اهمیت نظارت و بازرسی در سرآمدی سازمان‌های پیشرو
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. دنیای خودرو
  4. سلامت
اهمیت نظارت و بازرسی در سرآمدی سازمان‌های پیشرو

اهمیت نظارت و بازرسی در سرآمدی سازمان‌های پیشرو

دنیای خودروخبرگزاری دنیای خودرو |
دکتر شهرام شیرکوند ،  پژوهشگر و مشاور صنعت

حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: بازرسان و ناظران به عنوان عیون (چشم‌های) نظام اسلامی هستند. یکی از مباحت مهمی که همواره در دین مبین اسلام مورد توجه بوده، امر نظارت و بازرسی است. لغت نظارت در عربی به معنای زیرکی و فراست و در فارسی به معنی نظاره و نظر کردن و نگریستن آمده و لفظ بازرسی نیز به معنی تفتیش و عمل بازرس گفته می‌شود. بازرسی و نظارت در سازمان‌ها و جوامع دارای سابقه طولانی بوده و از مهم‌ترین وظایف و دغدغه‌های مدیران باتجربه است و این امر بیانگر اهمیت بازرسی و نظارت در صیانت، دوام و بقاء سازمان‌ها است. بدیهی است ضرورت وجود نظارت و توصیه به ایجاد یک سیستم نظارتی به معنای بی اعتمادی به کارکنان سازمان‌ها نیست بلکه برای داشتن یک سازمان سرآمد، نظارت هم لازم است و مسئله‌ای که حائز اهمیت است نحوه‌ی نظارت و بازرسی است تا از فساد احتمالی در سیستم پیشگیری شود و موجبات ارتقاء و سرآمدی سازمان نیز فراهم گردد و از نظارت و کنترل بعنوان مانع پیشرفت و توسعه سازمانی یاد نشود.

در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها از روش‌های سنتی بازرسی استفاده می‌کنند که در این روش‌ها بجای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف به تنبیه متخلف اعتقاد دارند؛ بنابر این ضرورت ایجاد بازرسی علمی و نهادینه سازی سیستم‌های نظارتی پیشگیرانه و روش‌های جلوگیری از وقوع جرم و تخلف و فساد اداری محسوس است. در سازمان‌های پیشرو سیستم‌های نوینی برای بازرسی و نظارت ایجاد شده که بکارگیری این سیستم‌ها موجب سهولت امر نظارت و همچنین افزایش دقت می‌شود. اصلاح قوانین و مقررات اداری، پایش، نظارت و ارزیابی پیوسته و اعمال قوانین بدون تبعیض از مهم‌ترین عوامل نهادینه سازی و ارتقاء سلامت اداری بوده و از اصول مقابله با فساد اداری به شمار می‌روند. به همین منظور و به جهت پیشگیری از تخلفات و فساد اداری لازم است با تصویب قوانین متقن و جامع و ابلاغ آن به کارکنان تمامی سطوح و اعمال کنترل‌های به موقع، زمینه بروز انحرافات و فساد به حداقل برسد البته هیچ قانونی اکمل و فراگیر نیست و در زمان اجرا نارسایی‌ها و ضعف‌های خود را بروز می‌دهد که با نظارت‌های مستمر می‌توان این موارد را شناسایی و نسبت به رفع نقائص آنها در جهت سلامت اداری اقدام نمود.

در همین راستا استقرار نظام‌های ارزیابی عملکرد در دستگاهها و سازمان‌ها ضمن نظارت بر فعالیت‌های سازمان طبق قوانین و ضوابط، میزان بهره وری هر سازمان را ارزیابی و به توانمند سازی سازمان‌ها و افزایش بهره وری سازمان کمک می‌کنند.

