وقتی در خوردن، مغز به بیراهه می‌رود!
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. عصر ایران
  4. اجتماعی

وقتی در خوردن، مغز به بیراهه می‌رود!

عصر ایرانخبرگزاری عصر ایران |
میز رستوران د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر چشم به هم زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی از سفارش های رنگ وارنگ آن ها پر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کسری از ثانیه، انصراف شان از اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه تناول با عقب کشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن از میز نمایان شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وقتی در خوردن، مغز به بیراهه می‌رود! - 0

محمد جلالی؛ عصر ایران- د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر یکی از مغازه‌های فست‌فود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتظر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت سفارش، به گارسون‌ها چشم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخته بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م که با سرعتی بی نظیر منوها را آماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ها می‌رساند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آن‌ها نیز با ولع از این سفارش‌ها استقبال می‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

ناخود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آگاه چشمم به خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای افتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که بی تابی برای سفارش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن حسابی آن‌ها را گرسنه نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن منو غذا سفارش‌های ریز و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رشت بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غه قیمت روی کاغذ گارسون ثبت شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از انواع ساند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویچ تا پیش غذا و سالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نوشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی‌های مختلف.

میز رستوران د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر چشم به هم زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی از سفارش‌های رنگ وارنگ آن‌ها پر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کسری از ثانیه، انصراف شان از اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه تناول با عقب کشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن از میز نمایان شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی که از آن همه سفارش، تنها یک سوم مصرف شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آنچه که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نهایت باقی ماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انبوهی از ساند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویچ‌‌ها، سالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خوراکی‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست خورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و نخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!

از گارسون د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل این همه اسراف را پرسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م و او پاسخ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: آخر شب‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن تلنبار پلاستیک‌های زباله با غذاهای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستکاری شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه که راهی زباله ‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انی می‌ شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تاسف بار است د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی که هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کانی که شب‌ها سر گرسنه بر بالین می‌گذارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

خبری: اخبار اجتماعی ایران

اشتباه کار کجاست؟ آیا مغز فرمان اشتباه می‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ چرا برخی بی توجه به نیاز جسمی خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به غذا، مسبب اسراف هایی جبران نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی می‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ به راستی چه باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ اینجاست که مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یریت مصرف را باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفت.

اگر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این مثال پد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه به تعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و حجم غذای مصرفی هریک سفارش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قطعا چنین زیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه روی نمی‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

این کاملا واضح است که کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کان حجم کمتری نسبت به بزرگسالان به غذا نیاز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لذا باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازه ساند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویچ‌های کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک و بزرگسال متفاوت باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

این گونه هم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر هزینه و هم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مصرف صرفه‌جویی می‌‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیا و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان کمپین ‌های مختلفی به راه افتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه که غذاهای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست نخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه رستورانی را جمع‌ آوری و به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست نیازمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان می‌رسانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما باز هم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌استان تکراری غذاهای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست نخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ‌ای که به زباله ‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انی سپرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه می‌‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و تا زمانی که ما از کانون خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یریت مصرف را شروع نکنیم نمی‌‌توانیم امید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به آیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه این مسائل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته باشیم.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

