1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار قیمت‌های روز بازار - ۱۱ فروردین

قیمت دلار، یورو وسایر ارزها امروز ۱۱ فروردین / کاهش نسبی نرخ دلار

افتصادنیوزخبرگزاری افتصادنیوز
قیمت دلار، یورو وسایر ارزها امروز ۱۱ فروردین / کاهش نسبی نرخ دلار

آخرین نرخ دلار

در بازار امروز دلار نسبت به روز قبل، با ۸ تومان کاهش، ۱۳,۱۹۲ (سیزده هزار و یکصد و نود و دو) تومان نرخ گذاری شد.جدول قیمت 3 روز اخیر دلارقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۱۳,۱۹۲۸۰٫۰۶ درصدیامروز۱۳,۲۰۰۱۱۰٫۰۸ درصدیروز قبل۱۳,۱۸۹۲۴۷۱٫۸۷ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

قیمت یورو امروز

امروز یورو برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که یورو که روز قبل تا ۱۵,۲۱۲ (پانزده هزار و دویست و دوازده) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۳۱ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۰٫۱ درصدی به ۱۵,۱۹۶ (پانزده هزار و یکصد و نود و شش) تومان رسید.جدول قیمت 3 روز اخیر یوروقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۱۵,۱۹۶۱۶۰٫۱ درصدیامروز۱۵,۲۱۲۱۷۰٫۱۱ درصدیروز قبل۱۵,۱۹۵۲۳۶۱٫۵۵ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

قیمت پوند انگلیس

پوند، امروز به ۱۷,۲۱۰ (هفده هزار و دویست و ده) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰٫۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوندقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۱۷,۲۱۰۲۹۰٫۱۶ درصدیامروز۱۷,۱۸۱۱۶۱۰٫۹۳ درصدیروز قبل۱۷,۳۴۲۲۴۴۱٫۴ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

قیمت درهم امارات امروز

درهم امارات امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۳,۵۹۴ (سه هزار و پانصد و نود و چهار) تومان به ۳,۵۹۴ (سه هزار و پانصد و نود و چهار) تومان رسید.جدول قیمت 3 روز اخیر درهم اماراتقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۳,۵۹۴۰۰ درصدیامروز۳,۵۹۴۱۰٫۰۲ درصدیروز قبل۳,۵۹۵۷۱۱٫۹۷ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰٫۶۷ درصدی نسبت به روز قبل، ۲,۳۸۳ (دو هزار و سیصد و هشتاد و سه) تومان معامله شد.جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیهقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۲,۳۸۳۱۶۰٫۶۷ درصدیامروز۲,۳۶۷۱۱۰٫۴۶ درصدیروز قبل۲,۳۷۸۱۴۰٫۵۸ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

قیمت دلار کانادا امروز

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کاناداقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۹,۸۹۱۹۰٫۰۹ درصدیامروز۹,۸۸۲۴۶۰٫۴۶ درصدیروز قبل۹,۸۳۶۱۸۹۱٫۹۲ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

قیمت دلار استرالیا امروز

امروز دلار استرالیا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار استرالیا که روز قبل تا ۹,۳۷۵ (نه هزار و سیصد و هفتاد و پنج) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۳۱ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۰٫۰۶ درصدی به ۹,۳۶۹ (نه هزار و سیصد و شصت و نه) تومان رسید.

قیمت منات آذربایجان

منات آذربایجان امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۷,۷۶۵ (هفت هزار و هفتصد و شصت و پنج) تومان به ۷,۷۶۵ (هفت هزار و هفتصد و شصت و پنج) تومان رسید.جدول قیمت 3 روز اخیر منات آذربایجانقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۷,۷۶۵۰۰ درصدیامروز۷,۷۶۵۱۰٫۰۱ درصدیروز قبل۷,۷۶۶۱۵۳۱٫۹۷ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

آخرین نرخ لاری گرجستان

همچنین لاری گرجستان با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل، ۴,۸۸۹ (چهار هزار و هشتصد و هشتاد و نه) تومان معامله شد.جدول قیمت 3 روز اخیر لاری گرجستانقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۴,۸۸۹۰۰ درصدیامروز۴,۸۸۹۱۲۰٫۲۴ درصدیروز قبل۴,۸۷۷۹۲۱٫۸۸ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت طلا امروز ۱۱ فروردین / افزایش قیمت آبشده

