دهقان: قانون فعلی تجارت مربوط به حدود ۸۷ سال پیش است
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. الف
  4. اقتصادی
دهقان: قانون فعلی تجارت مربوط به حدود ۸۷ سال پیش است

دهقان: قانون فعلی تجارت مربوط به حدود ۸۷ سال پیش است

الفخبرگزاری الف |
عضو حقوقدان شورای نگهبان می‌گوید قانون تجارت فعلی مربوط به حدود ۸۷ سال پیش است و با توجه به تحولاتی که در عرصه تجارت دنیا رخ داده، ایران نیز نیازمند تغییر در قانون تجارت است.

محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس گفت: اصلاح قانون تجارت کشور جزو کارهای بزرگ محسوب می‌شود که طبیعتا با توجه به اینکه در عرصه حقوقی نظرات متنوعی وجود دارد، اختلاف نظرها در این باره بدیهی است و می‌توان گفت اگر اختلاف نظر در خصوص لایحه تجارت وجود نداشته باشد تعجب برانگیز است.

نماینده مجالس هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی افزود: بین حقوقدانان درباره قانون تجارت نظرات متفاوتی وجود دارد، اما باید توجه کرد که این لایحه محصول کار مشترک جمعی از حقوقدان‌ها، اقتصاددانان و تجار است.

لایحه اصلاح قانون تجارت از دوره هفتم تقدیم مجلس شده است

دهقان با اشاره به اعمال برخی تغییرات در متن لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس ادامه داد: این لایحه از مجلس هفتم تقدیم مجلس و در هر دوره رسیدگی مجزایی روی آن انجام شده و طبیعی است که نمایندگان کمیسیون مربوط در هنگام رسیدگی نظرات خودشان را مطرح و به رای گذاشته باشند.

چکش کاری لایحه تجارت در سه دوره مجلس

وی افزود: این لایحه ابتدا در مجلس هشتم توسط کمیسیون مشترک حقوقی و قضایی، اقتصادی، صنایع و معادن و برخی دیگر از کمیسیون‌ها به تصویب رسید که اینجانب مدتی ریاست کمیسیون مشترک را برعهده داشتم و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد، اما شورای نگهبان بدون اینکه وارد ماهیت این مصوبه شود به مصوبه ۱۲۶۰ ماده‌ای کمیسیون براساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایراد گرفت واظهار داشت تبدیل قانون دائمی تجارت به قانون آزمایشی ضرورت ندارد.

راهی جز تصویب لایحه تجارت در صحن باقی نماند

دهقان ادامه داد: باتوجه به رایزنی هایی که بین ریاست مجلس با شورای نگهبان در مجلس نهم صورت گرفت امیدی بوجود آمده بود که شورای نگهبان از نظر خود کوتاه بیاید و اجازه دهد قانون تجارت به صورت آزمایشی تصویب شود و نیاز نباشد تمام مواد آن درصحن علنی به تصویب برسد، چون معمولا رسیدگی در صحن علنی مجلس با مصوبات حجیم و بسیار تخصصی مثل قانون تجارت تناسب ندارد و این خطر وجود دارد که انسجام و پیوستگی این گونه مصوبات فوق تخصصی در معرض آسیب قرار گیرد، همانگونه که درخصوص قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری تصویب ماده به ماده صدها ماده تخصصی (فقهی وحقوقی) درصحن علنی ممکن نبود و ما هردوی این قوانین را به صورت آزمایشی در کمیسیون تصویب کردیم.

دهقان تصریح کرد: هدف ما این بود که بعد از تایید قانون تجارت توسط شورای نگهبان، همانطور که با یک ماده واحده قانون چند صد ماده‌ای مجازات اسلامی و قانون آزمایشی چند صد ماده‌ای آئین دادرسی کیفری را دائمی کردیم درباره قانون تجارت نیز اینگونه عمل کنیم، اما در نهایت تعاملات و رایزنی‌های رئیس مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی با شورای نگهبان به نتیجه نرسید و در اوایل مجلس دهم به صورت قطعی به این نتیجه رسیدیم که راهی جز تصویب آن درصحن باقی نمانده است، همانطور که با پایان یافتن مجلس هشتم لازم بود دوباره در مجلس نهم به این لایحه در کمیسیون قضایی رسیدگی کنیم.

