دعای افتتاح با صدای احمد الفتلاوی
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. تابناک

دعای افتتاح با صدای احمد الفتلاوی

تابناکخبرگزاری تابناک |
دعای افتتاح از دعاهای شب‌های ماه رمضان است که محمد بن عثمان از نایبان خاص امام زمان (عج) آن را نقل کرده است. دعای افتتاح شامل مطالب خداشناسی است و عده‌ای از علما بر آن شرح نوشته‌اند. بند آخر این دعا به این امور اشاره دارد: اظهار علاقه به دولت اسلامی در پرتو ظهور امام مهدی(عج)، بیان هدف حکومت اسلامی و وظیفه شیعیان در قبال آن. دعای افتتاح را سیدبن طاووس در اقبال الاعمال، شیخ طوسی در مصباح المتهجد، کفعمی در مصباح و البلد الامین، مجلسی در زاد المعاد و شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان، نقل کرده‌اند. بنابر منابع، راوی این دعا محمد بن عثمان بن سعید، از نایبان امام زمان (عج) است. گرچه این دعا به حسب ظاهر از امام معصوم (ع) نقل نشده است؛ لکن با توجه به این که ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری از نوّاب خاص حضرت مهدی (عج) بوده و به خواندن این دعا مداومت داشته و نیز با توجه به مضامین عالیه دعا و اعتماد سید بن طاووس، می‌توان اطمینان پیدا کرد که این دعا از ناحیه مبارکه امام عصر (عج) و یا از سایر معصومین (ع) به دست او رسیده باشد. دعا، حمد و ثنای الهی را با این عبارت آغاز می‌کند: «اَللّهُمَّ اِنّی اَفْتَتِحُ الثَّنآءَ بِحَمْدِکَ: بار خدایا من ثنای تو را با حمدت آغاز می‌کنم» به همین سبب نام آن «افتتاح» است.

کد ویدیو دانلودفیلم اصلیکیفیت 480کیفیت 284

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان

اللهم انى افتتح الثنآء بحمدک و انت مسدد للصواب بمنک و ایقنت انک انت

خدایا من ستایش را به وسیله حمد تو مى گشایم و تویى که به نعمت بخشى خود بندگان را به درستى وادارى و یقین دارم که براستى تو

ارحم الراحمین فى موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فى

مهربانترین مهربانانى اما در جاى گذشت و مهربانى ولى سخت‌ترین کیفرکننده اى در

موضع النکال والنقمه و اعظم المتجبرین فى موضع الکبریآء

جاى شکنجه و انتقام و بزرگترین جبارانى در جاى بزرگى و

والعظمه اللهم اذنت لى فى دعآئک و مسئلتک فاسمع یا سمیع

عظمت خدایا تو به من اجازه دادى در این که بخوانمت و از تو درخواست کنم پس اى خداى شنوا

مدحتى و اجب یا رحیم دعوتى و اقل یا غفور عثرتى فکم یا

مدح و ثنایم را بشنو و پاسخ ده اى مهربان خواسته‌ام را و نادیده گیر اى آمرزنده لغزشم را اى

الهى من کربه قد فرجتها و هموم قد کشفتها و عثره قد اقلتها

معبود من چه بسیار گرفتارى که برطرف کردى و چه بسیار اندوه که زدودى و لغزشها که چشم پوشیدى

و رحمه قد نشرتها و حلقه بلاء قد فککتها الحمد لله الذى لم یتخذ

و مهر و رحمت که گستردى و زنجیر بلا که از هم باز کردى ستایش خاص خدایى است که نگیرد

صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فى الملک ولم یکن له ولى

همسرى و نه فرزندى و نیست برایش شریکى در فرمانروایى و نیست برایش یاورى

من الذل و کبره تکبیرا الحمد لله بجمیع محامده کلها على جمیع

از خوارى و به کمال بزرگى او را یاد کن ستایش خداى را به همه ستودگیهایش یکسر بر همه

