اسیدپاشی

اسیدپاشی

فراروفرارو4 روز قبل
به گزارش خراسان، به دنبال دریافت این خبر، خودروی اورژانس ۱۱۵ آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد و نیرو‌های امدادی به یاری این زوج شتافتند. به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختلافات خانوادگی درحالی مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی تحت تعقیب قرار گرفت. این گونه بود که پرونده اسیدپاشی زن صیغه‌ای رنگ جنایی گرفت. اما رای صادر شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل دادرسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. با وجود این قضات دیوان عالی نیز رای صادر شده را مطابق موازین قانونی و شرعی تشخیص دادند و آن را تایید کردند.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز4 روز قبل
به دنبال دریافت این خبر، خودروی اورژانس ۱۱۵ آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد و نیروهای امدادی به یاری این زوج شتافتند. به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختلافات خانوادگی درحالی مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی تحت تعقیب قرار گرفت. این گونه بود که پرونده اسیدپاشی زن صیغه‌ای رنگ جنایی گرفت. اما رای صادر شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل دادرسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. با وجود این قضات دیوان عالی نیز رای صادر شده را مطابق موازین قانونی و شرعی تشخیص دادند و آن را تایید کردند.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴4 روز قبل
ساعت۲۴ -زن صیغه‌ای که سه سال قبل شوهرش را با اسیدپاشی به قتل رساند، هفته گذشته در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد و طعم مرگ تلخ را چشید! به دنبال دریافت این خبر، خودروی اورژانس ۱۱۵ آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد و نیروهای امدادی به یاری این زوج شتافتند. به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختلافات خانوادگی درحالی مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی تحت تعقیب قرار گرفت. این گونه بود که پرونده اسیدپاشی زن صیغه‌ای رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه‌ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی) تحقیقات گسترده‌ای را زیرنظر مقام قضایی آغاز کردند. اما رای صادر شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل دادرسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز4 روز قبل
به دنبال دریافت این خبر، خودروی اورژانس ۱۱۵ آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد و نیروهای امدادی به یاری این زوج شتافتند. به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختلافات خانوادگی درحالی مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی تحت تعقیب قرار گرفت. این گونه بود که پرونده اسیدپاشی زن صیغه‌ای رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه‌ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی) تحقیقات گسترده‌ای را زیرنظر مقام قضایی آغاز کردند. اما رای صادر شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل دادرسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. با وجود این قضات دیوان عالی نیز رای صادر شده را مطابق موازین قانونی و شرعی تشخیص دادند و آن را تایید کردند.
کرد آنلاینکرد آنلاین4 روز قبل
به دنبال دریافت این خبر، خودروی اورژانس ۱۱۵ آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد و نیرو‌های امدادی به یاری این زوج شتافتند. به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختلافات خانوادگی درحالی مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی تحت تعقیب قرار گرفت. این گونه بود که پرونده اسیدپاشی زن صیغه‌ای رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه‌ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی) تحقیقات گسترده‌ای را زیرنظر مقام قضایی آغاز کردند. اما رای صادر شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل دادرسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. با وجود این قضات دیوان عالی نیز رای صادر شده را مطابق موازین قانونی و شرعی تشخیص دادند و آن را تایید کردند.
مازن آنلاینمازن آنلاین4 روز قبل
به دنبال دریافت این خبر، خودروی اورژانس ۱۱۵ آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد و نیرو‌های امدادی به یاری این زوج شتافتند. به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختلافات خانوادگی درحالی مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی تحت تعقیب قرار گرفت. این گونه بود که پرونده اسیدپاشی زن صیغه‌ای رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه‌ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی) تحقیقات گسترده‌ای را زیرنظر مقام قضایی آغاز کردند. اما رای صادر شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل دادرسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. با وجود این قضات دیوان عالی نیز رای صادر شده را مطابق موازین قانونی و شرعی تشخیص دادند و آن را تایید کردند.
