1. خبری
  2. همه خبرها
  3. خبرآنلاین

فیلم | طول کهکشان راه شیری ۹۴۰۰۰۰ تریلیون کیلومتر است!

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین |
طول کهکشان راه شیری ۱۰۰ هزار سال نوری است. هر یک ثانیه نوری معادل ۳۰۰ هزار کیلومتر و هر سال نوری ۹.۴ تریلیون کیلومتر است.

دریافت ۵ MB

یعنی باید ۱۰۰ هزار سال به سرعت نور حرکت کنید تا طول کهکشان راه شیری را طی کنید.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

اخبار بیشتر