نعمه کلها الحمد لله الذى لا مضآد له فى ملکه و لا منازع له فى

نعمتهایش یکسر ستایش براى خدایى است که ضد و دشمنى در پادشاهى او و ستیزه جویى در

امره الحمد لله الذى لا شریک له فى خلقه و لا شبیه له فى عظمته

فرمانش نیست ستایش خدایى را است که شریکى در خلقتش ندارد و شبیهى در عظمت او نیست

الحمد لله الفاشى فى الخلق امره و حمده الظاهر بالکرم مجده

ستایش خاص خدایى است که هویدا است در میان خلق کارش و ستایشش و آشکار است به بزرگوارى شوکتش

الباسط بالجود یده الذى لا تنقص خزآئنه و لا تزیده کثره العطآء

و گشاده است دستش آنکه نقصان نپذیرد خزینه هایش و نیفزایدش بسیارى عطا

الا جودا و کرما انه هو العزیز الوهاب اللهم انى اسئلک قلیلا من

مگر جود و بزرگوارى براستى که او عزیز و بسیار بخشنده است خدایا از تو خواهم اندکى از

کثیر مع حاجه بى الیه عظیمه و غناک عنه قدیم و هو عندى کثیر

بسیار با اینکه نیازمندیم بدان بزرگ است و بى نیازى تو از آن قدیم و ازلى است و آن درخواست پیش من بسیار

و هو علیک سهل یسیر اللهم ان عفوک عن ذنبى و تجاوزک عن

ولى در نزد تو اندک و آسان است خدایا براستى گذشت تو از گناهم و چشم پوشیت از

خطیئتى و صفحک عن ظلمى و سترک على قبیح عملى و حلمک

خطایم و نادیده گیریت از ستمم و پرده پوشیت بر کار زشتم و بردباریت

عن کثیر جرمى عند ما کان من خطایى و عمدى اطمعنى فى ان

در برابر جنایت و جرم بسیارم که به خطا یا از روى تعمد کردم مرا به طمع انداخت تا از تو

اسئلک ما لا استوجبه منک الذى رزقتنى من رحمتک و اریتنى

درخواست کنم چیزى را که مستحق آن نیستم، درخواست کنم آنچه را که از رحمتت روزى من کردى و

من قدرتک و عرفتنى من اجابتک فصرت ادعوک آمنا و اسئلک

از قدرتت به من نمایاندى و از اجابت دعایت به من شناساندى و این سبب شد که من از روى اطمینان تو را بخوانم

مستأنسا لا خآئفا و لا وجلا مدلا علیک فیما قصدت فیه الیک

و با تو انس گرفته بدون ترس و واهمه از تو حاجت بخواهم و تازه در مطلوب و مقصود خود با ناز و عشوه به درگاهت آیم

فان ابطا عنى عتبت بجهلى علیک و لعل الذى ابطا عنى هو خیر لى

و اگر حاجتم دیر برآید بواسطه نادانیم بر تو اعتراض کنم در صورتى که شاید دیر کردن آن براى من بهتر باشد زیرا

لعلمک بعاقبه الامور فلم ار مولا کریما اصبر على عبد لئیم منک

تو داناى به سرانجام کارها هستى و از اینرو من ندیدم مولاى بزرگوارى را که بر بنده پست خود شکیباتر از تو باشد

على یا رب انک تدعونى فاولى عنک و تتحبب الى فاتبغض الیک

بر من اى پروردگارم تو مرا مى خوانى ولى من از تو رومى گردانم و تو به من دوستى مى کنى ولى من با تودشمنى مى کنم و تو

و تتودد الى فلا اقبل منک کان لى التطول علیک فلم یمنعک ذلک

به من محبت کنى و من نپذیرم گویا من منتى بر تو دارم و باز این احوال بازندارد تو را از

من الرحمه لى والاحسان الى والتفضل على بجودک وکرمک

مهر به من و و احسان بر من و بزرگواریت نسبت به من از روى بخشندگى و بزرگواریت

فارحم عبدک الجاهل وجد علیه بفضل احسانک انک جواد کریم

پس بر بنده نادانت رحم کن و از زیادى احسانت بر او ببخش که براستى تو بخشنده و بزرگوارى

الحمد لله مالک الملک مجرى الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح

ستایش خاص خدا است که مالک سلطنت و روان کننده کشتى (وجود) و مسخرکننده بادها و شکافنده سپیده صبح

دیان الدین رب العالمین الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد

و حکمفرماى روز جزا و پروردگار جهانیان است ستایش خداى را است که بردباریش پس از دانستن و ستایش

لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول اناته فى غضبه

براى خدا است بر گذشتش با اینکه نیرومند است و ستایش براى خدا است بر زیادى تحمل و بردباریش در عین خشم

وهو قادر على ما یرید الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق

او با اینکه او بر هرچه بخواهد تواناست ستایش خداى را است که آفریننده خلق و گسترنده روزى و شکافنده

الاصباح ذى الجلال والاکرام والفضل والانعام الذى بعد فلا

صبح صاحب جلال و بزرگوارى و فضل و نعمت بخشى آنکه دور است پس

یرى وقرب فشهد النجوى تبارک وتعالى الحمد لله الذى لیس له

دیده نشود و نزدیک است که مطلع از گفتگوهاى سرى است برتر و والا است ستایش خدایى را که نیست براى او

مناز ع یعادله ولا شبیه یشاکله ولا ظهیر یعاضده قهر بعزته

ستیزه جویى که با او برابرى کند و نه شبیهى که هم شکل او باشد و نه پشتیبانى که کمکش کند به عزت خویش

الاعزآء وتواضع لعظمته العظمآء فبلغ بقدرته ما یشآء الحمد لله

چیره دستان را مقهور ساخته و در مقابل عظمتش بزرگان فروتنى کرده پس بوسیله نیرویش بهرجا که خواهد رسیده ستایش خدایى را

الذى یجیبنى حین انادیه ویستر على کل عوره وانا اعصیه و

که پاسخم دهد هرگاه بخوانمش و بپوشاند بر من هر زشتى را و من نافرمانیش کنم و

یعظم النعمه على فلا اجازیه فکم من موهبه هنیئه قد اعطانى

بزرگ گرداند بر من نعمتش را ولى من پاداشش ندهم پس چه بسیار بخششهاى جانبخشى که به من عطا فرمود

وعظیمه مخوفه قد کفانى وبهجه مونقه قد ارانى فاثنى علیه

و چه پیش آمدهاى بزرگ و هولناکى را که از من دور کرد و چه خوشیهاى شگفت انگیزى که به من نمایاند او را

حامدا واذکره مسبحا الحمد لله الذى لا یهتک حجابه ولا یغلق

ستایش کنان ثنا گویم و تسبیح گویان یادش کنم ستایش خاص خدایى است که پرده‌اش دریده نشود و در خانه‌اش

بابه ولا یرد سآئله ولا یخیب آمله الحمد لله الذى یؤمن الخآئفین

بسته نگردد و خواهنده‌اش رد نشود و آرزومندش نومید نگردد ستایش خاص خدایى است که هراسناکان را امان بخشد

وینجى الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین و

و شایستگان را نجات دهد و ناتوان شمردگان را بلند کند و گردنکشان را زبون کند و

یهلک ملوکا ویستخلف آخرین والحمد لله قاصم الجبارین مبیر

شاهان را نابود کند و به جایشان دسته دیگرى نشاند ستایش خداى را در هم شکننده سرکشان و نابودکننده

الظالمین مدرک الهاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین

ستمکاران دریابنده گریختگان کیفردهنده ظالمان فریادرس فریادخواهان

موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین الحمد لله الذى من

جایگاه حاجتهاى جویندگان تکیه گاه مؤ منان ستایش خدایى را است که

خشیته ترعد السمآء و سکانها وترجف الارض وعمارها

از ترس او آسمان و ساکنانش غرش کنند و زمین و آباد کنندگانش بر خود بلرزند

وتموج البحار ومن یسبح فى غمراتها الحمد لله الذى هدانا لهذا

و دریاها و آنانکه در قعر آنها شناورى کنند به جنبش و موج درآید ستایش خاص خدایى است که ما را به این (دین) هدایت فرمود

وما کنا لنهتدى لولا ان هدانا الله الحمد لله الذى یخلق ولم یخلق

و اگر او ما را هدایت نکرده بود ما بدان هدایت نمى شدیم ستایش خدایى را است که آفرید و خود آفریده نشده

ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیآء ویحیى

روزى دهد و کسى او را روزى ندهد و بخوراند و خود بى نیاز از خوراک است و بمیراند زندگان را و زنده کند

الموتى وهو حى لا یموت بیده الخیر وهو على کلشىء قدیر

مردگان را و او است زنده اى که نمیرد هرچه خیر است به دست او است و او براى هرچیز توانا است