بدیهی است که برای نهادینه سازی سلامت اداری در هر سازمان ابتدا بایستی در مدیران سازمان انگیزه و اعتقاد ایجاد نمود و آنان را با قوانین کشور آشنا نمود تا در اجرای قوانین و ارتقاء سلامت اداری با مشکلی مواجه نباشند. البته نقش سیستم‌های تشویقی برای پایبندی و ترغیب کارکنان به رعایت ضوابط، قوانین و اصول سازمانی بسیار مهم می‌باشد.

فساد اداری نقطه مقابل سلامت اداری است و از موارد پیچیده است که بر جامعه خسارت وارد نموده و منافع شهروندان و دولت را به مخاطره می‌اندازد. در تعریف فساد باید گفت فساد عبارت است از رفتاری که می‌تواند مشترکا «یا منفردا» با قصد دادن امتیازی به دیگری در قبال دریافت منفعتی، مخالف با وظیفه رسمی یا حقوق اشخاص ثالث ارتکاب یابد. لذا مبارزه با مصادیق فساد در سازمان‌ها با دیدگاه پیشگیری از ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب ارتقاء سلامت اداری می‌گردد. بدون شک جلوگیری از فساد اداری به توسعه فرهنگ سالم سازی فضای سازمانی با الگو گیری از آموزه‌های اسلامی نیاز دارد.

با توجه به اینکه بخش عمده تحولات جهانی ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، سازمان‌های مختلف ملزم به این هستند که ماهیت خود را حول مفاهیم جدید، باز تعریف کنند و در این میان برای خدمت رسانی مبتنی بر عدالت و ارتقاء پاسخگویی به مردم، ایجاد نظام نظارت و ارزیابی بر پایه فناوری اطلاعات در حوزه‌های ارزیابی عملکرد اجتناب ناپذیر است.

پیتر دراکر در مورد اشکالات احتمالی در مبحث ارزیابی چنین می‌گوید: «سنجش سنتی عملکرد برای ارزیابی کسب و کار کافی نیست. دلیل اصلی اینکه چرا ارزیابی سنتی در تامین نیازهای جدید کسب و کار موفق نیست، ریشه در شاخص‌های ناقص و ضعیف دارد.»

اخیرا" برای شاخص‌های نوین عملکرد مشخصات جدیدی مطرح شده است. این مشخصات شامل مواردی مانند: معیارهای مربوط به استرات‍‍ژی ساخت و تولید، شاخص‌های اصلی غیر مالی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز سطوح مدیریتی و کارکنان عملیاتی برای اتخاذ تصمیمات روز مره. البته شاخص‌ها می‌بایست مطابق نیازمندی‌های بازار که خاصیت پویایی و دینامیکی دارند، قابلیت تغییر داشته باشند.

متخصصین برای سیستم‌های ارزیابی عملکرد مناسب ویژگی هایی را مطرح نموده‌اند که عبارتند از:

۱- از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند

۲- متوازن باشد

۳- در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد

۴- تعداد شاخص‌های عملکرد آن محدود باشد

۵- دسترسی به آن آسان باشد

۶- شامل شاخص‌های عملکرد جامع باشد.

در خصوص انتخاب شاخص‌های مناسب و استاندارد برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد، پیشنهاداتی از سوی متخصصین مطرح شده است. بعنوان مثال «گلوبرسون» یکی از محققانی است که در این زمینه راهنمایی‌های سودمندی ارائه نموده است. این پیشنهادات در زمینه شاخص‌های عملکرد بوده و به این ترتیب می‌باشند: ۱- شاخص‌های عملکرد باید از اهداف سازمان منشعب گردند.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار پزشکی امروز

۲- شاخص‌های عملکرد باید امکان مقایسه سازمان هایی را ایجاد کند که در یک صنعت مشابه فعالیت می‌کنند.

۳- هدف هریک از شاخص‌ها ی عملکرد باید واضح و روشن باشد.

۴- گرد آوری اطلاعات و روش‌های محاسبه هریک از شاخص‌ها باید به روشنی تعریف گردند.

