دعای روز یازدهم ماه رمضان
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. مهر

دعای روز یازدهم ماه رمضان

مهرخبرگزاری مهر |
خدایا در این ماه نیکی را محبوب من گردان، و نادرستی‌ها و نافرمانی‌ها را مورد کراهت من قرار ده، و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان، به یاری ات ای فریادرس دادخواهان.

نظرها

اخبار بیشتر