اللهم صل على محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک

خدایا درود فرست بر محمد بنده‌ات و پیامبرت و امین بر وحیت و پسندیده‌ات

وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک افضل

و حبیبت و برگزیده‌ات از میان خلق و نگهدار رازت و رساننده پیامهایت برترین درود

واحسن واجمل واکمل وازکى وانمى واطیب واطهر واسنى

و بهترین و زیباترین و کاملترین و پاکیزه‌ترین و پررشدترین و خوشترین و پاکترین و بلندترین

واکثر ما صلیت وبارکت وترحمت وتحننت وسلمت على احد

و بیشترین درودى که فرستادى و برکتى که دادى و ترحمى که کردى و عطوفتى که ورزیدى و تحیتى که فرستادى بر هر یکى

من عبادک وانبیآئک ورسلک وصفوتک واهل الکرامه علیک من

از بندگانت و پیمبرانت و رسولانت و برگزیدگانت و گرامیان تو از میان

خلقک اللهم وصل على علی امیر المؤمنین ووصى رسول رب

خلقت خدایا و درود فرست بر على امیر مؤ منان و وصى فرستاده پروردگار

العالمین عبدک وولیک واخى رسولک وحجتک على خلقک

جهانیان بنده تو و ولى تو و برادر پیامبر تو و حجت تو بر خلقت

وآیتک الکبرى والنباء العظیم وصل على الصدیقه الطاهره فاطمه

و نشانه بزرگت و نباء عظیم (آن خبر بزرگ) و درود فرست بر صدیقه طاهره فاطمه (زهرا)

سیده نسآء العالمین وصل على سبطى الرحمه وامامى الهدى

بانوى زنان جهانیان و درود فرست بر دو سبط (پیامبر) رحمت و دو پیشواى هدایت

الحسن والحسین سیدى شباب اهل الجنه وصل على ائمه

حسن و حسین دو آقاى جوانان اهل بهشت و درود فرست بر پیشوایان

المسلمین على بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد

مسلمانان على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد

وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن علی وعلى بن

و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على

محمد والحسن بن علی والخلف الهادى المهدى حججک على

بن محمد و حسن بن على و یادگار شایسته و راهنمایش حضرت مهدى که اینها حجتهاى تو بر

عبادک وامنائک فى بلادک صلوه کثیره دآئمه اللهم وصل على

بندگانت هستند و امینهاى تو در شهرها و بلاد تواند درودى فرست که بسیار و همیشگى باشد خدایا و بالخصوص درود فرست

ولى امرک القآئم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائکتک

برسرپرست دستورت آن امام قائم که مایه امید است وآن عدل ودادى که همه چشم براهش هستند و فراگیر او را به فرشتگان

المقربین وایده بروح القدس یا رب العالمین اللهم اجعله

مقربت حلقه وار و به روح القدس یاریش کن اى پروردگار جهانیان خدایا (وسائل آمدنش را) آماده کن

الداعى الى کتابک والقآئم بدینک استخلفه فى الارض کما

تا او به کتابت دعوت کند و به دین تو قیام کند و او را روى زمین جایگزین گردان چنانچه

استخلفت الذین من قبله مکن له دینه الذى ارتضیته له ابدله من

جایگزین کردى آنانکه پیش از او بودند و آن دینى را که برایش پسندیده اى بدست او پابرجا کن و پس از

بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا اللهم اعزه واعزز به

ترس و خوفى که داشته آسایش خاطرى به او بده که با کمال خلوص تو را پرستش کند خدایا عزیزش گردان و دیگران را به او عزیز کن

وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزیزا وافتح له فتحا یسیرا

یاریش کن و بوسیله او دیگران را یارى کن و بطور پیروزمندانه اى او را یارى کن و گشایش آسانى

واجعل له من لدنک سلطانا نصیرا اللهم اظهر به دینک وسنه

بهره‌اش کن و قرار ده برایش از نزد خود حکومتى نصرت آور خدایا بدو دین خود و روش

نبیک حتى لا یستخفى بشىء منالحق مخافه احد من الخلق

پیامبرت را آشکار ساز بطورى که چیزى از امور حقه نماند که ناچار باشد از ترس مردم پنهانش کند