افتصادنیوزخبرگزاری افتصادنیوز
قیمت طلا امروز ۱۱ فروردین / افزایش قیمت آبشده

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل، با ۲۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۸۶۳,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلاقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۱,۸۶۳,۰۰۰۲,۰۰۰۰٫۱ درصدیامروز۱,۸۶۱,۰۰۰۱۴,۰۰۰۰٫۷۵ درصدیروز قبل۱,۸۷۵,۰۰۰۱,۰۰۰۰٫۰۵ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۴۲۹,۶۰۰ (چهارصد و بیست و نه هزار و ششصد) تومان به ۴۲۹,۶۰۰ (چهارصد و بیست و نه هزار و ششصد) تومان رسید.جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیارقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۴۲۹,۶۰۰۰۰ درصدیامروز۴۲۹,۶۰۰۳,۳۰۰۰٫۷۶ درصدیروز قبل۴۳۲,۹۰۰۲۰۰۰٫۰۴ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

همچنین هر گرم طلا ۲۴ عیار با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل، ۵۷۲,۸۰۰ (پانصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد) تومان معامله شد.جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیارقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۵۷۲,۸۰۰۰۰ درصدیامروز۵۷۲,۸۰۰۴,۴۰۰۰٫۷۶ درصدیروز قبل۵۷۷,۲۰۰۳۰۰۰٫۰۵ درصدی۳ روز پیشبه محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می‌شوند

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت مرغ در بازار؛ ۱۱ هزار و ۵۰۰ یا ۱۶ هزار تومان؟

فراروخبرگزاری فرارو
قیمت مرغ در بازار؛ ۱۱ هزار و ۵۰۰ یا ۱۶ هزار تومان؟
قیمت مرغ در بازار؛ ۱۱ هزار و ۵۰۰ یا ۱۶ هزار تومان؟ - 0

گوشت مرغ در بازار دونرخی شده و با وجود اینکه مردم آن را از بازار آزاد کیلویی حدود ۱۶ هزار تومان می‌خرند، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی اعلام کرد که این نرخ به هیچ وجه مورد تأیید نیست و همه می‌توانند از گوشت مرغ تنظیم بازاری کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که در بازار به وفور پیدا می‌شود، استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، طی هفته‌های گذشته و ایام تعطیلات نوروزی قیمت گوشت مرغ افزایش یافته و به کیلویی حدود ۱۶ هزار تومان رسیده است که البته مورد تأیید مسئولان دولتی و اتحادیه‌های بخش خصوصی نیست، اما مردم با این نرخ گوشت مرغ مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند.

مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در این باره به ایسنا گفت: به هیچ وجه قیمت ۱۶ هزار تومان برای هر کیلو گوشت مرغ مورد تأیید نیست و مردم می‌توانند از گوشت مرغ کشتار روز کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در بازار استفاده کنند که به وفور یافت می‌شود.

وی افزود: همه فروشندگان محصولات پروتئینی می‌توانند گوشت مرغ تنظیم بازاری را به قیمت کیلویی ۱۱ هزار تومان از میدان بهمن تهران تهیه کنند و آن را به قیمت کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برسانند.

یوسف‌خانی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰۰ فروشنده محصولات پروتئینی، گوشت مرغ تنظیم بازار را از میدان بهمن خریداری کرده و به دست مردم می‌رسانند و هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. این روز‌ها به دلیل اینکه گوشت مرغ در همه نقاط استان تهران پیدا می‌شود، صف مرغ برای آن تشکیل نشده است، اما اگر ایام تعطیلات به پایان برسد و مردم به خانه‌های خود بازگردند باید تعداد فروشنده‌های گوشت مرغ تنظیم بازاری افزایش یابد تا شاهد تشکیل مجدد صفوف برای گوشت مرغ نباشیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تأکید کرد: برای اینکه تعداد فروشندگان گوشت مرغ تنظیم بازاری بیشتر شود، بهتر است که مردم از مغازه‌هایی خرید کنند که این محصول را به قیمت کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند.

با توجه به وضعیت کنونی بازار گوشت مرغ، مسئولان باید برای تنظیم و کنترل آن، همه فروشنده‌های این محصول پروتئینی را مجاب کنند که گوشت مرغ تنظیم بازاری خریداری کرده و آن را با نرخ مصوب کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم بفروشند و بر این روند نظارت درستی وجود داشته باشد.

