علت دیر اعلام کردن اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی از زبان سردار حاجی‌زاده (فیلم)

اخبار بیشتر