اللهم انا نرغب الیک فى دوله کریمه تعز بها الاسلام واهله

خدایا ما با تضرع و زارى به درگاهت از تو خواستاریم دولتى گرامى را که به وسیله آن اسلام و مسلمین

وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فیها منالدعاه الى طاعتک

را عزت بخشى و نفاق و منافقین را منکوب سازى و ما را در آن دولت از زمره خوانندگان مردم بسوى اطاعت تو

والقاده الى سبیلک وترزقنا بها کرامه الدنیا والاخره اللهم ما

و از برندگان بسوى راه خود قرارمان دهى و بدان وسیله بزرگوارى دنیا و آخرت را نصیب ما گرداندى خدایا آنچه را که

عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به

از حق به ما شناسانده اى تاب تحملش را نیز به ما بده و آنچه را که از رسیدن بدان کوتاه آمدیم تو ما را بدان برسان خدایا بدان حضرت

شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وکثربه قلتنا واعزز به

پراکندگیمان را برطرف کن و گسیختگیمان را دور کن و پریشانى ما را بدو پیوست کن و کمى ما را بدو زیاد کن

ذلتنا واغن به عآئلنا واقض به عن مغرمنا واجبربه فقرنا وسد به

وخوارى ما را بدو عزت بخش و ندارى ما را بدو توانگرى بخش و بدهى ما را بوسیله‌اش بپرداز و فقر ما را بدو جبران کن

خلتنا ویسر به عسرنا وبیض به وجوهنا وفک به اسرنا وانجح به

و شکاف و تفرقه ما را بدو برطرف کن و سختى ما را بدو آسان کن و چهره هاى ما را بدو سفید گردان و گرفتاران ما را بدو آزاد

طلبتنا وانجز به مواعیدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا

کن و خواسته هاى ما را بدو روا کن و وعده هاى ما را به او تحقق بخش و دعاى ما را بدو مستجاب کن وخواهشهاى ما را

وبلغنا به من الدنیا والاخره آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا یا خیر

بوسیله او عطا کن و بوسیله او ما را به آرزوهاى دنیا و آخرت برسان و بوسیله او بیش از آنچه ما خواهانیم به ما بده اى بهترین

المسئولین واوسع المعطین اشف به صدورنا واذهب به غیظ

درخواست شدگان و دست بازترین عطاکنندگان سینه هاى ما را با ظهورش شفا بخش و بوسیله او عقده

قلوبنا واهدنا به لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدى من

دلهاى ما را برطرف کن و بدو ما را بدان حقى که مورد اختلاف است به اذن خود راهنمایى کن که براستى تو هرکه

تشآء الى صراط مستقیم وانصرنا به على عدوک وعدونآ اله

را بخواهى به راه راست هدایت فرمایى و بدست او ما را بر دشمنانت و دشمنان ما نصرت ده اى معبود

الحق آمین اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه واله

برحق – آمین – خدایا ما به تو شکایت کنیم از نبودن پیامبرمان که درودهاى تو بر او و آلش باد

وغیبه ولینا وکثره عدونا وقله عددنا وشده الفتن بنا وتظاهر

و از غیبت مولایمان و از بسیارى دشمنان و کمى افرادمان و از سختى آشوبها و از کمک دادن اوضاع

الزمان علینا فصل على محمد واله واعنا على ذلک بفتح منک

زمانه به زیان ما پس درود فرست بر محمد و آلش و کمک ده ما را بر این اوضاع به گشایش

تعجله وبضر تکشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمه

فورى از طرف خود و برطرف کردن رنج وناراحتى و یارى با عزت و ظاهر ساختن سلطنت حقه و رحمتى

منک تجللناها وعافیه منک تلبسناها برحمتک یا ارحم الراحمین

از جانب تو که ما را فراگیرد و تندرستى از طرف تو که ما را بپوشاند به رحمتت اى مهربانترین مهربانان

خواندن خبر در سایت منبع

موضوع‌های مشابه

در ادامه بخوانید

فیلم/ به آتش کشیدن پراید توسط یک ناشناس!

