استخدام در تهران

استخدام در تهران

تابناکتابناک6 ماه قبل
موضوع «اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان» در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است. موضوع «اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان» در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است. ۳ بهمن ۱۳۰۰، پس از انتصاب مشیرالدوله به سمت رییس الوزرایی، وی وزیران خود را به این شرح معرفی کرد: سردار سپه وزیر جنگ، ‌ حکیم ‌الملک وزیر امور خارجه، ‌ مدیرالملک وزیر مالیه، سردار معظم خراسانی وزیر عدلیه، اعتلاءالسلطنه وزیر پست و تلگراف، ‌ ادیب السلطنه وزیر فوائدعامه و نیرالملک وزیر معارف. ۳ بهمن ۱۳۹۶، با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروهای مانده در گمرک تعیین تکلیف و به ‌زودی پس از طی مراحل اداری، ترخیص خواهند شد. بر این اساس، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، با پیشنهاد مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی ‌بر ترخیص خودروهای مانده در گمرک، موافقت و مراتب را به وزیر اقتصاد و امور دارایی برای ابلاغ به گمرکات کشور، اعلام کرده است.

به انتهای لیست رسیدید