ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز11 ساعت قبل
سرلشکر سلامی تلاش برای مسئله سازی را جزو استراتژی‌ای دشمن علیه ملت ایران عنوان و اظهار کرد: در چنین شرایطی مهمترین وظیفه سپاه و بسیج، حل مسائل است. بطور مثال اگر محرومان کشورمان توانایی پرداخت هزینه درمان خود را ندارند، باید بسیج‌ بصورت رایگان به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی برای محرومان اقدام کند و این یکی از خدمات بسیج برای مردمی است که در همه شرایط، حامی انقلاب اسلامی بوده‌اند. وی در ادامه یادآور شد: به طور قطع تقویت ۵۴ هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور باعث حل مسائل و مشکلات کشور و خدمات رسانی گسترده‌تری به مردم می‌شود. بسیجیان از طریق پایگاه‌های بسیج برای حل مشکلات جامعه اقدام می‌کنند و همین عمل، بیش از پیش باعث یاس و ناامیدی دشمن می‌شود. باید دشمن به این یقین برسد که ما ظرفیت حل همه مسائل و رفع مشکلات را داریم و این استراتژی اصلی بسیج است.
الفالف12 ساعت قبل
فرمانده کل سپاه از بسیج به عنوان نقطه کانونی عزت امت اسلامی نام برد و گفت: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیج برای خدمت رسانی به مردم نا محدود است و می‌تواند باعث رفع بسیاری از مشکلات شود. وی از بسیج به عنوان محلی برای تربیت صالحان، عابدان نام برد واظهار کرد: به طور قطع افرادی که در چنین فضای معنوی رشد می‌کنند، می توانند برای خدمت به کشور و انقلاب اسلامی آماده شوند. وی خاطرنشان کرد: برغم تحریم‌های ظالمانه دشمن در حوزه اقتصادی که با هدف تضعیف انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد؛ ملت ایران برابر این تحریم‌ها ایستادگی و مقاومت کرده و همواره حامی انقلاب اسلامی هستند. سرلشکر سلامی تلاش برای مسئله سازی را جزو استراتژی‌ای دشمن علیه ملت ایران عنوان و اظهار کرد: در چنین شرایطی مهمترین وظیفه سپاه و بسیج، حل مسائل است. فرمانده کل سپاه در پایان از بسیج به عنوان نقطه کانونی عزت امت اسلامی نام برد و خاطر نشان کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج، محلی است که روح بسیج در آن جاری می‌شود و این پایگاه‌ها، باعث وحدت و همبستگی نیروهای ارزشمند انقلابی می‌شود.
قدس آنلاینقدس آنلاین12 ساعت قبل
فرمانده کل سپاه گفت: بسیج عنوان نقطه کانونی عزت امت اسلامی و باعث وحدت نیروهای ارزشمند انقلاب اسلامی است. وی از بسیج به عنوان محلی برای تربیت صالحان، عابدان نام برد واظهار کرد: به طور قطع افرادی که در چنین فضای معنوی رشد می‌کنند، می‌توانند برای خدمت به کشور و انقلاب اسلامی آماده شوند. وی خاطرنشان کرد: برغم تحریم‌های ظالمانه دشمن در حوزه اقتصادی که با هدف تضعیف انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد؛ ملت ایران برابر این تحریم‌ها ایستادگی و مقاومت کرده و همواره حامی انقلاب اسلامی هستند. سرلشکر سلامی تلاش برای مسئله سازی را جزو استراتژی‌های دشمن علیه ملت ایران عنوان و اظهار کرد: در چنین شرایطی مهمترین وظیفه سپاه و بسیج، حل مسائل است. فرمانده کل سپاه در پایان از بسیج به عنوان نقطه کانونی عزت امت اسلامی نام برد و خاطر نشان کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج، محلی است که روح بسیج در آن جاری می‌شود و این پایگاه‌ها، باعث وحدت و همبستگی نیروهای ارزشمند انقلابی می‌شود.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴12 ساعت قبل
وی خاطرنشان کرد: برغم تحریم‌های ظالمانه دشمن در حوزه اقتصادی که با هدف تضعیف انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد؛ ملت ایران برابر این تحریم‌ها ایستادگی و مقاومت کرده و همواره حامی انقلاب اسلامی هستند. سرلشکر سلامی تلاش برای مسئله سازی را جزو استراتژی‌های دشمن علیه ملت ایران عنوان و اظهار کرد: در چنین شرایطی مهمترین وظیفه سپاه و بسیج، حل مسائل است. وی در ادامه یادآور شد: به طور قطع تقویت ۵۴ هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور باعث حل مسائل و مشکلات کشور و خدمات رسانی گسترده‌تری به مردم می‌شود. بسیجیان از طریق پایگاه‌های بسیج برای حل مشکلات جامعه اقدام می‌کنند و همین عمل، بیش از پیش باعث یاس و ناامیدی دشمن می‌شود. باید دشمن به این یقین برسد که ما ظرفیت حل همه مسائل و رفع مشکلات را داریم و این استراتژی اصلی بسیج است.
