شهر تاریخی پترا
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. الف

شهر تاریخی پترا

الفخبرگزاری الف |
پترا شهری است کامل که در کوه و در تخته سنگ‌هایی به رنگ گل سرخ یا رنگ صورتی تراشیده شده‌است. کلمه پترا به زبان یونانی به معنی صخره است و، چون این شهر باستانی تماماً در سنگ (صخره) کنده شده‌است آنرا پترا نامیده‌اند. این شهر در جنوب امان است./ میزان

نظرها

اخبار بیشتر