خوزستان آنلاینخوزستان آنلاین4 روز قبل
به دنبال دریافت این خبر، خودروی اورژانس ۱۱۵ آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد و نیرو‌های امدادی به یاری این زوج شتافتند. به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختلافات خانوادگی درحالی مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی تحت تعقیب قرار گرفت. این گونه بود که پرونده اسیدپاشی زن صیغه‌ای رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه‌ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی) تحقیقات گسترده‌ای را زیرنظر مقام قضایی آغاز کردند. اما رای صادر شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل دادرسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. با وجود این قضات دیوان عالی نیز رای صادر شده را مطابق موازین قانونی و شرعی تشخیص دادند و آن را تایید کردند.
رکنارکنا4 روز قبل
به دنبال دریافت این خبر، خودروی اورژانس ۱۱۵ آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد و نیروهای امدادی به یاری این زوج شتافتند. گزارش خراسان حاکی است، نیروهای اورژانس بلافاصله مصدومان حادثه تلخ اسیدپاشی را به بیمارستان رضوی مشهد انتقال دادند ولی مرد ۴۵ ساله که حدود ۹۰ درصد از اندام‌های بدنش دچار سوختگی شدید با اسید شده بود در آستانه مرگ قرار داشت. به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختلافات خانوادگی درحالی مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی تحت تعقیب قرار گرفت. اما رای صادر شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل دادرسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. با وجود این قضات دیوان عالی نیز رای صادر شده را مطابق موازین قانونی و شرعی تشخیص دادند و آن را تایید کردند.
برترین‌هابرترین‌ها4 روز قبل
زن صیغه‌ای که سه سال قبل شوهرش را با اسیدپاشی به قتل رساند، هفته گذشته در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد و طعم مرگ تلخ را چشید! به دنبال دریافت این خبر، خودروی اورژانس ۱۱۵ آژیرکشان وارد خیابان محل درگیری شد و نیرو‌های امدادی به یاری این زوج شتافتند. به همین دلیل ماجرای اسیدپاشی به خاطر اختلافات خانوادگی درحالی مطرح شد که با دستور قضایی زن جوان به عنوان مظنون اصلی اسیدپاشی تحت تعقیب قرار گرفت. این گونه بود که پرونده اسیدپاشی زن صیغه‌ای رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه‌ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی) تحقیقات گسترده‌ای را زیرنظر مقام قضایی آغاز کردند. اما رای صادر شده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و این پرونده برای طی دیگر مراحل دادرسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
رکنارکنا6 روز قبل
به گزارش رکنا، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به دستگیری فردی متهم به اسیدپاشی، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته و ادعای متهم، اختلال اعصاب و روان عامل اصلی اسیدپاشی بوده است. معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان همدان یادآوری کرد: متهم حدود ۳۵ ساله با تهیه اسید و ریختن آن داخل سرنگ اقدام به پخش اسید به پشت لباس دختران می‌کرد. بشری بیان کرد: تاکنون متهم به سه فقره اسید پاشی اعتراف کرده و در بازجویی از منزل وی نیز آلات و ادوات جرم کشف شده است. وی اضافه کرد: در ۲ فقره اسیدپاشی هیچگونه آسیبی به افراد وارد نشده و تنها در یک مورد آسیب سطحی رخ داده است. فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: با یک کار اطلاعاتی دقیق خودروی متهم و محل اختفا او شناسایی و پس از دستگیری آلات و ادوات جرم نیز از او کشف شد.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز1 هفته قبل
فرمانده انتظامی استان همدان از دستگیری عامل اسیدپاشی در همدان خبر داد و گفت: هنوز انگیزه متهم از این کار مشخص نیست تحقیقات برای مشخص شدن علت و انگیزه متهم در حال انجام است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار بخشعلی کامرانی‌صالح با اشاره به دستگیری عامل اسید پاشی در همدان اظهار کرد: عوامل انتظامی در یک عملیات سریع فردی که در شهر همدان اقدام به اسید پاشی کرده بود را دستگیر کردند و برای ادامه بازجویی تحویل پلیس آگاهی دادند. وی اضافه کرد: شامگاه جمعه پس از دریافت اخباری مبنی بر اسید پاشی موضوع بی درنگ در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: با یک کار اطلاعاتی دقیق خودروی متهم و محل اختفا وی شناسایی و پس از دستگیری آلات و ادوات جرم از او کشف شد. کامرانی‌صالح درباره علل و انگیزه متهم گفت: عامل اسید پاشی تحویل پلیس آگاهی شده و هنوز انگیزه متهم از این کار مشخص نیست تحقیقات برای مشخص شدن علت و انگیزه متهم در حال انجام است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین2 هفته قبل
اما وقتی مأموران به محل حادثه که پارکینگ یک آپارتمان بود رسیدند متوجه شدند ماجرای اسید پاشی صحت ندارد و یک قتل اتفاق افتاده است. لحظاتی بعد نیز قاتل را در حالی که داخل یک انباری و پشت تعدادی میلگرد پنهان شده بود، بازداشت کردند. این در حالی بود که متهم می‌خواست یک مادر و پسر را نیز به قتل برساند و در چاه داخل پارکینگ بیندازد که با کمک مردم نجات پیدا کرده و به بیمارستان منتقل شده بودند. اما دیروز این متهم در شعبه دوم دادگاه کیفری در حالی محاکمه شد که منکر ارتکاب قتل بود. روز حادثه نیز برادرم را به بهانه صحبت درباره کار به خانه‌اش کشاند اما او را کشت و جسدش را داخل چاه انداخت.
