1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

چند درصد از محصولات کشاورزی تراریخته هستند؟

رد شکایت سازمان بازرسی از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی در مورد محصولات تراریخته

فارسخبرگزاری فارس
رد شکایت سازمان بازرسی از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی در مورد محصولات تراریخته

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای شکایت خود را مبنی بر ابطال اجزای ۱، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) و ۲ و ۳ بند (ب) مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی به سازمان دیوان عدالت اداری ارائه کرد متن این نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، مفاد مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع تصویب نامه شماره شماره ۵۴۹۳۵٫۱۳۱۵۸۲ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۹)، با بند (چ) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور، انطباق داده شده است که توجه جناب عالی را به نتایج آن به شرح زیر معطوف می‌دارد؛

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶٫۸.۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۸ – سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تعیین نموده که در بند (الف) و (ب) آن تصریح شده است؛

«الف- تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدی

۱- نیاز سنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

۲- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت‌های موجود

۳- تأمین و تقویت زیر ساخت‌های لازم برای تولید، واردات و صادرات

۴- تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۵- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۶- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری‌های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب- حفاظت از تنوع زیستی

۱- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

۲- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکوسیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

۳- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه‌های ریز سازواره‌های تغییر شکل یافته ژنتیکی»

این در حالی است که؛ قانون گذار در ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت را موظف نموده است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی، اقداماتی را انجام دهد که یکی از این اقدامات در بند (چ) ماده مذکور به شرح زیر تصریح شده است: «ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸٫۷.۵ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.»

از آن جا که اجزاء (۱)، (۴)، (۵) و (۶) بند (الف) و (۲) و (۳) بند (ب) مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۹۳۵٫۱۳۱۵۸۲ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۹)، ممنوعیت رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، (مصرح در بند (چ) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور) را نقض می‌کند، بنابراین ابطال اجزای مذکور مورد درخواست می‌باشد.

متن مصوبه شماره ۵۴۹۳۵٫۱۳۱۵۸۲ – ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۹ شورای ملی ایمنی زیستی به قرار زیر است:

تصویب نامه در خصوص تعیین سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

وزارت جهاد کشاورزی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – سازمان حفاظت محیط زیست

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶٫۸.۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۸ – تصویب کرد:

سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید

۱- نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

۲- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت‌های موجود

۳- تأمین و تقویت زیر ساخت‌های لازم برای تولید، واردات و صادرات

۴- تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۵- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۶- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری‌های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب: حفاظت از تنوع زیستی

۱- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

۲- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم (اکو سیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

۳- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه‌های ریز سازواره‌های تغییر شکل یافته ژنتیکی

پ- حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید

۱- ایجاد و ارتقای زیر ساخت‌های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی

۲- پیش بینی و ایجاد سامانه (سیستم) های شناسایی، کنترل، پایش و نظارت

۳- آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف

ت- افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید

۱- ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه، مسئولین و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده‌های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی

۲- فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه

۳- توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

به گزارش فارس، در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۷۱۰۹ م / ۹۷ / ۳۶۸۲۶ – ۱۳۹۷٫۸.۲۱ توضیح داده است که:

جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۵۰ (کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۳۹۱)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته؛ «ابطال اجزاء (۱)، (۴)، (۵) و (۶) بند (الف) و (۲) و (۳) بند (ب) مصوبه شماره ۱۳۱۵۸۲/۵۴۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۹ شورای ملی ایمنی زیستی»، به پیوست ضمن ایفاد تصویر نظریات شماره ۲۵۸۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷٫۷.۱۴ ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی یاد شده و شماره ۶۸۶۸/۹۷/م مورخ ۱۳۹۷٫۸.۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و شماره ۳۱۶۳۸/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷٫۸.۱۳ وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌دارد:

۱- برابر قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۸) مقررات مربوط به موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مورد تدوین قرار گرفته است. «ایمنی زیستی» نیز به موجب بند ۱-۳ ماده (۱) قانون یاد شده نیز به مجموعه‌ای از تدابیر، سیاست‌ها، مقررات و روشهایی تعریف شده است که برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست تعیین می‌گردد. به موجب ماده (۳) همان قانون نیز شورای ملی ایمنی زیستی به منظور؛ «سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون»، «هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح با مقررات موضوع این قانون» و «تصویب آئین نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون»، تشکیل گردیده که بنا بر تبصره ۴ ماده یاد شده، مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

۲- با توجه به موازین موصوف، تصویب سیاستها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی در رابطه با محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی توسط شورای ایمنی زیستی در اجرای وظایف قانونی یاد شده صورت گرفته است.

۳- استدلال شاکی دایر بر مغایرت مصوبه مرقوم با بند (چ) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، صحیح نمی‌باشد. لازم به توضیح است، برخلاف ادعای شاکی، نه تنها هیچ گونه ممنوعیت مطلقی راجع به هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته از مفاد حکم موصوف قابل استنباط نیست، بلکه ممنوعیت مقید در مستند مزبور، منحصرا با ملاحظه ممنوعیت مقرر در قانون ایمنی زیستی و حدود مقرر در قانون یاد شده، گردیده است. در تأیید مطلب اخیر، توجه آن مرجع محترم را به مشروح مذاکرات جلسات مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۶، ۱۳۹۵٫۱۰٫۷ و ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۶ مجلس شورای اسلامی معطوف می‌دارد که به موجب آن، مشخص می‌گردد نظر مجلس در تصویب بند (چ) ماده ۳۱ قانون یاد شده، ممنوعیت مطلق تولید، واردات و … محصولات مورد اشاره نبوده، بلکه امکان انجام این موضوع را در چهارچوب قانون ایمنی زیستی و سایر قوانین ملی و بین المللی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. علاوه بر این، تبصره ذیل بند (چ) مرقوم نیز مؤید امکان واردات این قبیل محصولات می‌باشد. به نحوی که دولت مکلف به انجام آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی، جهت تشخیص مواد تراریخته و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان شده است. لذا در صورتی که ممنوعیت مطلق در خصوص محصولات یاد شده مورد نظر قانونگذار می‌بود، درج حکم تبصره و تعیین ضوابط در این خصوص قابل توجیه نبود. مفاد حکم مزبور، بدین شرح است:

«ماده ۳۱- دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (۹۵٪) در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

ج- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸٫۵.۷ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره – دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید».

۴- علاوه بر موارد پیش گفته، در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، پیشنهاد الحاق بند ۴ به تبصره ۱۱ لایحه بودجه مزبور مطرح می‌گردد که به موجب آن، واردات محصولات تراریخته در سال ۱۳۹۷ بدون مجوز دستگاه‌های اجرایی ذیربط ممنوع شده و دولت موظف گردد علاوه بر حقوق گمرکی سال ۱۳۹۶، تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال ۱۳۹۷ افزایش دهد. هرچند این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، از متن لایحه بودجه حذف می‌گردد، لیکن نحوه طرح و حذف آن، خود حکایت از نظر قانون گذار در عدم ممنوعیت واردات این قبیل محصولات دارد. علاوه بر این موضوع، وزیر جهاد کشاورزی نیز در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ جهت پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با ممنوعیت واردات محصولات تراریخته در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و ضمن تأکید بر عدم ممنوعیت قانونی واردات محصولات موصوف، توضیحات لازم را ارائه می‌نمایند که در نهایت، نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع می‌گردد.

۵- ضمن تأکید بر موارد فوق، با لحاظ آن که در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد روغن نباتی و خوراک دام کشور (ذرت، سویا، کلزا، کنجاله های این سه محصول و روغن خام و تصفیه شده این سه محصول) از خارج کشور وارد شده و بخش اعظم مساحت زیر کشت این محصولات در خارج از کشور به صورت تراریخته می‌باشد. بدیهی است، عدم واردات محصولات مورد اشاره موجب ایجاد کمبود اساسی در بازار داخلی و افزایش ناموجه قیمت اقلام کالاهای مربوطه می‌گردد.

