آیا رقیب و عتید در قرآن نام دو فرشته است؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. خبرآنلاین
  4. سیاسی
آیا رقیب و عتید در قرآن نام دو فرشته است؟

آیا رقیب و عتید در قرآن نام دو فرشته است؟

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین |
درباره وظائف و نامگذاری فرشتگان سخن بسیار است. یکی از این موارد رقیب و عتید است که در روایات از آن به وفور سخن گفته شده که مورد استفاده محافل مذهبی است.

این آیه در سوره ق قرار دارد. به چند دلیل به نظر می‌رسد که از این آیه نمی‌توان به دو فرشته رقیب و عتید رسید. ابتدا آیات ۱۶ تا ۱۸ سوره ق را با ترجمه فولادوند مرور می‌کنیم:

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب إلیه من حبل الورید ﴿۱۶﴾ و ما انسان را آفریده‏ ایم و می‏ دانیم که نفس او چه وسوسه‏ ای به او می‌‏کند و ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم (۱۶) إذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید﴿۱۷﴾ آنگاه که دو [فرشته] دریافت‏ کننده از راست و از چپ مراقب نشسته‏ اند (۱۷) ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید ﴿۱۸﴾ [آدمی] هیچ سخنی را به لفظ درنمی ‏آورد مگر اینکه مراقبی آماده نزد او [آن را ضبط می‌‏کند] (۱۸).

آنچه در تفسیر این آیات آمده است این است که علامه طباطبائی (طباطبائی، ۱۳۸۴، ج. ۱۸. ۵۱۵ ۵۱۸) «خلقنا» را درآیه ۱۶ سوره ق خلقت اول، ولی «نعلم ماتوسوس» را برای زمان حال و نیز وسوسه را به معنای خطور افکار زشت در دل می‌داند (۵۱۸) که قابل بحث است. همچنین نوشته‌اند که «خدای تعالی قادر بر خلقت انسان و عالم به وضع او است حال یا بدون واسطه یا با وساطت فرشتگان حفیظ و نویسنده» (۵۱۸). که به نظر می‌رسد محل اشکال باشد. وی در مورد اذ یتلقی …آیه ۱۷ بیان می‌دارد که «کلمه «تلقی» و» تلقن» به معنای گرفتن است و مراد از «متلقیان» به طوری که از سیاق استفاده می‌شود دو فرشته‌ای است که موکل بر انسانند، و عمل او را تحویل گرفته آن را با نوشتن حفظ می‌کنند … و «عن الیمین و عن الشمال قعید» یعنی دو فرشته‌ای که یک در سمت راست نشسته و یکی در سمت چپ … «و به یاد آر و متوجه باش این را که دو فرشته عمل انسان را می‌گیرند و منظور از این دستور این است که به علم خدا اشاره کند و بفهماند که خدای سبحان از طریق نوشتن اعمال انسانها توسط ملائکه به اعمال انسانها علم دارد، علاوه بر آن علمی که بدون وساطت ملائکه و هر واسطه دیگر دارد». (۵۲۰) … و در ذیل آیه ۱۸ می¬نویسد «با اینکه جمله اول تمامی کارهای انسان را شامل می‌شد، و جمله دوم تنها راجع به تکلم انسان، از باب ذکر خاص بعد از عام است …» (۵۲۱).

با توجه به تفسیر فوق و با آنکه در تفاسیر مجمع البیان، جلالین (بی تا)، و زمخشری به ذکر ملکین تصریح کرده‌اند اما علامه طباطبائی می‌نویسد که از سیاق آیات بر می‌آید که متلقیان دو فرشته‌اند و الا در متن چیزی راجع به آن وجود ندارد. نکات دیگری که با مطالعه این آیات و آیات کل سوره به نظر می‌رسد این است که:

