1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. سیاسی
پوشش خبری

اگر رئیسی رئیس جمهور می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

فقط طرفداران رئیسی و قالیباف بخوانند

الفخبرگزاری الف
فقط طرفداران رئیسی و قالیباف بخوانند
اهی لازم است برای پیروزی قاطع گفتمانی اقدام دسته‌جمعی کرد و چند ظرفیت را کنار هم قرار داد. ضمن اینکه منظور از ترکیب شدن هم پوشش ضعف ها و خلاهای همزمان چهره های ارزشی از طریق در کنار هم قرار گرفتن است

سید ابراهیم رئیسی در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو اظهار داشت «آقای قالیباف گفت تا آخرین مناظره می‌مانم بعد از آن سراغ نظرسنجی ها می‌رویم اگر رای من کمتر بود کنار می‌روم و این کار را کردند. ایشان در واقع به عهد خود وفا کرد و من از ایشان متشکرم، ایشان لطف کرد. من به هیچ کس نگفتم نیایید تا من بیایم».. همین سخنان سبب ایجاد اظهارات صریحی میان عمدتا برخی چهره های جوان طرفدار قالیباف و رئیسی شد و در پی آن در فضای مجازی و رسانه ای نیز صریح مورد توجه و بحث قرار گرفت.

با توجه به حساسیت موضوع، دراینباره نکات ذیل قابل عرض است:

1- طرفداران قالیباف دو حرف اساسی و قابل تامل درباره اظهارات رئیسی بیان کردند؛ به اعتقاد اینان، اول: در نظرسنجی دو طرفه با روحانی رای قالیباف از رای رئیسی بالاتر بوده است. دو: اگر رئیسی از صحنه انتخابات کنار می رفت، شوک بزرگتری ایجاد و احتمال پیروزی  قالیباف بر روحانی بیشتر بود. استدلال شان هم این است که جذابیت قالیباف برای عموم مردم بالاتر بود و قشر خاکستری بیشتری را می توانست به خود جلب کند. ضمن اینکه برخی شان هم معتقدند با کنار رفتن قالیباف، بخشی از آرای او به سبد روحانی منتقل شده نه رئیسی.2- در مقابل برخی از طرفداران رئیسی نیز معتقدند آرای قالیباف در روزهای پایانی با کاهش روبه رو شده و بهترین کار برای وی، کنار رفتن از صحنه انتخابات بوده است. ضمن انکه روند آرای رئیسی برخلاف قالیباف رو به رشد بوده و حتی برخی گفته اند که کنار رفتن قالیباف در مجموع به نفع جریان خودی نبوده است.3- هردوگروه معتقدند رای اولیه قالیباف بالا بوده و فقط تعدادی از طرفداران رئیسی اعتقاد دارند آرای قالیباف در روزهای انتهای رو به کاهش رفته است. در همین جا این نکته قابل تامل است که قالیباف در هر صورت رای قابل ملاحظه ای داشته و در بدبینانه ترین وضعیت آرای او درصورت ماندن در صحنه انتخابات، فاصله خیلی زیادی با نفر دوم – رئیسی- نمی‌داشته است. به تعبییر دیگر آنقدر قالیباف رای داشته که اگر در صحنه انتخابات می ماند رای آقای رئیسی از 16 میلیون کمتر میشد و به نوعی سردرگمی در سبد مخالفین روحانی ایجاد می‌شده است. یعنی حتی اگر قالیباف سوم میشد، رئیسی نیز با وجود دوم شدن، فاصله زیادتری با روحانی پیدا می کرد. از سوی دیگر این را در نظر بگیریید که کسانی بودند که با آرای بسیار بسیار کمتر از قالیباف حاضر به ترک صحنه انتخابات نشدند. ضمن اینکه قالیباف در آن مقطع در حالی با از خودگذشتگی کنار کشید که فرصت های تبلیغی در روزها و ساعات پایانی همچنان برای او فرآهم بود. به همین دلیل از انصاف به دور است که اینک عده ای حتی کنارکشیدنش را هم نیت خوانی کرده و جور دیگری جلوه دهند. همچنینقالیباف نه تنها کنار کشید بلکه بعد در کنار رئیسی ایستاد و برایش تبلیغ کرد، حتی زمانی که علی رغم انتظار بخش زیادی از افکار عمومی از ستاد رئیسی، او را به عنوان معاون اول هم معرفی نکردند!

