آزادسازی قدس

آزادسازی قدس

ایمناایمنا9 ساعت قبل
وی افزود: در این چهار دهه هر چه آمریکا گفته، عکس آن اتفاق ‌افتاده و انقلاب اسلامی هیبت ظاهری آمریکا را شکسته ‌و امروز آمریکا از ما تشکر می‌کند که پهپاد بدون سرنشین ما را زدید، اما هواپیمای نظامی سرنشین‌دار را نزدید. معاون هماهنگ کننده سپاه در ادامه تصریح کرد: این مهم نشان از این دارد که سیاست‌های آمریکا در همه مولفه‌های قدرت با شکست مواجه شده ‌و آمریکایی‌ها حتی نمی‌توانند آتش جنگل‌های خود را خاموش کنند. نقدی افزود: علت قدرت و پیشرفت ما و شکست خوردن ذلیلانه آمریکا، اتصال و توکل به خداوند متعال و وحدت و یکپارچه بودن ما ملت ایران استوی افزود: ملت ما با ایجاد وحدت، قدرت خداوند را متجلی کرد و به آیه شریفه «إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم» عمل کرد. شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی که دو لبه یک قیچی هستند و هر دو مشغول اجرای سیاست‌های آمریکا و دشمنان اسلام ناب هستند. شیعه واقعی و سنی راستین در همین ماجرای دفاع از حریم آل‌الله در سوریه دوشادوش هم با داعش جنگیدند و ما شهید مدافع حرم اهل سنت داریم.
فارسفارس11 ساعت قبل
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در این چهار دهه هرچه آمریکا گفته، عکس آن اتفاق می‌افتاده و انقلاب اسلامی هیبت ظاهری آمریکا را شکسته است. وی تصریح کرد: در این چهار دهه هرچه آمریکا گفته، عکس آن اتفاق می‎افتاده و انقلاب اسلامی هیبت ظاهری آمریکا را شکسته است. آمریکایی‎ها حتی نمی‎توانند آتش جنگل‎های خود را خاموش کنندمعاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز آمریکا از ما تشکر می‎کند که پهپاد بدون سرنشین ما را زدید اما هواپیمای نظامی سرنشین‎دار را نزدید. نقدی افزود: این نشان از این دارد که سیاست‎های آمریکا در تمام مولفه‎های قدرت با شکست مواجه شده است و آمریکایی‎ها حتی نمی‎توانند آتش جنگل‎های خود را خاموش کنند. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ملت ما با ایجاد وحدت، قدرت خداوند را متجلی کرد و به آیه شریفه «إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم» عمل کرد.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین11 ساعت قبل
سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه، با بیان اینکه چهل سال از انقلاب گذشته و هر روز ملت ما قدرتمندتر از قبل در این راه پیش رفته و در طرف مقابل دشمنان ما خار و ذلیل شده‌اند، گفت: سیاست‌های امریکا در همه مولفه‌های قدرت با شکست مواجه شده است. معاون هماهنگ کننده سپاه در ادامه تصریح کرد: این مهم نشان از این دارد که سیاست‌های آمریکا در همه مولفه‌های قدرت با شکست مواجه شده ‌و آمریکایی‌ها حتی نمی‌توانند آتش جنگل‌های خود را خاموش کنند. وی افزود: علت قدرت و پیشرفت ما و شکست خوردن ذلیلانه آمریکا، اتصال و توکل به خداوند متعال و وحدت و یکپارچه بودن ما ملت ایران است. سردار نقدی افزود: ملت ما با ایجاد وحدت، قدرت خداوند را متجلی کرد و به آیه شریفه «إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم» عمل کرد. شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی که دو لبه یک قیچی هستند و هر دو مشغول اجرای سیاست‌های آمریکا و دشمنان اسلام ناب هستند.
ایسناایسنا12 ساعت قبل
معاون هماهنگ‌کننده سپاه با بیان اینکه چهل سال از انقلاب گذشته و هر روز ملت ما قدرتمندتر از قبل در این راه پیش رفته و در طرف مقابل دشمنان ما خار و ذلیل شده‌اند، گفت: سیاست‌های امریکا در همه مولفه‌های قدرت با شکست مواجه شده است. معاون هماهنگ کننده سپاه در ادامه تصریح کرد: این مهم نشان از این دارد که سیاست‌های آمریکا در همه مولفه‌های قدرت با شکست مواجه شده ‌و آمریکایی‌ها حتی نمی‌توانند آتش جنگل‌های خود را خاموش کنند. وی افزود: علت قدرت و پیشرفت ما و شکست خوردن ذلیلانه آمریکا، اتصال و توکل به خداوند متعال و وحدت و یکپارچه بودن ما ملت ایران است. سردار نقدی افزود: ملت ما با ایجاد وحدت، قدرت خداوند را متجلی کرد و به آیه شریفه «إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم» عمل کرد. شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی که دو لبه یک قیچی هستند و هر دو مشغول اجرای سیاست‌های آمریکا و دشمنان اسلام ناب هستند.
