هزینه کرد بیش از ۷۸۳ میلیارد ریال برای مقابله با گسترش بیابان در خراسان جنوبی
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. ایسنا
هزینه کرد بیش از ۷۸۳ میلیارد ریال برای مقابله با گسترش بیابان در خراسان جنوبی

هزینه کرد بیش از ۷۸۳ میلیارد ریال برای مقابله با گسترش بیابان در خراسان جنوبی

ایسناخبرگزاری ایسنا |
ایسنا/خراسان جنوبی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: رقم مصوب اعتباری در سال جاری در بخش مقابله با بیابانزایی بیش از 783 میلیارد ریال بوده که این اعتبار مربوط به اجرای عملیاتی شامل؛ نهالکاری، مالچ پاشی، مدیریت هرزآب، تعمیم ترسیب کربن و سایر فعالیت­‌های بیابانزدایی می‌شود.

علیرضا نصرآبادی، سه شنبه ۲۸ آبان، در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به این که عرصه‌های منابع طبیعی و بالاخص مراتع به عنوان اصلی‌ترین و محوری‌ترین مساله برای استمرار حیات و بقای کره خاکی و پشتوانه محیط زیست بشر بوده لذا در برنامه ریزی‌های اصولی و ملی، بهره برداری بهینه از آن همواره مطرح است و باید در راستای اصلاح، احیا وبهره برداری بهینه از آن گام برداریم.

وی افزود: بیش از ۹۶ درصد استان را عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی تشکیل می‌دهد که مساحت مراتع متراکم ۶۲۷۸ هکتار و مراتع نیمه متراکم ۹۳۹۶۶۶ هکتار ومراتع کم تراکم هکتار ۷۵۳۹۱۳۰ بوده و پوشش گیاهی غالب مراتع استان را درمنه دشتی، درمنه کوهی، قیچ، تاغ، پرند، آتریپلکس، اسکنبیل، چوبک و کلاه میر حسن تشکیل داده است.

به گزارش ایسنا، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: اداره امور مرا تع اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی همگام با سیاست‌های اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هرساله مبادرت به انجام پروژه‌های اجرایی از محل اعتبارات ملی، استانی، صندوق توسعه ملی و … می‌کند ودر سال جاری نیز مبلغ ۲۴۸۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، ۴۲۵۰میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ۲۱۰۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای عملیات بیولوژیک بیومکانیک ومدیریت مراتع استان مصوب شده است.

نصرآبادی ادامه داد: در این راستا طرح مدیریت پایدار مراتع کشور ازمحل اعتبارات ملی با هدف تعیین محدوده عرفی، تعیین ظرفیت مرتع و شناسایی بهره برداران واقعی دارای حق استفاده از مراتع و به منظور صدور و اعطای پروانه چرا انجام شده که تا کنون ۶۱۸ سامانه مرتعی با سطحی بالغ بر ۸ میلیون و ۴۵ هزار هکتار با ۲۹۶۸۰ خانوار بهره بردار ممیزی شده و ۱۳۵۳۹ فقره پروانه چرا صادر شده است.

وی افزود: درحال حاضر تهیه طرح‌های مرتعداری با همکاری کارشناسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان با مشارکت مجریان و تحت نظارت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شهرستان‌های تابعه انجام شده که در زمینه تهیه طرح‌های مرتعداری ۱۸۹ فقره طرح مرتعداری با سطحی بالغ بر یک میلیون و ۹۹۳ هزار هکتار با ۷۹۳۶ خانوار بهره بردار تهیه شده و از این تعداد ۱۲۲ فقره با مساحت یک میلیون و ۱۴۴ هزار هکتاربه بهره برداران واگذار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: با اجرای طرح بهبود و اصلاح مراتع ازمحل اعتبارات استانی درقالب عملیات بیولوژیک وبیومکانیک ومدیریت بهره برداری ازمراتع و با هدف کاهش فشار دام مازاد، احیای مراتع و بهبود بخشیدن به وضعیت مراتع موجود برای بهره برداری بهینه از این مراتع با مشارکت مرتعداران اقدام می‌شود.

نصرآبادی اظهار کرد: افزایش کمی وکیفی پوشش گیاهی برای رسیدن به پتانسیل تولید و بهره برداری پایدار، مهم‌ترین هدفی است که در اصلاح و احیا مدیریت مرتع دنبال می‌شود چراکه افزایش میزان پوشش گیاهی، منجر به افزایش تولید علوفه مرتع، تولیدات دامی، حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک، تولید بیشتر آب در مرتع و بهبود شاخص‌های اساسی پایداری اکولوژیکی می‌شود.