4- اما مهمتر از اینکه آرای رئیسی بالاتر بود یا قالیباف، دانستن تفاوت و شباهت های آرای این دو می باشد. آرای رئیسی و قالیباف در مخالفت با نارضایتی از عملکرد دولت روحانی مشترک و سبد یکسانی داشت. ولی اینجا چند تفاوت نیز دیده می شود، سبد آرای رئیسی گفتمانی تر، فرهنگی تر و ایدئولوژیک تر از قالیباف بوده است. ساده تر آنکه حزب اللهی ها که در سراسر کشور خواهان تبلیغ داوطلبانه برای رئیسی بودند از قالیباف بیشتر بود. اما سبد آرای قالیباف اجتماعی تر و عمومیت بیشتری از اقشار مختلف مردم را دربر می گرفت. آرای اجتماعی و قشر متوسطی که کارآمدی قالیباف را می پسندیدند و همچنین اقشار مختلف اجتماعی که شعار 4"درصدی" او آنها را به خود جذب کرده بود.5- در انتخابات سال 96 ما به یک پیروزی بزرگ با دو ویژگی مهم نیاز داشتیم. یک ایدئولوژیک و گفتمانی باشد و دو عموم بیشتری از مردم را به این صندوق اضافه و علاقه مند کند. زیرا سبد روحانی به خاطر همچنان تازه بودن فضای گفتمانی دولت اول او و پنهان بودن زوایای متزلزل برجام برای مردم و حتی ترساندن عجیب افکار عمومی از پیروزی رقیب، آرای اجتماعی مستحکمی را در برمی گرفت. به همین دلیل علاوه بر جمع آوری آرای ایدئولوژیک نیاز بود که آرای اجتماعی و عمومی بیشتری نیز به سبد جریان ارزشی کشور اضافه بشود. در هر صورت سال 96 به یک پیروزی گفتمانی با رای بالا و مقبولیت بیشتر نیاز داشتیم که هم گفتمان جامعه عوض شود و هم اکثریت جامعه را همسو با خود کند. از این منظر باردیگر اگر به انتخابات بگردیم باز هم باید قالیباف و رئیسی کنار هم قرار می گرفتند، چون ترکیب این دو، این مهم را می توانست محقق کند. طرفداران این دو بزرگوار حق دارند برای اینکه کدامیک از گزینه های مورد علاقه شان بهتر می توانست رای بیاورد با هم بحث کنند ولی اینکه به طرد کامل یک طرف از رقابت انتخاباتی بیانجامد اشتباه اندر اشتباه است.