ایرناایرنا12 ساعت قبل
وی از بسیج به عنوان محلی برای تربیت صالحان، عابدان نام برد و بیان کرد: به طور قطع افرادی که در چنین فضای معنوی رشد می‌کنند، می‌توانند برای خدمت به کشور و انقلاب اسلامی آماده شوند. سلامی با بیان اینکه بسیج برای نفوذ در قلب‌ها و دل‌های مردم تلاش می‌کند، اضافه کرد: ما در بسیج باید همچون پناهگاهی برای مردم، در جهت حل مشکلاتشان گام برداریم. وی خاطرنشان کرد: برغم تحریم‌های ظالمانه دشمن در حوزه اقتصادی که با هدف تضعیف انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد؛ ملت ایران برابر این تحریم‌ها ایستادگی و مقاومت کرده و همواره حامی انقلاب اسلامی هستند. وی در ادامه یادآور شد: به طور قطع تقویت ۵۴ هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور باعث حل مسائل و مشکلات کشور و خدمات رسانی گسترده‌تری به مردم می‌شود. فرمانده کل سپاه در پایان از بسیج به عنوان نقطه کانونی عزت امت اسلامی نام برد و خاطر نشان کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج، محلی است که روح بسیج در آن جاری می‌شود و این پایگاه‌ها، باعث وحدت و همبستگی نیروهای ارزشمند انقلابی می‌شود.
خبر فوریخبر فوری12 ساعت قبل
وی خاطرنشان کرد: برغم تحریم‌های ظالمانه دشمن در حوزه اقتصادی که با هدف تضعیف انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد؛ ملت ایران برابر این تحریم‌ها ایستادگی و مقاومت کرده و همواره حامی انقلاب اسلامی هستند. سرلشکر سلامی تلاش برای مسئله سازی را جزو استراتژی‌های دشمن علیه ملت ایران عنوان و اظهار کرد: در چنین شرایطی مهمترین وظیفه سپاه و بسیج، حل مسائل است. وی در ادامه یادآور شد: به طور قطع تقویت ۵۴ هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور باعث حل مسائل و مشکلات کشور و خدمات رسانی گسترده‌تری به مردم می‌شود. بسیجیان از طریق پایگاه‌های بسیج برای حل مشکلات جامعه اقدام می‌کنند و همین عمل، بیش از پیش باعث یاس و ناامیدی دشمن می‌شود. باید دشمن به این یقین برسد که ما ظرفیت حل همه مسائل و رفع مشکلات را داریم و این استراتژی اصلی بسیج است.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین13 ساعت قبل
وی با بیان اینکه بسیج برای نفوذ در قلب‌ها و دل‌های مردم تلاش می‌کند، گفت: ما در بسیج باید همچون پناهگاهی برای مردم، در جهت حل مشکلاتشان گام برداریم. بیشتر بخوانید: وی خاطرنشان کرد: برغم تحریم‌های ظالمانه دشمن در حوزه اقتصادی که با هدف تضعیف انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد؛ ملت ایران برابر این تحریم‌ها ایستادگی و مقاومت کرده و همواره حامی انقلاب اسلامی هستند. سرلشکر سلامی تلاش برای مسئله سازی را جزو استراتژی‌های دشمن علیه ملت ایران عنوان و اظهار کرد: در چنین شرایطی مهمترین وظیفه سپاه و بسیج، حل مسائل است. بسیجیان از طریق پایگاه‌های بسیج برای حل مشکلات جامعه اقدام می‌کنند و همین عمل، بیش از پیش باعث یاس و ناامیدی دشمن می‌شود. باید دشمن به این یقین برسد که ما ظرفیت حل همه مسائل و رفع مشکلات را داریم و این استراتژی اصلی بسیج است.
