اقتصاد ایران متاسفانه تاب آورنیست
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. ساعت ۲۴
  4. اقتصادی
اقتصاد ایران متاسفانه تاب آورنیست

اقتصاد ایران متاسفانه تاب آورنیست

ساعت ۲۴خبرگزاری ساعت ۲۴ |
ساعت24 -نتایج به دست آمده از پژوهش نهادهای معتبر جهانی نشان می دهد اقتصادایران دربرابر شوکهای خارجی و یا شوکهای سرچشمه گرفته ازمناسبات داخلی تاب آوری کمی دارد و درمیان بدترین کشورها از نظر شاخص تاب آوری جهانی قرار دارد.

شاخص تاب آوری جهانی یکی از شاخصهایی است که می‌تواند در جهت تصمیم گیریهای شرکتها به لحاظ ارزیابی تاب آوری محیط کسب وکار، میزان ریسک کشورها و مخاطرات موجود در آنها موثر باشد. در آخرین گزارش شاخص تاب آوری جهانی در سال ۹۱۰۲، نروژ توانسته بهترین جایگاه را در میان۱۳۰ کشور مورد بررسی کسب کند. در این بین ایران با رتبه ۱۲۰، جزو یکی از کشورهای با میزان تاب آوری پایین قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۹، بسیاری از رهبران کسب و کارها با نااطمینانی هایی در ارتباط با چشم انداز کاهش سرعت رشد اقتصادی جهان و عواملی که برای سازمانهایشان حائز اهمیت است، مواجه شده‌اند. این عدم اطمینان با توجه به نگرانیهای مربوط به قوانین تجارت جهانی در سال پیش رو و ضعیفتر شدن اقتصادها، شدیدتر نیز شده است. به دنبال نااطمینانیهای سیاسی در اروپا، و تنش نگرانیهای مربوط به برگزیت‌های تجاری فیمابین آمریکا و چین، تولیدکنندگان بزرگ در اقتصادها در حال تغییر پیش بینی سود بنگاهها، سود سهام و پاداشها در نتیجه چشم انداز رشد ضعیف‌تر هستند. درعین حال، تهدیدات تعرفه‌ای و ضد تعرفه‌ای نگرانیهایی را در زنجیره‌های تامین و در کشورهایی از جمله مالزی، تایلند، ویتنام و فیلیپین ایجاد کرده است. موضوع انتخاب محل کسب وکار بنگاهها بدلیل تاثیر تغییرات اقلیمی و هوایی بویژه در مکانهایی که با این مسائل مواجه هستند، پیچیده شده و بر نحوه هدایت و تحول کسب وکارها، تاثیر گذاشته است.

ایران ناتاب اور

ایران در شاخص تاب اوری جهانی رتبه ۱۲۰ از میان ۱۳۰ کشور را کسب کرده و امتیاز آن نیز ۱۸٫۴ بوده است. این درحالی است که جایگاه پاکستان در این شاخص ۱۱۸ و تقریبا به ایران نزدیک بوده است. اما کشورهای عربی از جمله قطر، امارات متحده عربی و عمان به ترتیب رتبه‌های ۲۶و، ۳۳ و ۵ا را کسب کرده‌اند که نشان دهنده تاب آوری بیشتر انها است. در میان سه سطح تشکیل دهنده شاخص تاب آوری جهانی، ایران در زنجیره تامین امتیاز بالاتری را نسبت به سایر سطوح کسب کرده است. امتیاز ایران در سه سطح اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین به ترتیب امتیازهای ۲۱٫۸، ۶٫۷ و ۳۲ را کسب کرده که کمترین امتیاز مربوط به کیفیت ریسک است. قطر در سطح اقتصاد امتیاز کامل ۱۰۰ را کسب کرده و امارات متحده و عمان نیز به لحاظ وضعیت اقتصاد امتیاز بالاتری را نسبت به سایر سطوح بدست آورده‌اند. در ۵ سال اخیر، روند امتیازی ایران تا سال ۲۰۱۸۲ افزایشی و رو به بهبود بوده ولی در سال ۲۰۱۹ امتیاز به کمترین رقم طی ۵ سال گذشته تنزل کرده است. رتبه ایران هم در این شاخص هر ساله بهبود داشته و در سال ۹۱۰۲ بهترین جایگاه را با وجود افت قابل توجه امتیاز، کسب کرده است. جزئیات رتبه و امتیاز ایران در شاخص تاب آوری جهانی برای سه سطح و ۱۲ محرک نیز اندازه گیری شده است. در میان۱۲ محرک هسته این شاخص، ایران در بهره وری وکیفیت ریسک طبیعیبه ترتیب با رتبه‌های ۶۲ و ۶۸ بهترین عملکرد را داشته است. در عین حال، بدترین رتبه ایران نیز مربوط به محرک حکمرانی شرکتها با رتبه ۱۲۵ است. در سال ۲۰۱۹، بدترین امتیازهای متعلقه ایران مربوط به قرارگرفتن در معرض مخاطرات طبیعی است که صفر می‌باشد و پس از ان بهره وری است که ۱۴٫۸ است. ایران در شاخص حکمرانی شرکتها ۲۲٫۵ را داشته که امتیاز بسیار پایینی است و بهترین امتیازها نیز مربوط به نرخ شهرنشینی ۶۹٫۳ و شدت انرژی ۵۷ و کیفیت زیر

در سایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس

شرایط و وضعیت هر کشوری با توجه به وابستگیهای داخلی و آسیب پذیریهایش، به گونه‌ای منحصر به فرد است. شاخص تاب آوری جهانی سال ۲۰۱۹ ابزار جامعی است که از طریق ترکیب محرکهای هسته‌ای تاب آوری بنگاهها و برجسته کردن نقاط ضعف در نهایت منابعی را در اختیار بنگاهها می‌گذارد تا با کمک آنها، ریسکهای پیشرو را ارزیابی و مهار کنند. به منظور اطمینان از اینکه کسب و کارها تاب آور باقی می‌مانند، مهم است مدیران ظرفیت بنگاههایشان را در زمینه تحمل و رفع اختلال‌های موجود، شناسایی و اندازه گیری کنند. رویدادهای سایبری، طوفان و زلزله جزو مهمترین اخبار سال ۲۰۱۹ هستند. حوادث شدید آب و هوایی نیز به شکل سیل در سواحل و آتش سوزیهایی که بخشهایی از آمریکا، کانادا و استرالیا را ویران کرده، بروز کرده است. جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین و در عین حال، بحثهای سیاسی پیرامون اتحادیه اروپا و برگزیت هنوز در صدر اخبار قرار دارند. از این رو، شاخص تاب آوری جهانی FM میتواند منبعی برای کمک به مدیران در جهت ارزیابی توان آسیبپذیری و تابآور کردن بنگاههایشان در سراسر جهان باشد.

منبع: اتاق بازرگانی تهران

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

اخبار بیشتر

پربحث‌ترین خبرها