6- به نظر می رسد که جریان اصولگرایی برای رسیدن به این هدف-  هم پیروزی گفتمانی و هم جمع اکثریت آرا در سبد این گفتمان- نیازمند چهره های متعدد و به تعبیر درست تر ترکیبی است. می شود این قضیه را اینگونه توضیح داد: گاهی لازم است برای پیروزی قاطع گفتمانی اقدام دسته‌جمعی کرد و چند ظرفیت را کنار هم قرار داد. ضمن اینکه منظور از ترکیب شدن هم پوشش ضعف ها و خلاهای همزمان چهره های ارزشی از طریق در کنار هم قرار گرفتن است. یعنی ترکیب شدن هم وحدت می آورد و اجماع و هم رسیدن به گزینه مطلوب را راحت تر می کند. سال 96، قطعی بود که اگر قالیباف و رئیسی همزمان در صحنه انتخابات حضور میداشتند هم رای گفتمانی در یک نقطه کامل متمرکز نمیشد و هم اجماع عمومی و اجتماعی تر نیز شکل نمی گرفت. از این دریچه دیگر حتی دعوای قدیمی صالح مقبول و نامزد اصلح در وهله اول محلی از اعراب ندارد. یعنی قرار این نیست که برای پیروزی گفتمانی با کسب اکثریت قاطع کار را ابتدا از دعوا نامزد اصلح یا صالح مقبول شروع شود بلکه بهترین و عاقلانه ترین روش برای رسیدن به آن هدف گفته شده مورد بحث باید قرار بگیرد. در سال 96 همگان نیز اعتراف کردند که گزینه ترکیبی عاقلانه ترین روش است. یعنی ترکیب رئیسی و قالیباف. بنابراین بعد از این توافق تحلیلی، دیگر مباحث تاکتیکی و اختلاف سلیقه و برداشت از صحنه انتخابات است. به تعبیر دیگر اول ترکیب این دو بزرگوار اصل است و بعد که بماند و که برود فرع قضیه. به همین دلیل حتی اینک نیز دعوا در فرع جایگاهی ندارد و چه بسا به اصل مسلم گفته شده نیز ضربه خواهد زد. ادامه مسیر نیز همین خواهد بود. مگر استثناً گزینه نوظهری بیایید که ترکیب دوتا را یکجا در خود بتواند تجمیع کند!7- در هر صورت فعلا انتخابات آتی نیز از فرمول گفته شده پیروی خواهد کرد. عملکرد و شکست قلب گفتمانی دولت ائتلافی اعتدال و اصلاح طلب یعنی شراکت و مخلوط شدن سیاست خارجه ایران با غرب و معامله با آمریکا، زمینه پیروزی ائدولوژیک و گفتمانی را فرآهم کرده است. اما فقط این جریان انقلابی است که باید بر گزینه ای که ییش از همه عموم مردم را توان جذب دارد، اجماع کنند. لازمه این کار نیز این است که آنانکه بر طبل ما اصلاح ترین هستیم می کوبند و فقط بدنبال ادای تکلیف در انتخابات بی توجه به لوازم منطقی پیروزی می باشند، باید از یک تنه به صحنه آمدن بپرهیزند و آنانکه هم ضعف گفتمانی دارند ولی در جبهه خودی نیز تعریف می شوند، این ضعف بزرگ خود را باید اصلاح کنند. این دو گروه اگر از مواضع خود عقب نشینی کنند، رسیدن به اجماع برای یک گزینه مطلوب کار سختی نخواهد بود.یادمان هم نردود که برای عموم مردم، رئیسی و قالیباف یک نفر و یک تفکر را تداعی می کنند و این ما خواص و فعالین سیاسی هستیم که برخلاف مردم برای تفاوت بین قالیباف و رئیسی می توانیم حتی یک کتاب بنویسیم! در هر صورت آینده سیاسی جریان ارزشی کشور نیز از دالان اتحاد و ترکیب شدن خواهد گذشت و هر کس و گروهی اگر خودش را به تنهایی جامع می داند، بی شک در اشتباه بزرگی قرار دارد که اکثریت جریان ارزشی را هم متضرر خواهد کرد.منبع: جهان

خواندن خبر در سایت منبع

تصمیم مؤتلفه برای سکوت در واکنش به اظهارات اخیر رئیسی

ایرناخبرگزاری ایرنا
تصمیم مؤتلفه برای سکوت در واکنش به اظهارات اخیر رئیسی
تهران- ایرناپلاس- یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه در واکنش به اظهارات اخیر تولیت آستان قدس درباره اینکه دیگر نامزد‌های اصولگرای انتخابات از ابتدا بنای همراهی با او را داشته‌اند، می‌گوید: تصمیم حزبی گرفته‌ایم در این باره سکوت کنیم.