وی افزود: افزایش پوشش گیاهی کمی و کیفی، افزایش تولید علوفه و تولیدات وابسته به آن، توقف عوامل تخریب از قبیل فرسایش بادی و آبی در مناطق اجرایی، اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت بهره برداران عرصه‌های مرتعی، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره برداری پایدار در تولید علوفه و خدمات اکولوژیکی و زیست محیطی مراتع و ایجاد تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مرتع مهم‌ترین اهداف کیفی است که در مدیریت عرصه‌ها دنبال خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: در سال جاری مساحتی حدود ۵۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان که در سنوات قبل از محل اعتبارات دولتی و با مشارکت بهره برداران عرصه‌های مرتعی احیاء و اصلاح شده، برای بهره برداری و تعلیف دام مرتعداران ذیحق استان از اول آبان ماه باتوجه به تعیین ظرفیت به عمل آمده مورد بهره برداری قرار گرفته است.

نصرآبادی اظهار کرد: حدود ۲۵۰ هزار واحد دامی متعلق به ۹ هزار خانوار مرتعدار و دامدار روستایی و عشایری، در ۱۱۵ منطقه در سطح استان به مدت ۸۰ تا ۹۰ روز از این مراتع بهره برداری خواهند کرد و طی این مدت، بهره بردارن مکلف به رعایت نکات فنی قید شده در پروانه‌های موقت صادره هستند.

وی ادامه داد: با احیای عرصه‌های مذکور علاوه بر حفاظت خاک، اهداف مربوط به اصلاح و احیا مراتع، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود عوامل زیست محیطی محقق شده که این امر سبب افزایش تولید علوفه خشک و بالطبع علوفه قابل برداشت به میزان ۳۶۷۵۰ تن به ارزش ریالی۳۸۶ میلیارد ریال شده و همچنین منجر به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصاد بهره برداران مرتعی استان می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات بیابانزدایی، تصریح کرد: عملیات مالچ پاشی در محدوده مسجد شکر در تپه­های ماسه‌ای فعال در محور آسفالته و مسیر ریلی راه آهن طبس-یزد با اعتبار حدود ۴۰۰ میلیارد ریال در سطح ۷۷۱ هکتار اجرا می‌شود و اجرای عملیات بیولوژیک نهالکاری روی مالچ در سطح ۳۸۶ هکتار و بذرپاشی تپه‌های ماسه‌ای برای تثبیت بیولوژیک تپه‌های مذکور نیز پیش بینی شده است.

وی افزود: ۳۳۳ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار کشور تصویب شده و کلیه عملیات اجرایی پیش بینی شده در در کانون­های بحرانی فرسایش بادی و مناطق غبارخیز انجام خواهد گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: ۳۶ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به پروژه برنامه کنترل بیابانزایی آسیا و اقیانوسیه، پروژه تعمیم ترسیب کربن و RFLDL اختصاص یافته است.

نصرآبادی خاطرنشان کرد: اعتبارات طرح تثبیت شن‌های روان و مدیریت مناطق بیابانی و طرح مربوط به تعمیم ترسیب کربن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی ۱۴ میلیارد ریال است.