خواندن خبر در سایت منبع

تعبیر‌های کاربران مجازی از قیمت‌های مختلف پیاز / از پیاز نقدی تا پیاز جهانگیری و نیمایی

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
تعبیر‌های کاربران مجازی از قیمت‌های مختلف پیاز / از پیاز نقدی تا پیاز جهانگیری و نیمایی

در روزهای ابتدایی سال ۹۸ قیمت پیاز افزایش یافت و به کیلویی بیش از ۱۷,۰۰۰ تومان در بازار هم رسید. در این میان برخی از مدیران وزارت کشاورزی اعلام کردند که بارندگی‌های اخیر در استان‌های جنوبی عامل نرسیدن محصول به بازار و دلیل گرانی آن بوده است. برخی مسئولان اتحادیه‌های بخش خصوصی نیز قاچاق پیاز را در کنار آن مسبب گرانی این محصول می‌دانند. این در حالی است قیمت یک کیلو پیاز از قیمت دلار پیشی گرفت و سوژه رسانه‌ها و فضای مجازی شد.

در فضای مجازی افزایش قیمت پیاز مورد توجه کاربران قرار گرفت و طنازی‌های زیادی با قیمت نجومی پیاز انجام شد که در ادامه می‌خوانید:

پیازنقدی ۱۳، ۳۲۰

پیاز صرافی ۱۳، ۵۰۰

پیازدستوری ۱۳، ۴۶۰

خریدپیازسنا ۱۳، ۳۰۰

پیازهرات ۱۳، ۷۰۰

پیازسلیمانیه ۱۳، ۵۵۰

پیازمشهد ۱۳، ۳۹۰

پیازنقدی اصفهان ۱۳، ۵۳۰

پیاز طلا ۱۳، ۷۸۱

پیازعرضه دربورس ۱۳، ۶۰۰

پیاز جهانگیری ۴۲۰۰

پیاز نیما ۱۳، ۱۰۰

خواندن خبر در سایت منبع

افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن به زیر ۵۰هزار تومان/وام مسکن ارزان شد

مهرخبرگزاری مهر
افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن به زیر ۵۰هزار تومان/وام مسکن ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در سه روز نخست کاری فروردین ماه (۵، ۶ و ۷) و همچنین روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ فروردین ۹۸ در بازار سرمایه در حالی خرید و فروش شدند که سایه تعطیلات همچنان بر این بازار سنگینی کرده و حجم معاملات برگه‌های تسهیلات مسکن نسبت به سایر ماه‌های سال کمتر بود.

در معاملات امروز اوراق تسهیلات مسکن بیشترین حجم برگه‌هایی که وارد بازار شدند، به نماد معاملاتی «تسه ۹۷۱۱» (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۷) تعلق داشت که با ۷۵۰۰ برگه بیشترین تعداد اوراقی بود که در بازار با قیمت ۵۱ هزار تا ۵۳ هزار و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

عدم عرضه اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۷ در بازار سرمایه

این در حالی است که هنوز از عرضه اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۷ (تسه ۹۷۱۲) در بازار سرمایه خبری نیست و معلوم نیست که آیا بانک صادرکننده این اوراق از عرضه این برگه‌ها خودداری کرده یا نهاد ناظر بازار (سازمان بورس و اوراق بهادار) به دلیل تعطیلات فروردین ماه مجوز ورود تسه ۹۷۱۲ به بازار را صادر نکرده است؟

ارزان‌ترین برگه تسهیلات مسکن در معاملات امروز به نماد معاملاتی تسه ۹۶۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ماه سال ۹۶) با قیمت ۴۳ هزار و ۶۸۰ تومان تعلق داشت که دلیل افت شدید قیمت این برگه‌ها اتمام تاریخ اعتبار آن در پایان فروردین ماه امسال خواهد بود. گفتنی است هر برگه تسهیلات مسکن از تاریخ صدور تنها دو سال اعتبار داشته و پس از اتمام تاریخ اعتبار آنها، دارنده این اوراق تا یک ماه پس از آن می‌تواند تسهیلات مربوطه را دریافت کند ولی حق خرید و فروش این برگه‌ها را نخواهد داشت.

از دیگر برگه‌های تسهیلات مسکن ارزان قیمت و زیر ۵۰ هزار تومان در معاملات امروز فرابورس اوراق متعلق به نماد معاملاتی تسه ۹۶۰۶ (اوراق تسهیلات صادره در شهریور ماه ۹۶) بود که با قیمت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان و تنها در حجم سه برگه به فروش رسید. نمادهای معاملاتی ۹۶۱۱ و ۹۶۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن و اسفند ۹۶) نیز از دیگر برگه‌هایی بود که امروز در حجم‌های به ترتیب ۵۹ و ۳۱ برگه و با قیمت‌های ۴۹ هزار و ۷۷۷ تا ۴۹ هزار و ۹۹۹ تومان خرید و فروش شدند.

