1. خبری
  2. همه خبرها
  3. عصر ایران
  4. اقتصادی

حراج هنری تهران با بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال فروش پایان یافت

خبرگزاری عصر ایران |
حراج هنری تهران با بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال فروش پایان یافت - 0

دهمین حراج آثار هنری تهران جمعه شب با مجموع فروش ۳۴۴ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال در هتل پارسیان آزادی پایان یافته است.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، دهمین حراج آثار هنری تهران توسط حسین پاکدل با ۱۱۴ اثر شامل ۱۴ مجسمه، ۷۵ نقاشی، ۶ عکس، ۱۹ نقاشی‌ خط از ۱۰۵ هنرمند برگزار شد.

بیشینه این حراج متعلق به اثر منیر فرمانفرماییان با قیمت ۴ میلیارد تومان و کمینه متعلق به مهشید رحیم تبریزی با قمیت ۲۰ میلیون تومان بوده است.

منیر فرمانفرماییان متولد ۱۳۰۱ مسن‌ترین و فرزانه وزیری‌تبار و یحیی گمار متولد ۱۳۶۶ جوان‌ترین شرکت کننده در این حراج بوده‌اند.

فروش اثار هنرمندان در این حراج ملی به شرح زیر است:

- تابلو یی از علیرضا اسکندری به عنوان اولین اثر حراج با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان پیشنهاد شد و در نهایت ۳۰میلیون تومان چکش خورد.

- اثر عذرا عقیقی بخشایشی به قیمت پایه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان پیشنهاد شد و ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

- اثری از مهدی فلاح با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۴۰ میلیون چکش خورد.

-اثری از نصرااله افجه‌ای با قیمت پایه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از علی فرامرزی با عنوان تصویر خیال با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۱۱۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از مصطفی دشتی با قیمت پایع ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس با قیمت ۶۵ میلیون چکش خورد.

-اثر مشهید رحیم تبریزی با قیمت پایه ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومات معرفی شد و در نهالیت با قیمت ۲۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از هادی جمالی با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۸۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از آرمان یعقوب پور با قیمت پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس با قیمت ۵۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از حامد صحیحی با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان معرفی شد و سپس با قیمت ۳۶ میلیون فروخته شد.

-اثری از پرویز کلانتری با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون معرفی شد و سپس با قیمت ۲۶۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از جلال شباهنگی با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس با قیمت ۱۳۰ میلیون چکش خورد.

-اثری از منوچهر نیازی با قیمت پایعه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد و سپس با قیمت ۱۱۰ میلیون فرذوخته شد.

-اثری از مقداد لرپور با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۷۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از امید حلاج با قیمت ۴۸پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۴۸ میلیون فروخته شد.

-اثری از منوچهر معتبر با قیمت پایه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۸۵ میلیون فروخته شد.

-اثری از عباس کیارستمی با قیمت پایع ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۲۶۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از محب علی با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون معرفی تومان شد و سپس با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

-اثری از واحد خاکدان با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون معرفی شد و سپس با قیمت ۳۴۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از افشین پیرهاشمی با قیمت پیشنهادی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شد و با قیمت ۳۸۰میلیون فروخته شد.

-اثری رکنی حائری زاده با قیمت پیشنهادی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شد و در نهایت با قیمت ۳۶۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از رضا بانگیر با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ میلیون معرفی شد و در نهایت ۸۵ میلیون چکش خورد.

-اثری از ژازه طباطبابب با قیمت پایه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون معرفی تومان شد و در نهایت با قیمت یک میلیارد چکش خورد.

-اثری از هادی هزاوه‌ای با قیمت پایع ۶۰ تا ۸۰ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۱۰۰ میلیون خریداری شد.

-اثری از صادق تبریزی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت ۳۴۰ میلیون چکش خورد.