الف آیات سوره ق به گونه‌ای است که سیاق کلی در باره منکران رسالت و معاد است و خدا ویژگی‌های خلقت آسمان و زمین و گسترش آن، کوهها و نباتات، نزول باران و مانند آن را بیان می‌کند و اینکه اقوامی چون قوم نوح، رس، ثمود، فرعون، لوط، اصحاب ایکه و قوم تبع بودند که پیامبران را تکذیب کردند و آنگاه با استفهام انکاری بیان می‌دارد که آیا آنها [فکر می‌کنند] ما از آفرینش اول خسته شدیم؟ در حالیکه ما می‌دانیم آنچه در نفس آدمی می¬گذرد و ما به او از رگ گردن نزدیکتریم. بعد دو آیه [به یاد آر] هنگامی¬که دو القا کننده از راست و چپ نشسته‌اند و هیچ قولی را بشر بر زبان نمی‌آورد الا اینکه در آنجا رقیبی آماده کار است. اگر آیات فوق را به فرشتگان و مأموریتشان برای ثبت و ضبط کردار انسان اختصاص دهیم به نظر می‌رسد با سیاق کل سوره همخوانی ندارد.

ب آیا به کاربردن صیغه جمع در آیه به این معنا است که هم خدا و هم فرشتگان او از رگ گردن به انسان نزدیکترند؟ به نظر نمی‌رسد چنین باشد زیرا در آیه دیگر قرآن داریم که خدا می‌فرماید «أن الله یحول بین المرء و قلبه» (انفال، ۲۴). اگر فرشتگان هم چنین قدرتی داشته باشند باز به اذن خدا است.

ج اگر چه در آیه ۱۷ بحث از متلقیان به صورت تثنیه است ولی در آیه ۱۸ رقیب و عتید دو عنوان نیست بلکه هر دو وصف یک عنوان اند و «واو» عطف در بین آنها نیست؛ اما در متون و سخنرانی‌های مذهبی رقیب و عتید را نام دو فرشته ذکر کرده و بر آن تأکید فراوان شده است (آرتیکل. تبیان نت، ۱۲/۵/۹۸). بر خلاف سائق و شهید که در آیات بعد از آن است که دو تا است. بنابراین نمی‌توان از رقیب و عتید به دو فرشته استناد کرد که در چپ و راست انسان مراقب اویند و افعال او را ثبت می‌کنند.

د در آیه ۱۶ خدا می‌فرماید ما می‌دانیم آنچه در نفس شما وسوسه می¬شود و ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم «نحن أقرب إلیه من حبل الورید» و این اوج نزدیکی خدا به انسان است. اگر بعد از آن ذکر فرشتگانی که اعمال انسان را می‌نویسند بیاید خیلی گویا نیست. اگر قبل از آیه فوق می‌آمد می‌شد آن را پذیرفت. تعلیل هم صحیح نیست یعنی اینکه بگوئیم «اذ» به معنای زیرا است. علامه طباطبائی (۱۳۸۴، ج. ۱۸. ص.۵۲۱) هم می‌نویسد که «از مذاق قرآن به دور است که علم خدای تعالی را با علم ملائکه با حفظ و نوشتن آنها تعلیل کند». یعنی وقتی خدا از رگ گردن به بشر نزدیک‌تر باشد دیگر کتابت فرشتگان رقیب و عتید محلی از اعراب ندارد. زیرا این نوشتن یا برای اطلاع خدا است که خود فرموده من از رگ گردن به او نزدیکترم و طبعا نیازی به نوشتن فرشتگان نیست، یا برای یادآوری به بشر است که حق بود قبل از بیان آیه «ما از رگ گردن به او نزدیکتریم» می‌آمد تا از کم به زیاد ختم می‌شد.

ه اگر متلقیان نام دو فرشته است چرا خدا آن را ملکین نگفته است با آنکه نام ملک در قرآن (یوسف، ۱۳) آمده است. همچنین اگر رقیب عتید نام دو فرشته باشد آیا هر دو انسان را به کار نیک دعوت می‌کنند پس راست و چپ آن چه معنا می‌دهد؟ همچنین قعید را چگونه باید تعبیر کرد؟ آیا آن دو فرشته نشسته‌اند و یا آدمی را می¬نشانند؟ علامه طباطبائی می‌نویسد (ج. ۱۸. ص. ۵۲۱): «می خواهد موقعیتی را که ملائکه نسبت به انسان دارند را تمثیل کند و دو طرف خیر و شر انسان را که حسنات و گناهان منسوب به آن دو جهت است را به راست و چپ محسوس انسان تشبیه کند»

