1. خبری
  2. همه خبرها
  3. الف

طلبه‌های خارجی درحال رنگ کاری!

الفخبرگزاری الف |
این گروه مزین به نام شهید ادواردو آنیلی شامل ۳۵ طلبه آقا و خانوم خارجی از ۱۵ کشور جهان بود که از ۲۶ اسفند ماه تا ۴ فروردین به مدت ۷ روز در این اردو شرکت کردند.

نظرها

اخبار بیشتر