هیچ جای دنیا قوانینی مثل قانون ۱۲۰۰ ماده‌ای تجارت را در جلسه ۲۹۰ نفره رسیدگی نمی‌کنند

وی با اشاره به اینکه این لایحه در سه دوره مجلس و در سه کمیسیون با نمایندگان متفاوت مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: آرزوی ما به عنوان اعضای کمیته تخصصی و اعضای کمیسیون مشترک و اعضای کمیسیون قضایی وحقوقی این بوده و هست که این مصوبه‌ی بسیار بسیار تخصصی در صحن علنی دستخوش تغییر چندانی قرار نگیرد، لذا اینکه نمایندگان در صحن علنی مجلس به سه دوره کار کارشناسی همکارانشان در کمیسیون و به زحمات ۱۰ تا ۱۵ ساله جمعی از حقوقدانان برجسته حقوق تجارت و تعدادی از اقتصاددانان اعتماد می‌کنند به هیچ وجه نقطه ضعف مجلس نیست، بلکه از نقاط قوت و از هوشمندی مجلس است و برعکس اگر برخی پیشنهادات نامتناسب در مجلس تصویب شود ممکن است به محتوا و انسجام و یکپارچگی این قانون ضرر برساند.

وی اضافه کرد: در هیچ جای دنیا قوانینی مثل قانون ۱۲۰۰ ماده‌ای تجارت را در جلسه ۲۹۰ نفره رسیدگی نمی‌کنند کما اینکه در کشور ما هم در ۸۷ سال پیش آن را به صحن مجلس نیاورده‌اند همانطور که قانون مدنی را با ۱۳۳۵ ماده به صحن مجلس نیاورده‌اند و همه قوانین اینچنینی در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسیده است.

لایحه اصلاح قانون تجارت کانون هنرنمایی حقوقدانان برجسته کشور در عرصه تجارت است

نماینده چند دوره عضو کمیسیون قضایی وحقوقی افزود: در مجلس دهم برای بازبینی مجدد در متن مصوبات قبلی و ایجاد اطمینان برای نمایندگان کمیسیون، بار دیگر تا جایی که امکان داشت نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نظرات حقوقدانان در حوزه حقوق تجارت را جمع آوری کرده و در این حوزه از دیدگاه‌های اقتصاددان‌ها استفاده شد و با رایزنی که با دژپسند قبل از رفتن ایشان به وزارت داشتیم جلسات مختلفی کارشناسان با وی برگزار کردند تا اطمینان ایشان نسبت به متن تحصیل شود و متنی قوی‌تر از گذشته آماده شود.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت کانون هنرنمایی حقوقدانان برجسته کشور در عرصه تجارت بوده و تا حد ممکن نظرات برخی اقتصاددانان نیز در آن لحاظ شده است، تاکید کرد: از همان ابتدا حقوقدانان با همکاری اقتصاددانان قانون تجارت را تدوین کرده‌اند و روابط بین تجار با همدیگر و تجار با دولت‌ها را تنظیم کرده‌اند و همانها حقوق تجارت را در طول ده‌ها سال گذشته تدریس کرده‌اند و اختلافات و دعاوی بین تجار از طریق وکلای حقوقی و قضات حل و فصل شده است و می‌توان گفت تجار بهره بردار قانون تجارت هستند.

قواعد حاکم برحقوق تجارت با قواعد حاکم برحقوق مدنی تفاوت‌های زیادی وجود دارد

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: لایحه تجارت حاصل ۱۰ تا ۱۵ سال هنرنمایی اساتید برجسته حقوق تجارت و برخی اقتصاددانان است و بالاخره بعد از این مدت طولانی و با این حد از کار کارشناسی ضروری است که در همین دوره مجلس تکلیف این لایحه روشن شود.

دهقان با بیان اینکه البته به نظر می‌رسد بعد از تصویب لایحه تجارت این مصوبه با این حجم برای نهایی شدن راهی طولانی در پیش دارد، ادامه داد: هرچند کمیسیون حقوقی و قضایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها سعی کردند مواد مندرج در این مصوبه تعارض و تضادی با موازین شرعی نداشته باشد، اما چون بین قواعد حاکم برحقوق تجارت با قواعد حاکم بر حقوق مدنی تفاوت‌های زیادی وجود دارد و در همه دنیا مبانی روابط حقوقی بین تجار با مبانی روابط حقوقی بین افراد عادی جامعه نقاط افتراق زیادی دارد بویژه در یکصد ساله اخیر تحولات زیادی دربازرگانی داخلی و بین المللی بوجود آمده، بنابراین ممکن است از دید فقهای محترم شورای نگهبان بخشی از این مواد با قواعد فقهی ناظر برحقوق مدنی سازگار تلقی نشود.

در خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران | پربازدیدترین اخبار روز سیاسی

لایحه اصلاح قانون تجارت به چند کتاب تبدیل شده است

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: شاید شورای نگهبان تشخیص دهد که در بررسی این مصوبه بیش از گذشته از نظرات حقوقدانان و اقتصاددانان استفاده کند و پژوهشکده شورا نیز خود را آماده کرده است ماده به ماده لایحه تجارت را مورد بررسی تخصصی قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت به چند کتاب تبدیل شده است، افزود: ۳۳۱ ماده از این لایحه در کتاب اول گنجانده شده و ۴۱ ماده درخصوص تجارت الکترونیک باید به کتاب اول الصاق شود و بیش از ۱۵۰ ماده که مربوط به اسناد تجاری است در حال حاضر از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی به هیات رئیسه تقدیم شده که امیدواریم در مهرماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد تا بر این اساس در مهرماه بررسی دو کتاب در مجلس پایان یابد.

قانون فعلی تجارت مربوط به حدود ۸۷ سال پیش است

دهقان ادامه داد: عنوان کتاب دیگر اصلاح قانون تجارت، شرکت‌های تجاری است که بررسی‌های فراوانی روی آن انجام شده و حدود ۶۵۰ ماده دارد که امیدواریم در زمستان امسال این کتاب نیز درصحن علنی به تصویب برسد. کتاب پایانی با نام بحث تسویه و امور ورشکستگی است که این بخش درمقایسه با قوانین قدیمی موجود نیازمند تغییرات جدی بوده است که امیدواریم این کتاب با همت نمایندگان وبویژه با اهتمام هیات رئیسه مجلس تاپایان امسال به تصویب برسد.

دهقان در تشریح چرایی تغییر قانون تجارت فعلی، گفت: قانون فعلی مربوط به حدود ۸۷ سال پیش است، بنابراین با توجه به تحولاتی که در عرصه تجارت دنیا رخ داده، ایران نیز نیازمند تغییر در قانون تجارت است.

لایحه تجارت بستری مناسب برای تسهیل سرمایه گذاری

وی با اشاره به برخی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از سوی برخی رسانه‌ها وافراد در خصوص سرعت مجلس در تصویب مواد این لایحه گفت: اگر از این جهت که چندین سال این لایحه در مجلس توقف داشته است مجلس مورد سوال باشد وجهی دارد که البته چرایی آن را توضیح دادم اما مجلس ابتدا براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اذن تصویب این لایحه را به کمیسیون داده بود و اینکه اکنون به زحمات سه دوره یعنی۱۲ ساله کمیسیون اعتماد می‌کند این امری طبیعی و البته بسیار هوشمندانه است، بنابراین من این سرعت واعتماد مجلس به مصوبه تخصصی بلکه فوق تخصصی کمیسیون را نه تنها نقطه ضعف تلقی نمی‌کنم بلکه آن را برای حفظ احکام به هم پیوسته این مصوبه ضروری می‌دانم.

دهقان ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود نمایندگان، متخصصان، حقوقدانان و اقتصاددانان می‌توانند نظرات تخصصی و دغدغه‌های خود را مطرح کنند و شورای نگهبان بویژه پژوهشکده شورای مذکور از نظرات مذکور استقبال خواهد کرد و خود من هم با اینکه در این سال‌های طولانی در کنار کارشناسان و بویژه حقوقدانان به اصطلاح دستی بر آتش داشته‌ام اما بدون کمترین تعصب نسبت به مصوبه موجود تا آخرین لحظه از هر نظر اصلاحی استقبال می‌کنم تا با استفاده از ظرفیت‌های شورای نگهبان سعی کنیم در نهایت به این «قانون مادر» کمترین ایرادی وارد نباشد و این قانون بستر مناسبی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری و حمایت از تولید و رونق اقتصادی و جهشی برای پیشرفت کشور باشد.

باب طرح پیشنهادات جدید مسدود نیست

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: سالهاست که مصوبه کمیسیون در خصوص این لایحه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها در مرآی و منظر کارشناسان و محققان قرار داشته است و مشارکت کارشناسان برای رفع نقایص احتمالی لحاظ شده است با اینحال باز هم اگر نقصی در لایحه تجارت وجود داشته باشد تا آخرین لحظه از نظرات همه کارشناسان استقبال می‌کنیم تا نظرات خودشان را به مرکز پژوهش‌های مجلس و یا پژوهشکده شورای نگهبان اعلام کنند، تا پس از بررسی توسط این دو مرکز در تصمیمات نهایی لحاظ شود.