۵- شاخص‌های عملکرد نسبتی بر اعداد مطلق ارجحیت دارند.

۶- شاخص‌های عملکرد باید تحت کنترل واحد سازمانی مورد ارزیابی باشند.

۷- شاخص‌های عملکرد بایستی از طریق مباحثه و بررسی نظرات افراد درگیر نظیر مشتریان، کارکنان و مدیران انتخاب شوند.

۸- شاخص‌های عملکرد عینی نسبت به شاخص‌های ذهنی ارجحیت دارند.

پیشنهادات «ماسکل» نیز در زمینه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد به شرح ذیل می‌باشد:

۱- شاخص‌ها باید بطور مستقیم به استراتژی مربوط شوند.

۲- شاخص‌های عملکرد غیرمالی نیز باید مورد توجه قرار گرفته و انتخاب شوند.

۳- یک شاخص برای تمامی واحدها یا سازمان‌ها مناسب نیست.

۴- با تغییر محیط شاخص‌ها نیز تغییر می‌یابند.

۵- شاخص‌های عملکرد باید برای استفاده آسان و ساده باشند.

۶- شاخص‌های عملکرد باید بازخور سریعی را ارائه دهند.

۷- شاخص‌های عملکرد باید به گونه‌ای طراحی شوند که بهبود مستمر را موجب گردند و تنها به نظارت و کنترل اکتفا نکنند.

شرایط تحقق ارتقاء سلامت اداری در دستگاهها و سازمان‌ها

الف) شفاف سازی انجام امور و فعالیت‌ها و پاسخگویی مناسب

ب) افزایش رضایتمندی ذینفعان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع

ج) برقراری نظام شایسته سالاری در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها

د) بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی

ه) بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان

و) واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی با توجه به قوانین و مقررات، ز) رعایت اخلاق حرفه‌ای

ده برنامه تحول در نظام اداری کشور در جهت نهادینه سازی ارتقاء سلامت اداری عبارتند از:

۱- استقرار دولت الکترونیک

۲- عدالت استخدامی و نظام پرداخت

۳- ساماندهی نیروی انسانی

۴- افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

۵- سلامت اداری

۶- اصلاح ساختارها و فرآیند‌ها

۷- تمرکز زدایی

۸- توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی

۹- تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها

۱۰- خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع.

بازرسی و کنترل عملکرد

نظارت و بازرسی فراهم آورنده اطلاعات مفید برای مدیریت اثر بخش است؛ نظارت و بازرسی یک فرآیند تحقیق است و بایستی از اصول علمی تحقیق بهره گیرد. برنامه بازرسی بایستی با هماهنگی‌های کامل با مدیریت دستگاه یا سازمان نظارت شونده شروع شود. در واقع این تلقی درستی نیست که بازرس و نظارت کننده را در جایگاه پلیس ببینیم بلکه بازرسی در موقعیت مشاور و هدایتگر ظاهر می‌شود. امروزه تاکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از بروز فساد و تخلفات اداری بر سه رکن اساسی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام‌های مدیریتی و عملیاتی و مکانیزه کردن آنها می‌باشد و این موضوع موجب شده که مبارزه با فساد شکل اصولی و علمی خود را طی نماید.

ویژگی‌های نظام اداری سالم

۱- سازمان باید بر اساس نیاز حقیقی جامعه شکل بگیرند.

۲- ماموریت‌های اصلی باید بعنوان نیروی محرکه تلقی شود.

۳- نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها باید افرادی با دانش، مهارت، خشنود و با انگیزه باشند.

۴- در یک نظام اداری سالم باید به پیشگیری بیش از درمان اهمیت داده شود.

۵- در ارزیابی عملکردها نیز باید به ستادهای حقیقی توجه شود.

۶- مکانیزم‌های بازار را باید به مکانیزم‌های بوروکراتیک ترجیح داد.

۷- برای جلب رضایت ارباب رجوع باید اهمیت زیادی قائل شد.