الفالف14 ساعت قبل
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران گفت: دشمن هم همین را فهمیده و می‌خواهد این وحدت را برهم بزند اما شکی نیست که همانند گذشته هیچ غلطی نمی‌تواند کند. شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی که دو لبه یک قیچی هستند و هر دو مشغول اجرای سیاست‌های آمریکا و دشمنان اسلام ناب هستند. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این نشان از این دارد که سیاست‌های آمریکا در همه مولفه‌های قدرت با شکست مواجه شده ‌و آمریکایی‌ها حتی نمی‌توانند آتش جنگل‌های خود را خاموش کنند. سردار نقدی افزود: ملت ما با ایجاد وحدت، قدرت خداوند را متجلی کرد و به آیه شریفه «إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم» عمل کرد. وی گفت: دشمن هم همین را فهمیده و می‌خواهد این وحدت را برهم بزند اما شکی نیست که همانند گذشته هیچ غلطی نمی‌تواند کند. شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی که دو لبه یک قیچی هستند و هر دو مشغول اجرای سیاست‌های آمریکا و دشمنان اسلام ناب هستند. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شیعه واقعی و سنتی راستین در همین ماجرای دفاع از حریم آل الله در سوریه دوشادوش هم با داعش جنگیدند و ما شهید مدافع حرم اهل سنت داریم.
تسنیمتسنیم14 ساعت قبل
وی افزود: در این ۴ دهه هرچه آمریکا گفته، عکس آن اتفاق می‌افتاده و انقلاب اسلامی هیبت ظاهری آمریکا را شکسته ‌و امروز آمریکا از ما تشکر می‌کند که پهپاد بدون سرنشین ما را زدید اما هواپیمای نظامی سرنشین‌دار را نزدید. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این نشان از این دارد که سیاست‌های آمریکا در همه مولفه‌های قدرت با شکست مواجه شده ‌و آمریکایی‌ها حتی نمی‌توانند آتش جنگل‌های خود را خاموش کنند. وی اظهار کرد: علت قدرت و پیشرفت ما و شکست خوردن ذلیلانه آمریکا، اتصال و توکل به خداوند متعال و وحدت و یکپارچه بودن ما ملت ایران است. سردار نقدی افزود: ملت ما با ایجاد وحدت، قدرت خداوند را متجلی کرد و به آیه شریفه «إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم» عمل کرد. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شیعه واقعی و سنتی راستین در همین ماجرای دفاع از حریم آل الله در سوریه دوشادوش هم با داعش جنگیدند و ما شهید مدافع حرم اهل سنت داریم.
مهرمهر14 ساعت قبل
وی افزود: در این چهار دهه هرچه آمریکا گفته، عکس آن اتفاق می‌افتاده و انقلاب اسلامی هیبت ظاهری آمریکا را شکسته است. نقدی گفت: امروز آمریکا از ما تشکر می‌کند که پهپاد بدون سرنشین ما را زدید اما هواپیمای نظامی سرنشین دار را نزدید. نقدی بیان کرد: علت قدرت و پیشرفت ما و شکست خوردن ذلیلانه آمریکا، اتصال و توکل به خداوند متعال و وحدت و یکپارچه بودن ما ملت ایران است. وی تصریح کرد: ملت ما با ایجاد وحدت، قدرت خداوند را متجلی کرد و به آیه شریفه «إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم» عمل کرد. نقدی گفت: لازمه ادامه راه انقلاب همین دو مولفه اتصال به خداوند و حفظ وحدت است و ما با همین رویکرد تا آزادسازی قدس پیش خواهیم رفت.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 هفته قبل
علت اینکه ترامپ او را به‌عنوان نماینده ویژه خود در غرب آسیا تعیین کرد، این بود که با توجه به شم اقتصادی، عهده‌دار بخش اقتصادی معامله قرن شود. علت اینکه ترامپ او را به‌عنوان نماینده ویژه خود در غرب آسیا تعیین کرد، این بود که با توجه به شم اقتصادی، عهده‌دار بخش اقتصادی معامله قرن شود. کوشنر و گرینبلات، هر دو صهیونیست زاده و نورچشمی لابی آیپک هستند و تعجبی ندارد که این دو، «معماران معامله قرن» لقب گرفته‌اند. از این رو، اولین گزینه درباره حذف وی از دایره تصمیم گیران سیاست خارجی ترامپ در منطقه و قربانی شدنش در این ماجرا، به اختلاف‌نظرش با رئیس‌جمهور آمریکا درباره تعویق چندباره رونمایی از معامله قرن بازمی‌گردد. علاوه بر این، معامله قرن برخلاف نامش، اساسا معامله به مفهوم داد و ستد دوجانبه نیست و حق کشی آشکار و پایمال کردن حقوق مسلم فلسطینیان در آن مشهود است.