تسنیمتسنیم2 هفته قبل
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ میزگرد «بررسی مسائل و مشکلات بانوان در حوزه قوانین و اجرا» به همت مرکز مطالعات بانوان دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده پزشکی برگزار شد. در این میزگرد «فریده اولاد قباد»، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، «فاطمه ذوالقدر»، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، «فاطمه رهبر»، رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادوار گذشته، «فرشته روح افزا»، معاون فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و «توران ولی مراد»، فعال حقوق زنان حضور داشتند. روح‌افزا در مورد مشکلات موجود بر اجرای قوانین تهسیل ازدواج جوانان گفت: این بودجه بسیار ناچیزی که برای وام ازدواج در نظر گرفته می‌شود مشکلات ۲۰ میلیون جوانی که در انتظار ازدواج هستند را حل نمی‌کند؛ در برخی از دانشگاه‌های کشور برای به اضمحلال کشیدن نهاد خانواده بودجه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا کارگاه‌هایی برگزار شود و جوانان را از ازدواج صحیح دور کند و به ازدواج سفید ترغیب کند! برای بسیاری از این کار‌ها که بر خلاف قانون تسهیل ازدواج است بودجه اختصاص داده می‌شود اما برای ازدواج خیر! همین وزارت بهداشت به زنان توصیه می‌کنند در ۵ سال اول ازدواج خود بچه‌دار نشوید!

نگاهی به برخی روزنامه‌های جهان

26+
صدا و سیماصدا و سیما3 هفته قبل
رکنارکنا3 هفته قبل
به گزارش خبرنگار رکنا، لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران در سال ۹۶ به مجلس ارسال شد تا در ۳ بخش بازدارندگی، حمایتی و حفاظتی از زنان سیانت کند اما از آن سال تاکنون هنوز به نتیجه نرسیده است. وی ادامه داد: یک ماه قبل در جلسه‌ای که با معصومه ابتکار -معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده داشتیم این مسئله مطرح شد که لایحه در کمیسیون دولت در حال بررسی است تا تغییرات نهایی بر روی آن صورت بگیرد اما تا کنون هیچ خبری نشده است و بعید می‌دانیم که به مجلس امسال برسد چرا که انتخابات را پیش رو داریم و بحث بودجه ۹۹ نیز مطرح است. ذوالقدر با بیان اینکه طرح هایی دو فوریتی زیادی در نوبت هستند اظهار کرد: خیلی بعید است که این طرح به مجلس فعلی برسد. البته امیدواریم که در مجلس آینده، زنان توانمند حضور داشته باشند تا بتوانند این لایحه را به تصویب برسانند. خبرنگار: علی چاههبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز3 هفته قبل
پنتاگون، قدرت نظامی ایران را در ردیف روسیه و چین رصد می‌کندیک نشریه آمریکایی می‌گوید گزارش ویژه پنتاگون درباره قابلیت‌های نظامی ایران، بی‌سابقه است و از قدرت ویژه ایران حکایت می‌کند. این گزارش «قدرت اساسی نظامی ایران را از جمله نیت، قابلیت‌ها، ساختار و توانایی‌های نظامی ایران را بررسی کرده است. عارف: ما را از داخل جبهه اصلاحات می‌زنندرئیس فراکسیون امید گفت؛ تخریب فراکسیون منسوب به اصلاح‌طلبان از درون جبهه اصلاح‌طلبان بی‌سابقه است. در این نشست، محمدعلی وکیلی دیگر عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون امید از خودزنی در جریان اصلاح‌طلب گلایه کرد. الیاس حضرتی نیز طی سخنانی از تخریب رئیس فراکسیون امید گلایه کرد.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز3 هفته قبل