۸- در یک نظام اداری سالم توازن منطقی بین داده‌ها و ستاده‌ها وجود داشته باشد.

۹- نظام شایسته سالاری در این نوع نظام‌ها باید حاکم بوده و پرداخت‌ها نیز بر اساس عملکرد باشد نه وقت.

نتیجه

به منظور نهادینه سازی ارتقاء سلامت اداری در کشور، سازمان‌ها همواره تلاش می‌کنند با اجرای برنامه‌های نظارتی و با در نظر گرفتن چگونگی اجرای قوانین و مقررات و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف سازمان در کلیه سطوح، ایرادات و نواقص را شناسایی و اعلام نموده تا مراجع ذی صلاح نسبت به رفع آنها اقدام نمایند و در سازمان محیطی سالم و عاری از مفسده ایجاد گردد چراکه امروزه کشور ما نیازمند فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و تحقق این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، صنعتگر، مبتکران و فعالان اقتصادی از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت داری و صداقت متصدیان امور اقتصادی اطمینان حاصل نموده و احساس امنیت و آرامش کنند لذا برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، به گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، برخورد با مسائل مختلف به شیوه‌ای نظام مند، بکار گیری راه حل‌های متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم. همچنین ایجاد عزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری‌های خاص و گروهی و بهره برداری تبلیغاتی از نتایج آن، توقعی است که شهروندان جامعه اسلامی از سیاست گذاران در این زمینه دارند.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