ایسناایسنا2 هفته قبل
امام‌جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه گفت: ترکیه با همکاری پنهان با امریکا، صهیونیست‌ها و سعودی‌ها وارد ماجرای خطرناکی شده است، خطاب به سران ترکیه می‌گوییم که این هشدار الهی را جدی گرفته و به ستمگران تکیه نکنید. آیت‌الله عابدینی به هفته کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد و گفت: خوب است همواره همه ما اهل کتاب و کتاب‌خوانی باشیم و از زمان و عمر خود به‌درستی استفاده کنیم تا مطالب جدید بیاموزیم و دائما در فکر یادگیری باشیم. وی افزود: بحمدالله پیشرفت‌های علمی کشور بسیار چشم‌گیر است اما باید در میان عموم مردم فرهنگ کتاب‌خوانی بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. آیت‌الله عابدینی در ادامه گفت: ترکیه با همکاری پنهان با امریکا، صهیونیست‌ها و سعودی‌ها وارد ماجرای خطرناکی شده است، رهبر ما فرموده‌اند که امریکا هرچقدر در منطقه هزینه کرده بیشتر متحمل ضرر شده است. خطاب به سران ترکیه هم می‌گوییم که این هشدار الهی را جدی بگیرید و به ستمگران تکیه نکنید زیرا آتش می‌گیرید.
مهرمهر2 هفته قبل
خطیب جمعه قزوین افزود: بحمدالله پیشرفت‌های علمی کشور بسیار چشم گیر است اما باید در میان عموم مردم فرهنگ کتاب خوانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. وی با تسلیت شهادت محمدحسین فهمیده اظهار کرد: در این ایام روز نوجوان و بسیج دانش آموزی را داریم و این ایام را گرامی می‌داریم. بیش از یک میلیون جوان در پیاده روی اربعین حضور داشتند که جای افتخار است که جامعه جوان ما سمت و سوی حسینی، دینی و انقلابی دارند. کسی که در حقیقت سازمان سیاه، موساد، ام آی سیکس و سرویس جاسوسی فرانسه برای ادامه فعالیت او سرمایه گذاری کرده بودند. خطاب به سران ترکیه هم می‌گوییم که این هشدار الهی را جدی بگیرید که به ستمگران تکیه نکنید که آتش می‌گیرید.
ایسناایسنا2 هفته قبل
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تاکید بر این که فلسطین هرگز از دفاع از قدس و مسجدالاقصی دست نمی‌کشد از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا به عملیات آزادسازی قدس و مسجدالاقصی کمک کنند. وی گفت: ما هرگز از دفاع از شهر قدس و مسجد الاقصی دست نمی‌کشیم. هنیه ادامه داد: در مساله درگیری با اسرائیل سه متغیر وجود دارد که بدترین چیز برای ماهیت مسجدالاقصی و قدس است. هنیه در ادامه اعلام کرد شهر غزه آماده هر چیزی برای حمایت از مسجدالاقصی است و گفت: ما مسئول حمایت از مسجدالاقصی هستیم. ما پیشرو و در خط مقدم امت اسلام در دفاع از الاقصی هستیم و مسئولیت مستقیم در قدس و الاقصی داریم.
تسنیمتسنیم1 ماه قبل
وی افزود: روش آمریکایی‌ها برای فاسد کردن سیستم حکومتی و حاکمیتی استفاده شده در عراق پیش از این در افغانستان هم پیاده شده بود. شیخ‌الاسلام افزود: دشمنان و استکبار جهانی از این فرمایش بنیانگذار انقلاب اسلامی که راه آزادسازی قدس از کربلا می‌گذرد بسیار واهمه دارند. وی تصریح کرد: اربعین آماده کننده جهان اسلامی برای نابودی رژیم صهیونیستی بوده و حادثه‌ای تعیین‌کننده محسوب می‌شود. سفیر سابق کشورمان در سوریه با بیان اینکه زمانبندی آغاز اعتراضات در عراق برای تحت‌الشعاع قرار دادن راهپیمایی اربعین است، گفت: عشق ملت عراق به اربعین امام حسین (ع) اجازه نخواهد داد که مخالفین بتوانند سوءاستفاده کنند. شیخ‌الاسلام گفت: فساد در عراق وجود دارد، اما اعتراضات در این کشور قومی و مذهبی نیست.
رجانیوزرجانیوز1 ماه قبل
مشاور سابق وزیر خارجه با بیان اینکه زمان‌بندی اعتراضات در عراق برای تحت‌الشعاع قرار دادن راهپیمایی اربعین است، گفت: عشق ملت عراق به امام حسین (ع) طراحی دشمنان علیه حرکت اربعین را ناکام می‌‌گذارد. مشاور سابق وزیر خارجه با بیان اینکه زمان‌بندی اعتراضات در عراق برای تحت‌الشعاع قرار دادن راهپیمایی اربعین است، گفت: عشق ملت عراق به امام حسین (ع) طراحی دشمنان علیه حرکت اربعین را ناکام می‌‌گذارد. وی افزود: روش آمریکایی‌ها برای فاسد کردن سیستم حکومتی و حاکمیتی استفاده شده در عراق پیش از این در افغانستان هم پیاده شده بود. سفیر سابق کشورمان در سوریه با بیان اینکه زمانبندی آغاز اعتراضات در عراق برای تحت‌الشعاع قرار دادن راهپیمایی اربعین است، گفت: عشق ملت عراق به اربعین امام حسین (ع) اجازه نخواهد داد که مخالفین بتوانند سوءاستفاده کنند. شیخ‌الاسلام گفت: فساد در عراق وجود دارد، اما اعتراضات در این کشور قومی و مذهبی نیست.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 ماه قبل
وی تصریح کرد: اربعین آماده کننده جهان اسلامی برای نابودی رژیم صهیونیستی بوده و حادثه‌ای تعیین‌کننده محسوب می‌شود. سفیر سابق کشورمان در سوریه با بیان اینکه زمانبندی آغاز اعتراضات در عراق برای تحت‌الشعاع قرار دادن راهپیمایی اربعین است، گفت: عشق ملت عراق به اربعین امام حسین (ع) اجازه نخواهد داد که مخالفین بتوانند سوءاستفاده کنند. وی تصریح کرد: گروه‌ها و جریانات سیاسی حاضر در عراق علی‌رغم همه اختلافاتی که ممکن است با یکدیگر داشته باشند، اما در قضیه اربعین متفق‌القول هستند که باید به زائر امام حسین (ع) خدمت کرد و کنگره عظیم اربعین را گرامی داشت تا دشمنان اربعین را ناکام بگذارند. شیخ‌الاسلام گفت: فساد در عراق وجود دارد، اما اعتراضات در این کشور قومی و مذهبی نیست. کارشناس مسائل غرب آسیا با تأکید بر اینکه در راهپیمایی اربعین، شیعه و سنی در کنار یکدیگر و گرد اهل بیت جمع می‌شوند، ‌ گفت: راه‌اندازی موکب‌های اهل سنت و حتی برخی دیگر از ادیان غیراسلامی نشان‌دهنده ظلم‌ستیزی مشترک پیروان ادیان و برگرفته از پیام اربعین است.
