آبراهام کاردینر

آبراهام کاردینر

موجموج7 ماه قبل
منظور از جامعه، جامعه‌ای است که در راس آن دولت‌ها و دولتمردان قرار دارند. * تئوری چرخش در خشونت و قتل ناخواستهدر جامعه شناسی یک تئوری وجود دارد به نام «تئوری چرخش در خشونت». نظریه پردازان این تئوری معتقدند که از خشونت، خشونت زاده می‌شود. این تئوری می‌گوید در شرایطی که خشونت بر احوال فرد حاکم می‌شود، خشونت‌های آنی شکل می‌گیرد و فرد با یک تصمیم غیرعقلانی مرتکب جنایاتی چون قتل‌های ناخواسته شود. بنابراین قتل‌های تصادفی یا قتل ‌های ناخواسته هر روز در حال افزایش است و اگر افزایش پیدا نمی‌کرد جای تعجب داشت.

به انتهای لیست رسیدید