نمادهای معاملاتی تسه ۹۷۰۸ (اوراق تسهیلات صادره در آبان ۹۷)، تسه ۹۶۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ۹۶) و تسه ۹۷۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۷)، تسه ۹۷۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ۹۷)، ۹۷۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت ۹۷) و چند نماد معاملاتی دیگر در معاملات امروز در بازه قیمتی ۵۰ هزار تومانی معامله شدند.

غیر از این نمادهای معاملاتی، سایر نمادها در معاملات امروز بازار سرمایه در بازه قیمتی ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان خرید و فروش شدند.

از نظر حجم خرید و فروش نیز ۱۱ نماد معاملاتی نیز در حجم‌های زیر ۱۰۰ برگه به فروش رسیده و در ۵ نماد معاملاتی دیگر هم حجم خرید و فروش برگه‌ها کمتر از ۳۰۰ برگه بود.

بانک مرکزی و وزارت راه وضعیت بازار مسکن در اسفند ماه ۹۷ را اعلام نکرده‌اند

اگرچه نه بانک مرکزی و نه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هیچیک تا کنون وضعیت بازار مسکن در اسفند ماه سال گذشته را اعلام نکرده‌اند، اما بررسی اوضاع این بازار در ماه‌های اسفند و فروردین هر سال نشان می‌دهد که حتی در سال‌های رونق بازار نیز شاهد کاهش معاملات بوده‌ایم به گونه‌ای که تعداد معاملات مسکن در اسفند ۹۶ با امضای ۱۸ هزار و ۸۰۰ مبایعه نامه ۳٫۵ برابر این شاخص در فروردین ۹۷ با انجام ۵ هزار و ۳۰۰ معامله بود.

به نظر می‌رسد که علت کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات روزهای ابتدایی سال جاری نیز کاهش حجم خرید و فروش مسکن در این ایام باشد.

خرید وام مسکن ارزان شد

با توجه به اینکه برای دریافت تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان فردی در تهران، باید ۱۶۰ برگه از سوی خریدار واحد مسکونی خریداری شود، با احتساب قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن به طور میانگین هر برگه ۵۱ هزار تومان، این متقاضی باید ۸ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پرداخت کند.

سقف تسهیلات مسکن فردی در تهران ۹۰ میلیون تومان شامل ۶۰ میلیون تومان وام مسکن، ۲۰ میلیون تومان وام جعاله و ۱۰ میلیون تومان وام بدون سپرده است که متقاضی برای ۸۰ میلیون تومان آن باید اوراق تسهیلات مسکن از بازار سرمایه خریداری کند.

همچنین برای دریافت تسهیلات مسکن زوجین نیز با احتساب میانگین قیمت ۵۱ هزار تومان برای هر برگه از اوراق تسهیلات مسکن، متقاضی دریافت این تسهیلات می‌بایست ۲۴۰ برگه به ارزش ۱۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان خریداری کند.

سقف تسهیلات مسکن زوجین ۱۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن زوجین، ۲۰ میلیون تومان وام جعاله و ۲۰ میلیون تومان وام بدون سپرده است که متقاضی باید برای ۱۲۰ میلیون تومان آن برگه تسهیلات مسکن از بازار سرمایه خریدار کند.

خواندن خبر در سایت منبع


تلگرام

خبرهای مرتبط با بازار مسکن، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، بازار سرمایه، قیمت مرغ و بازار مرغ از تلگرام

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۰ اسفند/ بازار در مسیر نزولی

🔸همزمان با کاهش قیمت طلا و سکه در بازار، قیمت دلار و یورو هم در بازار ارز کاهش پیدا کرد به طوری که قیمت دلار به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشت.


قیمت طلا و ارز در بازار امروز

🔸قیمت سکه بهار آزادی امروز در بازار بالا رفت اما قیمت طلای ۱۸ عیار پایین آمد و به ۴۰۹,۵۶۰ تومان رسید.

🔸در بازار ارز امروز قیمت دلار در صرافی پایین آمد و همزمان در بازار غیررسمی نیز قیمت دلار با کاهش به زیر ۱۳ هزار تومان رسید.


آخرین قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و سکه؛ امروز ۲۲ اسفندماه

🔹صعود دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی

🔹افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار


🔹 قیمت #پیاز به بالای ۶ هزار تومان رسید

🔸 افزایش قیمت برخی سبزیجات و صیفی‌جات در یک هفته گذشته اکنون به پیاز رسیده به گونه‌ای که قیمت پیاز به کیلویی بیش از ۶ هزار تومان در مناطق مختلف تهران رسیده است.


