راز تنهایی امام علی علیه السلام چه بود؟ /نوشته‌ای از دکتر علی شریعتی
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. انتخاب
  4. فرهنگ

راز تنهایی امام علی علیه السلام چه بود؟ /نوشته‌ای از دکتر علی شریعتی

انتخابخبرگزاری انتخاب |
در كتاب علی(علیه السلام) نوشته دكتر علی شریعتی آمده است: نهج البلاغه بعد از قرآن ، بزرگترین كتاب ما است كه آن را نمی خوانیم و نمی شناسیم، چنانكه قرآن را نیز نمی شناسیم و آن را فقط ستایش می كنیم، می بوسیم و تبرك می دانیم./ قرآن ونهج البلاغه را تجلیل و ستایش می كنیم، اما چه فایده و چه تاثیری می تواند داشته باشد، وقتی كه در آن تدبّر نمی كنیم./ این گونه مدح ها و محبت ها در میان همه ملت ها نسبت به معبودشان، پیغمبرشان و قهرمانانشان هست ، اما این معرفت است كه با ارزش است .
راز تنهایی امام علی علیه السلام چه بود؟ /نوشته‌ای از دکتر علی شریعتی - 0

محبت یا معرفت؟

ما بیش از هر چیز به تعلیم نیازمندیم، و حتی پیش از تبلیغ، به معرفت و آشنایی علمی نیاز داریم.

یکی از بزرگترین مسائلی که در تاریخ وجامعه ما مطرح است اسلام و تشیع می‌باشد که بسیاری از ما بدان معتقدیم، اما آن را به درستی نمی‌شناسیم. به مذهبی ایمان داریم که آشنایی درست و منطقی از آن نداریم. مثلا به علی (علیه‌السلام) به عنوان یک امام، یک مرد بزرگ، یک ابرمرد حقیقی و به عنوان کسی که همه احساس‌ها و تقدیس‌های ما را به خود اختصاص داده، اعتقاد داریم و همیشه در طول تاریخ، بعد ازاسلام، ملت ما افتخار ستایش او را داشته است، اما متاسفانه آنچنان که باید و شاید او را نشناخته است؛ زیرا بیشتر به ستایش ایشان پرداخته شده نه شناختن او.

این گونه مدح‌ها و محبت‌ها در میان همه ملت‌ها نسبت به معبودشان، پیغمبرشان و قهرمانانشان هست، اما این معرفت است که با ارزش است. امکان ندارد جامعه‌ای و ملتی علی (علیه السلام) را بشناسد و درست بفهمد، و ازشکنجه آمیزترین وسخت‌ترین محرومیت هایی که جوامع دچار آن هستند، رنج ببرد.

ما در زمان خود موظف به شناختن امام هستیم، نه محبت بدون معرفت به امام. البته نسبت به محبت ورزیدن انتقادی نداریم. چگونه ممکن است کسی علی را بشناسد و به او عشق نورزد و او را نستاید؟ اما این محبت نتیجه شناختن علی و آشنا شدن با زیبائی‌های عظیم یک روح با شکوه، و عظمت و پاکی یک انسان بزرگ است. محبتی که معلول این معرفت است، نجات بخش می‌باشد و روح زندگی یک جامعه است.

غربت نهج البلاغه

نهج البلاغه بعد از قرآن، بزرگترین کتاب ما است که آن را نمی‌خوانیم و نمی‌شناسیم، چنانکه قرآن را نیز نمی‌شناسیم و آن را فقط ستایش می‌کنیم، می‌بوسیم و تبرک می‌دانیم.

قرآن ونهج البلاغه را تجلیل و ستایش می‌کنیم، اما چه فایده و چه تاثیری می‌تواند داشته باشد، وقتی که در آن تدبر نمی‌کنیم.

نهج البلاغه به اقرار اغلب دانشمندان و نویسندگان و ادبای معاصر، حتی عرب، بعد از قرآن، زیباترین متن عربی است. مجموعه‌ای در بردارنده سخنانی عمیق در کمال فصاحت و بلاغت و کتابی حاوی دستورات ارزشمند اخلاقی است.

شاید، ۲۵ سال سکوت علی (علیه السلام) از همه سخنانی که آن حضرت در دوران عمر خویش فرموده است؛ رساتر، بلیغ‌تر، زیباتر، اثر بخش‌تر و آموزنده‌تر باشد.

سکوتی که خطاب به همه انسان هاست، انسان هایی که علی را می‌شناسند. بیست و پنج سال سکوت در نهایت سختی و سنگینی برای یک انسان، آن هم نه یک انسان گوشه گیر و راهب، بلکه یک انسان فعال اجتماعی.

امام گاه با سخنانش حرف می‌زند و گاه با سکوتش، گاه با پیروزیش درس می‌دهد و گاه با شکستش.

