1. خبری
  2. همه خبرها
  3. فارس
  4. فرهنگ
فارس من/ توضیحات معاون وزارت علوم درباره کارکنان قراردادی جهاددانشگاهی

فارس من/ توضیحات معاون وزارت علوم درباره کارکنان قراردادی جهاددانشگاهی

خبرگزاری فارس |
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: 50 نیروی جهاد دانشگاهی اخراج نشده‌اند، آنها پیرو تفاهم نامه‌ای که بین معاونت فرهنگی وزارت علوم با جهاد دانشگاهی وجود داشت فعالیت می‌کردند و اکنون مدت تفاهم نامه پایان یافته است.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، حدود ۵۰ نفر از کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارتباط با سامانه فارس من اعلام کردند که دستور اخراج و تسویه حساب آنها صادر شده و از این خبرگزاری خواستار پیگیری این موضوع شدند.

این افراد اعلام کردند بیشتر این کارکنان که با معاونت‌های مختلفی از جمله فرهنگی، پژوهشی و اداری و مالی وزارت علوم همکاری می‌کردند کارکنان پروژه‌ای هستند که وزارت علوم عدم همکاری با آن‌ها را اعلام کرده است.

آنچه این کارکنان وزارت علوم در نامه به نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند اینگونه است که پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شکل‌گیری معاونت فرهنگی و اجتماعی در ساختار وزارت علوم در سال ۸۲ و با توجه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عدم پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم و پست‌های جدید، معاونت فرهنگی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جذب نیرو از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طریق قرارداد غیرمستقیم با نهاد پیمانکار (جهاد دانشگاهی) کرده است که با وجود پیگیری‌های لازم از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوی نیروهای شرکتی و کسب مجوزهای لازم با عدم همکاری مواجه و از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجموعه منفک شده‌اند.

خبرگزاری فارس بر حسب وظیفه این موضوع را پیگیری کرده است که بر این اساس، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۵۰ نیروی جهاد دانشگاهی اخراج نشده‌اند بلکه آنها پیرو تفاهم نامه‌ای که بین معاونت فرهنگی وزارت علوم با جهاد دانشگاهی وجود داشت، فعالیت می‌کردند.

غفاری با اشاره به رسانه‌ای شدن خبر اخراج ۵۰ نیروی جهاد دانشگاهی، افزود: در مرحله اول باید توضیح بدهم که کسی اخراج نشده است به طوری که این ۵۰ نفر، نیروهایی بودند که در مجموعه جهاد دانشگاهی به لحاظ سازمانی و ساختاری مشغول به کار بودند اما پیرو تفاهم نامه‌ای که بین معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با جهاد دانشگاهی وجود داشت خدمات این افراد در مسائل و موضوعات فرهنگی در حوزه معاونت فرهنگی وزارت علوم انجام می‌شد.

وی افزود: با توجه به این نکته که به لحاظ ساختار سازمانی، نیروهایی در وزارت خانه می‌توانند فعالیت کاری داشته باشند که ذیل ساختار سازمانی فعالیت کنند و این ۵۰ نیرو چنین نبودند و در قالب تفاهم نامه ما با جهاد دانشگاهی در موضوعات فرهنگی مشغول بودند، دیگر نمی‌توانیم همکاری با آنها داشته باشیم.

غفاری ادامه داد: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با توجه به قوانین و مواردی که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به حضور این ۵۰ نیرو داشت تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی را پایان داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: تاکید می‌کنم ۵۰ نیروی جهاد دانشگاهی که تنها در قالب تفاهم نامه با معاونت فرهنگی و اجتماعی فعالیت می‌کردند در واقع نیروهای جهاد دانشگاهی هستند و فعالیت یا کارشان در حوزه جهاد دانشگاهی بود.

وی خاطرنشان کرد: این ۵۰ نیرو در اختیار جهاد دانشگاهی هستند تا کارهای اتمام فعالیت آنها انجام شود.

انتهای پیام/

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

پاسخ امین حیایی به درخواست ضدانقلاب برای تحریم صداوسیما

الفالف11 ساعت قبل
پاسخ امین حیایی به درخواست ضدانقلاب برای تحریم صداوسیماگروه ویدئو الف، ۱ فروردین ۱۳۹۸، ۰۹:۵۸ ۳۹۸۰۱۰۱۰۴۹۰ نظر، ۲ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

فیلم | پیام‌ نوروزی عادل فردوسی‌پور، محمود دولت‌آبادی و چند چهره‌ دیگر

خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل

کنایه «امین حیایی» به «پرویز پرستویی» درباره تحریم صدا و سیما

مهرمهر9 ساعت قبل

فیلم | کشتی حامل ۲۰۰۰ خودروی گران‌قیمت آتش‌گرفت و غرق شد

خبرآنلاینخبرآنلاین13 ساعت قبل
کشتی باری ایتالیایی که ۲۰۰۰ خودرو از جمله ۳۷ پورشه ۲۹۲ هزار دلاری را از هامبورگ به سمت کازابلانکا حمل می‌کرد، در ۱۵۰ مایلی سواحل غرب فرانسه دچار حریق شد و در آب فرو رفت. خوشبختانه ۲۷ خدمه این کشتی نجات یافته‌اند.
الفالف1 روز قبل
پس از کنار گذاشته شدن برنامه ۹۰، شایعه‌ای مبنی بر تحریم صداوسیما توسط علی دایی و علی پروین دو چهره شاخص ورزش کشور در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شد. * علی دایی، سرمربی سایپا نیز در جدیدترین اظهاراتش با بیان اینکه بارها این برنامه علیه من بوده و به آن انتقاداتی دارم ولی معتقدم که این برنامه نباید کنار گذاشته می‌شد. اما دایی هیچ حرفی مبنی بر تحریم صداوسیما بخاطر کنارگذاشته شدن یک برنامه از تلویزیون به زبان نیاورد.

ویدئو کلیپ «نوروز»، با صدای همایون شجریان

انتخابانتخاب17 ساعت قبل

اخبار بیشتر