فارسفارس1 ماه قبل
مشاور سابق وزیر خارجه با بیان اینکه زمان‌بندی اعتراضات در عراق برای تحت‌الشعاع قرار دادن راهپیمایی اربعین است، گفت: عشق ملت عراق به امام حسین (ع) طراحی دشمنان علیه حرکت اربعین را ناکام می‌‌گذارد. وی تصریح کرد: اربعین آماده کننده جهان اسلامی برای نابودی رژیم صهیونیستی بوده و حادثه‌ای تعیین‌کننده محسوب می‌شود. سفیر سابق کشورمان در سوریه با بیان اینکه زمانبندی آغاز اعتراضات در عراق برای تحت‌الشعاع قرار دادن راهپیمایی اربعین است، گفت: عشق ملت عراق به اربعین امام حسین (ع) اجازه نخواهد داد که مخالفین بتوانند سوءاستفاده کنند. وی تصریح کرد: گروه‌ها و جریانات سیاسی حاضر در عراق علی‌رغم همه اختلافاتی که ممکن است با یکدیگر داشته باشند، اما در قضیه اربعین متفق‌القول هستند که باید به زائر امام حسین (ع) خدمت کرد و کنگره عظیم اربعین را گرامی داشت تا دشمنان اربعین را ناکام بگذارند. شیخ‌الاسلام گفت: فساد در عراق وجود دارد، اما اعتراضات در این کشور قومی و مذهبی نیست.
فارسفارس1 ماه قبل
یک روزنامه کویتی در یادداشتی با اشاره به شکست‌های مکرر آمریکا در برابر ایران در منطقه، اختلافات با ایران را به نفع کشورهای عربی ندانست. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، از زمان امضای برجام، صهیونیسم جهانی به ترویج این موضوع پرداخت که ایران و آمریکا درباره تقسیم نفوذ در منطقه خلیج‌فارس به ضرر کشورهای عربی توافق کرده‌اند. روزنامه کویتی «القبس» به قلم «مصطفی الصراف» در یادداشتی با عنوان «اختلاف با ایران به سود کشورهای عربی نیست»، با اعلام مطلب فوق نوشت که صهیونیسم جهانی با ترویج این افکار سعی کرد دشمنی کشورهای عربی علیه ایران را شدت بخشد و این امر به نفع کشورهای غربی نیز بود چرا که می‌توانست باعث از هم گسیختگی کشورهای منطقه و عدم تبدیل آن‌ها به قدرتی برای مقابله با نفوذ غرب در منطقه شود و از سوی دیگر باعث می‌شد غرب سلاح‌های خود را به کشورهای بفروش و حضور خود در پایگاه‌های نظامی در منطقه را تضمین کند. نویسنده در ادامه با اشاره به استمرار دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌نویسد: «البته آمریکا تسلیم این واقعیت شده است که ایران کشوری بزرگ و بسیار تأثیرگذار در منطقه است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت». الصراف افزود، بنابراین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز بهتر است که با ایران روابط حسنه و مثبت برقرار کنند چرا که عاقلانه نیست اختلافات مذهبی عاملی برای دشمنی سیاسی باشد زیرا منافع کشورها و ملت‌ها بسیار مهم‌تر از آن است.
