چند درصد از محصولات کشاورزی تراریخته هستند؟
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

چند درصد از محصولات کشاورزی تراریخته هستند؟

رد شکایت سازمان بازرسی از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی در مورد محصولات تراریخته

فارسخبرگزاری فارس
رد شکایت سازمان بازرسی از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی در مورد محصولات تراریخته
سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال اجزای چند مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای شکایت خود را مبنی بر ابطال اجزای ۱، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) و ۲ و ۳ بند (ب) مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی به سازمان دیوان عدالت اداری ارائه کرد متن این نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، مفاد مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع تصویب نامه شماره شماره ۵۴۹۳۵٫۱۳۱۵۸۲ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۹)، با بند (چ) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور، انطباق داده شده است که توجه جناب عالی را به نتایج آن به شرح زیر معطوف می‌دارد؛

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶٫۸.۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۸ – سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تعیین نموده که در بند (الف) و (ب) آن تصریح شده است؛

«الف- تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدی

۱- نیاز سنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

۲- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت‌های موجود

۳- تأمین و تقویت زیر ساخت‌های لازم برای تولید، واردات و صادرات

۴- تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۵- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۶- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری‌های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب- حفاظت از تنوع زیستی

۱- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

۲- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکوسیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

۳- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه‌های ریز سازواره‌های تغییر شکل یافته ژنتیکی»

این در حالی است که؛ قانون گذار در ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت را موظف نموده است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی، اقداماتی را انجام دهد که یکی از این اقدامات در بند (چ) ماده مذکور به شرح زیر تصریح شده است: «ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸٫۷.۵ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.»

از آن جا که اجزاء (۱)، (۴)، (۵) و (۶) بند (الف) و (۲) و (۳) بند (ب) مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۹۳۵٫۱۳۱۵۸۲ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۹)، ممنوعیت رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، (مصرح در بند (چ) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور) را نقض می‌کند، بنابراین ابطال اجزای مذکور مورد درخواست می‌باشد.

متن مصوبه شماره ۵۴۹۳۵٫۱۳۱۵۸۲ – ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۹ شورای ملی ایمنی زیستی به قرار زیر است:

تصویب نامه در خصوص تعیین سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

وزارت جهاد کشاورزی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – سازمان حفاظت محیط زیست

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶٫۸.۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۸ – تصویب کرد:

سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید

۱- نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

۲- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت‌های موجود

۳- تأمین و تقویت زیر ساخت‌های لازم برای تولید، واردات و صادرات

۴- تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۵- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۶- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری‌های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب: حفاظت از تنوع زیستی

۱- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

۲- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکو سیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

۳- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه‌های ریز سازواره‌های تغییر شکل یافته ژنتیکی

پ- حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید

۱- ایجاد و ارتقای زیر ساخت‌های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی

۲- پیش بینی و ایجاد سامانه (سیستم) های شناسایی، کنترل، پایش و نظارت

۳- آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف

ت- افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید

۱- ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه، مسئولین و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده‌های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی

۲- فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه

۳- توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

به گزارش فارس، در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۷۱۰۹ م / ۹۷ / ۳۶۸۲۶ – ۱۳۹۷٫۸.۲۱ توضیح داده است که:

جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۵۰ (کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۳۹۱)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته؛ «ابطال اجزاء (۱)، (۴)، (۵) و (۶) بند (الف) و (۲) و (۳) بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۹ شورای ملی ایمنی زیستی»، به پیوست ضمن ایفاد تصویر نظریات شماره ۲۵۸۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷٫۷.۱۴ ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی یاد شده و شماره ۶۸۶۸/۹۷/م مورخ ۱۳۹۷٫۸.۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و شماره ۳۱۶۳۸/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷٫۸.۱۳ وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌دارد:

۱- برابر قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۸) مقررات مربوط به موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مورد تدوین قرار گرفته است. «ایمنی زیستی» نیز به موجب بند ۱-۳ ماده (۱) قانون یاد شده نیز به مجموعه‌ای از تدابیر، سیاست‌ها، مقررات و روشهایی تعریف شده است که برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست تعیین می‌گردد. به موجب ماده (۳) همان قانون نیز شورای ملی ایمنی زیستی به منظور؛ «سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون»، «هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح با مقررات موضوع این قانون» و «تصویب آئین نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون»، تشکیل گردیده که بنا بر تبصره ۴ ماده یاد شده، مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

۲- با توجه به موازین موصوف، تصویب سیاستها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی در رابطه با محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی توسط شورای ایمنی زیستی در اجرای وظایف قانونی یاد شده صورت گرفته است.