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل

گران‌ترین عوارضی گران‌تر شد/ صدای اعتراض در آزادراه لاکچری پیچید

مهرمهر1 روز قبل
خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: گران‌تر شدن عوارض گران‌ترین آزادراه کشور آن هم در شرایطی که راه جایگزین دیگری برای آزادراه خرم آباد- پل زال وجود ندارد؛ اعتراضات و واکنش‌های متعددی را از سوی مردم و افکار عمومی در پی داشت. گران‌ترین آزادراه کشور بازهم گران شد! محمد علیزاده افزود: اکنون اهالی منطقه برای رفت‌وآمد مجبورند از آزادراه تردد داشته باشند که باید برای هر بار عبور از آن عوارض پرداخت کنند. چراغی پور خاطرنشان کرد: عوارض آزادراه پل زال نسبت به سایر آزادراه‌ها گران‌تر است که از این نظر نیز دودش به چشم مردم محروم منطقه می‌رود. موضوعی که دادستان خرم آباد نیز نسبت به آن واکنش داد و سعید رازانی در مکاتبات متعدد با وزارت راه و شهرسازی خواستار کاهش عوارض آزادراه خرم آباد- پل زال شده است.

این دندانپزشکان فرق دارند؛ درمانی که به کارتخوان و پول احتیاج ندارد (فیلم)

عصر ایرانعصر ایران1 روز قبل
مواد که مصرف می‌کنند دردی ندارند اما ترک که کنند دردها هم شروع می‌شود. بیشتر آن‌ها در طول اعتیاد مبتلا به ایدز و هپاتیت شده‌اند و بسیاری از دندانپزشکان آن‌ها را پذیرش نمی‌کنند. نپذیرفتن پزشک برای آنان مساوی است با درد و شروع دوباره مصرف. این فراد خاص به مراکزی می‌آیند تا خدمات رایگان بگیرند. مراکزی که از ۸ سال پیش با ایده‌ای انسان دوستانه به همت جمعی از دندانپزشکان نیکوکار راه اندازی شده این ایده‌ از وصیت یکی از دنداپزشکان مبتلا به سرطان شکل گرفت. دندانپزشکان نیکوکار در تهران حدود ۱۰۰ نفرند.

ماجرای عصبانیت شدید سرمربی استقلال پس از باخت چه بود؟

مهرمهر1 روز قبل

ورود محموله دارو‌های فاسد به صنعا

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی اقدامات عمدی ائتلاف متجاوز سعودی برای نگه داشتن محموله ۳۵ تنی دارو در جیبوتی در معرض نور خورشید، این محموله در حالی به یمن رسید که دارو‌های آن فاسد شده بود. به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، سازمان‌های ذیربط در فرودگاه بین المللی صنعا، ۳۵ تن بار دارو‌های فاسد را ضبط کردند؛ کشور‌های متجاوز با نگه داشتن این دارو‌ها در جیبوتی مسبب فساد این دارو‌ها بودند. محموله‌ای که انتظار برای ورود آن به طول انجامید. محمد المرونی نماینده هیئت کل دارو در گمرک فرودگاه صنعا گفت: «با بررسی این داروها، متوجه شدیم فاسد هستند. با باز کردن کارتون دارو‌ها متوجه می‌شوید که ظاهر دارو‌ها غیر عادی است. نماینده سازمان پزشکان بدون مرز در اینجا حضور یافت و از وجود این محموله آگاه شد. این اقدام ظالمانه ائتلاف متجاوز است و به سلامت مردم یمن آسیب زیادی وارد می‌کند.

تفاوت ماهوی بودجه ۹۹ با سال‌های قبل

صدا و سیماصدا و سیما21 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد باقر نوبخت در چهارمین جلسه ستاد بودجه سال ۹۹، افزود: در روند اصلاح ساختار بودجه سال ۹۹ کل کشور، اصل شفافیت و مشخص بودن همه روند‌های ارایه شده را رعایت می‌کنیم؛ و‌ی اضافه کرد: بدون تردید هیچ چیزی از پیش تعیین شده نخواهیم داشت و در همه جلساتی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌کنیم کار جمعی، تیمی و اتکا به خرد جمعی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم. آقای نوبخت گفت: از نظر ماهوی و ماهیتی بودجه سال ۹۹، ​ با بودجه سال‌های قبل متفاوت خواهد بود و آن لحاظ کردن اصلاحات ساختاری در بودجه است.

نظرها

اخبار بیشتر