افکارنیوزافکارنیوز1 ماه قبل
افکارنیوز، به گزارشاز زمان امضای برجام، صهیونیسم جهانی به ترویج این موضوع پرداخت که ایران و آمریکا درباره تقسیم نفوذ در منطقه خلیج‌فارس به ضرر کشورهای عربی توافق کرده‌اند. روزنامه کویتی «القبس» به قلم «مصطفی الصراف» در یادداشتی با عنوان «اختلاف با ایران به سود کشورهای عربی نیست»، با اعلام مطلب فوق نوشت که صهیونیسم جهانی با ترویج این افکار سعی کرد دشمنی کشورهای عربی علیه ایران را شدت بخشد و این امر به نفع کشورهای غربی نیز بود چرا که می‌توانست باعث از هم گسیختگی کشورهای منطقه و عدم تبدیل آن‌ها به قدرتی برای مقابله با نفوذ غرب در منطقه شود و از سوی دیگر باعث می‌شد غرب سلاح‌های خود را به کشورهای بفروش و حضور خود در پایگاه‌های نظامی در منطقه را تضمین کند. نویسنده می‌افزاید که در زمان تهاجم اسرائیل به جنوب لبنان و اشغال این منطقه در سال ۱۹۸۲، ایران در کنار مقاومت لبنان ایستاد و از آن در برابر اسرائیل و آزادسازی جنوب لبنان حمایت کرد و این منطقه در سال ۲۰۰۰ آزاد شد پس از آن در زمان اشغال عراق توسط آمریکا که پس از سرنگونی صدام صورت گرفت، ایران از مقاومت عراق برای اخراج آمریکایی‌ها از این کشور حمایت کرد چرا که حضور آن‌ها در همسایگی ایران، تهدیدی برای امنیت آن بود. نویسنده در ادامه با اشاره به استمرار دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌نویسد: «البته آمریکا تسلیم این واقعیت شده است که ایران کشوری بزرگ و بسیار تأثیرگذار در منطقه است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت». الصراف افزود، بنابراین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز بهتر است که با ایران روابط حسنه و مثبت برقرار کنند چرا که عاقلانه نیست اختلافات مذهبی عاملی برای دشمنی سیاسی باشد زیرا منافع کشورها و ملت‌ها بسیار مهم‌تر از آن است.
صدا و سیماصدا و سیما1 ماه قبل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه عربی با اشاره به اینکه روزگاری نفت سلاح اعمال فشار عربستان به غرب بود، اما امروز سیاست‌های این کشور در راستای تقویت روابط با تل آویو و غرب و برافروختن آتش جنگ و اختلاف با کشور‌های عربی پیش می‌رود، تاکید کرد: سرنوشت خطرناکی در انتظار عربستان است و اقتصاد این کشور در معرض نابودی است. تارنمای روزنامه الخلیج آنلاین در یادداشتی نوشت: نفت، تنها سلاح فیصل بن عبد العزیز آل سعود، پادشاه اسبق عربستان برای رهایی از اسرائیل و آزادسازی قدس بود و شریان اصلی اقتصاد جهانی به شمار می‌آمد. وی در سال ۱۹۷۳ تهدید کرد در صورت کمک کشور‌های غربی به اسرائیل عرضه نفت را متوقف خواهد کرد و این دقیقا همان کاری بود که وی، هنگام ارسال کمک‌های تسلیحاتی واشنگتن به اسرائیل، انجام داد. آن زمان ملک فیصل به خواسته سران کشور‌های غربی در خصوص از سر گیری عرضه نفت پاسخی نداد و همین امر موجب افزایش بهای نفت شد. اما اکنون با گذشت ۴۰ سال از درگذشت ملک فیصل بن عبد العزیز، سیاست‌های عربستان در راستای تقویت روابط این کشور با اسرائیل و غرب و برافروختن آتش جنگ و اختلاف با کشور‌های عربی پیش می‌رود و فاصله زیادی با سیاست‌های ملک فیصل دارد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در پشت پرده سیاست کنونی عربستان قرار دارد و به گفته کسانی که از خاندان حاکم عربستان جدا شده‌اند، این اوست که عملا سیاست گذاری می‌کند نه پدرش ملک سلمان. روند وقایع عربستان نشان می‌دهد سلاح عربستان (نفت) که ۴۰ سال پیش به کشور‌های غربی شوک وارد کرد، اکنون صرف خرید مقادیر قابل توجهی سلاح می‌شود که برای جنگ یمن بکار گرفته می‌شود. الخلیج آنلاین در ادامه با اشاره به هزینه‌هایی که عربستان در جنگ با یمن متحمل شده است و تبعات مالی سنگین خرید سلاح از کشور‌های غربی برای اقتصاد عربستان نوشت: این سلاح‌ها برای جنگ با اسرائیلی‌ها به کار گرفته نشده و هزینه آن صرف حمایت از مسلمانان مظلوم در دیگر کشور‌ها یا عرب‌های مهاجری که در برخی کشور‌ها در چادر زندگی می‌کنند، نشده است و همین نشان می‌دهد عربستان از نقشی که در دوران حکومت فیصل بن عبد العزیز در جهان عرب و اسلام ایفا می‌کرد، شانه خالی کرده است. اما تنها همین نیست، با تحریم نفت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان توصیه کرد استخراج نفت خود را افزایش دهد و ریاض به سرعت به این خواسته وی عمل کرد، اما این اقدام نتیجه‌ای برای عربستان در بر نداشته است. این روزنامه با اشاره به تاکید ترامپ بر لزوم پرداخت هزینه حمایت آمریکا از حکومت عربستان و خطر حملات انصار الله یمن به تاسیسات نفتی عربستان برای مهمترین سلاح این کشور یعنی «نفت» نوشت: طبق اطلاعاتی که منابع خبری منتشر کرده‌اند، سرنوشت خطرناکی در انتظار عربستان است و اقتصاد این کشور در معرض نابودی است، صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده است کسری بودجه این کشور در مقایسه با سال گذشته از ۵٫۹ درصد در سال گذشته به ۶٫۵ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یابد. اما این پیش بینی متعلق به چند روز پیش از حملاتی بود که تولید روزانه نفت عربستان را به نصف رساند و پیش بینی می‌شود این روال تا ۶ ماه دیگر ادامه داشته باشد، البته در صورتی که تاسیسات نفتی عربستان در معرض حملات مشابه قرار نگیرد.