۳- استدلال شاکی دایر بر مغایرت مصوبه مرقوم با بند (چ) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، صحیح نمی‌باشد. لازم به توضیح است، برخلاف ادعای شاکی، نه تنها هیچ گونه ممنوعیت مطلقی راجع به هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته از مفاد حکم موصوف قابل استنباط نیست، بلکه ممنوعیت مقید در مستند مزبور، منحصرا با ملاحظه ممنوعیت مقرر در قانون ایمنی زیستی و حدود مقرر در قانون یاد شده، گردیده است. در تأیید مطلب اخیر، توجه آن مرجع محترم را به مشروح مذاکرات جلسات مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۶، ۱۳۹۵٫۱۰٫۷ و ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۶ مجلس شورای اسلامی معطوف می‌دارد که به موجب آن، مشخص می‌گردد نظر مجلس در تصویب بند (چ) ماده ۳۱ قانون یاد شده، ممنوعیت مطلق تولید، واردات و … محصولات مورد اشاره نبوده، بلکه امکان انجام این موضوع را در چهارچوب قانون ایمنی زیستی و سایر قوانین ملی و بین المللی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. علاوه بر این، تبصره ذیل بند (چ) مرقوم نیز مؤید امکان واردات این قبیل محصولات می‌باشد. به نحوی که دولت مکلف به انجام آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی، جهت تشخیص مواد تراریخته و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان شده است. لذا در صورتی که ممنوعیت مطلق در خصوص محصولات یاد شده مورد نظر قانونگذار می‌بود، درج حکم تبصره و تعیین ضوابط در این خصوص قابل توجیه نبود. مفاد حکم مزبور، بدین شرح است:

«ماده ۳۱- دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (۹۵٪) در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

ج- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸٫۵.۷ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره – دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید».

۴- علاوه بر موارد پیش گفته، در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، پیشنهاد الحاق بند ۴ به تبصره ۱۱ لایحه بودجه مزبور مطرح می‌گردد که به موجب آن، واردات محصولات تراریخته در سال ۱۳۹۷ بدون مجوز دستگاه‌های اجرایی ذیربط ممنوع شده و دولت موظف گردد علاوه بر حقوق گمرکی سال ۱۳۹۶، تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال ۱۳۹۷ افزایش دهد. هرچند این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، از متن لایحه بودجه حذف می‌گردد، لیکن نحوه طرح و حذف آن، خود حکایت از نظر قانون گذار در عدم ممنوعیت واردات این قبیل محصولات دارد. علاوه بر این موضوع، وزیر جهاد کشاورزی نیز در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ جهت پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با ممنوعیت واردات محصولات تراریخته در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و ضمن تأکید بر عدم ممنوعیت قانونی واردات محصولات موصوف، توضیحات لازم را ارائه می‌نمایند که در نهایت، نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع می‌گردد.

۵- ضمن تأکید بر موارد فوق، با لحاظ آن که در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد روغن نباتی و خوراک دام کشور (ذرت، سویا، کلزا، کنجاله های این سه محصول و روغن خام و تصفیه شده این سه محصول) از خارج کشور وارد شده و بخش اعظم مساحت زیر کشت این محصولات در خارج از کشور به صورت تراریخته می‌باشد. بدیهی است، عدم واردات محصولات مورد اشاره موجب ایجاد کمبود اساسی در بازار داخلی و افزایش ناموجه قیمت اقلام کالاهای مربوطه می‌گردد.

در ضمن، واردات اقلام تراریخته، شامل موارد مربوط به مصرف حیوانی نیز می‌گردد که در میزان تولیدات این بخش و قیمت آنها تأثیر به سزایی دارد.

- درخاتمه با عنایت به عدم وجود ممنوعیت قانونی در زمینه واردات، تولید و … محصولات تراریخته و هم چنین ضرورت توجه به امنیت غذایی (بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملا در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع وضع و تصویب آن (شورای ملی ایمنی زیستی) انجام یافته است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوطه، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می‌شود.