کاهش دما در استان‌های ساحلی دریای خزر

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
مرتضی ضرابی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره آخرین وضعیت جوی کشور افزود: هوای گرم غالب نقاط کشور را دربرگرفته و در یکی دو روز آینده نیز ماندگار خواهد بود، اما در استان‌های ساحلی دریای خزر با شمالی شدن سوی جریانات هوا از فردا بعدازظهر شرایط برای کاهش دما در این استان‌ها کاملا مهیا می‌شود و این کاهش دما سه شنبه و بامداد چهارشنبه در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و حتی اردبیل حس می‌شود. وی گفت: رگبار‌های تابستانی عمدتا در ساعات بعدازظهر رخ می‌دهد و شرایط آن در بخش‌های شمالی و غربی استان هرمزگان، جنوب استان کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و بخش‌های جنوبی و شرقی استان فارس کاملا مهیاست و می‌تواند منجر به سیلابی شدن رودخانه‌ها شود بنابراین توصیه می‌کنیم از توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری شود. ضرابی گفت: ​ وزش باد‌های ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان کماکان در نوار شرقی کشور حاکم است، به ویژه جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد به طوری که سرعت وزش باد در زابل و ایرانشهر زیاد شده و به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت نیز می‌رسد. کارشناس هواشناسی افزود: پیش بینی می‌کنیم با افزایش سرعت وزش باد در بخش‌هایی از استان‌های قم، مرکزی و جنوب استان تهران در ساعات بعدازظهر کیفیت هوا در این استان‌ها کاهش یابد.
فردا نیوزفردا نیوز1 روز قبل
زن جوان که متهم است شوهر سالخورده و نابینایش را کشته دیروز پای میز محاکمه جرمش را انکار کرد و مدعی شد شوهرش احتمالا از بلندی به پایین سقوط کرده و فوت شده است. پدرم چند سال قبل ملکی را به نامادری صلح کرده بود و آن‌ها سر این موضوع با هم اختلاف داشتند. من شک ندارم او آخرین بار با پدرم درگیر شده و او را از بلندی به پایین پرت کرده است. سپس زن جوان در جایگاه ویژه ایستاد و منکر اتهام قتل شد. وی درباره تماس هایش با مرکز مشاوره قوه قضاییه نیز گفت: من سوالات را درباره فوت شوهر مطرح نکرده بودم.
صدا و سیماصدا و سیما51 دقیقه قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست، پیرو انتشار مطلبی مبنی بر سوءاستفاده از نام و اعتبار این شرکت برای فروش کالا و خدمات و ایجاد شائبه دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی پست، هرگونه همکاری با چنین مجموعه‌هایی رد شد. شرکت پست همچنین از مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی خواسته است پیش از خرید، انعقاد قرارداد یا مشارکت، از صحت اطلاعات ارائه شده مطمئن شوند و موارد را از این شرکت استعلام کنند.
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین گزارشی از برگزاری جلسه ستاد فرهنگی عراق و آخرین وضعیت ستاد اربعین در عراق ارائه کرد و گفت: همه مسؤولان در تلاش‌اند تا با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دقیق زمینه حضور زائران ایرانی را مراسم اربعین حسینی فراهم کنند. حجت‌الاسلام حمید احمدی افزایش جمعیت و نبود زیرساخت‌های لازم برای استقبال از زائران اربعین را یکی از دغدغه‌های اصلی ستاد اربعین برشمرد و افزود: باید برنامه‌های آموزشی و توجیهی مختلفی برای زائران اربعین برگزار شود تا بدانند که سفر اربعین یک سفر رایگان نیست و با چنین نگاهی به زیارت عتبات عالیات نروند. در ادامه جلسه هر یک از اعضای شرکت‌کننده به ارائه دیدگاه‌ها و طرح‌های خود در خصوص برگزاری جلسات توجیهی، آموزشی و اطلاع‌رسانی زائران اربعین حسینی ارائه کردند. در این جلسه دبیر کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین، به نمایندگی از اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور حاضر و به اعلام برنامه‌های قرآنی مصوباز جمله برنامه ریزی برای گسترش محافل قرآنی در مسیر کربلا به نجف، سامرا و کاظمین اشاره کرد، همچنین مقرر شد محافل ویژه‌ای در سامرا و کاظمین برگزار شود. سازمان حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه، هیأت رزمندگان اسلام، تشکل تبلیغ گروهی طلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور حضور داشتند.
فارسفارس5 ساعت قبل
به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، دو گونه‌ به‌نام ‏Plesiastrea versipora‏ و Pavona ‎explanulata ‌‏ در اعماق ۶ تا ۸ متری در روی بستر صخره‌ای، برای نخستین بار در منطقه سمبارون مابین جزایر کیش و هندورابی روئیت و گزارش شد. «سمبارون» نام ‏منطقه‌ای با تپه‌های صخره‌ای زیردریایی است که مابین آب‌های جزایر کیش و هندورابی واقع شده است. فاصله سمبارون تا ‏کیش ۱۰ و تا هندورابی ۷ کیلومتر است. عمق آب در بالای این تپه بین ۴ تا ۱۲ متر در نوسان است، اما عمق آب‌های اطراف ‏آن بالغ بر ۴۰ متر نیز می‌شود. ‏از نظر این پژوهشگران خوشبختانه به علت دور بودن این منطقه از جزایر کیش و هندورابی، مرجان‌های آن به طور نسبی نه تنها ‏تحت تاثیرات سوء انسانی قرار ندارند، ‌ بلکه دارای تنوع و فراوانی نسبتا زیادی نیز هستند و از سلامت نسبی مطلوبی ‏برخوردارند.
صدا و سیماصدا و سیما3 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به اعزام چند گروه بازرسی به مناطق مختلف کشور در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در دست اندازی به منابع طبیعی، صاحبان قدرت و ثروت با ارتباطات ناسالم و اعمال نفوذ، در اراضی مختلف تغییر کاربری‌های غیرمجاز داده‌اند و مجوز‌هایی صادر شده که همه قابل بررسی است و انجام خواهد شد. وی در ادامه گفت: با روی گشاده با مردم مواجه شدن و مردمی بودن، وظیفه همه مدیران و مسئولان است تا مردم احساس کنند قبل از اینکه در‌ها باز باشد، با روی باز روبرو هستند. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای ائمه جمعه کشور محور‌هایی داشت و نه فقط امامان جمعه بلکه همه ما و همه مدیران در سراسر کشور مخاطب این رهنمود‌ها هستیم و یکی از این موارد، گشاده رویی با مردم است. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: این مسئله در رفتار قضایی، اداری و نظارتی مجموعه قضایی باید برای همه مردم امیدآفرین باشد و مردم احساس کنند ظالم به کیفرش می‌رسد و دستگاه قضایی از حق مظلوم دفاع می‌کند. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی درباره تاثیر نپذیرفتن از صاحبان قدرت و ثروت افزود: این مسئله برای همه مدیران به ویژه مسئولان قوه قضاییه مهم است. وی به اعزام چند گروه بازرسی به مناطق مختلف کشور در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در دست اندازی به منابع طبیعی، صاحبان قدرت و ثروت با ارتباطات ناسالم و اعمال نفوذ در اراضی مختلف تغییر کاربری‌های غیرمجاز داده‌اند و مجوز‌هایی صادر شده است که همه قابل بررسی است و انجام خواهد شد.

نظرها

اخبار بیشتر