مقایسه تسهیلات پرداختی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف در سال ۹۷
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. ایبنا
  4. اقتصادی
مقایسه تسهیلات پرداختی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف در سال ۹۷

مقایسه تسهیلات پرداختی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف در سال ۹۷

ایبناخبرگزاری ایبنا |
بررسی تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف در سال ۹۷ نشان می دهد که بازرگانی و خدمات سهمی ۵۲ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده و ارزش افزوده ای ۶۸.۱ درصدی داشته اند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی روند تسهیلات پرداختی از سال ۹۰ تا ۹۷ را بررسی کرده است. بر این اساس در حالی که در سال ۱۳۹۶ نظام بانکی ۶۱۳٫۹ هزار میلیارد تومان به طرح‌های مختلف تسهیلات پرداخت کرده بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۷۷۳٫۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد نشان می‌دهد.

سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و سهم ایجاد و توسعه کسب و کارها از این سهم افزایش یافته است.

در سال ۹۷، سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از تسهیلات ۵۶ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای سال قبل از آن ۶۲ درصد بوده است.

مقایسه تسهیلات پرداختی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف در سال ۹۷ - 4

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با مقایسه تسهیلات پرداختی به بخش‌ها و ارزش افزوده ایجاد شده توسط هر بخش، اعلام کرده است: در حالی که سهم بخش بازرگانی از، خدمات و متفرقه از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته معادل ۵۲ درصد بوده اما نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش افزوده در این بخش‌ها ۶۸٫۱ درصد بوده است.

همچنین سهم ارزش افزوده این بخش‌ها از GDP در ۹ ماهه نخست سال قبل معادل ۳۴٫۲ محاسبه شده است.

این در حالی است که در سال ۹۶، بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه ۵۵٫۲ از کل تسهیلات پرداختی در این سال، ۳۶٫۶ درصد از ارزش افزوده GDP و نسبت ۵۴٫۷ درصدی از ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است.

در سال گذشته نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان معادل ۳۹٫۹ درصد بوده است. این در حالی است که سهم ارزش افزوده این بخش از GDP در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ معادل ۱۵٫۱ درصد بوده است. همچنین مسکن و ساختمان ۱۳٫۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ را به خود اختصاص داده‌اند.

سال ۹۶، سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی ۸٫۴ درصد بوده و ارزش افزوده این بخش از GDP معادل ۱۶٫۳ درصد و نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش افزوده آن نیز ۱۸٫۷ درصد بوده است.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران

مقایسه تسهیلات پرداختی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف در سال ۹۷ - 11

اما در حالی که بخش صنعت و معدن ۲۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته را به خود اختصاص داده است اما سهم ارزش افزوده این بخش از GDP معادل ۳۶٫۳ درصد محاسبه شده است. همچنین نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش افزوده صنعت و معدن ۳۳٫۴ درصد بوده است.

در سال ۹۶، سهم صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی ۲۸٫۴ درصد بوده است. همچنین سهم ارزش افزوده این بخش از GDP معادل ۳۲٫۷ درصد و نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش افزوده این بخش نیز ۳۱٫۵ درصد بوده است.

از سوی دیگر بخش کشاورزی سهمی ۷٫۶ درصدی از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. سهم ارزش افزوده این بخش از GDP در ۹ ماهه نخست سال قبل ۸٫۸ درصد محاسبه شده و نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش افزوده این بخش نیز ۳۸٫۵ درصد محاسبه شده است.

مقایسه آمار تسهیلاتی بخش کشاوزی در سال ۹۷ با سال قبل از آن نشان می‌دهد که در سال ۹۶ سهم کشاورزی از کل تسهیلات ۸ درصد، سهم آن از ارزش افزوده از GDP معادل ۸٫۳ درصد و نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش افزوده این بخش نیز ۳۵٫۱ درصد بوده است.

مقایسه تسهیلات پرداختی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف در سال ۹۷ - 16

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارش خود نوشته است که متوسط نسبت اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی به GDP در سال ۲۰۱۷، معادل ۱۰۵ درصد بوده است.

این نسبت برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۱۰۵ درصد و برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا ۱۱۸ درصد محاسبه شده است.

این گزارش همچنین نسبت اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی به GDP کشورها در سال ۲۰۱۷ نیز نشان می‌دهد که ژاپن با نسبت ۱۶۹ درصد در رتبه نخست قرار دارد و کشورهای چین با ۱۵۶، کره جنوبی با ۱۴۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

براین اساس نسبت اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی به GDP در سال ۲۰۱۷ برای ایران نیز معادل ۴۰٫۸ درصد بوده است.

مقایسه تسهیلات پرداختی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف در سال ۹۷ - 21

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

اخبار بیشتر

پربازدیدترین خبرها

همه

پربحث‌ترین خبرها