ایسناایسنا13 ساعت قبل
فرمانده کل سپاه بسیج را مدرسه عشق و کانون تعلیم، تربیت و ساخت شخصیت جوانانی که بعنوان الگوی جامعه شناخته می‌شوند، توصیف و تصریح کرد: بسیجیان یک صفت نبوی دارند؛ طبیب هستند و برای درمان بیماری‌های معنوی جامعه و سالم سازی جوانان تلاش می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: برغم تحریم‌های ظالمانه دشمن در حوزه اقتصادی که با هدف تضعیف انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد؛ ملت ایران برابر این تحریم‌ها ایستادگی و مقاومت کرده و همواره حامی انقلاب اسلامی هستند. سرلشکر سلامی تلاش برای مسئله سازی را جزو استراتژی‌های دشمن علیه ملت ایران عنوان و اظهار کرد: در چنین شرایطی مهمترین وظیفه سپاه و بسیج، حل مسائل است. وی در ادامه یادآور شد: به طور قطع تقویت ۵۴ هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور باعث حل مسائل و مشکلات کشور و خدمات رسانی گسترده‌تری به مردم می‌شود. باید دشمن به این یقین برسد که ما ظرفیت حل همه مسائل و رفع مشکلات را داریم و این استراتژی اصلی بسیج است.
تسنیمتسنیم13 ساعت قبل
وی از بسیج به‌عنوان محلی برای تربیت صالحان و عابدان نام برد و اضافه کرد: به‌طور قطع افرادی که در چنین فضای معنوی رشد می‌کنند، می‌توانند برای خدمت به کشور و انقلاب اسلامی آماده شوند. وی خاطرنشان کرد: به‌رغم تحریم‌های ظالمانه دشمن در حوزه اقتصادی که با هدف تضعیف انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد؛ ملت ایران برابر این تحریم‌ها ایستادگی و مقاومت کرده و همواره حامی انقلاب اسلامی است. بسیجیان از طریق پایگاه‌های بسیج برای حل مشکلات جامعه اقدام می‌کنند و همین عمل، بیش از پیش باعث یأس و ناامیدی دشمن می‌شود. باید دشمن به این یقین برسد که ما ظرفیت حل همه مسائل و رفع مشکلات را داریم و این استراتژی اصلی بسیج است. فرمانده‌کل سپاه در پایان از بسیج به‌عنوان نقطه کانونی عزت امت اسلامی نام برد و خاطرنشان کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج، محلی است که روح بسیج در آن جاری می‌شود و این پایگاه‌ها، باعث وحدت و همبستگی نیروهای ارزشمند انقلابی می‌شود.
فردا نیوزفردا نیوز1 روز قبل
وی ادامه داد: بسیج برگرفته از انقلاب اسلامی و مردم است و رهبرمعظم انقلاب اسلامی در طول این چند دهه، اهمیت خاصی برای تقویت بسیج قائل بوده‌اند و این نشان می‌دهد که به مرور زمان باید شاهد گسترش تفکر بسیجی در سطح کشور باشیم. سردار سلیمانی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با فرماندهان سپاه‌های استانی و فرماندهان نواحی بسیج سراسر کشور اظهار داشت: تقویت پایگاه‌های بسیج محلات یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بسیج مستضفعین محسوب می‌شود و تلاش می‌شود که در سال ۹۹، برنامه ریزی‌های گسترده‌ای در جهت تقویت هر چه بیشتر ۵۴ هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور صورت بگیرد تا بتوانیم به بهترین شکل شاهد تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشیم. رئیس سازمان بسیج مستضفعین افزود: بسیج کارنامه درخشانی در طول ۴۰ سال گذشته داشته است و تلاش ما بر این است که بتوانیم فعال‌تر و پویاتر از گذشته باشیم و بتوانیم تفکر بسیجی را رشد و گسترش دهیم و در این راه، فعالیت‌های پایگاه‌های مقاومت بسیج برایمان اهمیت زیادی دارد. وی تاکید کرد: تقویت پایگاه‌های بسیج در محلات باعث تحقق محله اسلامی می‌شود و پایگاه‌های بسیج می‌توانند در این راه، نقش آفرینی موثری داشته باشند. سردار سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: ۵۴ هزار پایگاه بسیج خواهر و برادر در سراسر کشور برای اسلامی کردن محلات با محوریت مساجد می‌توانند گام‌های بلندی بردارند و پویا بودن پایگاه‌های بسیج می‌تواند باعث تقویت گروه‌های جهادی، مهارت افزایی بسیجیان، افزایش فعالیت‌های بسیج در فضای مجازی، نهادینه کردن زندگی ایرانی-اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حضور در اردوهای راهیان نور، جذب و انسجام و سازماندهی نیروهای انقلابی و … شوند.
