ویدیو/ اینجا عمیق‌ترین نقطه دریاهاست که تازه کشف شده؛ زندگی چند نوع ماهی و البته پلاستیک و زباله‌های انسانی!
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. انتخاب

نظرها

اخبار بیشتر