♨️ قیمت #پیاز کاهش می‌یابد

نایب رئیس #اتحادیه باغ‌داران تهران:

💢 با توجه به محدودیت صادرات، از سرگیری برداشت و رفع مشکلات حمل و نقل پیش‌بینی می‌شود که قیمت پیاز ظرف چند روز آینده در #بازار کاهش یابد.


♦️پیاز ۱۰ هزار تومان شد!

🔹مردم شریف ایران مگه یادتون رفته همین پیاز اووون چنان ارزون بود که وانتی‌ها با بلندگوهاشون گوشتونو کر میکردن، پیاز ۳ کیلو هزار، ما راه انداختیم قیمت پیاز ر، سرعتش کم بود، ما را انداختیم اقتصاد ایران ر


نظرها

در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
فرزانه صادق مالواجرد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها​ محل جریمه کردن و ترمیم درآمد شهرداری‌ها شده است که در این رویه باید تغییراتی انجام گیرد که دولت در این باره لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهد کرد. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی ساخت و ساز‌ها غیر مجاز هستند، اما این تخلفات به دلیل وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت جریمه، تخریب نمی‌شوند از این رو تغییر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درخصوص این لایحه پیشنهاداتی داشتند تا با آسیب شناسی، معضلاتی را که کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد کرده حل و فصل شود. لایحه تغییر این کمیسیون در حال بررسی و جمع بندی نهایی است تا به مجلس برود. وی ادامه داد: البته آنچه مصوبه می‌شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد که این کار قطعا همکاری و حمایت قوه قضائیه و قوه مقننه را می‌طلبد. مالواجرد گفت: ساخت و ساز‌هایی که در کنار بستر رودخانه‌ها انجام شده است بیانگر ورود به طبیعت و دستکاری آن است که منجر به اتفاقات نا خوشایندی شده است. وی با بیان اینکه افزایش بی رویه سطوح اشغالی در شهر‌ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: زمانی که سطع اشغال زمین در شهر‌ها بدلیل افزایش ساخت و ساز‌ها بیشترمی شود نفوذپذیری آب در خاک کمتر می‌شود و آب جاری می‌شود. مالواجرد افزود: باید جانمایی درستی برای ساخت و ساز‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی صورت گیرد و ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ممنوع شود. ضمن اینکه باید توجه ویژه به آبخیزداری و بازنگری در برنامه ریزی‌ها داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه باید حریم بستر رودخانه‌ها در مناطقی که دچار سیل شدند دوباره بازنگری شود، گفت: طرح جامع حفاظت از سیلاب باید با همکاری وزارتخانه‌ها به جدیت دنبال شود. همچنین باید پهنه‌هایی در همه شهر‌ها ایجاد و سایت‌های بحران در شهر‌ها تجهیز شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخورد‌ها و پیگیری‌ها درباره تخلف در حریم رودخانه‌ها پررنگ‌تر شده است، افزود: باید جرم انگاری تخلفات شهرسازی صورت گیرد تا زمانی که تخلفات جرم نباشد ضمانت اجرایی آن تقویت نخواهد شد و این امر نیازمند همکاری بین قوا است. وی ادامه داد: با توجه به سیل اخیر، جابجایی در مکان یابی سایت‌ها و طرح‌های شهرسازی انجام می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آئین نامه کنترل شهرسازی را آغاز کردیم، گفت: در نقشه کاربری اراضی، ​ هر اتفاقی که در شهر‌ها می‌افتد مشخص می‌شود و طرح‌ها همه باید در قالب طرح فرادست اجرا شود. مالواجرد با اشاره به اینکه نخستین جلسه شورای عالی شهرسازی با موضوع «آسیب شناسی و بررسی سیل» برگزار شد، گفت: میزان بارش‌ها و حجم آب در پشت سد‌ها بررسی شد این میزان از حجم آب از زمانی که خشکسالی داشتیم بیشتر بود و به دلیل افزایش میزان آب در بستر رودخانه‌ها، ​سیل ایجاد شد. وی با بیان اینکه سیلاب گل آلود بیانگر شسته شدن خاک بدلیل نبود پوشش گیاهی است، تأکید کرد: باید توجه ویژه به آبخیزی داری، حفظ و صیانت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی بالادست داشته باشیم. وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
صدا و سیماصدا و سیما5 ساعت قبل