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر سیدابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی درباره معرفی نامزد اصولگرایان در آخرین انتخابات ریاست جمهوری به ایرناپلاس می‌گوید: بنا نداریم درباره این موضوع صحبت کنیم و به موضوع دامن بزنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا این یک تصمیم حزبی است یا نه، می‌گوید: بله این تصمیم حزبی است.

روز دوشنبه، حجت الاسلام رئیسی به دعوت بسیج دانشگاه شهید بهشتی برای سخنرانی و گفت‌و‌گو با دانشجویان به مناسبت روز دانشجو در این دانشگاه حضور یافت. وی در بخشی از پرسش و پاسخ‌ها، درباره نامزدی دیگر کاندیداهای اصولگرا گفته است «آقای قالیباف از ابتدا نمی‌خواستند در انتخابات نامزد شوند، ایشان گفتند آمادگی دارم در ستاد شما فعالیت کنم. چون ایشان سابقه حضور در انتخابات را داشتند از ایشان خواستم نامزد شوند.»

وی درباره کناره‌گیری قالیباف نیز تأکید کرده است: «برخی از دوستان در ستاد، درباره کناره‌گیری ایشان حرف‌هایی داشتند و گفتند نگذارید کناره‌گیری کنند.»

تولیت آستان قدس درباره عدم کناره‌گیری میرسلیم گفته است: قبل از انتخابات تماس گرفتند و گفتند، «برخی می‌گویند به‌نفع شما کنار بر‌وم» که من گفتم «آنچه صلاح می‌دانید،

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

خواندن خبر در سایت منبع

اگر رئیسی رئیس جمهور می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

فراروخبرگزاری فرارو
اگر رئیسی رئیس جمهور می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟
ابراهیم رئیسی نامزد رقیب حسن روحانی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری که دیروز به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شهید بهشتی رفته بود در کنایه‌ای به دولت گفت: خدا رحم کرد که ما رئیس‌جمهور نشدیم که دلار بشود پنج هزار تومان! همسر او جمیله علم الهدی هم در مصاحبه‌ای گفته که اگر شوهرش در انتخابات پیروز می‌شد، وضعیت کشور بهتر بود.

اگر رئیسی رئیس جمهور می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ - 1

فرارو-مخالفان دولت فعال شده اند و می‌گویند اگر آن‌ها در انتخابات سال گذشته پیروز شده بودند وضعیت کشور اینگونه نبود. ابراهیم رئیسی نامزد رقیب حسن روحانی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری که به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شهید بهشتی رفته بود در کنایه‌ای به دولت گفت: خدا رحم کرد که ما رئیس‌جمهور نشدیم که دلار بشود پنج هزار تومان! همسر او جمیله علم الهدی هم در مصاحبه‌ای گفته که اگر شوهرش در انتخابات پیروز می‌شد، وضعیت کشور بهتر بود.بیشتر بخوانید:رئیسی: خدا رحم کرد من رئیس جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شودمخالفت با FATF و سیاست خارجی دولت از دیگر موضع گیری‌های رقبای روحانی است. رئیسی در این باره گفت: خود کشور‌هایی که آن کنواسیون‌ها را بوجود آوردند، پای آن را امضا نکردند. سعید جلیلی نامزد رقیب روحانی در انتخابات سال ۹۲ هم در دانشگاه تهران با زیر سوال بردن سیاست خارجی دولت گفته: برخی با پرداختن هزینه‌های گزاف، به سقوط اخلاقی و سیاسی آمریکا پی برده‌اند. نباید یک ملتی هزینه‌های گزافی بدهد تا بعد در سال ۹۷ عده‌ای بگویند بله؛ آمریکا سقوط اخلاقی و سیاسی کرده است. برخی به بهانه دیدن واقعیت‌ها، شعار‌های موهوم و رمانتیک سر می‌زنند.همسر ابراهیم رئیسی نیز در پاسخ به اینکه آیا او هم مثل همسرش معتقد است که اگر رئیسی در انتخابات پیروز می‌شد، وضعیت کشور بهتر بود؟ لبخندی می‌زند و می‌گوید: «بله من هم معتقدم مشکل ضعف مدیریت است. اگر مدیریت درست بود، الان شرایط کشور این نبود.»