وی در نشست مشترک با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: بهتر بود جلسات همفکری بین فراکسیون امید و نهادهای اصلاح‌طلبی همچون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بیشتر برگزار می‌شد تا از نظرات و پیشنهادهای همفکرانمان بهتر استفاده می‌کردیم. عارف ادامه داد: در مجلس دهم به دنبال تشکیل فراکسیونی با نام فراکسیون اصلاحات بودیم اما برخی پیشنهاد نام امید را برای فراکسیون مطرح کردند که در نهایت نام «امید» برای فراکسیون انتخاب شد. عارف با این وجود توضیح نداد که چگونه برای ریاست مجلس نامزد شد؟! در این نشست، محمدعلی وکیلی دیگر عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون امید از خودزنی در جریان اصلاح‌طلب گلایه کرد. الیاس حضرتی نیز طی سخنانی از تخریب رئیس فراکسیون امید گلایه کرد.
خبرآنلاینخبرآنلاین3 هفته قبل
با خروج مرد مذکور از مطب، منشی پاکت را به خانم دکتر رساند اما وقتی در پاکت زرد رنگ باز شد، حیرت و نگرانی سراسر وجود خانم دکتر را فرا گرفت. در بخشی از این نامه تهدیدآمیز همچنین مشخصات خودروی خانم دکتر درج شده و نویسنده آن مدعی بود که زمان رفت و آمد خانم دکتر را نیز می‌داند! او همچنین تهدید کرد که نباید پلیس در جریان موضوع قرار بگیرد وگرنه خانم دکتر در مخمصه‌ای وحشتناک گرفتار می‌شود! او سپس با بیان این که خانم دکتر در جریان ارسال پاکت قرار دارد مبلغ ۱۰ هزار تومان نیز به من پرداخت و رفت در حالی که شماره تلفنی هم به من نداد. سپس نقشه اخاذی را با ارسال نامه تهدیدآمیز طرح کردم اما وقتی فهمیدم که نمی‌توانم پولی بگیرم، دیگر به تهدید ادامه ندادم تا این که کارآگاهان مرا دستگیر کردند!
فردا نیوزفردا نیوز3 هفته قبل
عارف با برشمردن راهبردهای ۳گانه فراکسیون امید گفت: حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی فراکسیون امید، اعتقاد جدی به خرد جمعی و پایندی به شعار امید و آرامش از راهبردهای فراکسیون امید بود که از زمان تشکیل مجلس دهم تاکنون تلاش کردیم بر اساس این ۳ راهبرد فعالیت کنیم. یکی از موفقیت‌های فراکسیون امید انسجام خوب استوی با بیان اینکه در فراکسیون امید هیچ کس برای خود حق ویژه قائل نیست، تصریح کرد: یکی از موفقیت‌های فراکسیون امید انسجام خوب است، اگرچه همواره با عضوگیری از فراکسیون امید تلاش شد در بین ما شکاف ایجاد کنند اما موفق نشدند. عدم تعامل نخبگان احزاب اصلاح طلب، از مهمترین چالش‌های فراکسیون امیدرئیس فراکسیون امید همچنین عدم تعامل و ارتباط نزدیک نخبگان و احزاب اصلاح طلب با فراکسیون امید را یکی از مهمترین چالش‌های این فراکسیون دانست و تاکید کرد: تخریب و تضعیف فراکسیون امید و اعضای این فراکسیون، آن هم از درون جریان اصلاحات امری بی سابقه بوده است که امیدوارم این تخریب‌ها هدف‌مند و با انگیزه‌های شخصی نبوده