و اگر متلقیان و نیز رقیب و عتید دو فرشته باشند با توجه به اینکه می‌گویند فرشتگان همچون هوا مکانی را اشغال نمی‌کنند (تبیان نت، ۱۶/۵/۱۳۹۸) و به قولی موجودات مجرد در جهت قرار نمی‌گیرند (طباطبائی، ج. ۲۰، ۵۲۴) معلوم نیست چگونه همواره می‌توانند همراه انسان باشند؟ همچنین آنها در موقع خواب انسان چه می¬کنند و به ویژه پس از مرگ او تکلیفشان چه می‌شود؟

ز اگر یکی مأمور نوشتن کارهای نیک و دیگری مأمور نوشتن کارهای بد است آیا یکی بر دیگری فضیلت و برتری دارد؟

در وبسایت خبری بخوانید: پربازدیدترین اخبار روز سیاسی

ح علامه طباطبائی می‌نویسد (۵۲۱) «که ذکر آیه «ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید» بعد از آیه اذ یتلقی المتلقیان … ذکر خاص بعد از عام است» یعنی در آیه اول همه اعمال را شامل می‌شود و در آیه دوم قول را مطرح کرده است. به نظر نمی¬¬رسد توجه به قول بعد از ذکر همه اعمال توجیه چندانی داشته باشد!. ضمن اینکه نوشتن اعمال گفتاری بدون توجه به افعال و نیات، گاهی تخصیص بلامرجح است. چه بسا افرادی با نیات پلیدی هستند که همواره مترصد فساد و افساد اند و زمینه انجام آن را پیدا نمی‌کنند، آیا افراد با نیات بد مصونیت کامل دارند؟

از مجموع سؤالات فوق بر می‌آید که اگر قرار باشد به آنها پاسخ عقلانی داده شود و صرفا بر مبنای تعبد نباشد می‌توان پیشنهاد زیر را داد که با سیاق آیات سوره ق بیشتر می‌خواند و با آیات دیگر قرآن هم وفق بیشتری دارد و آن این است¬که:

الف به نظر می‌رسد که «اذ یتلقی المتلقیان» یا اشاره به عوامل و راههای خیر و شر دارد که خدا در آیات دیگر از آن به آزمون خیر و شر یاد کرده و «نبلوکم بالشر والخیر، انبیا، ۳۵»، یا شاکر یا کافر بودن انسان را مطرح می‌کند «إما شاکرا و إما کفورا» (دهر، ۳). بنابراین می‌شود که در این آیات که خدا وجه خلقت آسمان و زمین را بیان می¬کند و رابطه خدا را با بشر بیان می¬دارد که از رگ گردن به او نزدیکتر است آنگاه به ویژگی انسان می‌پردازد که او چنین ویژگیهایی دارد که دو القا کننده (سائق) همواره به او القا و الهام می‌کنند و او را به راه خیر و شر می‌خوانند.

ب در مورد «عن الیمین و عن الشمال قعید» هم دو صورت می‌توان مطرح کرد و آن اینکه یا عوامل خیر و شر او را به خود فرا می¬خوانند و آنها در پای او نشسته‌اند تا او را با خود همراه کنند و به اصطلاح یارگیری می‌کنند که این تعبیر با آیه اصحاب یمین و شمال در سوره واقعه همخوانی دارد. یا اینکه بهتر است گفته شود که در مقابل صراط مستقیم، راههای انحرافی از چپ و راست او را به نشستن و ماندن دعوت می‌کنند و او را از رفتن به راه مستقیم باز می‌دارند. اگر این را بپذیریم آنگاه با آیه بعدی همخوانی دارد که می‌فرماید آدمی هیچ قولی را بر زبان نمی‌آرد الا اینکه خود او ناظر و برای انجام آن آماده به کار است.