همزمان با فعال شدن مخالفان حسن روحانی هم پاسخ تندی به مخالفان داده است. پاسخی که نمونه اش در انتخابات سال گذشته دیده شد. روحانی در نشستی با وزیر راه، مسکن و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه درباره لزوم همکاری با بانک‌های خارجی گفت: بدون کار کردن با بانک‌های خارجی اقتصاد ما ۲۰ درصد گرانتر خواهد شد، بیان می‌شود اف‌ای تی اف نباشد، به مردم بگویید اف‌ای تی اف نباشد چه می‌شود. آن کسی که شعار می‌دهد، هزینه‌اش را پرداخت کند و آثار شعارش را برای مردم ترجمه کند. می‌گویند برجام نباشد، خب به مردم بگویید برجام باشد یا نباشد چه می‌شود؟

رئیس‌جمهور افزود: مگر می‌شود در دنیای امروز ما با بانک‌های دنیا کار نکنیم؟ بعد یک کسی می‌آید و از گوشه‌ای که نمی‌دانیم این تفکر از کجا است مردم را تحریک می‌کند که اگر این قرارداد یا کنوانسیون امضا شود و یا با این گروه مالی کار کنیم اسلام از دست می‌رود. کجا اسلام از دست می‌رود؟ کاش تو اسلام را می‌فهمیدی!بیشتر بخوانید: کنایه تند روحانی به علم‌الهدیاگر رئیسی رئیس جمهور می‌شد ...

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب به فرارومی‌گوید اینکه اگر آقای روحانی رئیس جمهور نمی‌شد چه می‌شد را نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد، اما بر اساس شواهدی می‌توان آن را تحلیل کرد. امروز مهمترین چالش کشور، چالش سیاست خارجی است. سیاست خارجی باعث شده اقتصاد و معیشت مردم تحت‌الشعاع قرار بگیرد. اگرچه سیاست خارجی تنها عامل نیست و سوء‌مدیریت‌های مقاطع مختلف هم موثر بوده مهمترین عامل چنین وضعیتی نوع تعامل با جهان خارج است. تعامل ایران با جهان خارج در دولت آقای خاتمی به گونه‌ای بود که شرایط اقتصادی کشور باثبات شد. آن زمان دو مورد از مهمترین دشمنان جمهوری اسلامی یعنی صدام حسین در غرب و طالبان در شرق توسط آمریکا که بر حسب ظاهر بزرگترین مخالف جمهوری اسلامی بود کنار رفتند و ما در یک شرایط مطلوب امنیتی قرار گرفتیم. هم در زمان آقای هاشمی و هم در زمان آقای خاتمی در زمینه هسته‌ای پیشرفت‌هایی وجود داشت، اما به خاطر تعامل مناسب می‌بینیم هیچ کدام از این پیشرفت‌ها به صدور قطع‌نامه علیه ایران منجر نشد. اما در زمان آقای احمدی نژاد و به خاطر رویکرد ماجراجویانه دولت و همچنین بی توجهی به کشور‌های موثر آثار سیاست‌های غلط احمدی نژاد، خود را در سیاست خارجی و اقتصاد نشان داد و ما در آخرین روز‌های احمدی نژاد یکی از بحرانی‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی را داشتیم.