باشد. محمود صادقی: ویژگی مثبت فراکسیون امید، ریاست آن بودمحمود صادقی نیز یکی از ویژگی‌های مثبت فراکسیون امید را رهبری این فراکسیون دانست و ضعف رسانه‌ای فراکسیون امید برای ارتباط با افکار عمومی را پاشنه آشیل این فراکسیون اعلام کرد. تابش: فراکسیون امید عهد خود با مردم را فراموش نکردمحمدرضا تابش نیز طی سخنانی تاکید کرد که قضاوت برای عملکرد فراکسیون امید باید منصفانه باشد چرا که در فراکسیون امید هیچگاه عهدی که با مردم بستیم فراموش نکردیم.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز3 هفته قبل
وی با بیان اینکه در فراکسیون امید هیچ کس برای خود حق ویژه قائل نیست، تصریح کرد: یکی از موفقیت‌های فراکسیون امید انسجام خوب فراکسیون است اگرچه همواره با عضوگیری از فراکسیون امید تلاش شد در بین ما شکاف ایجاد کنند اما موفق نشدند. عارف با بیان اینکه جهت گیری فراکسیون امید نتیجه گرایی است به تعداد جلسات ارکان مختلف فراکسیون امید اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار موجود یکی از منظم‌ترین فراکسیون‌های مجالس دهگانه از حیث برگزاری منظم ارکان مختلف اعم از هیات رئیسه، شورای مرکزی و مجمع عمومی، فراکسیون امید است و تاکنون ۳۰۵ جلسه ارکان مختلف فراکسیون امید برگزار شده است. الیاس حضرتی نیز طی سخنانی ضمن اشاره به نقش آفرینی زنان فراکسیون امید از تحریب رئیس فراکسیون امید گلایه کرد. محمود صادقی نیز یکی از ویژگی‌های مثبت فراکسیون امید را رهبری این فراکسیون دانست و ضعف رسانه‌ای فراکسیون امید برای ارتباط با افکار عمومی را پاشنه آشیل این فراکسیون اعلام کرد. محمدرضا تابش نیز طی سخنانی تاکید کرد که قضاوت برای عملکرد فراکسیون امید باید منصفانه باشد چرا که در فراکسیون امید هیچگاه عهدی که با مردم بستیم فراموش نکردیم.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴3 هفته قبل
وی با بیان اینکه در فراکسیون امید هیچ کس برای خود حق ویژه قائل نیست، تصریح کرد: یکی از موفقیت‌های فراکسیون امید انسجام خوب فراکسیون است اگرچه همواره با عضوگیری از فراکسیون امید تلاش شد در بین ما شکاف ایجاد کنند اما موفق نشدند. عارف با بیان اینکه جهت گیری فراکسیون امید نتیجه گرایی است به تعداد جلسات ارکان مختلف فراکسیون امید اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار موجود یکی از منظم‌ترین فراکسیون‌های مجالس دهگانه از حیث برگزاری منظم ارکان مختلف اعم از هیات رئیسه، شورای مرکزی و مجمع عمومی، فراکسیون امید است و تاکنون ۳۰۵ جلسه ارکان مختلف فراکسیون امید برگزار شده است. الیاس حضرتی نیز طی سخنانی ضمن اشاره به نقش آفرینی زنان فراکسیون امید از تحریب رئیس فراکسیون امید گلایه کرد. محمود صادقی نیز یکی از ویژگی‌های مثبت فراکسیون امید را رهبری این فراکسیون دانست و ضعف رسانه‌ای فراکسیون امید برای ارتباط با افکار عمومی را پاشنه آشیل این فراکسیون اعلام کرد. محمدرضا تابش نیز طی سخنانی تاکید کرد که قضاوت برای عملکرد فراکسیون امید باید منصفانه باشد چرا که در فراکسیون امید هیچگاه عهدی که با مردم بستیم فراموش نکردیم.