پ بخش «لدیه رقیب و عتید» یعنی انسان نسبت به کاری که می‌کند مسئول و متعهد است؛ چه کار نیک باشد یا کار بد. حال چه قول را به معنای بر زبان راندن گفتاری با معنا تلقی کنیم و یا انجام کاری که اگر از وی سؤال شود پاسخش این خواهد بود که من دارم چنین کاری را انجام می‌دهم. از این رو هر کس مسؤل کار خویش است؛ زیرا که هر شخص برای انجام گفته‌اش، نیک یا بد، آماده به کار است و مسؤلیتش را می¬پذیرد. اگر چنین باشد با آیات بعدی این سوره هم همخوانی بیشتر دارد (که چون سکره موت آمد و سپس در نفخه صور دمیده و با او سائق و شهید همراه شد و …، و نیز با این آیه که تو در غفلت بودی و ما پرده از روی چشم تو برداشتیم و حال چشم تو بسیار تیز بین است). آیات بعدی سوره ق اوصاف دو گروه خوب و بد را هم بیان می‌دارد. این بیان با روایت «الیمین و الیسار مضلة و الطریق الوسطی‌ هی الجادة» (نهج البلاغه، خطبه ۱۶) نیز همخوانی دارد. وجوه دیگر این نوع نگاه عبارتند از:

ت اگر تعبیر فوق را بپذیریم با آیه قبل که خدا از آگاهیش از وسوسه در نفس انسان خبر می‌دهد سازگار‌تر است. زیرا که یمین و شمال به معنای انحرافات راست و چپ و یا وسوسه کنندگان از چپ و راست است که دائما انسان را تحریک و فکر او را مشغول می‌کنند.

ج می¬توان آیه «واذ یتلقی المتلقیان» را به هستی شناسی و آیه بعد را به معرفت شناسی مرتبط دانست. و این به این معنا است که خدا به هر وسوسه نفس انسانی آگاه و از رگ گردن به بندگانش نزدیک‌تر است؛ اما بشر در تحت تأثیر القاءات بیرونی چپ و راست که در حوزه هستی شناسی است اقداماتی انجام می‌دهد که خود مسئول آن است. اما تا وقتی آن را بروز نداده و با گفتار خود پرده از روی نیت خویش برنداشته است هنوز معرفتی رد و بدل نشده است (فدائی، ۱۳۹۵).

چ در آیه «ما یلفظ من قول» به اهمیت گزاره و معرفت گزاره‌ای اشعار دارد و آن این است که انسان خود تصمیم می¬گیرد. تا وقتی تصمیم نگرفته است حرجی بر او نیست؛ اگرچه قلبا ممکن است ناراحت و گناهکار (فإنه آثم قلبه، بقره، ۲۸۳) باشد ولی زمانی که آن را به زبان آورد و یا به عملی مشغول شد به طوری که اگر از او بپرسند چه می¬کنی آن را با گزاره‌ای بیان می‌کند، هم خود آماده به کار بوده و لذا عواقبش با خودش هست، و هم تأثیراتی در خارج می¬گذارد که دیگران ناظر و آماده کار (رقیب و عتید) می‌شوند. سائق و شهید درآیات بعد که ناظر به قیامت است می‌تواند اقدامات او را تبیین کند.

ح این تعبیر به جای اینکه رقیب و عتید را به امری درونی و شخصی اختصاص دهد که دو فرشته بر اعمال انسان نظارت و افعال او را یادداشت می‌کنند به امور بیرونی و اجتماعی تسری می‌دهد که همه بدانند که این انسان است که مسئول است و هر مشکلی پیش آید توسط خود او است. البته اگر دلائل قانع کننده‌ای بر وجود فرشتگان در چپ و راست انسان هم پیدا شود مانعی با تفسیر فوق ندارد.

خ با این تعبیر به جای آنکه انسان به عالم غیب بیندیشد و به فکر نظارت و نگارش اعمال نیک بد خود توسط فرشتگان نامرئی باشد به عالم شهود فکر می‌کند و باید مواظب چپ و راست خود و دشمنان واقعی در قالب دوست یا دشمن باشد تا به پرتگاه سقوط نکند.

