گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و چالش‌های پیش روی رونق تولید در سال جاری
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. وانانیوز
  4. اقتصادی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و چالش‌های پیش روی رونق تولید در سال جاری

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و چالش‌های پیش روی رونق تولید در سال جاری

وانانیوزخبرگزاری وانانیوز |
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ پرداخته است.

به گزارش وانانیوز،

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره آسیب شناسی، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی توسط محمد زارع سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

این گزارش در سه بخش رویکردهای کلان رونق تولید، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور تهیه شده است.

در بخش رویکردهای کلان رونق تولید، ۷ محور بنیادی تامین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری، نظام ارزی، محیط کسب و کار و فناوری اطلاعات با هدف جامعیت و شمول پذیری رونق تولید در ابعاد کلان مورد تاکید قرار گرفته است با این رویکرد که باید قبل از آسیب شناسی این بخش این موارد مورد واکاوی برای دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری قرار گیرد.

در این گزارش در بخش آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور به بررسی وضعیت صنعت و معدن، صنعت پتروشیمی، بخش نفت و گاز، صنعت برق، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسکن و کشاورزی و توسعه روستایی پرداخته است.

در بخش سوم گزارش راهکارهای سیاستی در بخش‌های مورد اشاره در فصل قبل به تفکیک اقدامات لازم صورت گرفته دستگاه اجرایی اقدام کننده و کمیسیون مرتبط در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش در اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده که بعد از اتمام قرائت آن مسعود پزشکیان رئیس جلسه از دستگاه‌های دولتی که با مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون ویژه جهت تهیه این گزارش همکاری کرده‌اند، قدردانی کرد.

متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره آسیب شناسی، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ به شرح زیر است:

مقدمه

هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ است. قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید، تبیین شود تا ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز کرد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد. منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند». به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاههای اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه هایی است که با تحریک ظرفیت‌های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می‌سازد.

در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب ۷ محور بنیادی بررسی می‌شود، سپس در بخش بعدی آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.

الف) رویکردهای کلان رونق تولید

با هدف جامعیت و شمول پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، ۷ محور بنیادی تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری، نظام ارزی، محیط کسب و کار و فناوری مورد تأکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.

۱- تأمین مالی:

در بخش تأمین مالی نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید بسیار کلیدی است:

- اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاست‌ها، حذف رانت پاشی، پیش شرط‌های حمایتی و زمانبندی سیاست‌های حمایتی

- اجرای مؤثر مواد (۸) و (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ و امکان نقل وانتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده (۱۴۱) قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره مندی از تسهیلات نظام بانکی

- رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی با فین تک‌ها (Financial Technology) در تأمین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه‌های کوچک و متوسط.

در سایت خبری بخوانید: جديدترين اخبار اقتصادی لحظه به لحظه ايران وجهان

۲- نظام مالیاتی:

در نظام مالیاتی موارد زیر باید رعایت شود:

- تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت

- تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی (progressive CGT) در نگاه بلندمدت

٣- نظام بیمه‌ای:

در نظام بیمه‌ای و ضمانتنامهای اجرای مؤثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است:

- اجرای مؤثر ماده (۱۱) قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب با روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در پیمان‌های غیر عمرانی

- گسترش ابزارهای تضمین مانند مؤسسات تضمین (Surely companies) و پوشش‌های بیمه‌ای (performance guarantee) موضوع ماده (۹) قانون حداکثر؛

- تقویت شکل گیری کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم

۴- نظلام تجاری:

در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تأکید قرار گیرند عبارتند از:

- برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمت‌های مرجع به صورت علی الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل‌گری در مبادلات تجاری؛

- ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه بندی کارتهای بازرگانی

- ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت (تعامل دوجانبه و یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذیربط) برای فعالان بخش خصوصی

۵- نظام ارزی:

در بخش نظام ارزی توصیه‌های سباستی زیر می‌تواند راهگشا باشد:

- به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است لذا ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.

- مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی؛

- ترغیب صادر کنندگان به فروش ارز در کانال‌های ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی

- ایجاد تقویت شعب بانکهای ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی

۶- محیط کسب و کار:

در مبحث بهبود محیط کسب و کار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط و کسب و کار جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است

- تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری (مواد ۹ و ۱۰)؛

- ساماندهی تولید کنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداریها (ماده ۱۶)؛

- جلوگیری از تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری (ماده ۲۴)

- اجرای ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری دستوری

- تعیین قاعده کاری برای تهاتر ببن صادر کنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقل وانتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی

۷ - فناوری اطلاعات:

بخش فناوری اطلاعات (ICT) در سال رونق تولید، از سه منظر می‌تواند تسهیل‌گر و کمک کننده باشد

- اول از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین تک‌ها

- دوم از منظر تسهیل‌گری در حوزه فراهم سازی زیرساخت تولید در قالب باز مهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرم‌های تحت وب و تسهیل‌گر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت آپ‌ها

- سوم، امکان راه اندازی انواع جدیدی از کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.

شایان ذکر است که در بخش فین تک‌ها و بهره مندی از فناوری‌های جدید در تأمین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت آپ‌ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین تک‌ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی‌های خرد و کوچک کام به سمت فناوری‌های جدید فین تک‌ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.

برا مطالعه متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

آمار و ارقام لایحه بودجه سال آینده

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رقم کل بودجه سال آینده حدود ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این عدد شامل ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه و حدود ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است. برای تامین منابع عمومی بودجه، قرار است از فروش نفت برای سال آینده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان، و از واگذاری دارایی‌های دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. همچنین برای درآمد‌های گمرکی و مالیاتی هم حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و انتشار اوراق هم ۱۲۴ هزار میلیارد تومان را تامین خواهد کرد. افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود و سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران با افزایش به عدد ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. سقف وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان و عوارض خروج از کشور ۲۶۴ هزار تومان برای سفر اول، از اعداد بودجه سال ۹۹ است. نرخ ارز برای کالا‌های اساسی و دارو هم همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. از منابع هدفمندی یارانه‌ها ۷۴ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. بودجه سال آینده در منابع با رشد ۲۴ درصدی بسته شده است و به گفته رئیس جمهور باید منتظر رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۹ باشیم.

نطق پروانه‌سلحشوری در مجلس امروز +فیلم

اقتصادنیوزاقتصادنیوز8 ساعت قبل
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین7 ساعت قبل
خبرگزاری میزان- مصطفی سالاری اجرای نظرات ریاست جمهوری درباره خروج این سازمان از بنگاه‌داری را مورد تأکید قرار داد و گفت: این امر قطعا به نفع جامعه کارگری و اقشار تحت پوشش تأمین اجتماعی است و پیگیری می‌شود. وی تأکید کرد: خروج از بنگاه داری قطعا به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و البته این کار با حفظ اموال کارگران انجام می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی در چند حوزه درآمدزای مشخص و به صورت غیر مدیریتی سرمایه گذاری خواهد کرد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با اظهار خوش‌بینی نسبت به تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی گفت: مجموع هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه ۹۶۰۰ میلیارد تومان است و منابع نقدی حق بیمه دریافتی این سازمان نیز ماهیانه به حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. سالاری درباره هلدینگ درمان تأمین اجتماعی نیز گفت: تمامی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی سراسر کشور تحت نظر معاونت درمان سازمان و مدیران درمان استانی مدیریت می‌شوند و هیأت مدیره‌ای بودن بیمارستان به معنای عدم پاسخگویی به مدیران درمان نیست. وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی آماده هر نوع همکاری و حتی مشارکت در تأمین منابع برای اجرای برنامه پرونده الکترونیک در وزارت بهداشت است.
جام نیوزجام نیوز14 ساعت قبل
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، در این طرح که از ساعت ۱۰ صبح امروز در سایت اینترنتی فروش محصولات سایپا آغاز خواهد شد، خودرو پراید ۱۳۱ به قیمت ۳۷۵ میلیون ریال عرضه می‌شود که ۴۰ میلیون ریال از آن در قالب تسهیلات با بازپرداخت یک‌ساله دریافت خواهد شد. در این طرح نیز مانند طرح‌های اجرا شده قبلی، محدودیت ثبت‌نام برای افراد کمتر از ۱۸ سال، عدم امکان ثبت نام بیش از یک خودرو برای هر کد ملی، عدم فروش خودرو به کدهای ملی که در ۱۸ماه گذشته از سایپا خودرو خریده‌اند و در یک استان بودن کدپستی ثبت نام‌کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتری درنظر گرفته شده تا خودرو به مشتری واقعی فروخته شود. خودروتک۲۰۲۵

ساخت صخره مصنوعی با کشتی باری +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین9 ساعت قبل

فیلم | چگونه رمز دوم کارت بانکی را فعال کنیم؟

همشهریهمشهری1 روز قبل

نظرها

اخبار بیشتر