این گروه نیز طرح‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح نیمه‌ تمام را به خود اختصاص داده‌اند، مجموع طرح‌‌های نیمه تمام این بخش برابر با ۳ هزار و ۱۰۱ فقره است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۷۷۷ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد درکشور وجود دارد. آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۳۳۹ فقره طرح است، همچنین برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۳۱۶ فقره طرح در دست اجرا است. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد، اشتغال‌‌زایی ۱۶۳ هزار و ۴۰۱ نفری پیش‌بینی شده و سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بیش از ۴۹۹ هزار میلیارد ریال است.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس

سومین گروه مورد بررسی نیز به طرح‌‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد اختصاص دارد. براساس ارزیابی‌‌‌های صورت گرفته مجموع طرح‌‌‌های نیمه تمام این گروه برابر ۴ هزار و ۵۸۹ فقره است. برای این گروه نیز بخش ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌‌های نیمه‌‌تمام را به خود اختصاص داده‌ است؛ سهم این بخش برابر با ۲ هزار و ۹۷۲ فقره طرح است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۱۰۰۷ فقره طرح در دست اجرا است، طرح‌هایی که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

همچنین طرح‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر ۳۲۹ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۲۸۱ فقره طرح در دست اجرا است. با توجه به آمار اعلام شده برای طرح‌‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد اشتغال‌‌زایی ۲۰۸ هزار و ۴۳۶ نفری پیش‌بینی شده است و سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز حدود ۹۱۱ هزار میلیارد ریال است.

همچنین آمار اعلام شده بیانگر آن است که برای طرح‌های با ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مجموع ۷ هزار و ۲۸۰ فقره طرح به ثبت رسیده که طرح‌‌‌های نیمه ‌تمام اعلام شده برای این بخش نیز در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌‌های نیمه ‌تمام قرار گرفته‌اند. مجموع طرح‌های نیمه ‌‌تمام این بخش برابر ۴ هزار و ۶۰۸ فقره طرح است. اما برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز هزار و ۷۳۵ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد در کشور وجود دارد. طرح‌‌‌‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۵۴۵ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۳۹۲ فقره طرح در دست اجرا است. از سوی دیگر برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد اشتغال‌‌ زایی ۱۷۲ هزار و ۱۷۶ نفری پیش‌بینی شده است. سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است.

ارزیابی‌های صورت گرفته همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی برای طرح‌‌های با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد در مجموع ۴ هزار و ۱۶۸ فقره طرح به ثبت رسیده که بیشترین طرح‌‌‌‌های نیمه‌‌ تمام اعلام شده برای این بخش نیز در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن قرار دارد، مجموع طرح‌‌‌های نیمه‌ تمام این بخش برابر ۲ هزار و ۷۳۱ فقره طرح است. اما برای گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۸۳۳ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد در کشور وجود دارد. طرح‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۳۳۲ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در حال حاضر ۲۷۲ فقره طرح در دست اجرا است. با توجه به آمار اعلام شده در صورت تکمیل طرح‌‌های مذکور شاهد اشتغال‌زایی ۲۵۱ هزار و ۱۵۳ نفری در کشور خواهیم بود؛ سرمایه در نظر گرفته شده برای این گروه نیز بالغ بر ۷۸۱ هزار میلیارد ریال است.

خواندن خبر در سایت منبع


تلگرام

خبرهای مرتبط با اشتغال، صنایع کوچک، صنعت، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارتخانه از تلگرام

‌کاهش ۳۷٫۸ درصدی تولید خودرو در کشور

🔹بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۸۷۳ هزار و ۲۴۳ دستگاه خودرو از آغاز امسال تا پایان بهمن ماه است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷٫۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. /همشهری

🔹یکی از دلایل قیمت‌های نجومی در بازار خودرو می‌تواند همین موضوع باشد.


روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

🔴🔴۳ وزارتخانه مسئول تخصیص ارز و بانک مرکزی مسئول تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو

📍روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه سال جاری تغییر کرده و سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع و مسئول تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا براساس اولویت عمل می‌کنند.

📍 با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ادارات مسئول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص بررسی و صدور مجوز جهت تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند.

📍 بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفا بر اساس تایید وزارت صمت (مندرج در ثبت سفارش صادره) اقدام می‌کند.

📍 تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت (۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار) وزارتخانه‌های یاد شده با تایید نهایی وزارت صمت هستند و بنابراین در این ارتباط بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسئولیت دستگاه‌های یاد شده است.


💠اطلاعیه مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودرو سازان

🔹خودرو سازان مکلف هستند نسبت به اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو اقدام نمایند.

🔹 وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای خطاب به خودرو سازان، خواستار کسب رضایت مشتریان شد.

در این اطلاعیه مهم آمده است:

🔹 تعهدات سررسید شده خودروسازان به نرخ‌های زمان تحویل قطعی مندرج در قرارداد تسویه خواهد شد.

