اخبار خراسان شمالی

اخبار خراسان شمالی

خبر فوریخبر فوری8 ماه قبل
داغ‌ترین اخبار خراسان شمالی در سال ۹۷ را مجموعه‌ای از رخدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌سازند. هم‌چنین چهار دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در استان‌های خراسان و سپس خراسان شمالی، در پرونده عمر سراسر پرخیر و برکت این عالم ربانی دیده می‌شود. استانداری که نیامده رفتمحمدرضا خباز یکی دیگر از خبرسازترین چهره‌های خراسان شمالی در سال ۹۷ است. به هر حال محمدرضا خباز را باید کنار محمدرضا صالحی و محمدعلی شجاعی، جزو نام‌های پرتکرار اخبار خراسان شمالی در سال ۹۷ دانست. انتصاب ولی‌الله حیاتی به سمت معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی نیز یکی دیگر از خبرسازترین‌های سال ۹۷ خراسان شمالی بود.
تسنیمتسنیم8 ماه قبل
هم‌چنین چهار دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در استان‌های خراسان و سپس خراسان شمالی، در پرونده عمر سراسر پرخیر و برکت این عالم ربانی دیده می‌شود. استانداری که نیامده رفتمحمدرضا خباز یکی دیگر از خبرسازترین چهره‌های خراسان شمالی در سال ۹۷ است. به هر حال محمدرضا خباز را باید کنار محمدرضا صالحی و محمدعلی شجاعی، جزو نام‌های پرتکرار اخبار خراسان شمالی در سال ۹۷ دانست. علت‌هایی که هم‌چنان نامعلوم مانده‌اندسال ۹۷ از حیثی دیگر، سال مسمومیت‌هایی با علل نامعلوم در خراسان شمالی است. انتصاب ولی‌الله حیاتی به سمت معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی نیز یکی دیگر از خبرسازترین‌های سال ۹۷ خراسان شمالی بود.

به انتهای لیست رسیدید