نامه‌نیورنامه‌نیور3 هفته قبل
وی با بیان اینکه در فراکسیون امید هیچ کس برای خود حق ویژه قائل نیست، تصریح کرد: یکی از موفقیت‌های فراکسیون امید انسجام خوب فراکسیون است اگرچه همواره با عضوگیری از فراکسیون امید تلاش شد در بین ما شکاف ایجاد کنند اما موفق نشدند. عارف با بیان اینکه جهت گیری فراکسیون امید نتیجه گرایی است به تعداد جلسات ارکان مختلف فراکسیون امید اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار موجود یکی از منظم‌ترین فراکسیون‌های مجالس دهگانه از حیث برگزاری منظم ارکان مختلف اعم از هیات رئیسه، شورای مرکزی و مجمع عمومی، فراکسیون امید است و تاکنون ۳۰۵ جلسه ارکان مختلف فراکسیون امید برگزار شده است. الیاس حضرتی نیز طی سخنانی ضمن اشاره به نقش آفرینی زنان فراکسیون امید از تحریب رئیس فراکسیون امید گلایه کرد. محمود صادقی نیز یکی از ویژگی‌های مثبت فراکسیون امید را رهبری این فراکسیون دانست و ضعف رسانه‌ای فراکسیون امید برای ارتباط با افکار عمومی را پاشنه آشیل این فراکسیون اعلام کرد. محمدرضا تابش نیز طی سخنانی تاکید کرد که قضاوت برای عملکرد فراکسیون امید باید منصفانه باشد چرا که در فراکسیون امید هیچگاه عهدی که با مردم بستیم فراموش نکردیم.
ایسناایسنا1 ماه قبل
ایسنا/اصفهان مدیر اداره استان‌های خبرگزاری ایسنا گفت: پوشش اخبار مربوط به اسیدپاشی و همچنین سقوط هواپیمای تهران-یاسوج، توسط ایسنای اصفهان هیچ‌وقت از یادها نخواهد رفت. وی با اشاره به اینکه دفتر ایسنای اصفهان یکی از اولین دفاتر بعد از تاسیس ایسنای تهران است، خاطرنشان کرد: ایسنای اصفهان یکی از فعال‌ترین دفاتر ایسنای کشوری است که شرایط بسیار خوبی دارد و در سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۶۴۴ مطلب منتشر کرده است. حیدری با اشاره به تعامل ایسنا و جهاد دانشگاهی، گفت: خبرگزاری ایسنا باید برای کمک به جهاد دانشگاهی و پروژه‌هایی که در دست اجرا دارد، ریل‌گذاری کند. جهاد دانشگاهی نیز ایسنا را صرفا به عنوان یک زیرمجموعه ساده محسوب نمی‌کند و ایسنا به عنوان رسانه موثر این نهاد می‌تواند نقش موثری در کمک به آن داشته باشد. به گزارش ایسنا، مرکز آموزش و پژوهش ایسنا اصفهان شامگاه چهارشنبه با حضور محمود مراثی رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان، زهرا حیدری مدیر اداره استان‌های ایسنا، شیده ناعمی مسئول اخبار استان اصفهان و جمعی از خبرنگاران قدیمی و جدید ایسنا افتتاح شد.