کلیه فروش‌های خودروسازان به صورت قطعی می‌بایست با نرخ‌های ذکر شده در قرارداد تحویل گردد.

تمامی دعوت نامه هایی که بتاریخ انقضای مشخص از سوی خودروسازان صادر شده و مغایر با روش فوق می‌باشد می‌بایست عودت و اصلاح گردد.

بدیهی است با شرکت هایی که عملکرد آنها مغایر با تصمیمات فوق باشد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت


➖ با تفکیک وزارت صنعت موافقید؟ / تریبون: یک پرسش، یک پاسخ

▫ جمشید پژویان، اقتصاد دان در پاسخ به این سوال گفت: روز گذشته شنیدیدم که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفته بود دولت به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است، تشکیل وزارت بازرگانی سبب ساماندهی بازار می‌شود.


✅ معاون وزیر صنعت: مذاکره‌ای با رنو نداشته ایم/قطعا رنو بعد از مشخص شدن تحریم‌ها به ایران باز می‌گردد

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح خبر منعکس شده در برخی رسانه‌ها در خصوص بازگشت رنو به ایران گفت: شرکت رنو سرمایه گذاری قابل توجهی در ایران کرده است و منتظر مشخص شدن تحریم است.


♨ ⁣۲ خودروساز بزرگ کشور چقدر کاهش تولید داشتند؟

🔹بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از کاهش ۴۰٫۹ درصدی تولید ایران خودرو و افت ۳۷ درصدی تولید گروه سایپا از آغاز امسال تا پایان بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

⁣====


در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما21 ساعت قبل
آیت محمدولی در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه حباب سکه امروز ۴۰۰ هزارتومان است افزود: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۷۱۵ هزارتومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۴۰ هزارتومان ​، ربع سکه یک میلیون و ۶۲۰ هزارتومان و سکه‌های گرمی نیز ۱ میلیون و ۱۲ هزارتومان قیمت گذاری شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۳۹ هزار تومان معامله شده است. محمدولی با بیان اینکه هر انس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۴۰۳ عرضه شده است ادامه داد: امروز هر مثقال طلا با قیمت ۱ میلیون و ۹۰۳ هزارتومان به فروش رسیده است. وی گفت: وجود نوسانات مانع از رونق داد و ستد می‌شود، البته بازار از رکود محض خارج شده است.
فارسفارس9 ساعت قبل
شرکت قطر پترولیوم و شرکت نفتی شورون آمریکا امروز توافق کردند تا در شهر صنعتی راس لفانبا همکاری یکدیگر یک مجتمع پتروشیمی بسازند. این طرح بخشی از برنامه کشورهای نفتی خلیج فارس برای عبور از صادرات نفت خام و تبدیل شدن به صادرکننده محصولات پتروشیمی است. برنامه کشورهای خلیج فارس برای تبدیل شدن به صادر کننده پتروشیمی به جای نفت خامبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، شرکت قطر پترولیوم و شرکت نفتی شورون آمریکا امروز توافقنامه همکاری برای ساخت یک مجموعه پالایشگاه پتروشیمی در شهر صنعتی راس لفان قطر را امضا کردند. به گفته سعد الکعبی، مدیرعامل قطرپترولیوم، قرار است شرکت شورون آمریکا ۳۰ درصد از سهم این مجموعه پتروشیمی را در اختیار داشته و مابقی آن در اختیار شرکت قطر پترولیوم قرار گیرد. دو شرکت نفت آرامکو عربستان و شرکت ملی نفت ابوظبی متعلق به امارات نیز از برنامه برای افزایش قابل توجه ظرفیت پالایشی و تولید محصولات پتروشیمی خود خبر دادند.
صدا و سیماصدا و سیما22 ساعت قبل
مصطفی دارایی نژاد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره قیمت انواع صیفی و سبزی پرمصرف در بازار گفت: انبه از کیلویی ۱۷۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان، توت سفید از ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، دستمبو از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، زردآلو از ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، گوجه فرنگی از ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، فلفل تند ریز از ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان، بادمجان قلمی از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، پیاز زرد از ۱۰۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان، پیاز شیری از ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، فلفل دلمه‌ای سبز از ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، کاهو پیچ سالادی از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، کاهو رسمی از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، کدو مسمایی از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، گل کلم از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، کرفس از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، کلم سفید از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، کلم قرمز از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، لوبیا سبز از ۱۰۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان، خیار چنبر ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان غوره آب گیری ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان غوره عسگری ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان هویج از ۴۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان، سیب زمینی نو از ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، سبزی خوردن از ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان و سبزی جور از ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، به از ۸۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. وی افزود: قیمت برگ مو از ۵۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ تومان، گوجه سبز برقان از ۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، گوجه سبز شمال از ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، لیمو ترش میناب از ۲۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تومان، موز از ۹۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. نایب رئیس اتحادیه بار فروشان ادامه داد: انگور یاقوتی ۱۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان آلبالو تخم خارجی ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان آلبالو رسمی ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان آلو شابلون ۹۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان شلیل شبرنگ ۱۰۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان طالبی شاه پسند از کیلویی ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، هلواز ۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، گیلاس تکدانه از ۱۲ تا ۲۹ هزار تومان، گیلاس صورتی ۱۰۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ خیار رسمی از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، سیب گلاب ۱۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ تومان و هندوانه از ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان، کیوی از ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان، اناناس از کیلویی ۱۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان، خیار گلخانه از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، ملون از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، بادمجان گلخانه‌ای ۴۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان، کلم بروکلی از ۸۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان، توت فرنگی کرج از ۱۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان، توت فرنگی سنندج از ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، خربزه از ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، طالبی از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و فلفل شیرین از ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