د اگر این تعبیر پذیرفته شود با دو کلمه سائق و شهید هم قابل جمع است. زیرا می‌توان آیه ۱۷ را نماد انگیزه‌های بشری برای انجام کار به حساب آورد. انگیزه همان سائق است که بشر را از درون، با تأثیرپذیری و وسوسة برون به انجام کاری سوق می‌دهد. اما وقتی مرتکب عملی شد هم اعضای بدن شاهدند (أنطقنا الله الذی أنطق کل شیء، فصلت، ۲۱) که اقدامی صورت گرفته و هم دیگران در صورت مشاهده می‌توانند بر آن شهادت دهند. در روز قیامت که (یوم تبلی السرائر، طازق، ۹) است هم سائق و هم شاهد حضور دارند و از این رو است که می‌فرماید فبصرک الیوم حدید. (ق.)، امروز چشم تو تیز بین است.

منابع:

قرآن

نهج البلاغه

فدائی، غلامرضا (۱۳۹۵). جستارهایی در هستی شناسی و معرفت شناسی. تهران: امیرکبیر.

https: //www. tebyan. net/newindex. aspx?pid=۹۳۴&articleid=۸۳۰۱۹۲

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

فیلم | روایت امام جمعه لواسان از ویلایی که به اسم علی دایی ساخته شد!

خبرآنلاینخبرآنلاین22 ساعت قبل
استان تاریخی ایران را می‌توان فارس نامید، تمامی جاذبه‌های تاریخی موجود در این استان خود گواه این امر هستند، از تخت جمشید گرفته تا حافظیه و شاه چراغ و …در این مطلب باز هم موضوعی را مطرح می‌کنیم که در نوع خود بسیار هیجان انگیز است و برگی دیگر از تاریخ سرزمین بزرگمان را رو می‌کند، پس همراهمان باشید.

فیلم | واکنش سیاسیون به دعوای پر اتهام آیت‌الله یزدی و آملی لاریجانی

خبرآنلاینخبرآنلاین18 ساعت قبل
استان تاریخی ایران را می‌توان فارس نامید، تمامی جاذبه‌های تاریخی موجود در این استان خود گواه این امر هستند، از تخت جمشید گرفته تا حافظیه و شاه چراغ و …در این مطلب باز هم موضوعی را مطرح می‌کنیم که در نوع خود بسیار هیجان انگیز است و برگی دیگر از تاریخ سرزمین بزرگمان را رو می‌کند، پس همراهمان باشید.

انتقاد رهبر معظم انقلاب از برخی مسئولین معترض به یکدیگر

مهرمهر1 روز قبل
رهبر انقلاب در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۹۴ با انتقاد از مسئولینی که بر سر یکدیگر فریاد می‌کشند، فرمودند: دشمن اصلی را با دوستانی که با آن‌ها اختلاف نظر داریم اشتباه نگیریم.

مکرون: به توافقنامه هسته‌ای ایران احترام می‌گذاریم

صدا و سیماصدا و سیما13 ساعت قبل
مکرون افزود: به توافقنامه هسته‌ای ایران احترام می‌گذاریم و برای کاهش تنش‌ها در منطقه تلاش کرده‌ایم. وی در ادامه گفت: امیدوار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فرانسه بر سر یک نشست سران با موضوع اوکراین در هفته‌های آینده به توافق برسد. امانوئل مکرون افزود: درباره تحولات جاری در حومه ادلب سوریه نگران هستیم و امیدواریم همه طرف‌ها به توافقنامه سوچی و برقرای آتش بس در ادلب پایبند باشند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت درباره معاهده منع آزمایش هسته‌ای و چشم انداز مسلح سازی فضا، نگران است. وی افزود: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ماه مه ۲۰۲۰ برای هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی، به مسکو، پایتخت روسیه عزیمت خواهد کرد.

فیلم/ روایت رهبرانقلاب از اشتباه تاریخی «دکتر مصدق»

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز22 ساعت قبل

برادران دالتون در دام وزارت اطلاعات

الفالف13 ساعت قبل
برادران دالتون در دام وزارت اطلاعاتگروه سیاسی الف، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۵۷ ۳۹۸۰۵۲۸۱۶۲۰ نظر، ۴ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشاراعضای بزرگ‌ترین باند خانوادگی قاچاق مواد مخدر جنوب کشور توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

نظرها

اخبار بیشتر