وی ادامه داد: بنابراین علی رغم اینکه مصوبه مربوط به لایحه تجارت مصوبه‌ای پخته است و از جدیدترین دستاوردهای فکری بین المللی و تجربیات حقوقی بشری بویژه کشورهای پیشرفته استفاده شده و همه آن تجربیات و آن دستاوردها متناسب با وضعیت کشور بومی سازی شده است، اما باب طرح پیشنهادات جدید مسدود نیست و اگر مطلب جدیدی ارائه شود، شورای نگهبان تلاش می‌کند از طریق ایراد قانون اساسی و یا شرعی این ایرادات را برطرف کند از طرف دیگر کمیسیون قضایی حقوقی مجلس آغاز اجرای این مصوبه را سال۱۴۰۰ قرار داده است تا اگر احیانا در مواردی برفرض درمیان حدود ۱۳۰۰ ماده، موارد محدودی واجد اشکال باشد فرصت اصلاح آن وجود داشته باشد.

مجلس اصلاح قانون تجارت را در چهار کتاب جداگانه و به صورت متناوب انجام خواهد داد

دهقان با تاکید بر لزوم تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت، ادامه داد: همه گروه‌ها باید همکاری کنند تا پس از نزدیک ۹۰ سال اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم تصویب شود، چرا که این مجلس در جریان اقدامات انجام شده است و در صورت عدم تصویب در این مجلس، مجلس آینده باید از گام نخست بررسی آن را آغاز کند.

وی با بیان اینکه مجلس اصلاح قانون تجارت را در چهار کتاب جداگانه و به صورت متناوب انجام خواهد داد و بررسی همه این بخشها در شورای نگهبان زمان برخواهد بود، تاکید کرد: شورای نگهبان از طریق پژوهشکده و مجمع فقهی خود نظرات کارشناسان مختلف در این باره را دریافت می‌کند و سپس عدم مغایرت این مصوبات با شرع و قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، در پایان گفت: حتی اگر در نهایت ایرادی در گوشه‌ای از این کار بزرگ به نظر برخی از کارشناسان برسد و بر فرض پاسخی در خور به آن ایراد وجود نداشته باشد، با این حال این مصوبه با این حجم کار کار شناسی و این اندازه از وقت گذاری مجلس و این مقدار از هماهنگی با تحولات جهانی قابل قیاس با قانون موجود نیست و به اصطلاح به اندازه فاصله زمین تا آسمان برقانون قدیمی فعلی ترجیح دارد.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز1 روز قبل
زمان اتصال اینترنت نامعلوم استخبرگزاری ایلنا نیز به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: تصمیم برای قطع اینترنت توسط دستگاه‌های امنیتی گرفته شده است. ناامنی‌های اخیر موجب شده شورای امنیت تصمیم به قطع اینترنت بگیرد. وی قطع خطوط اینترنت تلفن همراه را در تمام اپراتورها همراه اول، ایرانسل و رایتل عنوان کرد و زمان اتصال اینترنت را نامعلوم دانست. البته در حالی گفته شده که رسانه‌ها محدودیت دسترسی به اینترنت ندارند که اینترنت دفتر رسانه‌هایی همچون «آفتاب‌نیوز» نیز همزمان با قطع اینترنت در سراسر کشور، قطع شده است. قطع دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی انتقادهایی را در پی داشته است.
خانه ملتخانه ملت7 ساعت قبل
سیداحسن علوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر صحبت‌های مقام معظم رهبری درباره وحدت و همبستگی مسلمین در دیدار مهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی و سفیران کشورهای اسلامی گفت: وحدت و همبستگی مسلمین مهمترین موضوعی است که امروز در دنیای اسلام مطرح است. نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس تصریح کرد: همبستگی جامعه مسلمین؛ اهل سنت و اهل تشیع تنها موضوعی است که می‌تواند این صفوف به هم فشرده مسلمانان را متشتت نکند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فرمایشات رهبری مطرح کرد: رهبری وحدت را نه یک حرکت سیاسی و تاکتیکی، بلکه یک اعتقاد و ایمان قلبی به لزوم اتحاد امت اسلامی دانستند؛ ممکن است که اختلافات در فضایی شکل بگیرد که موجب تفرقه و تشتت شود؛ اما مسلمانان نباید وارد بردار مخالف شوند. علوی بابیان اینکه خوشبختانه هفته وحدت را جهان اسلام با تمام قدرت در تمام جهان جشن گرفته می‌شود، تاکید کرد: در کشورهایی مانند هند، پاکستان، اندونزی، یمن، لبنان خیل عظیمی از مسلمانان جمع می‌شوند و آزادی و استقلال اسلام را ندا می‌دهند و این نشان می‌دهد که اسلام زنده است و روز به روز قدرت و اقتدار و توسعه‌اش را در جهان نشان می‌دهد. نماینده اهل سنت مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه عظمت اسلام هر روز دارد خودش را بهتر نشان می‌دهد، تصریح کرد: اگر وحدت نباشد این اسلام شکننده می‌شود؛ به این دلیل که در دنیای امروزی تهاجم فرهنگی کار خودش را می‌کند و کشورهای استکباری و کشورهای منطقه که وابسته به اسرائیل و آمریکا هستند برای نابودی اسلام و ترویج اسلام آمریکایی سرمایه گذاری می‌کنند و این لازم است که جوامع اسلامی این اقتدار و عظمت و شکوه را حفظ کنند. /پایان پیام
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین7 ساعت قبل
خبرگزاری میزان- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اسلامشهر گفت: شهرستان اسلامشهر در حال حاضر در فضای امن و آرامی به سر می‌برد و هیچ مشکلی به لحاظ امنیتی در سطح شهر نداریم. سرهنگ «هادی ایلکا» در گفت‌‎وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، اظهار کرد: شهرستان اسلامشهر در حال حاضر در فضای امن و آرامی به سر می‌برد و هیچ مشکلی به لحاظ امنیتی در سطح شهر نداریم. وی افزود: شب گذشته (۲۷ آبان) اوضاع اسلامشهر کاملا آرام بود و امنیت در سطح شهر برقرار بود. بیشتر بخوانید: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اسلامشهر همچنین عنوان کرد: هیچ نیرویی از ناحیه مقاومت بسیج اسلامشهر در جریان ناامنی‌های روز‌های گذشته اسلامشهر به شهادت نرسیدند. انتهای پیام/
صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از العالم، پلیس رژیم اشغالگر صهیونیستی هنگام سرکوب تظاهرات حمایت از نوار غزه مقابل دانشگاه عبری در قدس اشغالی سه تن از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد. نیرو‌های امنیتی رژیم اشغالگر شرکت کنندگان در این تظاهرات را به محاصره در آوردند و آن‌ها را هدف ضرب و جرح قرار دادند. این تظاهرات به همت جمعیت دانشجویان فلسطینی برگزار شد.