-اثری از ناصر اویسی با قیمت پایه ۱۲۰ رتا ۱۶۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۱۲۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از ایرج کریمخان زند با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون معرفی شد و درنهایت با قیمت ۷۵ میلیون خریداری شد.

-اثری از فرشته یمینی شریف با قیمت پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ میلیون معرفی شد و با قیمت ۳۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از محمد حسین غلامزاده با قیمت پیشنهادی ۶۰ تا ۸۰ میلیون معرفی شد و درنهایت با قیمت ۱۳۰میلیون تومان معرفی شد.

-اثری از رضوان صادق زاده با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ میلیون معرفی شد و درنهایت با قیمت ۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

-اثری از احمد مرشدلو با قیمت پایه ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۱۷۰ میلیون خریداری شد.

-اثری از مهناز پسیخانی با قیمت پایه۱۲ تا ۱۶ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۲۲ میلیون چکش خورد.

-اثری از بابک روشنی نژاد با قیمت پایه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۷۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از وای. زی. کامی با قیمت پیشنهادی ۸۰۰ تا ۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت یک میلیارد تومان خریداری شد.

-اثری از بیژن بصیری با قیمت پایه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت ۲۴۰میلیون تومان خریداری شد.

-ثری از بهمن جلالی با پیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ شروع شد و به قیمت ۱۲۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از طلیعه کامران با قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان معرفی شد و در آخر ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

-اثری از بهمن دادخواه باعنوان «گروگان‌ها» تصویری دهنی از انسان معاصر است که با قیمت پایه ۱۰۰تا ۱۵۰ شروع شد و در نهایت ۱۲۰میلیون تومان خریداری شد.

-اثری از سعید صادقی با عنوان فتح خرمشهر با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان شروع شد و با قیمت ۷۵ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری ازجمشید بایرامی با عنوان حج از مجموعه نیایش با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت ۳۸ میلیون تومان خریداری شد.

-اثری از حسن روح الامینی از مجموعه عصیان با پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون شروع شد و ۶۵ میلیون خریداری شد.

-اثری از رضا درخشانی با به نام شکار خاموش آبی، ترکیب نگارگری با نقاشی معاصر بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون معرفی شد و در نهایت۹۰۰ میلیون خریداری شد.

-اثری از مرتضی اسدی با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ شروع شد و در نهایت ۲۶ میلیون فروخته شد.

-اثری از نیلوفر قادری نژاد با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون معرفی شد و تا ۲۴ میلیون فروخته شد.

-اثری از محمدعلی ترقی جاه ۲۸ با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون شروع شد و ۲۸۰ میلیون چکش خورد.

-اثری از حامد رشتیان با قیمت پایه ۶۰ تا ۸۰ میلیون شروع شد و ۸۰ میلیون خریداری شد.

-اثری از رضا لواسانی با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان شروع شد و به قیمت ۲۸۰ میلیون چکش خورد.

-اثر عطاالله امیدوار با قیمت پایع ۱۵ تا ۲۰ میلیون شروع شد و به قیمت ۳۲ میلیون فروخته شد.

-اثر دیگری از منیر فرمانفرمائیان با قیمت دو تا سه میلیارد شروع شد و در نهایت با قیمت ۲ میلیارد و نهصد میلیون تومان خریداری شد.

-اثری از پریوش گنجی ۸۰با قیمت پایه ۶۰ تا ۸۰ شروع شد و سپس ۸۰ میلیون خریداری شد.

-اثری از شهرام کریمی با قیمت پایه۱۵۰ تا ۲۰۰ شروع شد و در نهایت۱۸۰ میلیون فروخته شد.

-اثری از کتایون مقدم با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون شروع شد و سپس با قیمت ۳۶ میلیون تومان خریداری شد.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران

-اثری از ایرج اسکندری ۴۶ با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان شروع شد و درنهایت با قیمت ۴۶ میلیون فروخته شد.

