کلید رمز مبارزه موفق با فساد شفافیت در همه عرصه‌ها است
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. ایسنا
  4. اجتماعی
کلید رمز مبارزه موفق با فساد شفافیت در همه عرصه‌ها است

کلید رمز مبارزه موفق با فساد شفافیت در همه عرصه‌ها است

ایسناخبرگزاری ایسنا |
یک وکیل دادگستری اولین کلید رمز مبارزه موفق با فساد را "شفافیت در همه عرصه‌ها" دانست و گفت: پاسخگویی در کلیه سطوح و استقرار یک ساز و کار مستقل به منظور نظارت و تضمین اجرای موازین ضدفساد در جامعه از دیگر موارد این مبارزه است.

امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرورت مبارزه با زمینه‌های ایجاد فساد پیش از شکل‌گیری مفسدان اقتصادی با بیان اینکه «حق رهایی از فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک حق بشری و مطالبه عمومی است»، اظهار کرد: از منظر استانداردهای بین المللی معاصر، همانگونه که یک کشور اگر فاقد قابلیت برقراری روابط بین المللی باشد و به عبارت دیگر نتواند حاکمیت خود را در سطح بیرونی استیفا کند، صلاحیت خود به عنوان یک موجودیت دارای جایگاه رسمی در نظام حقوقی بین المللی را هم از دست می‌دهد و دیگر کشورها برای آن اعتباری قایل نشده و آن را به عنوان یک کشور شناسایی نمی‌کنند.

وی افزود: همچنین از منظر اعمال حاکمیت در سطح داخلی نیز، حکومتی که توانایی برخورد با باندهای فساد، پیشگیری و مقابله با زمینه‌های شکل گیری فساد سازمان یافته را نداشته باشد، این شائبه را برخواهد انگیخت که تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی تکالیف و مسئولیت‌های خود در قبال شهروندان خویش باشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در سیره حکومت حضرت علی (ع) نیز یکی از تکالیفی که دولت در قبال مردم دارد پایبندی به راستی و صداقت زمامداران در برابر مردم است، گفت: بدون تردید، این تعهد یکی از پایه‌های دوام و قوام هر حکومتی است و بر اساس تعالیم اسلامی عقوبت شرعی سختی برای افرادی که به لحاظ دست اندازی به بیت المال، حق الناس را زیر پا می‌گذارند پیش بینی شده است.

وکیل خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از ریشه‌های بروز و ظهور فساد در جامعه می‌شود، منشأ آن را هم در حیطه تقنین، عرصه اجرا و هم در حوزه قضا می‌توان تصور نمود، بنابراین مبارزه همه جانبه و جامع با فساد را نمی‌توان منحصر به یک بخش خاص کرد. در سطح قوه مققنه، نمایندگان مردم در خانه ملت، مکلف هستند با استفاده از نظریات کارشناسی، دقت برجسته در آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی قوانین مصوب و اعمال استانداردهای لازم چه در وضع و چه در نگارش متن قوانین، منافذ رشد نطفه‌های فساد را بگیرند. همچنین دولت در جایگاه فرمانروای قوه مجریه متعهد است به گونه‌ای عمل کند که اختیارات و تکالیف مجریان قانون و مسئولان اجرایی کشور در هر قلمروی معلوم باشد و رفتارهای اقتدارگرایانه، جایگزین الزامات قانونی در هیچ جایی نشوند.

وی تاکید کرد: ‌ قوه قضائیه نیز مسئولیت دارد در تطبیق قانون با نحوه اجرای آن بر مصادیق و صدور حکم در موارد اختلاف، رویه‌ای متحدالشکل، تثبیت یافته و متکی به اصول محکم حقوقی را از خود به نمایش بگذارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه گذشته از اینکه فساد، منبع توزیع ناعادلانه ثروت در اجتماع و تشدید شکاف و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است، گفت: آفت فساد سازمان یافته، جامعه را به بیماری‌های سختی مبتلا می‌کند که اگر درمان آن غیرممکن نباشد، قطعا دشوار، زمان بر و پرهزینه خواهد بود.

وکیل فساد را «یک بیماری مسری و واگیردار» خواند و تصریح کرد: اگر جلوی فساد در سطوح پایین و مقیاس‌های کوچک گرفته نشود، خوی منفعت طلبی و انحصارگرایی به سایر عناصر اجتماع تسری پیدا می‌کند. فساد، بستر پایمال کردن هر ارزش اخلاقی است. از عدم رعایت نوبت در صف گرفته، تا بی‌توجهی به حقوق مقدم یک راننده دیگر در حین رانندگی، عدم ارج نهادن به وقت و مطالبات قانونی ارباب رجوع در ادارات و خالی کردن کیسه درآمد کشور و پرکردن جیب‌های خود را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر فساد شیوع و رواج پیدا کند، شهروندان نسبت به دولتمردان و حاکمان خویش بی اعتماد می‌شوند و در این صورت، پایه اقدامات جمعی، عمومی و ملی به واسطه سلب اعتماد مردم از کلیدداران حکومت هر روز سست‌تر از روز گذشته خواهد شد. این به معنی وداعی تلخ با نیروی خودجوش، سازنده و تحول آفرین عموم جامعه برای سازندگی، اصلاحات و خودسازی است.