فارسفارس1 ماه قبل
اتفاقاتی نظیر حضور زنان در ورزشگاه، اسیدپاشی، دختر آبی، دختر خیابان انقلاب، گزاره‌هایی شبیه مجلس تندرو و بروز جنگ می‌تواند مؤلفه‌های تأثیرگذار جهت بازی با افکار عمومی و بسیج احساسات عمومی باشد. توجه به این نکته که مشارکت در پایین شهر تهران در انتخابات مجلس دهم پایین‌ترین حد نصاب مشارکت در ادوار گذشته را نیز داشت. ۳- شرایط حاکم فعلی و افزایش تدریجی قیمت‌ها تا اسفندماه موجب هرچه کوچک‌تر شدن سبد خرید مردم جامعه خواهد شد و در واقع شاهد قهر خاموشی با صندوق‌های رأی از آغاز ناگهانی و بی تدبیر دور جدید سهمیه بندی بنزین تا روز انتخابات خواهیم بود. باید توجه داشت در دو ماه پیش رو احتمال بروز هرگونه بازی سیاسی دیگر از سوی دولت و جریان غربگرا جهت به گوشه رینگ راندن اصولگراها وجود دارد، رویدادهای اجتماعی که دستمایه سیاست شده و درست و غلط بودن آن‌ها اصلا محل توجه نیست و به آن‌ها تنها نگاه ابزاری جهت پیروزی در انتخابات می‌شود، اتفاقاتی نظیر حضور زنان در ورزشگاه، اسیدپاشی، دختر آبی، دختر خیابان انقلاب، گزاره‌هایی شبیه مجلس تندرو، بروز جنگ و … می‌تواند مؤلفه تأثیرگذاری جهت بازی با افکار عمومی و بسیج احساسات عمومی باشد. انتهای پیام/
ساعت ۲۴ساعت ۲۴1 ماه قبل
وی قانون اساسی را انعکاس خواسته‌های یک ملت و نقشه جامع مطالبه‌گری آرمان‌ها دانست و تاکید کرد: بررسی عملکردها در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که برخی اصول قانون اساسی تاکنون مغفول مانده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: قانون اساسی ما ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که برخی از آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید در ابتدا این ظرفیت‌ها فعال و استفاده شود و بعد از اصلاح قانون اساسی صحبت کرد. طحان نظیف در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در بررسی صلاحیت‌ها سه معیار اصلی فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت خط قرمز شورای نگهبان است، گفت: در بررسی مصوبات نیز حقوق مردم و حفظ حریم خصوصی همواره مورد توجه اعضای شورای نگهبان است. وی همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان در اعلام نظر در خصوص مصوبات تصریح کرد: در مصوبه اسیدپاشی تاکید و اصرار شورای نگهبان بر توجه به قصاص منفعت موجب حفظ بیشتر حقوق افراد صدمه دیده شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مصوبه صندوق بیمه همگانی، اعضای شورای نگهبان بیمه اجباری برای افرادی که توان مالی پرداخت حق بیمه را ندارند مغایر گرفت و اجازه نداد به حقوق مردم مستضعف لطمه زده شود.
رکنارکنا1 ماه قبل
طحان نظیف افزود: باید تک تک اصول قانون اساسی در قوانین و عملکردها منعکس شود. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: قانون اساسی ما ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که برخی از آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید ابتدائا این ظرفیت‌ها فعال و استفاده شود و بعد از اصلاح قانون اساسی صحبت کرد. طحان نظیف در ادامه با اشاره به برخی ظرفیت‌های خوب قانون اساسی افزود: کارکرد مجلس صرفا قانونگذاری نیست، بلکه نظارت هم یکی از وظایف اصلی قوه مقننه است که در قانون اساسی ذکر شده است. چرا مجلس راجع به هزینه‌های ناشی از این تصمیم، تحقیق و تفحص نمی‌کند؟ وی به ماجرای ۱۸ میلیارد دلار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: رییس جمهور در این باره پاسخ‌هایی دادند که این ۱۸ میلیارد دلار چه شد و کارشناسان و مسئولان هم دیدگاه‌های دیگری مطرح کردند. وی همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان در اعلام نظر درخصوص مصوبات تصریح کرد: در مصوبه اسیدپاشی تاکید و اصرار شورای نگهبان بر توجه به قصاص منفعت موجب حفظ بیشتر حقوق افراد صدمه دیده شد.