-اثری از احمد محمد پور با قیمت ۲۵ تا ۳۵ میلیون شروع شد و سپس ۳۴ میلیون فروخته شد.

-اثری از فریدون امیدی با قیمت ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس ۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از فرهاد مشیری با قیمت یک تا یک ونیم میلیارد تومان قیمت بیشینه آن بود که در نهایت یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان خریداری شد.

-اثری از علی شیرازی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان معرفی شد که در نهایت ۲۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

-اثری از فرامرز پیلارام با قیمت ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از پروانه اعتمادی با قیمت ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان شروع شد که در آخر۷۵ میلیون خریداری شد.

-اثری از طاهره صمدی طاری با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۶۵ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از داریوش قره زاد با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۶ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از مکرمه قنبری نقاش روستایی که قیمت پایه از ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان شروع شد در نهایت ۳۸ میلیون فروخته شد.

-اثری از مهدی سحابی از مجموعه صورتک‌ها با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ شروع شد و در نهایت ۸۵ میلیون فروخته شد.

-اثری از نصرت الله مسلمیان ۱۲۰با قیمت پایه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۱۲۰ میلیون تومان خریداری شد.

-کرگدن اثر امیر مسعود اخوان جم با قیمت پایه ۱۵۰ تا ۲۰۰ شروع شد و در نهایت با قیمت ۱۸۰میلیون فروخته شد.

-اثر دیگری از ژازه طباطبایی که بزرگترین اثر زنده یاد بود با قیمت پایه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۷۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از ناصر اویسی با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان شروع شد و درنهایت ۱۳۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از جعفر روح بخش با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۱۹۰ میلیوت تومان خریداری شد.

-اثری از منصور قندریز با قیمت پایه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از اکبر میخک از مجموعه گردش و چرخش با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان شروع شد و با ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از محمد سعید نقاشیان با قیمت پایه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان شروع شد و در نهایت با قیمت ۴۲ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از حسین زنده رودی با قیمت پایه ۳ تا ۴ میلیارد تومان شروع شد و در نهایت ۳ میلیارد پانصد و پنجاه میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از سونیا بالاسانیان با قیمت پایه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از صداقت جباری با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان شروع شد و درنهایت ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از حمید عجمی با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۴۲ میلیون تومان چکش خورد.

-اثری از محمود زنده رودی با قیمت پایه۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۱۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از محمود اسدالله کیانی با قیمت پایه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

-اثری از پویا آریان پور با قیمت پایه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان شروع شد و ۵۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثری از محمود بخشی با قیمت پایه ۲۵۰ تا ۳۵۰ شروع شد و در نهایت ۴۰۰ میلیون فروخته شد.

-اثری ازبیتا وکیلی با قیمت پایه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت با ۹۰ میلیون چکش خورد.

-اثری از کوروش شیشه گران در نهایت یک میلیارد و صد و نود میلیون تومان چکش خورد.

-اثری از شهریار احمدی به نام چشم خدا از مجموعه معراج از ۲۴۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۴۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

- طبیعت بی جان پروانه اعتمادی در نهایت ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

-اثر طاهر پورحیدری ۴۲ میلیون تومان چکش خورد.

-اثر سیاوش مظلومی پور ۵۵ میلیون تومان خریداری شد.

-اثر تک نسخه‌ای مونا پاد ازمجموعه موجود و ناموجود با قیمت ۷۰ میلیون فروخته شد.

-اثرحسین زنده رودی ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثر ایمان صفایی از مجموعه کوچه با ۱۳ میلیون تومان قیمت پایه شروع شد و در نهایت ۲۵ تومان فروخته شد.

-اثر فرزانه وزیری تبار به نام تولد آهن از ۱۳ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۲میلیون تومان فروخته شد.

-اثرپرویز کلانتری با با ۲۴۰ میلیون تومان قیمت پایه شروع شد و در نهایت ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثر فرهاد مشیری با عنوان کوزه‌ها از۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون شروع شد و در نهایت یک میلیارد ۶۰۰ میلیون فروخته شد.