وی یادآور شد: از سال ۹۳ تاکنون در اثر حرکت شن‌های روان و خشکسالی تعداد کانون‌های بحران بادی از ۲۸ مورد به ۳۵ مورد افزایش یافته است.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
به گزارش مشرق، چین و روسیه به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توسل کشورهای اروپایی به ساز و کار موسوم به «مکانیسم ماشه» اظهار نظر کرده‌اند. این دو بند از آنجا که رجوع به آنها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود به «مکانیسم ماشه» معروف شده‌اند. واکنش چین و روسیهنماینده چین در بخش دیگری از سخنانش گفته چین فعلا با کلید زدن «مکانیسم حل و فصل اختلاف» (یا فعال کردن مکانیسم ماشه» مخالف است. «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه هم در پاسخ به سوالی درباره موضع‌ روسیه درباره فعال شدن مکانیسم ماشه چیست گفت: «هنوز برای صحبت در این باره خیلی زود است. تهدید اروپایی‌هابامداد امروز خبرگزاری رویترز مدعی شده بود کشورهای اروپایی عضو برجام قرار است در جلسه کمیسیون مشترک در وین ایران را به استفاده از مکانیسم ماشه، در صورت برداشتن گام‌های برجامی بیشتر از سوی ایران تهدید کنند.
ایلناایلنا11 ساعت قبل
پادشاه عمان برای آزمایش پزشکی و ادامه روند درمان به بلژیک سفر خواهد کرد. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «قابوس بن سعید»، پادشاه عمان، امروز -‌شنبه- برای آزمایش پزشکی به بلژیک سفر خواهد کرد. این خبر را دربار پادشاه عمان اعلام کرد. قابوس ۷۹ ساله از سال ۱۹۷۰ بر این کشور حکمرانی کرده و از سال ۲۰۱۴ تاکنون دو بار به دلایل پزشکی به بلژیک سفر کرده است. در بیانیه دربار قابوس آمده است که این چکاپ پزشکی «مدت‌زمان محدودی» به درازا می‌کشد، اما توضیح بیشتری ارائه نداد.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 روز قبل
خبرگزاری میزان- تیم فوتبال گیتی‌پسند در دیدرا معوقه مقابل سوهان محمدسیمای قم به برتری دست یافت. به خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، در یکی از دیدارهای معوقه هفته هفدهم رقابت‎های لیگ برتر فوتسال ایران، دو تیم گیتی‌پسند و سوهان محمدسیمای قم به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود گیتی پسند به اتمام رسید. حمید احمدی، محمد کشاورز و محمدرضا سنگ‌سفیدی برای گیتی پسند و علیرضا وفایی (۲ بار) برای سوهان محمدسیمای قم گلزنی کردند. گیتی‌پسند با این برد ۳۸ امتیاز شد و در رتبه دوم جدول ایستاد و سوهان محمدسیمای قم نیز با ۳۱ امتیاز در رده پنجم باقی ماند. جدول لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است: بیشتر بخوانید: شکست سنگین حفاری و برتری اهورای بهبهان مقابل آذرخشانتهای پیام/

روایت تازه قاسم سلیمانی از یک نبرد

تابناکتابناک22 ساعت قبل
تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما، یک گفتگو تلفنی ۱۵ دقیقه‌ای بود که …کامبیر مهدی زاده متولد ۶۴، کارشناسی ارشد زمین شناسی و دانشجوی دکتری است …نشست رهبران فرانسه و ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان پیمان …محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه با حضور در جمع خبرنگاران، حضورش در نشست هیات …علی لاریجانی پس از سه دوره حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ثبت …سفیر اسرائیل به دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد آمریکا دعوت شد تا در مورد …حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با بسیجیان شش توصیه را به آنها مطرح کرد …اجتماع بزرگ و خودجوش مردمی در حمایت از امنیت و آرامش و اقتدار کشور امروز …
تسنیمتسنیم14 ساعت قبل
با توجه به همیشگی بودن مجازات مرگ، در این نوع از مجازات هیچ راه بازگشتی وجود ندارد. اساسی‌ترین منطقی که برای استفاده از مجازات اعدام به کار می‌رود، اثر بازدارندگی آن است. دهه هاست که مجازات اعدام محبوبیت داشته است اما حمایت از مجازات مرگ در طول ۲۵ سال گذشته کاهش یافته و تقریبا به مرزهایی تاریخی رسیده است. منتقدان حکم اعدام به مسائلی چون رویه‌های کشتن غیرانسانی، افزایش نرخ جرم و جنایت و هزینه بالای مجازات اعدام اشاره می‌کنند. پرونده رید یکی از انبوه پرونده‌های اعدامی است که فرصتی را برای بررسی انتقادی اجرای مجازات اعدام به دست می‌دهد.
فارسفارس17 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته یک رسانه عراقی مدعی شد که سرکو کاتانچ، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور به خاطر ناکامی در مسابقات کشورهای عربی و حذف در مرحله نیمه نهایی بوسیله بحرین در آستانه برکناری قرار دارد. امروز بهروز دژبود، مدیر برنامه ایرانی کاتانچ تمام این شایعات را تکذیب کرد و گفت: فقط برای اطلاع می‌گویم، تمام اخبار مبنی بر برکناری یا استعفای آقای کاتانچ صحت ندارد. تمام این شایعات را تکذیب می‌کنیم و به قراردادمان با فدراسیون فوتبال عراق پایبند هستیم. تیم ملی کشورمان اکنون در این رقابت‌ها با کسب ۶ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد. عراق و بحرین نیز به ترتیب با ۱۱ و ۹ امتیاز بالاتر از تیم ملی کشورمان قرار دارند.

نظرها

اخبار بیشتر