در ضمن، واردات اقلام تراریخته، شامل موارد مربوط به مصرف حیوانی نیز می‌گردد که در میزان تولیدات این بخش و قیمت آنها تأثیر به سزایی دارد.

- درخاتمه با عنایت به عدم وجود ممنوعیت قانونی در زمینه واردات، تولید و … محصولات تراریخته و هم چنین ضرورت توجه به امنیت غذایی (بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملا در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع وضع و تصویب آن (شورای ملی ایمنی زیستی) انجام یافته است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوطه، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می‌شود.

اما «رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری »

نظر به این که ممنوعیت رها سازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته به طور مطلق نبوده بلکه در محدوده قلمرو ضوابط قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ قابل تصور و تحقق است، از طرفی به موجب ماده ۲ قانون مذکور کلیه امور مربوط به تولید، رها سازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، تولید، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مجاز بوده و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم کند. هم چنین در تبصره بند (چ) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور، واردات مواد تراریخته برای دولت مجاز شمرده شده و صرفا تکلیف دولت انجام اقدام ضروری برای آزمایش این گونه مواد و آگاه سازی مردم از خطرات احتمالی آنهاست، بنابراین چون بندهای مورد اعتراض از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است، مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

انتهای پیام/

خواندن خبر در سایت منبع

بخش عمده محصولات کشاورزی وارداتی تراریخته هستند

افکارنیوزخبرگزاری افکارنیوز
بخش عمده محصولات کشاورزی وارداتی تراریخته هستند

به گزارش افکارنیوز،

جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات محصولات کشاورزی تراریخته، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته ممنوع شده است و تنها در مواردی برای انجام تحقیقات امکان واردات وجود دارد.

محصولات تراریخته تحت عنوان محصول عادی وارد کشور می‌شوند

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه علی رغم اینکه در برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته ممنوع شده اما بیشتر محصولات کشاورزی وارداتی قانونی و غیرقانونی مانند ذرت و سویا تراریخته هستند و تنها تابلو و برچسب تراریخته را ندارند، تصریح کرد: محصولات تراریخته به نام محصول عادی وارد کشور می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مقرر شده بود که اگر محصول تراریخته وارد کشور می‌شود برچسب داشته باشد، ادامه داد: خریداران باید بتوانند محصول تراریخته را از غیر تراریخته تشخیص دهد و بر اساس اطلاعات خود محصول مورد علاقه خود را انتخاب کند، این موضوع حق قانونی مصرف کننده است.

واردکنندگان قانون نصب برچسب برروی محصولات تراریخته را رعایت نمی‌کنند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واردکنندگان موضوع نصب برچسب برروی محصولات تراریخته را رعایت نمی‌کنند و بیشتر محصولات کشاورزی که از کشورهایی مانند هندوستان وارد می‌شود تراریخته هستند.

حجم تولید ذرت کشور با استفاده از تکنولوژی تراریخته ۵ برابر می‌شود

محمودزاده با تاکید بر اینکه دنیا به سمت کشت و تولید محصولات تراریخته حرکت می‌کند، عنوان کرد: محصولات تغییر ژنتیک یافته نسبت به محصولات عادی تولید چندین برابری دارند، در زمینه ذرت می‌توانیم با استفاده از روش‌های موجود حجم تولید را به ۵ برابر میزان کنونی افزایش دهیم.

ما نمی‌توانیم از توسعه و تغییر تکنولوژی فرار کنیم لازم است که در زمینه تحقیق و توسعه وارد تولید محصولات تراریخته شویم

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باتوجه به کمبود منابع آبی، خاکی و محدودیت‌های اقلیمی در کل دنیا تمامی کشورها به دنبال کشت محصولات تراریخته هستند تا تولید بیشتری داشته باشند و پاسخگوی نیاز جمعیت درحال رشد کشورها باشند، ادامه داد: ما نمی‌توانیم از توسعه و تغییر تکنولوژی فرار کنیم لازم است که در زمینه تحقیق و توسعه وارد تولید محصولات تراریخته شویم.