در سایت خبری بخوانید: اخبار اجتماعی ایران

این وکیل دادگستری عنوان کرد: اگر یک جریان بی طرف، مداوم، قاطع و سالم در مبارزه با فساد در کشور جاری نباشد، مردم به عنوان اعضای اجتماع، چاره عبور خود از تنگناهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را جز این نمی‌بینند که آنها نیز در دایره هر چه کوچک فعالیت‌های خود، هر آنچه می‌توانند به حقوق و اموال مردم دیگر اجحاف کنند و اشاعه این اندیشه و خصلت در میان مردم، نتیجه‌ای جز شکنندگی وفاق ملی و وحدت اجتماعی در گذار از سراشیبی‌ها و گردنه‌های پرپیچ و خم چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز به دنبال نخواهد داشت.

وکیل با اشاره به اینکه فسادی که موجب معتبر شدن افراد غیرکارآمد شود و نیروی انسانی زبردست، متخصص و شایسته را به زیر بکشد، از یک طرف، هر کشوری را با بحران فرار مغزها و مهاجرت بزرگترین سرمایه دولت‌ها یعنی سرمایه انسانی مواجه می‌کند، گفت: به ویژه در بین جوانان تحصیلکرده این سونامی ویرانگرتر خواهد بود و از طرف دیگر فقد منابع انسانی، میدان و جولانگاه بیشتری به افراد فاقد صلاحیت و کفایت می‌دهد تا بتوانند از ثروت و منابع ملی بیشتر بهره مند شده و سایرین را در چاه عمیق‌تر محرومیت رها کنند.

وی تاکید کرد: ناگفته پیداست برخورد به‌موقع، منسجم، غیرموسمی، مبتنی بر ضوابط قانونی و فارغ از انگیزه‌های سیاسی و جناحی با فساد، یکایک عوارض سوء یاد شده را از ریشه می‌کند و در عوض، محیط روابط اجتماعی بین شهروندان و همچنین بین شهروندان و مقامات به محیطی امن، زاینده و پیشرو بر مدار اخلاقیات و احترام به ارزش‌ها تبدیل می‌گردد.

این وکیل دادگستری اولین کلید رمز مبارزه موفق با فساد را شفافیت در همه عرصه‌ها خواند و تصریح کرد: پاسخگویی در کلیه سطوح و استقرار یک ساز و کار مستقل، مقتدر و روزآمد به منظور نظارت، کنترل و تضمین اجرای موازین ضدفساد در جامعه از دیگر موارد این مبارزه است. تکالیف اقتصادی دولت به ویژه بنا بر آنچه در اصول دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مندرج است جز در سایه یک نهاد مدعی‌العموم در مبارزه با فساد که بر اساس استانداردهایی که از تجربیات سایر کشورها در مبارزه با فساد به دست می‌آید تشکیل شده باشد و توانایی جلب اعتماد عمومی را دارا باشد، میسر نخواهد بود.

وکیل تاکید کرد: بزرگترین پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اگر بر سنگ بنای آلوده به فساد پایه گذاری شده باشند، تحولاتی فانی، مخرب و بی اثر خواهند شد. فساد، اجازه نمی‌دهد مردم به حقوق بنیادین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود به صورت پایدار دست پیدا کنند و گزافه نیست اگر مدعی شویم امروز مبارزه با فساد، یک خواست و مطالبه عمومی است که در منزلت یک حق بشری برای آحاد جامعه می‌بایست مورد احترام و گرامیداشت قرار گیرد.

وی در پایان گفت: البته نباید از نظر دور داشت که همانگونه که ذی‌نفع اصلی مبارزه با فساد، عموم جامعه هستند، بازیگران اصلی پیشگیری از فساد نیز خود مردم باید باشند و به این ترتیب، نقش جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی از جمله کانون وکلا و رسانه‌ها را در این پویش باید مبارک دانست و مورد استقبال قرار داد و «بوسه بر دستانی زد که بدون غرض، تیشه بر ریشه فساد می‌زنند!»