ایلناایلنا2 ماه قبل
نقاش اهل غزه با ترسیم پرتره دبیرکل نجباء، او را الگوی ایستادگی در برابر توطئه‌ها علیه فلسطین و امت اسلامی خواند. به گزارش ایلنا، یک هنرمند نقاش فلسطینی با ترسیم پرتره‌ای از دبیرکل مقاومت اسلامی نجباء به این فرمانده جهادی ادای احترام کرد. این هنرمند فلسطینی ادامه داد: افرادی مثل اکرم الکعبی، الگوهایی هستند که در برابر توطئه‌ها علیه فلسطین و امت اسلامی ایستاده‌اند. وی خاطرنشان کرد: پیش‌تر در چندین مصاحبه از دبیرکل نجباء درباره مبارزه با دشمن صهیونیستی در جولان اشغالی شنیده بودم. ما اطمینان داریم که رزمندگان نجباء و الحشد الشعبی، همچنین انصارالله و مقاومت اسلامی فلسطین دوشادوش یکدیگر برای آزادسازی جولان و سرزمین‌های اشغالی تلاش خواهند کرد.
جام نیوزجام نیوز2 ماه قبل
شما قبلا به این مطلب رای داده ایدبه گزارش مرکز ارتباطات و امور رسانه‌ای نجباء در ایران، یک هنرمند نقاش فلسطینی با ترسیم پرتره‌ای از دبیرکل مقاومت اسلامی نجباء به این فرمانده جهادی ادای احترام کرد. این هنرمند فلسطینی ادامه داد: افرادی مثل اکرم الکعبی، الگوهایی هستند که در برابر توطئه‌ها علیه فلسطین و امت اسلامی ایستاده‌اند. جنبش نجباء با هدایت این رهبر بزرگ، به‌عنوان نیرویی بازدارنده عمل می‌کند و هدف اصلی‌اش را آزادسازی قدس و جولان اعلام کرده است. وی خاطرنشان ساخت: پیش‌تر در چندین مصاحبه از دبیرکل نجباء درباره مبارزه با دشمن صهیونیستی در جولان اشغالی شنیده بودم. ما اطمینان داریم که رزمندگان نجباء و الحشد الشعبی، همچنین انصارالله و مقاومت اسلامی فلسطین دوشادوش یکدیگر برای آزادسازی جولان و سرزمین‌های اشغالی تلاش خواهند کرد.
مهرمهر2 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی نجباء، یک هنرمند نقاش فلسطینی با ترسیم پرتره‌ای از دبیرکل مقاومت اسلامی نجباء به این فرمانده جهادی ادای احترام کرد. این هنرمند فلسطینی ادامه داد: افرادی مثل اکرم الکعبی، الگوهایی هستند که در برابر توطئه‌ها علیه فلسطین و امت اسلامی ایستاده‌اند. جنبش نجباء با هدایت این رهبر بزرگ، به‌عنوان نیرویی بازدارنده عمل می‌کند و هدف اصلی‌اش را آزادسازی قدس و جولان اعلام کرده است. وی خاطرنشان ساخت: پیش‌تر در چندین مصاحبه از دبیرکل نجباء درباره مبارزه با دشمن صهیونیستی در جولان اشغالی شنیده بودم. ما اطمینان داریم که رزمندگان نجباء و حشد شعبی، همچنین انصارالله و مقاومت اسلامی فلسطین دوشادوش یکدیگر برای آزادسازی جولان و سرزمین‌های اشغالی تلاش خواهند کرد.
برنابرنا2 ماه قبل
نقاش اهل غزه با ترسیم پرتره دبیرکل نجباء، او را الگوی ایستادگی در برابر توطئه‌ها علیه فلسطین و امت اسلامی خواند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، یک هنرمند نقاش فلسطینی با ترسیم پرتره‌ای از دبیرکل مقاومت اسلامی نجباء به این فرمانده جهادی ادای احترام کرد. این هنرمند فلسطینی ادامه داد: افرادی مثل اکرم الکعبی، الگوهایی هستند که در برابر توطئه‌ها علیه فلسطین و امت اسلامی ایستاده‌اند. وی خاطرنشان ساخت: پیش‌تر در چندین مصاحبه از دبیرکل نجباء درباره مبارزه با دشمن صهیونیستی در جولان اشغالی شنیده بودم. ما اطمینان داریم که رزمندگان نجباء و الحشد الشعبی، همچنین انصارالله و مقاومت اسلامی فلسطین دوشادوش یکدیگر برای آزادسازی جولان و سرزمین‌های اشغالی تلاش خواهند کرد.