محصولات تراریخته خطرزا نباید اجازه واردات دریافت کنند

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با انجام آزمایشات لازم نباید به محصولات تراریخته خطرزا اجازه واردات داده شود و از سوی دیگر باید محصولات فاقد مشکل با نصب برچسب تراریخته مجوز واردات دریافت کنند، گفت: مصرف کنندگان در بازار باید قدرت انتخاب داشته باشند.

دروازه‌های کشور نباید بر روی تکنولوژی بسته شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه دروازه‌های کشور نباید بر روی تکنولوژی بسته شود، باید همراه با سایر کشورهای دنیا در زمینه تحقیق و بررسی محصولات تراریخته فعالیت کنیم، خاطرنشان کرد: نتایج آزمایشات بر روی محصولات تراریخته باید به‌صورت شفاف در اختیار جامعه قرار بگیرد.

خواندن خبر در سایت منبع

درج عبارت «تراریخته» روی اسنک‌های حجیم شده الزامی است

ایرناخبرگزاری ایرنا
درج عبارت «تراریخته» روی اسنک‌های حجیم شده الزامی است

به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، کیانوش جهانپور افزود: به هرحال برخی دانه‌های روغنی از جمله ذرت، سویا و کلزای وارداتی، تراریخته هستند و روغن یا هر فرآورده غذایی استحصال شده از آن، مشمول ضوابط برچسب گذاری محصولات تراریخته و تغییر ژنتیکی یافته می‌شود.

وی ادامه داد: البته این ضابطه و این برچسب صرفا احترام به مشتری و فراهم کردن قدرت انتخاب برای مصرف‌کننده است و هیچ ارتباطی با ایمنی و سلامت آن فرآورده ندارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: فرآورده‌ای که با ضوابط سازمان غذا و دارو تولید و عرضه شود، فارغ از تراریخته یا غیر تراریخته، ایمن و سالم به شمار می‌رود و اقدام شرکت‌ها در درج عنوان مربوطه یک نکته مثبت اخلاقی، قانونی و حرفه‌ای است.

جهانپور تاکید کرد: درج عبارت تراریحته هیچ ارتباطی با موضوع تولید اسنک‌های حجیم شده بر پایه غلات از ذرت دامی ندارد.

وی افزود: بخشی از مشکلات شرکت‌های استفاده کننده از ذرت‌های دامی، همین عدم صداقت و عدم رعایت ضوابط فنی و استانداردهای بهداشتی بوده و این دو موضوع را به هم پیوند نزنیم.

اجتمام *۹۱۸۵ * ۳۰۶۳

خواندن خبر در سایت منبع

درج عبارت «تراریخته» رعایت ضوابط و اخلاق حرفه‌ای است

اعتمادآنلاینخبرگزاری اعتمادآنلاین
درج عبارت «تراریخته» رعایت ضوابط و اخلاق حرفه‌ای است

اعتمادآنلاین| سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه درج عنوان تراریخته بر روی بسته بندی مواد غذایی که حاوی مواد اولیه با منشأ تراریخته، الزامی است، گفت: برخی دانه‌های روغنی از جمله ذرت، سویا و کلزای وارداتی، تراریخته هستند و روغن و یا هر فرآورده غذایی استحصال شده از آن، مشمول ضوابط برچسب گذاری محصولات تراریخته و تغییر ژنتیکی یافته می‌شود، البته این ضابطه و این برچسب صرفا احترام به مشتری و فراهم کردن قدرت انتخاب برای مصرف‌کننده است و هیچ ارتباطی با ایمنی و سلامت آن فرآورده ندارد.

جهانپور تصریح کرد: قدر مسلم، فرآورده‌ای که با ضوابط سازمان غذا و دارو تولید و عرضه شود، فارغ از تراریخته یا غیر تراریخته ایمن و سالم به شمار می‌رود و اقدام شرکت‌ها در درج عنوان مربوطه یک نکته مثبت اخلاقی، قانونی و حرفه‌ای است.