اما «رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری »

نظر به این که ممنوعیت رها سازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته به طور مطلق نبوده بلکه در محدوده قلمرو ضوابط قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ قابل تصور و تحقق است، از طرفی به موجب ماده ۲ قانون مذکور کلیه امور مربوط به تولید، رها سازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، تولید، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مجاز بوده و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم کند. هم چنین در تبصره بند (چ) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور، واردات مواد تراریخته برای دولت مجاز شمرده شده و صرفا تکلیف دولت انجام اقدام ضروری برای آزمایش این گونه مواد و آگاه سازی مردم از خطرات احتمالی آنهاست، بنابراین چون بندهای مورد اعتراض از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است، مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

انتهای پیام/

خواندن خبر در سایت منبع

بخش عمده محصولات کشاورزی وارداتی تراریخته هستند

افکارنیوزخبرگزاری افکارنیوز
بخش عمده محصولات کشاورزی وارداتی تراریخته هستند
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: علی رغم اینکه در برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته ممنوع شده اما بیشتر محصولات کشاورزی وارداتی قانونی و غیرقانونی مانند ذرت و سویا تراریخته هستند و تنها برچسب تراریخته را ندارند.

به گزارش افکارنیوز،

جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات محصولات کشاورزی تراریخته، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته ممنوع شده است و تنها در مواردی برای انجام تحقیقات امکان واردات وجود دارد.

محصولات تراریخته تحت عنوان محصول عادی وارد کشور می‌شوند

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه علی رغم اینکه در برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته ممنوع شده اما بیشتر محصولات کشاورزی وارداتی قانونی و غیرقانونی مانند ذرت و سویا تراریخته هستند و تنها تابلو و برچسب تراریخته را ندارند، تصریح کرد: محصولات تراریخته به نام محصول عادی وارد کشور می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مقرر شده بود که اگر محصول تراریخته وارد کشور می‌شود برچسب داشته باشد، ادامه داد: خریداران باید بتوانند محصول تراریخته را از غیر تراریخته تشخیص دهد و بر اساس اطلاعات خود محصول مورد علاقه خود را انتخاب کند، این موضوع حق قانونی مصرف کننده است.

واردکنندگان قانون نصب برچسب برروی محصولات تراریخته را رعایت نمی‌کنند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واردکنندگان موضوع نصب برچسب برروی محصولات تراریخته را رعایت نمی‌کنند و بیشتر محصولات کشاورزی که از کشورهایی مانند هندوستان وارد می‌شود تراریخته هستند.

حجم تولید ذرت کشور با استفاده از تکنولوژی تراریخته ۵ برابر می‌شود

محمودزاده با تاکید بر اینکه دنیا به سمت کشت و تولید محصولات تراریخته حرکت می‌کند، عنوان کرد: محصولات تغییر ژنتیک یافته نسبت به محصولات عادی تولید چندین برابری دارند، در زمینه ذرت می‌توانیم با استفاده از روش‌های موجود حجم تولید را به ۵ برابر میزان کنونی افزایش دهیم.

ما نمی‌توانیم از توسعه و تغییر تکنولوژی فرار کنیم لازم است که در زمینه تحقیق و توسعه وارد تولید محصولات تراریخته شویم

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باتوجه به کمبود منابع آبی، خاکی و محدودیت‌های اقلیمی در کل دنیا تمامی کشورها به دنبال کشت محصولات تراریخته هستند تا تولید بیشتری داشته باشند و پاسخگوی نیاز جمعیت درحال رشد کشورها باشند، ادامه داد: ما نمی‌توانیم از توسعه و تغییر تکنولوژی فرار کنیم لازم است که در زمینه تحقیق و توسعه وارد تولید محصولات تراریخته شویم.

محصولات تراریخته خطرزا نباید اجازه واردات دریافت کنند

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با انجام آزمایشات لازم نباید به محصولات تراریخته خطرزا اجازه واردات داده شود و از سوی دیگر باید محصولات فاقد مشکل با نصب برچسب تراریخته مجوز واردات دریافت کنند، گفت: مصرف کنندگان در بازار باید قدرت انتخاب داشته باشند.

دروازه‌های کشور نباید بر روی تکنولوژی بسته شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه دروازه‌های کشور نباید بر روی تکنولوژی بسته شود، باید همراه با سایر کشورهای دنیا در زمینه تحقیق و بررسی محصولات تراریخته فعالیت کنیم، خاطرنشان کرد: نتایج آزمایشات بر روی محصولات تراریخته باید به‌صورت شفاف در اختیار جامعه قرار بگیرد.