مخاطب امام ما هستیم و رسالت ما نیز معلوم است:

شناختن این درس‌ها، خواندن این سخنان و شنیدن این سکوت‌ها …

درد بزرگ مرد تاریخ

متاسفانه حضرت علی علیه السلام با این عظمت هنوز در بین شیعیانش نیز مجهول و ناشناخته مانده است. هنوز بسیاری از فضایل و ارزشهای انسانی ایشان را نیافته‌ایم.

اما به راستی ارزش‌های انسانی علی علیه السلام چیست؟

یکی از مسائلی که درباره ایشان مطرح نشده، مساله تنهایی علی (علیه السلام) است.

کسی که به یک معبود، به یک معشوق عشق می‌ورزد، با همه چهره‌های دیگر بیگانه می‌شود و جز در آرزوی او نیست، خود به خود وقتی که او نیست، تنها می‌ماند و کسی که با افراد و اشیای پیرامونش بیگانه است، متجانس نیست، تنها می‌ماند، احساس تنهایی می‌کند. انسان هر چه به مرحله انسان بودن، نزدیکتر می‌شود، احساس تنهایی بیشتری می‌کند. و از جامعه و زمان فاصله می‌گیرد.

در شرح حال نوابع می‌بینیم یکی از صفات شخصی آنان، تنهائیشان در زمان خود آنها است. در زمان خود مجهول اند، غریب اند و در وطن خویش بیگانه‌اند، و آیندگان بهتر می‌توانند، آنها، اثرشان، سخنانشان و سطح اندیشه و هنرشان را بهفمند.

چه کسی تنها نیست؟ کسی که با همه، یعنی در سطح همه است، کسی که رنگ زمان به خود می‌گیرد، رنگ همه را به خود می‌گیرد و با همگان تفاهم دارد و در سطح موجود است و با وضع موجود، به هر شکلش و هر بعدش منطبق است.

احساس تنهایی و خلاء، مربوط به روحی است که آنچه در این جامعه و زمان و در این ابتذال روزمرگی وجود دارد، نمی‌تواند سیرش کند.

درد انسان، درد انسان متعالی، تنهایی وعشق است.

و می‌بینیم علی (علیه السلام)، همان علی (علیه السلام) که می‌نالد و دائما فریاد می‌زند و سکوتش درد آور است. سخنش درد آور است، و همان علی که عمری شمشیر زده، جنگ‌ها کرده، فداکاری‌ها نموده و جامعه‌ای را با قدرت و جهادش پی ریخته و به وجود آورده است، حال در جمع یارانش تنهاست و نیز می‌بینیم که نیمه شبهای خاموش مدینه را ترک می‌کند وسردر حلقوم چاه، می‌نالد.

امام کسی را ندارد که برایش حرف بزند، گوشی نیست که سخنانش را بشنود، و فردی نیست که او را بفهمد.

رنج بزرگ یک انسان این است که عظمت او و شخصیت او در قالب فکرهای کوتاه و در برابر نگاه‌های پست و پلید و احساس او در روحهای بسیار آلوده و اندک و تنگ قرار گیرد. و این مرد که روی این زمین خودش را تنها می‌یابد، با این زمین و آسمان بیگانه است و فقط رسالت و وظیفه‌اش او را با این جامعه و این شهر پیوند داده است.

علی در طول تاریخ، تنها انسانی است که در ابعاد مختلف و حتی متناقضی که در یک انسان جمع نمی‌شود قهرمان است. مثل یک کارگر ساده با دست و بازویش خاک را می‌کند و در آن سرزمین سوزان بدون ابزار، قنات می‌کند، مانند یک حکیم می‌اندیشد، همچون یک عاشق بزرگ و یک عارف عظیم عشق می‌ورزد، به سان یک قهرمان شمشیر می‌زند و همانند یک سیاستمدار رهبری می‌کند و مانند یک معلم اخلاق مظهر و سرمشق فضایل انسانی برای یک جامعه است. هم یک پدر است و یک دوست وفادار و هم یک همسر نمونه.

چنین انسانی است که در دنیا تنهاست.

علی (علیه السلام) در میان پیروانش هم تنهاست، در اوج ستایش هایی که از او می‌شود مجهول مانده است. درد علی (علیه السلام) دو گونه است: یک درد، دردی است که از زخم شمشیر ابن ملجم در فرق مبارکش احساس می‌کند، و درد دیگر، دردی است که او را تنها در نیمه شب‌های خاموش به دل نخلستان‌های اطراف مدینه کشانده … و به ناله در آورده است و ما تنها بر دردی می‌گرییم که از شمشیر ابن ملجم در فرقش احساس می‌کند.