خبر فوریخبر فوری2 ماه قبل
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اعلام کرد: عملیات روز گذشته در شهرک‌ «دولیب» واقع در غرب رام‌الله هشداری به اسرائیل جهت دوری از شهر قدس است. وی همچنین خاطرنشان کرد: نقشه‌های بین المللی و منطقه‌ای با هدف تغییر واقعیت‌های شهر قدس، مسجدالاقصی و فلسطین وجود دارد. هنیه از امت عربی و اسلامی خواست خود را برای آزادسازی قدس و مسجدالاقصی آماده کنند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: ما نیز باید برای آزادسازی آماده باشیم همانطور که اشغالگران برای توطئه‌چینی علیه فلسطینیان آماده هستند. وی ضمن اعلام مخالفت جنبش حماس با طرح آمریکایی موسوم به «معامله قرن» از دولت آمریکا خواست که در محاسبات خود و مواضعش در قبال ملت فلسطین بازنگری کند.
ایسناایسنا2 ماه قبل
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اعلام کرد: عملیات روز گذشته در شهرک‌ «دولیب» واقع در غرب رام‌الله هشداری به اسرائیل جهت دوری از شهر قدس است. وی همچنین خاطرنشان کرد: نقشه‌های بین المللی و منطقه‌ای با هدف تغییر واقعیت‌های شهر قدس، مسجدالاقصی و فلسطین وجود دارد. هنیه از امت عربی و اسلامی خواست خود را برای آزادسازی قدس و مسجدالاقصی آماده کنند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: ما نیز باید برای آزادسازی آماده باشیم همانطور که اشغالگران برای توطئه‌چینی علیه فلسطینیان آماده هستند. وی ضمن اعلام مخالفت جنبش حماس با طرح آمریکایی موسوم به «معامله قرن» از دولت آمریکا خواست که در محاسبات خود و مواضعش در قبال ملت فلسطین بازنگری کند.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز2 ماه قبل
به گزارش مشرق، «عبدالمحسن محمد الحسینی» تحلیلگر سیاسی کویتی، در یادداشتی، صدام دیکتاتور معدوم عراق را «مزدور صهیونیست‌ها» توصیف کرد. عبدالمحسن در روزنامه الانباء کویت، در یادداشتی با عنوان «صدام، که به کویت حمله کرد»، نوشت «اگر اقداماتی که صدام علیه امت عربی و اسلامی کرد، با دلیل قاطع روشن می‌شود که صدام، مزدوری صهیونیست بود». وی ادامه داد: ایرانی‌ها فریب او را نخوردند، آخر چگونه به صدام اعتماد شود که هشت سال علیه ایران جنگید. همچنین در اردن و چند شهر فلسطینی نیز تصاویر صدام را به عنوان آزادکننده قدس در دست گرفتند و این افراد ساده‌لوح دروغ صدام درباره آزادسازی قدس را باور کردند. تحلیلگر کویتی خطاب به کسانی که از صدام هواداری می‌کنند نوشت، «ساده‌لوحی بس است او با جنگ‌هایش علیه مسلمانان و عرب‌ها، مزدوری خود برای اسرائیل را نشان داد».
فارسفارس2 ماه قبل
یک تحلیلگر کویتی در ایام سالروز اشغال کشورش به دست دیکتاتور معدوم عراق، نوشت، «صدام مزدور صهیونیست‌ها بود». به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «عبدالمحسن محمد الحسینی» تحلیلگر سیاسی کویتی، در یادداشتی، صدام دیکتاتور معدوم عراق را «مزدور صهیونیست‌ها» توصیف کرد. عبدالمحسن در روزنامه الانباء کویت، در یادداشتی با عنوان «صدام، که به کویت حمله کرد»، نوشت «اگر اقداماتی که صدام علیه امت عربی و اسلامی کرد، با دلیل قاطع روشن می‌شود که صدام، مزدوری صهیونیست بود». همچنین در اردن و چند شهر فلسطینی نیز تصاویر صدام را به عنوان آزادکننده قدس در دست گرفتند و این افراد ساده‌لوح دروغ صدام درباره آزادسازی قدس را باور کردند. تحلیلگر کویتی خطاب به کسانی که از صدام هواداری می‌کنند نوشت، «ساده‌لوحی بس است او با جنگ‌هایش علیه مسلمانان و عرب‌ها، مزدوری خود برای اسرائیل را نشان داد».