خواندن خبر در سایت منبع

درج عبارت «تراریخته» روی اسنک‌های حجیم شده الزامی است

ایرناخبرگزاری ایرنا
درج عبارت «تراریخته» روی اسنک‌های حجیم شده الزامی است
تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان غذا و دارو در پی انتشار برخی اخبار و تصاویر اسنک های حجیم شده با عبارت «اصلاح شده ژنتیکی» یا تراریخته، گفت: درج عنوان تراریخته روی بسته بندی مواد غذایی حاوی مواد اولیه با منشاء تراریخته، الزامی است و این اقدام از سوی تولیدکننده، رعایت ضوابط و اخلاق حرفه ای است.

به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، کیانوش جهانپور افزود: به هرحال برخی دانه‌های روغنی از جمله ذرت، سویا و کلزای وارداتی، تراریخته هستند و روغن یا هر فرآورده غذایی استحصال شده از آن، مشمول ضوابط برچسب گذاری محصولات تراریخته و تغییر ژنتیکی یافته می‌شود.

وی ادامه داد: البته این ضابطه و این برچسب صرفا احترام به مشتری و فراهم کردن قدرت انتخاب برای مصرف‌کننده است و هیچ ارتباطی با ایمنی و سلامت آن فرآورده ندارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: فرآورده‌ای که با ضوابط سازمان غذا و دارو تولید و عرضه شود، فارغ از تراریخته یا غیر تراریخته، ایمن و سالم به شمار می‌رود و اقدام شرکت‌ها در درج عنوان مربوطه یک نکته مثبت اخلاقی، قانونی و حرفه‌ای است.

جهانپور تاکید کرد: درج عبارت تراریحته هیچ ارتباطی با موضوع تولید اسنک‌های حجیم شده بر پایه غلات از ذرت دامی ندارد.

وی افزود: بخشی از مشکلات شرکت‌های استفاده کننده از ذرت‌های دامی، همین عدم صداقت و عدم رعایت ضوابط فنی و استانداردهای بهداشتی بوده و این دو موضوع را به هم پیوند نزنیم.

اجتمام *۹۱۸۵ * ۳۰۶۳

خواندن خبر در سایت منبع

درج عبارت «تراریخته» رعایت ضوابط و اخلاق حرفه‌ای است

اعتمادآنلاینخبرگزاری اعتمادآنلاین
درج عبارت «تراریخته» رعایت ضوابط و اخلاق حرفه‌ای است
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه درج عنوان تراریخته بر روی بسته بندی مواد غذایی که حاوی مواد اولیه با منشأ تراریخته، الزامی است، عنوان کرد: این اقدام از سوی تولیدکننده، رعایت ضوابط و اخلاق حرفه‌ای است.

اعتمادآنلاین| سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه درج عنوان تراریخته بر روی بسته بندی مواد غذایی که حاوی مواد اولیه با منشأ تراریخته، الزامی است، گفت: برخی دانه‌های روغنی از جمله ذرت، سویا و کلزای وارداتی، تراریخته هستند و روغن و یا هر فرآورده غذایی استحصال شده از آن، مشمول ضوابط برچسب گذاری محصولات تراریخته و تغییر ژنتیکی یافته می‌شود، البته این ضابطه و این برچسب صرفا احترام به مشتری و فراهم کردن قدرت انتخاب برای مصرف‌کننده است و هیچ ارتباطی با ایمنی و سلامت آن فرآورده ندارد.

جهانپور تصریح کرد: قدر مسلم، فرآورده‌ای که با ضوابط سازمان غذا و دارو تولید و عرضه شود، فارغ از تراریخته یا غیر تراریخته ایمن و سالم به شمار می‌رود و اقدام شرکت‌ها در درج عنوان مربوطه یک نکته مثبت اخلاقی، قانونی و حرفه‌ای است.

وی با تاکید براینکه درج عبارت تراریحته هیچ ارتباطی با موضوع تولید اسنک‌های حجیم شده بر پایه غلات از ذرت دامی ندارد، عنوان کرد: بخشی از مشکلات شرکت‌های استفاده کننده از ذرت‌های دامی، همین عدم صداقت و عدم رعایت ضوابط فنی و استاندارد‌های بهداشتی بوده و این دو موضوع را به هم پیوند نزنیم.