-اثر یک فرم هندسی از محمدحسین عماد از ۱۹۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۲۰ میلیون تومان چکش خورد.

-اثر اصغر محمدی ۲۴ میلیون تومان شروع شد و پنجاه و پنج میلیون تومان چکش خورد.

-اثرعلی نصیر با قیمت پیشنهادی ۵ تا ۷۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت۵۵ میلیون تومان خریداری شد.

-اثر هانیبال الخاص با قیمت پایه۱۱۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

-اثر شیده تامی با ۱۸ میلیون تومان قیمت پایه شروع شد و ۲۲ میلیون تومان فروخته شد.

-اثرسعید احمد زاده با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ شروع شد و در نهایت ۴۸ میلیون تومان فروخته شد.

-اثرفرشید مثقالی با پرتره‌ای از عباس کیارستمی با عینک قرمز رنگ به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثرمنیر فرمانفرمائیان که توسط خود هنرمند به حراج ارایه شده است بین ۳ تا ۴ میلیارد پیشنهاد شد و درنهایت چهار میلیارد تومان به فروش رفت.

-اثر سهند حسامیان حجمی از طراحی معماری گنبد بود که با قیمت پایه ۱۹۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۲۹۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثر کاظم چلیپا با عنوان باغ سوخته از ۲۸ میلیون تومان شروع شد و در نهایت با قیمت ۴۲ میلیون تومان فروخته شد.

-اثرمرتضی گودرزی به نام انتهای سکوت از ۲۴ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثرحبیب الله صادقی با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان شروع شد و در نهایت با قیمت ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.

-اثر محمد خلیلی با قیمت ۲۴ میلیون تومان شروع شد و در آخر ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثر یحیی گمار از ۲۴ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثر تک نسخه‌ای از محمد فرنود با عنوان خرمشهر با ۱۸ میلیون تومان شروع شد و ۷۰ میلیون فروخته شد.

-اثری تک نسخه‌ای از بهمن محصص به نام پرنده‌ها از ۱ میلیارد و نهصد شروع شد و در نهایت دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان فروخته شد.

-اثرحجم علیرضا معصومی با قیمت پیشنهادی ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۵۵ میلیون تومان شروع شد.

-اثر هومن بیات در نهایت ۳۰ میلیون تومان فروخته شد.

-اثر علی مشهدی اصل با ۱۳ میلیون تومان شروع شد و ۳۲ میلیون تومان چکش خورد.

-اثرمحمد بنی اسدی از ۱۸ میلیون تومان شروع شد ودر آخر ۲۲ میلیون تومان چکش خورد.

-اثرحسین چراغچی با ۱۳ میلیون تومان شروع شد ولی فروخته نشد.