ایسناایسنا1 روز قبل
ایسنا/ایلام معاون هنری و امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از برگزاری چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شرهانی به میزبانی دهلران در نیمه دوم اسفندماه سال جاری خبر داد. معاون هنری و امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام اعلام نهایی آثار پذیرفته‌شده را ۱۸ اسفند و زمان برگزاری اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان جشنواره را در قبل از نوروز ۱۳۹۹ عنوان کرد. دبیرخانه این جشنواره در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دهلران واقع است. مراسم اختتامیه سومین جشنواره تئاتر خیابانی ملی شرهانی سال گذشته با حضور بیش از ٧٥ هنرمند در قالب ١١ گروه هنری از ١٠ استان کشور برگزار شد. این جشنواره به همت انجمن هنرهای نمایشی استان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دهلران و با مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی کشور و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام برگزار می‌شود.
ایسناایسنا1 روز قبل
ایسنا/چهارمحال و بختیاری مسئول بسیج دانش آموزی سپاه قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال‌وبختیاری از ۴ هزار دانش‌آموز به راهیان نور تا پایان سال‌جاری خبر داد. حاتم ریاحی ‌در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال تحصیلی گذشته حدود ۷۵۰۰ دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال نیز همین تعداد دانش‌آموز از چهارمحال‌وبختیاری به مناطق جنوب اعزام شوند. وی افزود: تا کنون ۳۵۰۰ دانش‌آموز دختر از مناطق عملیاتی جنوب بازدید کرده‌اند و تا پایان سال نیز ۴ هزار دانش‌آموز پسر از این مناطق بازدید خواهند کرد. ریاحی با اشاره به اینکه دانش‌آموزان در این سفر معنوی با مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس آشنا خواهند شد، گفت: هدف از اعزام دانش‌آموزان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبین دستاوردهای دفاع مقدس برای نسل‌های سوم و چهارم انقلاب است. مسئول بسیج دانش آموزی سپاه استان خاطرنشان کرد: این دانش‌آموزان از مناطقی همچون شلمچه، یادمان شهدای عملیات والفجر۸، نهرخین و دوکوهه بازدید خواهند داشت.
ایمناایمنا1 روز قبل
علی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت موضوعی نیست که به طور مقطعی بتوان از آن بهره برد چراکه زندگی رزمندگان را از همه ابعاد می‌توان بررسی کرد و رفاقت‌ها، تعهدها، جهاد و شهادت‌ها و عبادت‌ها را می‌توان پژوهش کرد و از آن بهره گرفت. این نویسنده حوزه دفاع مقدس با بیان اینکه از زندگی رزمندگان می‌توان الگو گرفت، ادامه داد: در بحث انتقال موضوع ایثار به نسل جوان باید به راهکارهای فرهنگی تکیه کرد و کسانی که در امور فرهنگی صاحب نظر هستند باید ایده خود را ارائه دهند و ما به عنوان نویسنده در حد قلم خودمان منتقل می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه در مباحث اجتماعی و هنری باید فرهنگ ایثار و شهادت منتقل شود، ‌ افزود: تلاش‌های بسیاری در زمینه انتقال فرهنگ ایثار انجام شده است اما هنوز به درجه مطلوب نرسیده‌ایم، هنوز نتوانسته‌ایم حماسه ۲۵ آبان را به خوبی منتقل کنیم که جوانان با این موضوع ارتباط برقرار کنند. این نویسنده که در حال نگارش مجموعه خاطرات شهید شهبازی است، اضافه کرد: در مباحث انتقال فرهنگ کتاب تنها یک بخشی از آن است که متاسفانه آمار کتابخوانی هم بسیار پایین است، اما متخصصان فرهنگی باید وارد این حوزه شوند و از راه‌های دیگر چون فیلم، تلویزیون و رسانه‌های دیگر فرهنگ ایثار را انتقال دهند. وی خاطرنشان کرد: جوانان بیشتر به سمت هنرهای دیداری رفته‌اند و باید بیشتر در عرصه سینما وارد شویم تا در انتقال مفاهیم موفق باشیم.