این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: آقای روحانی وامدار یک سری سیاست‌های غلطی بود که ذهنیت کشور‌های منطقه، کشور‌های عربی و مسلمان و کشور‌های موثر در مناسبات بین المللی را به جمهوری اسلامی مساله دار کرده بود. پیش بینی می‌شد اگر آقای روحانی حضور نداشته باشد یا احمدی نژاد یا فردی مثل او رئیس جمهور شود ما شاهد یکی از بزرگترین تحریم‌ها و شرایط بسیار دشوار در کشور خواهیم بود. آقای رئیسی هم بدون شک اگر رفتار و مواضعش تندتر اگر از احمدی نژاد نباشد کندتر از او نیست. رئیسی هوش احمدی نژاد را هم ندارد که در بعضی مقاطع بتواند مسائل را در داخل مدیریت کند. با حضور آقای روحانی و تصویب برجام اتفاق بسیار مهم در حوزه مسائل حقوق بین الملل ایجاد شد و اروپایی‌ها و ۱+۵ پذیرفتند که در بعضی موارد از مواضع خود کوتاه بیایند. اتفاقی که امروز در کشور رخ داده دقیقا به خاطر مسائلی است که به روحانی مربوط نیست. برجام پذیرفته شد، اما کشور این اجازه را پیدا نکرد که با برخی شرکت‌های موثر آمریکایی وارد فعالیت شود. آمریکا نیز احساس کرد که از برجام زیان دیده است و نفع آن را دیگران برده اندبه این ترتیب به خود جرات داد و زیر این توافق زد.بیشتر بخوانید: بازگشت رقبای روحانی

تاجرنیا معتقد است: اگر دولت روحانی این امکان را داشت که از ظرفیت همه کشور‌ها و سرمایه گذاری آن‌ها در داخل کشور استفاده کند ما قطعا شرایط بهتری داشتیم. تاختن این روز‌های بعضی مخالفان دولت یک نوع فرار به جلوست. آن‌ها به خوبی می‌دانند که بخش‌هایی مثل اقتصاد کشور یا مسائل ارزی که به خاطر آن‌ها اعتراض می‌کنند در جایی است که نقش دولت و اصلاح‌طلبان در کمترین حد بوده است. هرچند معتقدم دولت باید حرکت مضاعفی داشته باشد و شرایط را تغییر دهد، اما در عین حال نباید فراموش کنیم که شرایط امروز به عملکرد‌هایی و تصمیماتی مربوط می‌شود که بخش عمده‌ای از آن به دولت برنمی گردد.

روحانی خویشتن‌داری بیشتری نشان دهد

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اظهارات تند حسن روحانی درباره مخالفت‌ها با کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌گوید: روحانی باید به عنوان شخص اول اجرایی کشور از خود خوشتن داری بیشتری نشان دهد. مسولین نظام نباید به این اندازه از تریبون‌ها با همدیگر صحبت کنند. شرایط کشور، شرایط ایجاد تنش‌های جدید را ندارد. طبیعتا منتقدین حق اعتراض دارند، اعتراض می‌کنند و ما هم باید به آن‌ها پاسخ‌های مستدل و منطقی دهیم و بپذیریم که شرایط برای مردم شرایط دشواری است. البته خیلی از مخالفان سعی می‌کنند بر موج اعتراضات مردم سوار شوند که دولت را بکوبند. آن‌ها از شرایط کشور اطلاع دارند می‌دانند مسبب عمده آن‌ها چه جریان‌هایی هستند. آقای روحانی باید در عین خویشتن داری با مردم شفاف‌تر صحبت کند. باید پرده از رفتار‌های غیرقانونی موسسات مالی برداشته و نقش برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها در اقتصاد به صورت شفاف بیان شود. مردم در این شرایط اعتماد می‌کنند. اما اینکه صرفا پاسخ‌های واکنشی داشته باشیم شرایط کشور را به سمت صحیحی نمی‌برد.

تاجرنیا در پایان می‌گوید: آقای روحانی در مجموعه دولت تنهاست و به کمک وزرا و جریان‌های حامی در این شرایط نیاز دارد. جا دارد آقای روحانی از ظرفیت‌های جریان اصلاح طلب که هم می‌تواند خوب سخن بگوید و هم گفتمان‌های جدیدی را به عرصه بیاورد بیشتر بهره ببرد.