-اثرکوروش شیشه گران آخرین اثر حراج تهران ۷۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تابناکتابناک21 ساعت قبل
دولت آمریکا در ماه فوریه با ۲۳۴ میلیارد دلار کسری بودجه روبرو شد طبق داده‌هایی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، دولت فدرال آمریکا در ماه فوریه ۲۳۴ میلیارد دلار کسری بودجه ثبت کرده است. این در حالی است که تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند کسری دولت در این ماه به ۲۲۷ میلیارد دلار برسد. کسری دولت تا به اینجای سال مالی جاری ۵۴۴ میلیارد دلار است که نسبت به ۳۹۱ میلیارد دلار، در دوره مشابه سال گذشته، بسیار افزایش یافته است. پس از همسان‌سازی تعطیلات تقویمی، کسری بودجه فدرال تا به اینجای سال جاری ۵۴۷ میلیارد دلار می‌شود و کسری بودجه در دوره مشابه سال قبل، ۴۳۹ میلیارد دلار خواهد بود. خشکسالی شدید در این کشور باعث شده است فعالیت‌های کشاورزی در یک سال ۳۵ درصد کمتر شود.
تابناکتابناک1 روز قبل
آغاز تیرماه مصادف شد با ممنوعیت واردات خودرو و همین مسئله باعث پیچیده‌تر شدن بازار خودرو گردید. پس در سال ۱۳۹۸ از ناحیه کاهش عرضه خودرو بازار خودرو تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم به خودرو نیاز دارند پس تقاضا برای خودرو کاهش نخواهد یافت. پس در سال ۱۳۹۸ از ناحیه کاهش عرضه خودرو بازار خودرو تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم به خودرو نیاز دارند پس تقاضا برای خودرو کاهش نخواهد یافت.
تسنیمتسنیم22 ساعت قبل
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالهاشم حسن نیا اظهار کرد: از تاریخ ۲۸ اسفند سال گذشته، رانش زمین به طول بیش از ۱۱ کیلومتر موجب انسداد محورهای آزادشهر- خوش‌ییلاق - شاهرود و گرگان- توسکستان – شاهرود شد. در ۸ نقطه ریزش سنگ و در بیش از ۵ نقطه رانش، موجب ناامنی ,کاهش عرض محور، و در نهایت انسداد کامل محور شد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش شبانه روزی راهداران برای بازگشایی محورها اظهار کرد: عوامل راهداری به طور شبانه روزی با استفاده از ۲۱۰ دستگاه ماشین آلات راهداری و ۴۲۰نفر پرسنل در حال بازگشایی این محورها هستند. همچنین در این خصوص ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استانهای مازنداران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، همکاری موثر در جهت بازگشایی محورها دارند. انتهای پیام/

رتبه سوم گرانترین اثر حراج «کریستیز خاورمیانه» یه یک ایرانی رسید + تصاویر

12+
الفالف12 ساعت قبل
خبر فوریخبر فوری1 روز قبل
وزیر نیرو با تاکید بر این‌که سیلاب گلستان با دوره بازگشت ۵۰ ساله بوده است، گفت: وقوع خشکسالی در کشور نباید چنین تصوری را ایجاد کند که نیازی به وجود رودخانه‌هایی با پهنای بزرگ وجود ندارد و در کنار آن‌ها به ساخت‌وساز بپردازیم. رضا اردکانیان در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان با بیان این‌که باید به مرزهای طبیعت احترام بگذاریم، گفت: مسیر رودخانه‌ها باید به موقع لایروبی شود، مسیل‌ها باز باشد، تعرضی به آن‌ها صورت نگیرد و ساخت‌وسازها باید متکی بر ضوابط باشد. اردکانیان ادامه داد: در استان گلستان تنها سه سد با ظرفیت ۸۰ میلیون مترمکعب وجود دارد که در فاصله زمانی حدود ۴۸ ساعت به میزان ۷۰ درصد کل بارش یک سال استان بارندگی رخ داده است به‌طوری که در همین بازه زمانی کوتاه ورودی ۱۱۲ میلیون مترمکعبی به سد گلستان ثبت شده است؛ آن هم به مخزن سدی که حجم آن ۴۸ میلیون مترمکعب است. وزیر نیرو افزود: بنابراین از زمان دریافت هشدار بلافاصله اقدامات لازم در این بخش انجام شده است و در سد گلستانی که ظرفیت نرمال آن ۴۸ میلیون مترمکعب است حدود ۷۳ میلیون مترمکعب آب نگهداری شده است، منتها شدت بالای بارش به همراه طول دوره بالای بارندگی موجب بروز خسارت‌های این‌چنینی در استان شده است. وزیر نیرو با تاکید بر این‌که حدود ۱۰ استان هشدارهای سیل را دریافت کرده‌اند، ادامه داد: بوشهر، آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، خراسان شمالی و رضوی از جمله مناطقی هستند که هشدارهای سیلاب را دریافت کرده‌اند.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز1 روز قبل

اخبار بیشتر