1. خبری
  2. همه خبرها
  3. الف

تصویر دیده نشده از شهید طیب حاج رضایی در حاشیه دادگاه سال ۱۳۴۲

الفخبرگزاری الف |
نوجوانی که در کنار او ایستاده، فرزندش بیژن حاج رضایی است که دیروز صبح دار فانی را وداع گفت. در تصویر، گوش چپ طیب، به خاطر ضرباتی که هنگام بازجویی خورده و منجر به خونریزی شده بود. پانسمان شده است.

نظرها

اخبار بیشتر