آغاز به کار قطار بین‎المللی تهران-وان

مهرمهر17 ساعت قبل
شرکت رجا در راستای توسعه‌ همکاری‌های کشورهای منطقه و گسترش صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با همکاری راه آهن‌های ایران و ترکیه، قطار بین‌المللی تهران-وان را راه‌اندازی کرد.
ایسناایسنا23 ساعت قبل
وزیر نیرو با بیان این‌که برای تابستان سال ۹۸ حدود ۸۰۰۰ مگاوات کمبود تولید پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: به دلیل بارش‌ها حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمبود ناشی از کم‌بارشی حل شد اما حدود ۴۰۰۰ مگاوات دیگر کمبود وجود دارد. پیش‌بینی کمبود ۴۰۰۰ مگاواتی برق در تابستانوی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که آیا امسال هم مانند تابستان سال گذشته با خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده مواجه خواهیم شد یا خیر؟ گفت: از مردادماه سال گذشته برای تابستان سال ۹۸ برنامه‌ریزی کردیم و اساس را بر این گذاشتیم که شرایط آبی سال ۹۸-۹۷ مانند سال ۹۷-۹۶ باشد؛ یعنی حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمبود تولید نیروگاه‌های برق آبی را در تابستان ۹۸ داشته باشیم. وزیر نیرو ادامه داد: به دلیل کمبود بارش‌ها برای تابستان ۹۸ حدود ۸۰۰۰ مگاوات کمبود تولید پیش‌بینی کردیم که بارش‌های اخیر موجب شد حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمبود ناشی از کم‌بارشی و در نتیجه کمبود تولید برق در سدهای مخزنی که عمدتا در خوزستان قرار دارند، برطرف شوند. اما حدود ۴۰۰۰ مگاوات دیگر از ۸۰۰۰ مگاوات کمبود وجود دارد. می‌توانیم تابستان سال ۹۸ را بدون خاموشی سپری کنیم اگر …وی در ادامه تاکید کرد: می‌توانیم تابستان سال جاری را بدون خاموشی سپری کنیم اگر مصرف را به همان عادات پرمصرفی قبلی برنگردانیم یعنی اگر رشد مصرف‌مان نسبت به تابستان سال گذشته ۲٫۵ درصد بیشتر نباشد، امیدواری زیادی داریم که تابستان با آسایش سپری شود.

نظرها

اخبار بیشتر

پربحث‌ترین خبرها


سپاه می‌گوید پهپاد آمریکا رو سرنگون کرده، پنتاگون می‌گوید پهپادی نداشتیم

5 روز قبلپوشش خبری3

محمد یا محمدرضا؛ کدامیک از برادران خاتمی دروغ می‌گوید؟ + فیلم

3 روز قبلمشرق‌نیوز2

افشاکنندگان فسادهای مسئولان مورد حمایت قرار گیرند

5 روز قبلفارس2

ضوابط ویژه برای رفتار بازیگران مشهور در سفر به خارج

2 روز قبلعصر ایران1

کشف حجاب ستاره اسکندری در ترکیه + فیلم

3 روز قبلرکنا1

فیلمی از لحظه انهدام پهپاد امریکایی توسط سامانه سوم خرداد

4 روز قبلالف1

واکنش ترامپ به انهدام پهپاد گلوبال هاوک؛ چه کسی اشتباه بزرگ را کلید زد؟

4 روز قبلخبر فوری1

پرونده| زیست شبانه در تهران؛ از شب‌های رمضان تا اولتیماتوم پلیس

4 روز قبلخبرآنلاین1

حاشیه‌های مناظره زاکانی و تاجزاده/فردی که قرار بود جانشین زنگنه شود/چرا دادگاه محمدرضا خاتمی به صورت کامل از تلویزیون پخش نمی‌شود؟

5 روز قبلالف1

الکترونیک کردن خدمات و اجرای طرح کاداستر

6 روز قبلصدا و سیما1