محمد کشتی آرای در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: ​ هم اکنون هر انس طلا ۱۲۷۸ دلار عرضه می‌شود. وی افزود: ​ افزایش قیمت جهانی طلا و نرخ ارز در بازار‌های داخلی، سبب افزایش قیمت طلا در بازار شده است. وی با بیان اینکه امروز هر دلار ۱۴ هزار و ۵۰ تا ۱۴ هزار و ۱۰۰ معامله شده است گفت: امروز هر مثقال طلادر بازار ۱۹۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ادامه داد: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۱۰ هزارتومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۲۰ هزارتومان و سکه یک گرمی نیز ۹۵۵ هزارتومان معامله شده است. کشتی آرای گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۴۱ هزار تومان به فروش رسیده است. وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان سطح معاملات در بازار طلا کاهش یافته است.
فارسفارس3 ساعت قبل
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادرو دریانوردی با بیان اینکه اجرای فاز اول هوشمندسازی بنادر تا سال ۱۴۰۰ ‌به اتمام می‌رسد، از اجرای ۱۱ پروژه مهم و عملیاتی در نقشه راه هوشمندسازی بنادر خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد قائم تاجگردون‌‌ بیان کرد: رویکرد‌ سازمان بنادر و دریانوردی، رقابت‌پذیری و برخورداری از برنامه مشخص در توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک است. وی گفت: الزامات دولت الکترونیک و همچنین تجربه بنادر موفق در جهان، دو الگو اصلی سازمان بنادر در ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی به ذی نفعان محسوب می‌شود. ‌مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی‌ با اعلام اینکه نقشه راه هوشمند‌سازی بنادر تا سال ۱۴۰۰ به عنوان فاز اول هوشمندسازی به اتمام می‌رسد، گفت: در این راستا امیدواریم با تغییر نگرش‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و ایجاد طرح‌های کاربردی، به دستاوردهای تازه‌ای دست یابیم. مدیرکل فاوا سازمان بنادر نیز در این‌باره گفت: برای «نقاط قابل بهبود» برنامه داریم زیرا سازمان بنادر خودش را با سایر بنادر دنیا مقایسه می‌کند.
صدا و سیماصدا و سیما8 ساعت قبل
وی با بیان اینکه از اقدامات مهم در این زمینه تشکیل یک کمیته مقابله با تحریم‌ها بود اضافه کرد: مجموعه سیاست‌های ضدتحریمی اتاق بازرگانی به دو دسته مختلف تقسیم می‌شود. در گام نخست، اتاق، گزارش‌های متعددی را در ارتباط با اثرات تحریم‌ها تهیه کرده و نتیجه آن را در اختیار مسئولان قرار داده است. وی افزود: باید به این موضوع توجه داشت که در این مرحله باید گام‌های مهمی را برای مقابله با تحریم برداریم، مراحلی که قطعا اتاق بازرگانی می‌تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر نقش مهمی داشته باشد و ظرفیت‌های خود را مشخص کند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در شرایط اعمال تحریم‌ها، تعامل با کشور‌هایی که همسویی با ایران دارند راهکار موثری برای بسط روابط است. همچنین توجه مسئولان به جایگاه اتاق بازرگانی برای عبور از تحریم‌ها راهگشا خواهد بود.
صدا و سیماصدا و سیما19 ساعت قبل
اساسی‌ترین مشکل در تولید نقدینگی و نوسانات واردات صادرات در کشور است که به دلیل نبود کنترل لازم در واردات ضربه سنگینی به تولید کشور وارد می‌کند. مصری گفت: فاصله بین ظرفیت تولید و ظرفیت اسمی در کشور بیش از ۳ برابر است که یک راهکار برای استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌تواند با استفاده از تولید برندهای دیگر در کارخانه تولیدی با ظرفیت خالی ظرفیت‌های خالی را پرکرد و تولید را رونق بخشید. حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان گفت: برای تقویت تولید و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های تولید، اول باید به استراتژی صنعتی و مزیت تولید در کشور توجه کرد. غزنوی گفت: باید اکوسیستم اقتصادی کشور و صنعتی شدن و تولید از زوایای مختلف بررسی شود که با دیده شدن ظرفیت‌های تولید به رونق خوبی خواهیم رسید. او افزود: در ۴ سال آینده ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی کشور اضافه خواهد شد تا شرایط برای تامین خوراک و کارخانه‌ها فراهم شود.

اخبار بیشتر