تسنیمتسنیم1 روز قبل
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی مسعودی مقام در نخستین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده که صبح امروز ۲۵ شهریور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از باب اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو متهم است. وی از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست مربوطه را قرائت کند. وی اتهامات احمدرضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را مشارکت در اخلال عمده به میزان ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال ازطریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور اعلام کرد. نیازآبادی گفت: شکات اعلام کردند متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکتهای داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند. انتهای پیام/
ساعت ۲۴ساعت ۲۴1 روز قبل
ساعت ۲۴- دانشمندان کشف کرده‌اند که کمبود عناصر غذایی مهم و ضروری در بدن می‌تواند سلامتی شما را به خطر بیاندازد. دانشمندان کشف کرده‌اند که کمبود عناصر غذایی مهم و ضروری در بدن می‌تواند سلامتی شما را به خطر بیاندازد. توصیه این است که به جای نوشیدن آب میوه از خود میوه تازه استفاده و مصرف شود. در واقع خوردن یک عدد میوه می‌تواند ولع شما را از خوردن آب میوه برطرف نماید، در حالیکه برای تهیه یک لیوان آب میوه، معمولا به چند عدد از همان میوه نیاز است. گیاه سویا از مخرب‌ترین گیاهان برای خاک می‌باشند، زیرا این گیاه مواد غذایی موجود در خاک را غارت می‌کند و باعث ویرانی و تخلیه خاک از مواد مغذی می‌شود.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین10 ساعت قبل
بیشتر انواع رایج چای، مانند چای سیاه، چای سبز، چای سفید و چای اولانگ از این گیاهان تهیه می‌شوند. فوایدمطالعاتی معدود به طور خاص فواید استفاده از چای کیسه‌ای روی چشم‌ها را بررسی کرده‌اند. یک کمپرس سرد چای کیسه‌ای ممکن است به کاهش پف یا تورم خفیف زیر چشم‌ها کمک کند. قرار دادن یک کمپرس سرد چای کیسه‌ای روی چشم‌ها ممکن است به تسکین این شرایط کمک کند. برای استفاده به عنوان کمپرس سرد، چای کیسه‌ای را در یخچال قرار دهید تا سرد شود.
صدا و سیماصدا و سیما10 ساعت قبل
وی گفت: متاسفانه خوددرمانی سردرد در کشور زیاد است و افرادی که سردرد دارند اگر تعداد زیاد مصرف مسکن داشته باشند دچار سردرد وابسته به دارو می‌شوند. دکتر تقا افزود: سردرد وابسته به دارو بر حسب نوع دارو متفاوت است اگر کسی مسکن‌های ساده استامینوفن یا ژلوفن ساده را ۳ ماه متو الی بیشتر از ۱۵ روز در ماه مصرف کند و فرد مبتلا به سردرد باشد، امکان بروز این سردرد وابسته به دارو وجود دارد. این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: اگر کسی برای تسکین سردرد دارو‌های ترکیبی مثل نوافن، مگافن یا استامینوفن کدئین را ۱۰ روز در ماه برای مدت ۳ ماه مصرف کند احتمال بروز این خطر وجود دارد. تقا گفت: یکی از راه‌های تشخیص سردرد وابسته به دارو این است که پس از قطع مصرف داروی مسکن مورد نظر، باید سردرد‌ها بهبودی قابل ملاحظه داشته باشند. وی با تاکید بر ترک خوددرمانی با مسکن‌ها برای سردرد افزود: علاوه برخطر بروز سردرد‌های وابسته به دارو، عوارض گوارشی، کبدی و کلیوی به دنبال این خوددرمانی بروز می‌کند.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز9 ساعت قبل
شاید باور نکنید، اما عارضه کبد چرب اپیدمی شده و تقریبا در هر خانواده، حداقل یک نفر به این عارضه مبتلا شده است البته سن خاصی هم ندارد. حتی بچه‌ها هم ممکن است کبدشان چرب باشد. علائم هشدار دهنده «کبد چرب» عبارتند از: زرد بودن سفیدی اسکلروز چشمکک‌ومک و لک صورتترش کردن و ریفلاکس گوارشیطعم دهان تلخ و بدمزه صبحگاهیجوش صورت و پشت کمر و روی بازو‌هاعصبانیت و پرخاشگری، زود از کوره دررفتندرد مچ پا‌ها و پیچ‌خوردگی‌های مکرر مچ پا‌هاریزش موی شدیداحساس مورچه‌روی و گزگز در نواحی مختلف بدنخونریزی‌های شدید عادت ماهیانه در زنانحالت چسبندگی داشتن مدفوع به کاسه توالت (که نیاز به شست‌وشوی مدفوع با فشار زیاد آب باشد) پرش پلک راست در اکثر مواقعزرد شدن پیراهن در ناحیه زیر بغل و بدبو بودن عرقاحساس سوزن‌سوزن شدن انتهای دست و پا‌هادرد در سمت راست حفره شکمی که به‌سمت بین دو کتف انتشار داشته باشد. منبع: بهداشت نیوز
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز23 ساعت قبل
از این که فرزند طلاق نام گرفته بودم خیلی زجر می‌کشیدم به طوری که حتی از زمزمه‌ها و رفتارهای ترحم گونه اطرافیانم متنفر بودم وقتی بستگان مادرم دست ترحم به بهانه محبت بر سرم می‌کشیدند احساس حقارت می‌کردم. این گونه بود که همواره با مادرم مشاجره می‌کردم و محیط خانه را دوست نداشتم. خلاصه در یکی از همین روزها بود که با جست و جو و پرسه زنی در شبکه‌های اجتماعی با «یاور» آشنا شدم. مادرم تا عصر سرکار بود و من به راحتی در منزل سیگار می‌کشیدم تا این که به پیشنهاد یاور به همراه سیگار مصرف ماده مخدری به نام حشیش را آغاز کردم و آرام آرام در دام اعتیاد افتادم به طوری که مجبور بودم برای تهیه مواد مخدر به خواسته‌های بی شرمانه یاور تن بدهم. بالاخره مادرم در حالی که پنهانی مشغول مصرف مواد بودم متوجه ماجرا شد و مرا به دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آورد و …ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضویمنبع: روزنامه خراسان

نظرها

اخبار بیشتر