عمو پورنگ کنار مادر و خواهرانش+عکس
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. پارس نیوز
  4. سرگرمی

در ادامه بخوانید

مهرمهر2 ساعت قبل
صنعت مد شامل: محصولات مد فصلی است که در دوره‌ی عمر کوتاه دارند، زودگذر هستند و وسایل و روش‍های ارتباطی خود را دارند. (صفحه ۲۹) نویسنده درباره تولید محصولات مد و کنترل هزینه‌ها می‌نویسد: شرکت‌های مد تفاوت‌های بین‌هزینه‌ها و قیمت‌های خود را به دلیل عمر کوتاه مدت محصولات مد به دقت ارزیابی می‌کنند. در رابطه با تغییرات ثابت محصولات مد، مصرف‌کنندگان خواهان اطلاعات مهم برای مطمئن شدن از انتخاب‌های مد خود هستند. مصرف خریداران مد را قادر می‌سازد که ثروت، سلیقه و دانش خود را درباره‌ی مد نشان دهند. چنین مزایایی از طریق پذیرش محصولات مد، تغییر موقعیت اجتماعی و انعکاس تصویر هویت و ارزش‌های خود به دست می‌آید.

نظرها

اخبار بیشتر