وی با تاکید براینکه درج عبارت تراریحته هیچ ارتباطی با موضوع تولید اسنک‌های حجیم شده بر پایه غلات از ذرت دامی ندارد، عنوان کرد: بخشی از مشکلات شرکت‌های استفاده کننده از ذرت‌های دامی، همین عدم صداقت و عدم رعایت ضوابط فنی و استاندارد‌های بهداشتی بوده و این دو موضوع را به هم پیوند نزنیم.

منبع: میزان

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

استان‌هایی که امروز در انتظار سیل هستند +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین19 ساعت قبل

سیل در دزفول +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین14 ساعت قبل
تابناکتابناک1 روز قبل
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰٫۲ درصد افزایش یافت و به ۱۳۱۶٫۱۱ دلار رسید. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰٫۳ درصد افزایش، در ۱۳۱۵٫۸۰ دلار ایستاد. وی از کاهش قیمت دام زنده در بازار خبرداد و گفت: هم اکنون هر کیلو دام زنده با نرخ ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود. بهای معاملات آتی نفت برنت ۴۷ سنت یا معادل ۰٫۷ درصد کاهش یافت و به ۶۶٫۵۶ دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۲ سنت یا معادل ۰٫۹ درصد کاهش یافت و به ۵۸٫۵۲ دلار در هر بشکه رسید.
الفالف15 ساعت قبل
سامانه ارزیابی هوشمند کیلیدتعیین قیمت ملک در گذشته بیشتر بر اساس تجربه، قیمت فروش خانه‌های مشابه و البته نظر و رای مشاوران املاک صورت می‌گرفت. سامانه ارزیابی هوشمند کیلید چه مزیتی دارد؟ ‌همانطور که گفته شد برای ارزیابی قیمت خانه شما و یا خرید آپارتمان در تهران و یا شهرهای دیگر اولین گام تعیین و یا اطلاع از قیمت ملک مورد نظر است. سامانه ارزیابی هوشمند کیلید چگونه کار می‌کند؟ کار کردن با سامانه ارزیابی هوشمند کیلید بسیار ساده و راحت است. سامانه هوشمند کیلید نیز که با هدف تخمین قیمت مسکن ایجاد شده، با یک دقت مشخصی قیمت مسکن را تخمین می‎زند. بازه‎ی ارزیابی قیمت حدود کمترین و بیشترین قیمت هر مترمربع آن خانه را نمایش می‎دهد و در کنار آن، درصد اطمینان ارزیابی نشانگر کیفیت تخمین آن خانه است.
تابناکتابناک6 ساعت قبل
ارزش معاملات این بازار ۲۸۳ میلیارد تومان را رد کرد و حجم معاملات به رقم ۷۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن پس از سقوط ۱٫۴ درصدی دیروز، امروز توانست ۰٫۳ درصد رشد کند. وی در ادامه افزود: نفت سال آینده در محدوده ۷۰ دلار معامله خواهد شد. پرداخت ۷۱۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیل زدگانرئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور از پرداخت ۷۱۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیل زدگان خبر داد. محمد باقر نوبخت در ارتباط با خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: این کمک‌ها در قالب ۵۸۰ میلیارد تومان هزینه جاری و ۱۳۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی پرداخت می‌شود.
تسنیمتسنیم19 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باتوجه به ورود سامانه بارشی جدید به کشور امروز و فردا در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش باران و برف (در ارتفاعات) خواهیم داشت. طی امروز و فردا در جاده‌های کوهستانی این استان‌ها لغزندگی، کولاک برف، کاهش دید و کندی تردد روی خواهد داد. ضمن این که در این مناطق ۴ تا ۶ درجه هوا سردتر می‌شود. در اثر بارندگی و ذوب برف وقوع سیلاب در استان‌های لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب فارس، جنوب آذربایجان غربی پیش بینی شده است. اواخر روز شنبه هفته آینده سامانه بارشی از کشور خارج می‌شود و مجددا از اواخر وقت یکشنبه ۱۱ فروردین سامانه بارشی جدید از غرب وارد کشور می‌شود.

اخبار بیشتر