منبع: میزان

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

آغاز به کار قطار بین‎المللی تهران-وان

مهرمهر1 روز قبل
شرکت رجا در راستای توسعه‌ همکاری‌های کشورهای منطقه و گسترش صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با همکاری راه آهن‌های ایران و ترکیه، قطار بین‌المللی تهران-وان را راه‌اندازی کرد.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تحمیل کرد، اما مدعی شد که می‌خواهد با ایران به توافق برسد. وی که در دفتر کارش در کاخ سفید در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، این تحریم‌ها را «شدید» توصیف کرد و گفت: «به فشار به تهران ادامه خواهیم داد. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.» در حال تکمیل …
صدا و سیماصدا و سیما4 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عزیز الله مهدیان معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: ارزیابی‌ها مستمر انجام می‌شود چون خانه هایی هستند که به علت سیل در ظاهر آسیبی ندیده بودند اما الان با سست شدن پی و بنیاد آنها دچار آسیب شده‌اند. مهدیان از این که کار عقد قراردادها در بانک سرعت گرفته است ابراز خشنودی کرد و افزود: بانک‌ها اگر مثل بنیاد مسکن و هلال احمر از استان‌های مجاور کمک بگیرند کارها شتاب بیشتری خواهد گرفت. حق شناس استاندار گلستان نیز با ابراز رضایت از روند عقد قراردادها در بانک‌ها گفت: کار صدور پروانه‌ها در شهرداری از ۵۰ به ۵۰۰ واحد رسیده است و تا پایان هفته به ۸۰۰ واحد خواهد رسید. حق شناس با بیان این که ۱۴۶ بنگاه اقتصادی در سیل آسیب دیده‌اند افزود: میزان خسارت این واحدها ۲۴۴ میلیارد تومان برآورد شده است که هفته گذشته با کمک بانک‌ها ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد و تا پنج شنبه نیز ۲۷ میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. خادمی استاندار لرستان نیز درباره مهندسی رودخانه‌ها و ساخت دیوارهای محافظ گفت: ساخت دیوارهای محافظ به بنیاد مسکن و وزارت نیرو سپرده شده که کارهای طراحی آن در حال انجام است اما تاکنون متاسفانه هنوز شروع نشده، زیرا که اولویت، ساخت خانه هاست.

جایگاه هیدرو گرافی در ایران

صدا و سیماصدا و سیما7 ساعت قبل
گزارش اختصاصیجایگاه هیدرو گرافی در ایرانسالها قبل تمام کشتی هایی که به بنادر ایران تردد می‌کردند مجبور به استفاده از نقشه‌های خارجی بودند اما حالا تمام کشتی هایی که به پهنه‌های آبی ایران تردد می‌کنند از نقشه‌های ایرانی استفاده می‌کنند و این یعنی اقتدار ایران در عرصه هیدروگرافی.
صدا و سیماصدا و سیما9 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ­مهرعلیان افزود: باعنایت به سیاست‌های مقام عالی وزارت در خصوص حمایت از تولید و بهبود رونق تولید و محدودیت منابع ارزی کشور و مصوبات قرارگاه سازمان غذا و دارو، اداره کل دارو واردات ۶۰ قلم ارز دارو‌هایی که کارخانه‌های تولید داخل نیاز بازار را بطور کامل پوشش می‌دهند، متوقف کرد.
صدا و سیماصدا و سیما11 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران؛ ​ مجید وفایی فرد، رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران امروز تفاهم نامه همکاری ۲ جانبه امضا کردند. مفاد این تفاهم نامه شامل فراهم کردن بستر همکاری در زمینه‌های مختلف پژوهشی و رفع معضلات موجود در بخش معادن و صنایع معدنی، انجام پژوهش‌های کاربردی بر اساس نیاز‌های خانه معدن و نیز تسهیل و توسعه ارتباطات و تعامل مرکز با خانه معدن و اعضای آن است. همچنین، ارائه خدمات آزمایشگاهی و پایلوت با توجه به ضوابط مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی، توسعه همکاری دو جانبه و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات آن مرکز برای برگزاری دوره، سمینار و همایش با موضوعات مرتبط با معدن، توسعه استاندارد‌های آموزشی در حوزه معدن و صنایع معدنی، مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارتی و توانمند ساز‌ی طرف عرضه آموزش‌های تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی، از دیگر مفاد تفاهم نامه مذکور است. زمان اجرای این تفاهم نامه از زمان امضا به مدت ۵ سال است و اجرای هر یک از مفاد تفاهم نامه در قالب امضای قرارداد انجام خواهد شد.

اخبار بیشتر