خواندن خبر در سایت منبع

انتقاد همسر رئیسی از وضعیت کشور

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد
انتقاد همسر رئیسی از وضعیت کشور
ایرنا نوشت : جمیله علم‌الهدی، همسر تولیت آستان قدس رضوی در گفت‌وگو با «ایرنا» پلاس با اشاره به حضور روز یکشنبه ابراهیم رئیسی در دانشگاه شهید بهشتی گفت: من مخالف حضور آقای رئیسی در دانشگاه شهید بهشتی بودم؛ وی در عین حال درباره نسبت مواضع سیاسی خود و رئیسی اعلام می‌کند ما کاملا منطبق بر هم هستیم. وی در ادامه گفت: «مخالف بودم چون معتقدم رفت‌وآمد برای ایشان سخت است که بیایند تهران و دوباره به مشهد بازگردند.» علم‌الهدی توضیح می‌دهد: «زندگی ما در تهران است. بچه‌ها در تهران هستند. آقای رئیسی بین تهران و مشهد در رفت‌وآمد است. هفته‌ای چند بار برای جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین کارهای دیگر به تهران می‌آیند.» او در پاسخ به اینکه آیا او نیز معتقد است اگر رئیسی در انتخابات پیروز می‌شد، وضعیت کشور بهتر بود، پاسخ داد:‌ «بله من هم معتقدم مشکل ضعف مدیریت است. اگر مدیریت درست بود، الان شرایط کشور این نبود.»

نظرها

در ادامه بخوانید

فیلم | نمایش هوایی جت جنگنده اف-۱۵ ایگل

همشهریهمشهری22 ساعت قبل
این جت جنگده به سفارش نیروی هوایی آمریکا ساخته شد و نخستین پروازش را در سال ۱۹۷۲ انجام داد و در سال ۱۹۷۶ وارد خدمت شد. این هواپیما به یکی از موفق‌ترین جنگنده‌های مدرن بدل شد در نبردهای هوایی بیش از ۱۰۰ پیروزی داشته و بدون شکست مانده است. اف-۱۵ در نیروی هوای چند کشور دیگر از جمله ژاپن و عربستان سعودی هم خدمت می‌کند. مک‌دانلدداگلاس بعدها شکل ارتقاء یافته اف-۱۵ به نام اف-۱۵‌ای استرایک ایگل (Strike eagle) را تولید کرد که یک جت جنگنده دوسرنشین دو منظوره رای همه شرایط آب‌وهوایی برای جنگ‌های هوایی و ماموریت بازداری عمیق است. در این فیلم مانورهای هوایی جت‌های اف-۱۵ ایگل گارد ملی هوایی لوئیزیانای آمریکا را در نمایشگاه هوایی اوشکوش در ایالت ویسکانسین آمریکا می‌بینید.

داستان سورنا، سردار مقتول / نخستین جنگ میان ایران و روم (+فیلم)