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

پاسخ هوشمندانه فریبا نادری به اتهام ریاکاری در سفرش با چادر به کربلا + فیلم

رکنارکنا11 ساعت قبل
فریبا نادری یکی از بازیگران مشهور سینما و تلویزیون که چند سال پیش در پیاده روی عظیم و باشکوه اربعین حسینی شرکت کرده بود در جواب سوال مهندسی شده خبرنگار، که به او گفت برای ریاکاری با چادر به این سفر رفته است پاسخ هوشمندانه‌ای داد و گفت: چادر را به حرمت امام حسین (ع) در آن مسیر به سر کردم. وی خطاب به مجری که به اصرار سعی دارد نیت این بازیگر از سفر اربعین را زیر سوال ببرد می‌گوید: شما انتظار دارید من چه لباسی بپوشم که ریا نشود اگر شینیون می‌کردم خوب بود؟ اینکه می‌گویید پوشیدن چادر یک شو بود برای من مهم نیست و شما را به خدا واگذار می‌کنم. این بازیگر سینما و تلویزیون همچنین گفت: امیدوارم فرصت این شو برای همه پیش بیاید و اگر شما به پیاده روی نرفته‌اید سعادت نصیبتان شود و به قول خودتان به این شو بروید؛ من اسم پیاده روی اربعین را شو نمی‌گذارم. حضور در پیاده روی اربعین فرصتی بود که خداوند به من عطا کرد تا اشتباهاتم را جبران کنم و تا جوانم بتوانم از اشتباهات خودم بازگردم و بار گناهانم را سبک کنم؛ این سفر یک موهبت الهی بود که نصیب من شد. فریبا نادری عنوان کرد: اگر نیت من ریاکاری و شو بود وقتی در کربلا بودم یک عکس سلفی می‌گرفتم و زیر آن می‌نوشتم من و امام حسین (ع) یهویی!

قدم‌ها برای رسیدن به کوی یار، تندتر می‌شود

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
تصاویر مرقد مطهر امام حسین (ع) قدم‌ها برای رسیدن به کوی یار، تندتر می‌شودیک روز مانده به اربعین حسینی، قدم‌ها برای رسیدن به کوی یار، هر لحظه تندتر می‌شود.

فیلم/ وصف رهبر انقلاب از جاماندگان اربعین: گرچه دوریم به یاد تو سخن می‌گوییم

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
آقای امیر مرادی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه از اول محرم تاکنون، ۳ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۹۸ زائر از مرز‌های چهارگانه ایران و عراق (مهران، شلمچه، خسروی و چذابه) خارج شده‌اند، افزود: از این تعداد دو میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۶۹ نفر به کشور بازگشته‌اند. مدیر اجرایی ستاد اربعین حسینی گفت: از اول ماه صفر تاکنون، سه میلیون و ۴۰ هزار و ۲۳۴ زائر وارد خاک عراق شده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۴ نفر به ایران بازگشته‌اند. وی با بیان اینکه تا صبح امروز (۷ صبح) ۹۳ هزار و ۲۹۸ زائر به کشور بازگشته‌اند، گفت: همچنین در این بازه زمانی ۴ هزار و ۸۱۰ زائر نیز از مرز‌های چهارگانه ایران و عراق خارج شده‌اند که بیشترین ورود و خروج مربوط به مرز مهران است که ۶۰ هزار و ۷۷۹ زائر وارد و هزار و ۹۷۷ زائر نیز خارج شده‌اند.

فیلم/ قرائت زیارت اربعین در محضر رهبر انقلاب توسط حنیف طاهری

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز6 ساعت قبل
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه؛ در روز شنبه ۲۷مهر ماه ۹۸ همزمان با پیاده روی اربعین حسینی در تهران از ابتدای صبح به صورت رایگان تا ساعت ۱۸:۰۰ در تمام خطوط یک؛ دو؛ سه؛ چهار، پنج، شش و هفت متروی تهران و حومه ارایه خدمت رسانی کرد. بر این اساس در این روز بیش از ۴۵۰هزار نفر توسط این ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری جابجا شدند. شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در روز اربعین با آمادگی کامل و بکارگیری تمامی امکانات خود به خدمت رسانی به شهروندان و شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین حسینی در تهران پرداخت و با تلاش پرسنل این شرکت سعی شد تا ضمن ارایه سرویس دهی منظم، محیطی امن را برای شهروندان و مسافران محترم ایجاد کند. بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده از ابتدای صبح امروز فاصله حرکت قطارها در خطوط یک، دو متروی تهران تا ۳و نیم دقیقه کاهش یافت تا جابجایی مسافران تسهیل شود. همچنین به منظور سهولت در جابجایی مسافران در خطوط درون شهری ۳۰ قطار فوق العاده نیز اعزام شد.

نظرها

اخبار بیشتر