اما، این درد علی (علیه السلام) نیست،

دردی که چنان روح بزرگی را به ناله آورده است، تنهایی است، که ما آن را نمی‌شناسیم!

باید این درد را بشناسیم، نه آن درد را؛

که علی (علیه السلام) درد شمشیر را احساس نمی‌کند، و … ما

درد علی را احساس نمی‌کنیم.

پروردگارا! قلبمان را با روح آسمانی اش، پیوند زن.

برگرفته از کتاب علی (علیه السلام)، ‌ دکتر علی شریعتی

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

صعود

صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
خبر فوریخبر فوری2 ساعت قبل
تاریخ ثبت نام برای ورود به حرفه آتش‌نشان شدن اعلام شد. وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور توسط جهاد دانشگاهی کشور در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.. وی اضافه کرد: متقاضیان جهت ثبت نام می‌توانند از تاریخ ۱۰ تیر به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www. hrtc. ir مراجعه و ضمن مطالعه کامل دفترچه راهنما و شرایط و ضوابط مندرج در آن در موعد مقرر ثبت نام نمایند. قابل ذکر است داوطلبان ثبت نام میتوانند برای دریافت دفترچه استخدامی به آدرس hrtc. ir مراجعه کنند. تاریخ برگزاری آزمون تئوری روز جمعه ۱۸ مرداد ماه سال جاری است. نیروهای جدید آتش‎نشانی پس از طی کردن مراحل مختلف، دی ماه به مجموعه آتش نشانی استانهای محل تقاضا وارد می‌‏شوند.
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عکاس هشت سال دفاع مقدس در نمایشگاهی با عنوان «۴ نسل ۴ نگاه»، چهار عکس جدید را نخستین بار از روز‌های هشت سال دفاع مقدس منتشر کرده است. محمد نوروزی استاد عکاسی خبری در این نمایشگاه با بیان اینکه برایم جذاب است تا افراد حاضر را در عکس‌هایی که ۴۰سال پیش ثبت کرده‌ام، بیابم گفت: امروز دوست دارم سوژه‌های عکاسی خود و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را که در عکس هایم هستند، ببینم. وی از شاگردان و همه مخاطبان عکس هایش خواسته است از عکس هایش، عکس بگیرند و در فضای مجازی منتشر کنند تا صاحبانشان را بیابند. این نمایشگاه با حضور ۴ نسل از عکاسان در فرهنگستان هنر برپا شده است. بازدید برای عموم از نمایشگاه ۴نسل ۴نگاه، از فردا پنجشنبه ۶ تیر از ساعت ۱۰ تا ۱۹ و جمعه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ امکان پذیر است.
سینماپرسسینماپرس8 ساعت قبل
سینماپرس: انیمیشن «سیاه و سفید» به کارگردانی محمدعلی سلیمان‌زاده به بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن سئول کره‌جنوبی راه یافت. به گزارش سینماپرس، انیمیشن «سیاه و سفید» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همراه ۶ اثر دیگر ایرانی در بخش‌های مختلف جشنواره بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن سئول کره‌جنوبی (سیکاف) به نمایش گذاشته می‌شود. امسال ۲۵۶۵ فیلم انیمیشن از ۹۳ کشور جهان در جشنواره بین‌المللی انیمیشن «سیکاف» شرکت کردند که ۱۰۳ فیلم از ۲۸ کشور در بخش مسابقه نمایش داده می‌شود. جشنواره بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن سئول کره‌جنوبی از بخش‌هایی همچون فیلم‌های بلند، کوتاه، دانشجویی، فیلم‌های کودکان و آنلاین «سیکاف» و بخش ویژه تشکیل شده است. بیست‌وسومین جشنواره فیلم انیمیشن و کارتون سئول (SICAF) از ۲۶ تا ۳۰ مرداد سال ۱۳۹۸ در کوئکس سئول پایتخت کره جنوبی برگزار می‌شود.
صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، آزمون‌های مربوطه در روز جمعه ۲۱ تیر ۹۸ همزمان در شهر‌های تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، کرج، کرمان، کرمانشاه، ساری، رشت و اردبیل برگزار خواهد شد. زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز چهارشنبه ۱۹ تیر است. دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش و پذیرش به نشانی english. iau. ac. ir/ept ثبت نام کنند و از منابع و بودجه بندی سؤالات این آزمون‌ها آگاهی یابند. شایان ذکر است به دلیل برگزاری همزمان آزمون EPT و آزمون فراگیر مهارت‌های عربی هر داوطلب مجاز به ثبت نام در یکی از آزمون‌ها است و شرکت همزمان در دو آزمون فوق امکان پذیر نیست.
الفالف9 ساعت قبل

نظرها

اخبار بیشتر