اخبار «افغانستان»

اخبار «افغانستان»

تسنیمتسنیم3 ماه قبل
در پی شهادت تقدسی، مقاماتی از ایران و دیگر کشورها پیام تسلیت صادر کردند و شهید تقدسی را تمثیلی از خبرنگاری متعهد به رسالت رسانه‌ای دانستند. در این گزارش گفت‌و‌گوهایی با برادر، عمو و همکاران شهید فرهاد تقدسی به بهانه سالگرد شهادتش انجام شده است که می‌خوانید: شهید فرهاد تقدسیفرهاد برای پرس‌تی‌وی از جان مایه گذاشتسیدمجتبی تقدسی؛ عموی شهید تقدسی با توجه به شناخت خانوادگی از فرهاد، مهم‌ترین ویژگی شهید فرهاد تقدسی را گشاده‌رویی و اخلاق خوش او توصیف می‌کند. سیدمجتبی تقدسی در مورد دیدگاه شهید تقدسی در مورد پرس‌تی‌وی نیز می‌گوید: زندگی شهید فرهاد تقدسی با ایدئولوژی و اهداف پرس‌تی‌وی عجین بود و به همین دلیل هم از جان و دل برای شبکه کار می‌کرد. دوست داشتم راه برادرم را ادامه دهمنجیب تقدسی برادر کوچک شهید فرهاد تقدسی است که بعد از به شهادت رسیدن برادرش راه او را در پرس‌تی‌وی ادامه داد. ما هم به قول او همین را می‌گوییم که برآمده از دیدگاه و جهان‌بینی شهید تقدسی بود.

به انتهای لیست رسیدید