عصر ایرانعصر ایران8 ساعت قبل
سورنا، سردار ایرانی در این جنگ بود. کیفیت پایینکیفیت خوبعصر ایران؛ محسن ظهوری - «مارکوس لیسینیوس کراسوس» سردار بزرگ روم، از رود فرات در سوریه امروز که گذشت، پا به قلمروی تازه‌ای گذاشت. او از خیانت ارمنستان آگاه شده و همزمان پیشروی سپاه روم را می‌دید. پس سپاه ایران را به دو بخش تقسیم کرد تا بخشی به ارمنستان رفته و بخش دیگر مقابل روم بایستد. سپاه روم در تعقیب آن‌ها، وارد دشتی می‌شود که ۹ هزار کماندار اشکانی از هر سو آن‌ها را تیرباران می‌کنند.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز8 ساعت قبل
عادل الجبیر گفته عربستان برای جلوگیری از جنگ، تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفتعربستان سعودی ضمن تاکید بر اینکه خواهان جنگ در منطقه نیست، ضمن انتقاد شدید از ایران، از سران کشورهای عرب برای بررسی اوضاع خلیج فارس دعوت کرده است. هفته گذشته، در دو نفتکش متعلق به عربستان سعودی و دو نفتکش دیگر متعلق به امارات و نروژ در آب‌های بندر فجیره در امارات عربی متحده انفجارهایی روی داد و خساراتی به بار آورد. در پی انفجار در این چهار نفتکش، وزارت امور خارجه ایران خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شده بود. هفته گذشته همچنین عربستان سعودی گزارش کرد که چند پهپاد حامل مواد منفجره به خطوط لوله نفتی این کشور حمله کرده و خساراتی بر جای گذاشته‌اند. عربستان خواهان جنگ نیستآژانس خبری سعودی در گزارش دیگری در روز یکشنبه، اظهارات عادل الجبیر، وزیر مشاور سعودی در امور خارجه را در مورد حوادث اخیر در خلیج فارس منتشر کرده است.
افکارنیوزافکارنیوز23 ساعت قبل
افکارنیوز، به گزارشروزنامه تایمز چاپ لندن امروز شنبه در گزارشی اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به منظور کاهش تنش کنونی میان تهران و واشنگتن، گفتگو‌هایی را با ژنرال جک کین، از مشاوران مورد اعتماد خود در خارج از کاخ سفید، به انجام رسانده است. در گزارش روزنامه تایمز آمده است ترامپ از این مشاور مورد اعتماد خود خواسته تا چگونگی کاهش تنش با ایران را به وی نشان دهد. طبق گزارش تایمز، ترامپ اغلب زمانی دست به دامن ژنرال کین می‌شود که با مواضع متناقض مشاوران رسمی خود روبروست. این در حالی است که ژنرال جک کین و دیوید پترائوس در پشت تصمیم دولت جرج بوش برای اعزام ۳۰ هزار سرباز به عراق در سال ۲۰۰۷ بوده‌اند. پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند ترامپ از راهبرد موسوم به «شاهین» در دولت خود و در درجه نخست از مایک پمپئو و جان بولتون ناخرسند است و اعلام کرده اقدامات آن‌ها می‌تواند آمریکا را به نزاع جدیدی در زمان کنونی بکشاند.

مصوبات مجلس شورای اسلامی

صدا و سیماصدا و سیما5 ساعت قبل
با موافقت نمایندگان مجلس واردات خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شدندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با موافقت نمایندگان مجلس واردات خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شدند
صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رضا رحمانی در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس و در جمع خبرنگاران با تاکید بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی و پر مصرف، گفت: بحث ما بر سر نحوه توزیع است تا کالا‌ها در فاصله تامین تا توزیع روانه بازار آزاد نشوند. وی به تصمیم مشترک دولت و مجلس مبنی بر ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اشاره کرد و افزود: باید بپذیریم که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالا‌ها لغو شده که نمونه آن اقدام قانونی وزارت جهاد کشاورزی در حذف یارانه گندم واحد‌های صنعتی بود که افزایش قیمت ماکارونی را به همراه داشت. رحمانی گفت: البته تلاش وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی بر جلوگیری از هرگونه اجحاف در این راستاست. رحمانی همچنین درباره گفتگو‌ها در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون سیاست خارجی و رونق تولید نیز افزود: همفکری خوبی برای بررسی وضعیت موجود همراه با طرح برخی انتقادات و پیشنهاد‌ها بود. وی در پایان گفت: بنا شد از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در حوزه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی استفاده شود و همکاری‌هایی نیز در پیوستن به برخی توافقنامه‌های خارجی، چون پیمان تعرفه‌های ترجیحی و اوراسیا انجام گیرد.

اخبار بیشتر