خبرآنلاینخبرآنلاین1 ماه قبل
به گزارش خبرآنلاین به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه قم به مناسبت روز دانشجو با اشاره به وظیفه جنبش دانشجویی، گفت: تربیت نیرو و کادرسازی برای نظام و انقلاب و نقش‌آفرینی و مطالبه‌گری در راه آرمان‌ها دو وظیفه اصلی جنبش دانشجویی است. وی قانون اساسی را انعکاس خواسته‌های یک ملت و نقشه جامع مطالبه‌گری آرمان‌ها دانست و تاکید کرد: بررسی عملکردها در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که برخی اصول قانون اساسی تاکنون مغفول مانده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: قانون اساسی ما ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که برخی از آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید در ابتدا این ظرفیت‌ها فعال و استفاده شود و بعد از اصلاح قانون اساسی صحبت کرد. وی همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان در اعلام نظر در خصوص مصوبات تصریح کرد: در مصوبه اسیدپاشی تاکید و اصرار شورای نگهبان بر توجه به قصاص منفعت موجب حفظ بیشتر حقوق افراد صدمه دیده شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مصوبه صندوق بیمه همگانی، اعضای شورای نگهبان بیمه اجباری برای افرادی که توان مالی پرداخت حق بیمه را ندارند مغایر گرفت و اجازه نداد به حقوق مردم مستضعف لطمه زده شود.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 ماه قبل
طحان نظیف افزود: باید تک تک اصول قانون اساسی در قوانین و عملکردها منعکس شود. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: قانون اساسی ما ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که برخی از آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید ابتدائا این ظرفیت‌ها فعال و استفاده شود و بعد از اصلاح قانون اساسی صحبت کرد. طحان نظیف در ادامه با اشاره به برخی ظرفیت‌های خوب قانون اساسی افزود: کارکرد مجلس صرفا قانونگذاری نیست، بلکه نظارت هم یکی از وظایف اصلی قوه مقننه است که در قانون اساسی ذکر شده است. چرا مجلس راجع به هزینه‌های ناشی از این تصمیم، تحقیق و تفحص نمی‌کند؟ وی به ماجرای ۱۸ میلیارد دلار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: رییس جمهور در این باره پاسخ‌هایی دادند که این ۱۸ میلیارد دلار چه شد و کارشناسان و مسئولان هم دیدگاه‌های دیگری مطرح کردند. وی همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان در اعلام نظر درخصوص مصوبات تصریح کرد: در مصوبه اسیدپاشی تاکید و اصرار شورای نگهبان بر توجه به قصاص منفعت موجب حفظ بیشتر حقوق افراد صدمه دیده شد.
برترین‌هابرترین‌ها1 ماه قبل
وی قانون اساسی را انعکاس خواسته‌های یک ملت و نقشه جامع مطالبه‌گری آرمان‌ها دانست و تاکید کرد: بررسی عملکردها در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که برخی اصول قانون اساسی تاکنون مغفول مانده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: قانون اساسی ما ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که برخی از آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید در ابتدا این ظرفیت‌ها فعال و استفاده شود و بعد از اصلاح قانون اساسی صحبت کرد. طحان نظیف در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در بررسی صلاحیت‌ها سه معیار اصلی فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت خط قرمز شورای نگهبان است، گفت: در بررسی مصوبات نیز حقوق مردم و حفظ حریم خصوصی همواره مورد توجه اعضای شورای نگهبان است. وی همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان در اعلام نظر در خصوص مصوبات تصریح کرد: در مصوبه اسیدپاشی تاکید و اصرار شورای نگهبان بر توجه به قصاص منفعت موجب حفظ بیشتر حقوق افراد صدمه دیده شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مصوبه صندوق بیمه همگانی، اعضای شورای نگهبان بیمه اجباری برای افرادی که توان مالی پرداخت حق بیمه را ندارند مغایر گرفت و اجازه نداد به حقوق مردم مستضعف لطمه زده شود.
قدس آنلاینقدس آنلاین1 ماه قبل
وی قانون اساسی را انعکاس خواسته‌های یک ملت و نقشه جامع مطالبه‌گری آرمان‌ها دانست و تاکید کرد: بررسی عملکردها در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که برخی اصول قانون اساسی تاکنون مغفول مانده است. طحان نظیف افزود: باید تک تک اصول قانون اساسی در قوانین و عملکردها منعکس شود. وی تاکید کرد: هرجا از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرده‌ایم پیشرفت داشته‌ایم اما هرجا این ظرفیت‌ها مغفول مانده عقب مانده‌ایم و آثار منفی آن گریبان کشور را گرفته است. وی همچنین درباره رویکرد شورای نگهبان در اعلام نظر در خصوص مصوبات تصریح کرد: در مصوبه اسیدپاشی تاکید و اصرار شورای نگهبان بر توجه به قصاص منفعت موجب حفظ بیشتر حقوق افراد صدمه دیده شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مصوبه صندوق بیمه همگانی، اعضای شورای نگهبان بیمه اجباری برای افرادی که توان مالی پرداخت حق بیمه را ندارند مغایر گرفت و اجازه نداد به حقوق مردم مستضعف لطمه زده شود.

به انتهای لیست رسیدید