مصوبات جلسه علنی مجلس

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
اصلاح لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان و اعلام وصول لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی از مهمترین مصوبات جلسه علنی مجلسی‌ها بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد اعاده شده لایحه تجارت را از سوی شورای نگهبان که در ارتباط با شرایط قرارداد بانک‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادرکنندگان است، اصلاح کردند.

نظرها

اخبار بیشتر

تازه‌ترین خبرها

همه

اخبار قیمت‌های روز بازار - دوشنبه ۲۷ آبان‌ماه

خبری1 روز قبل

صحبت‌های امروز روحانی درباره وضعیت کشور پس از گرانی بنزین

خبری1 روز قبل

مدارس و دانشگاه‌ها در برخی شهرها تعطیل شدند

خبری1 روز قبل

به دلیل اختلال در اینترنت سراسری کشور، پوشش لحظه به لحظه اخبار و فعالیت سرویس‌های دیگر طرفداری مانند نتایج زنده دچار مشکل شده است. همکاران هر لحظه که بتوانند فعالیت‌های معمول خود را از سر خواهند گرفت. البته بخش شبکه اجتماعی طرفداری در دسترس است.

مروری بر تخلفات شرکت‌های تولید لاستیک ایران

تکراتوچند ثانیه قبل

تحقیقات سوئد درباره «آسانژ» متوقف شد

مهر9 دقیقه قبل

نصف تسهیلات بانکی به صنعت و معدن رسید

ایسنا9 دقیقه قبل

جداسازی متهمان از محکومان از اولویت‌های اصلی است

مهر10 دقیقه قبل

هلی برن نظامیان آمریکایی در حومه حسکه

مهر10 دقیقه قبل

آتش زدن قرآن و تخریب اموال عمومی مصداق شکستن حرمت خدا و انسان است

همشهری12 دقیقه قبل