تونل آکواریوم اصفهان
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. مهر

تونل آکواریوم اصفهان

مهرخبرگزاری مهر |

تونل آکواریوم اصفهان - 1

تونل آکواریوم اصفهان - 4

تونل آکواریوم اصفهان - 6

تونل آکواریوم اصفهان - 8

تونل آکواریوم اصفهان - 10

تونل آکواریوم اصفهان - 12

تونل آکواریوم اصفهان - 14

تونل آکواریوم اصفهان - 16

تونل آکواریوم اصفهان - 18

تونل آکواریوم اصفهان - 20

تونل آکواریوم اصفهان - 22

تونل آکواریوم اصفهان - 24

تونل آکواریوم اصفهان - 26

تونل آکواریوم اصفهان - 28

تونل آکواریوم اصفهان - 30

تونل آکواریوم اصفهان - 32

تونل آکواریوم اصفهان - 35

تونل آکواریوم اصفهان - 37

تونل آکواریوم اصفهان - 39

تونل آکواریوم اصفهان - 41

تونل آکواریوم اصفهان - 43

تونل آکواریوم اصفهان - 45

تونل آکواریوم اصفهان - 47

تونل آکواریوم اصفهان - 49

تونل آکواریوم اصفهان - 51

تونل آکواریوم اصفهان - 53

تونل آکواریوم اصفهان - 55

تونل آکواریوم اصفهان - 57

تونل آکواریوم اصفهان - 59

تونل آکواریوم اصفهان - 61

تونل آکواریوم اصفهان - 63

تونل آکواریوم اصفهان - 65

خواندن خبر در سایت منبع


تلگرام

خبرهای مرتبط با آکواریوم، اصفهان و ماهی از تلگرام

ماهی گلدفیش چشم تلکسوپی تنها ماهی درجهان که بزرگترین چشم هارا نسبت به جثه‌اش دارد

چشمان این ماهی حتی از معده‌اش بزرگتر است


انیمیشن در جستجوی نمو در انتقاد به نگهداری دلقک ماهی‌ها در آکواریوم بود اما برخلاف انتظار سازندگان، پس از پخش این انیمیشن میزان خرید و نگهداری دلقک ماهی در آکواریوم، سه برابر افزایش یافت!


دریاچه دوقلوی «سیاه گاو» در شهرستان آبدانان به عنوان آکواریوم طبیعی ایلام شناخته می‌شود و از پدیده‌های نادر در کشورمان به شمار می‌رود.


این تصویر مربوط به آکواریوم «بهشت دریایی» در یوکوهاما ژاپن است

جایی که پله برقی از دل آکواریوم رد می‌شود.


تحقیقات نشان می‌دهد که نگاه کردن به آکواریوم به مدت ۱۰ دقیقه میتواند فشار خون، استرس و ضربان قلب را به شدت کاهش دهد و خلق و خو را بهبود بخشد


نظرها

اخبار بیشتر