تسنیمتسنیم3 ماه قبل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های فلسطینی، حماس از قشرهای مختلف مردم فلسطین خواسته است با وحدت و یکپارچگی، در کنار هموطنان خود در قدس اشغالی قرار گرفتند و از نبرد تمام عیار و سرسختانه آنها علیه اشغالگران و شهرک نشینان به طور کامل حمایت کنند تا وعده خداوند برای آزادسازی قدس و پاکسازی مسجدالاقصی از لوث غاصبان محقق شود. جنبش حماس با تاکید بر اینکه اقدامات جنون آمیز صهیونیست‌ها علیه مسجدالاقصی قطعا دامانشان را فراخواهد گرفت، اشغالگران را مسئول عواقب ادامه تجاوزات به مسجدالاقصی دانسته و تاکید کرده است همانطور که در گذشته نیز تحولات مسجدالاقصی شراره انتفاضه‌های ملت فلسطین را روشن کرد، این بار هم تجاوزگری به مسجدالاقصی، اوضاع را منفجر خواهد کرد. حماس با اشاره به دفاع همه جانبه ملت فلسطین از مسجدالاقصی بر آمادگی کامل آنها برای دفاع از قبله نخست مسلمانان و شکست طرح‌های اشغالگرانی که به دنبال یهودی کردن قدس و مسجدالاقصی هستند، تاکید کرد. این جنبش، مسجدالاقصی را خط قرمز ملت و مقاومت فلسطین دانسته که هرگز بر سر آن مسامحه و کوتاهی نخواهند کرد. انتهای پیام/
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز3 ماه قبل
به گزارش مشرق، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین روز یکشنبه تاکید کرد که مسجد الاقصی خط قرمز بوده و ملت فلسطین در حمایت از آن سستی نخواهد کرد. حماس در بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد: «جنون اشغالگران که به دنبال هتک حرمت مسجد الاقصی هستند علیه آنها باز خواهد گشت و رژیم صهیونیستی مسئول این تجاوز آشکار است که به انفجار اوضاع منجر خواهد شد.» حماس افزود: «ملت ما بارها پایبندی خود به مسجد الاقصی و آمادگی کامل برای دفاع از حرمت آن و باطل کردن توطئه اشغالگران برای یهودی‌سازی و تقسیم آن اثبات کرده‌ است.» جنبش حماس از همه ملت فلسطین خواست تا به صورت یکپارچه از فلسطینیان در قدس در مبارزه با اشغالگران و شهرک‌نشینان حمایت کرده تا وعده خداوند درباره آزادسازی قدس و پاکسازی آن از اشغالگران محقق شود. صهیونیست‌ها صبح امروز به مناسبت سالروز «تخریب هیکل» مقابل باب المغاربه مسجد الاقصی تجمع کرده بودند. این در حالی بود که بیش از یکصد هزار نمازگزار فلسطینی در حال برگزاری نماز عید قربان در صحن‌های مسجد الاقصی بودند. در پی حمله امروز صهیونیست‌ها به نمازگزاران، دستکم ۱۴ نفر مجروح شده‌اند.
جام نیوزجام نیوز3 ماه قبل
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، سردار محمدرضا نقدی پس از پایان رزمایش رزمی فرهنگی قائمیون به میزبانی مهدی‌شهر در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه دشمن رمقی ندارد که هر کاری خواست کند، ابراز داشت: کار دشمن‌رو به اتمام است و هر خطایی به ضررشان تمام می‌شود، اگر دوست دارند ادامه دهند ما منتظر برخی فرصت‌ها هستیم تا کارهای بزرگ‌تر انجام دهیم. وی ضمن بیان اینکه جوان‌های آماده و پرنشاط در میدان برای حرکت در راستای اهداف انقلاب آماده هستند، افزود: امروز حضور جوان‌ها در میدان به‌مراتب بیشتر از آن چیزی هستند که دوره اول انقلاب حضور داشتند منتها میدان فعالیت‌ها جوری است که دیده نمی‌شود. معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بیان اینکه بازتاب حضور جوان‌ها درصحنه، پیروزی‌های بزرگی را برای دنیای اسلام کسب کرده است، ابراز داشت: قطعا پیشرفت‌های شگرفی در دفاع از کشور داریم که از شمار ذکر خارج است. نقدی در ادامه تصریح کرد: اقتدار و صلابت کشور را همین جوان‌ها با مأموریت خود در خلیج‌فارس نشان دادند، جوان‌های نسل چهارم انقلاب امروز در میدان حضور دارند و مدافعان حرم را امروز خیل عظیم جوان‌هایی تشکیل می‌دهد که مشتاق حضور در جبهه‌ها هستند. وی افزود: باوجود همین مرزبانی‌های زمینی و هوایی و مدافعان حرم و بهره‌گیری از ظرفیت درخشان جوان‌ها امیدواریم این فعالیت نسل جدید به‌زودی آزادسازی قدس شریف را منجر شود.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین3 ماه قبل
مقاومت فلسطین نه‌فقط از جانب آمریکا و غرب بلکه از سوی مرتجعین منطقه برای دست برداشتن از مبارزه و بازی در جدول «معامله قرن» آمریکا تحت‌فشار و محاصره بی‌سابقه قرار دارد. مقاومت آموخته به کشور‌های عربی که زمانی داعیه‌دار عروبیت مسئله فلسطین بودند، هیچ چشمداشتی نداشته باشد و امیدی به آن‌ها نبندد. رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۲ به این‌سو، در چهار جنگ به مقاومت باخته و میدان را واگذار کرده است. • روزنامه کیهان مطلبی با مضمون «آخرین وضعیت جنگ راهبرد‌ها» درج کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید: وقتی بازی حریف، از پیچیدگی و تنوع، میل به سادگی و محدودیت گزینه‌ها می‌کند، بشارت پیروزی است. به‌گفته رئیس کمیسیون اقتصادی پس از بحث‌های طولانی دولت ایران تولید رمز ارز‌ها را به‌عنوان یک صنعت قبول کرده است.

به انتهای لیست رسیدید

موضوع‌های مشابه

فلسطین