1. خبری
  2. همه خبرها
  3. انتخاب

ویدیو/رضا رویگری: از شدت بی پولی میخواهم بروم تو بیابون چادر بزنم!

انتخابخبرگزاری انتخاب |
رضا رویگری: از شدت بی پولی میخواهم بروم سر اتوبان کرج قالپاقایی که در میره رو جمع کنم بفروشم، میخواهم بروم تو بیابون چادر بزنم!

نظرها

اخبار بیشتر