اخبار همدان

اخبار همدان

ایمناایمنا3 ماه قبل
به گزارش خبرنگار ایمنا، «همدان ۲۰۱۸» و «تبریز ۲۰۱۸» را در این یکی دوسال گذشته زیاد شنیده‌ایم، ‌ طرح‌ها، ‌ رویدادها و شعارهایی که آرزوهای بلند پروازانه‌ای را نوید می‌دادند. دو رویداد و طرح «همدان ۲۰۱۸» و «تبریز ۲۰۱۸» با شعار رونق گردشگری وارد میدان شدند، ‌ متولیان این دو طرح خواستند با مبنا قرار دادن اتفاق و شعاری دروازه‌های گردشگری را به روی شهرهایشان بگشایند. تبریز مبنا کار خود را انتخاب به پایتخت گردشگری شهرهای اسلامی قرار داد و همدان به بهانه برگزاری اجلاس سازمان جهانی گردشگری (unwto) و حضور رئیس این سازمان در این شهر با شعار رونق گردشگری وارد شد. تبریز ۲۰۱۸، ‌ پایتختی که شعار ماندسازمان همکاری اسلامی از سال ۲۰۱۵ هر ساله شهری را تحت عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام معرفی می‌کند. این فعال گردشگری با اشاره به «تبریز ۲۰۱۸» اظهار می‌کند: ‌ اکنون بحث توسعه گردشگری غرب کشور در ایران وجود دارد، رویداد تبریز ۲۰۱۸ یکی از همین برنامه‌های توسعه‌ای بود.
ایرناایرنا7 ماه قبل
معلوم نیست چه مطالعه و یا منافعی در احداث این خط آهن وجود دارد که موجب شده تا خط آهن فامنین- تاکستان از نقشه حذف شود و استان را از اتصال به شبکه ریلی کشور و دنیا محروم کند. یک خط آهن همدانی‌ها را به رشت و آستارا می‌رساند و دیگری ما را به تبریز و ارومیه می‌برد. اما اگر خط آهن بیجار که ردیف بودجه‌ای ۱۰ میلیاردی هم دریافت کرده، احداث شود همدانی‌ها را به هیچ‌یک از این مقاصد نمی‌رساند. مگر اینکه تا نزدیکی‌های سنندج برویم و سپس از آنجا به بیجار و سپس به خط آهن زنجان تبریز برسیم. مسیر سنندج - بیجار - زنجان ۲۶۰ کیلومتر ریل‌کشی نیاز دارد و با احتساب طی کردن مسیر تا نزدیکی‌های سنندج، این مسیر برای همدانی‌ها به حدود ۴۰۰ کیلومتر می‌رسد.

به انتهای لیست رسیدید