ایسناایسنا1 روز قبل
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد فرمانده بسیج ناحیه بهمئی گفت: ۲۸۰نفر از دانش آموزان شهرستان بهمئی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند. سرگرد پاسدار باقر پسنده افزود: با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: برای آشنایی نسل جوان با رشادت‌های رزمندگان هشت سال دوران دفاع مقدس این اردو‌ها تدارک دیده شده است. وی اظهارکرد: ۲۸۰ نفر از دانش آموزان مقطع دوم متوسطه در قالب دومین اردوی راهیان نور به منطقه عملیاتی جنوب اعزام شدند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده بسیج ناحیه بهمئی بیان کرد: این دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی دهلاویه، شلمچه و هویزه بازدید و رزمندگان ۸ سال دوران دفاع مقدس به عنوان راوی رشادت رزمندگان را برای این جوانان روایت می‌کنند. انتهای پیام
مهرمهر1 روز قبل
مدیر فرهنگسرای المهدی (عج) کاشان از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در حاشیه راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن در منطقه راوند خبر داد و تصریح کرد: مسابقه ساخت آدمک‌های استکبار، شکار جرثومه‌های فساد و گریم و نقاشی کودک و همچنین برپایی غرفه‌های هنری از جمله این برنامه‌هاست. گلسرخی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در بیست و پنجم بهمن‌ماه سال جاری به مقصد مزار شهدای گمنام راوند گفت: در این برنامه که به‌منظور تجدید میثاق با شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای انقلاب اسلامی انجام می‌شود فرهنگسرای المهدی (عج) وظیفه برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری این همایش را بر عهده دارد. گلسرخی برگزاری مسابقه دلنوشته و همچنین عکس سلفی با مزار شهدای گمنام را از دیگر برنامه‌های هنری فرهنگسرای المهدی (عج) به مناسبت فرارسیدن دهه فجر دانست و اذعان داشت: این مسابقه ویژه عموم برگزار و در نهایت به نفرات برگزیده جوایزی به رسم یادبود اهدا می‌شود. گلسرخی بازدید از بیت شهدا در روزهای دهه فجر را از دیگر برنامه‌های ویژه فرارسیدن روزهای پیروزی حق بر باطل دانست و یادآور شد: برگزاری ویژه برنامه دریای رحمت مخصوص کودکان و نونهالان هم با محوریت آموزش مفاهیم و حفظ قرآن کریم در بهمن‌ماه نیز ادامه دارد. وی با اشاره به برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی در طول سال در این فرهنگسرا گفت: سلسله کارگاه‌های تبیین حقوق فرزندان در برابر والدین، حقوق والدین نسبت به فرزند، دانستنی‌های دوران بلوغ دختران مخصوص مادران، تربیت جنسی کودکان ویژه والدین و همچنین نکات کاربردی تربیت کودک از جمله این کارگاه‌هاست که برگزاری آنها در بهمن‌ماه سال جاری ادامه می‌یابد.
تسنیمتسنیم2 روز قبل
شهید سلیمانی دفاع مقدس را ادامه مکتب امام حسین (ع) در روز عاشورا می‌دانست و با راه‌اندازی موزه دفاع مقدس در کرمان و حمایت از گسترش اردوهای راهیان نور، به انتقال فرهنگ دفاع مقدس و ترویج روحیه ایثار و شهادت در جامعه و نسل جوان امروز کمک شایانی کرد. از طرف دیگر، گلزار شهدای کرمان میعادگاه شهیدان عارفی است که شهید سلیمانی با آن همه عظمت تقاضا دارد با نام «سرباز» در کنار آنها دفن شود. شهید سلیمانی جوانان را با هر سلیقه و هر نوع نگاه، جزئی از خانواده خود می‌دانست و برای رفع مشکلات آنها مخلصانه تلاش می‌کرد. امتداد راهیان نور در کرمان و حضور عاشقان شهید سلیمانی در گلزار شهدا، موزه دفاع مقدس و لشکر ۴۱ ثارالله کرمان، فرصت بی‌نظیری برای معرفی کرمان به عنوان مرجع جدید گردشگری مذهبی در کشور فراهم می‌کند. امیدواریم مسئولان کشوری با قبول پیشنهاد استاندار کرمان، حمایت لازم را برای اجرای این پیشنهاد از مسئولان استان کرمان فراهم کنند.
کرد آنلاینکرد آنلاین3 روز قبل
رئیس اداره شاهد آموزش و پرورش کردستان: عصر کرد - سنندج - رئیس اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش کردستان از فعالیت ۱۴ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در ۵۳ مدرسه شاهد استان در سال تحصیلی جاری خبر داد. وی افزود: همه مدیران مدارس شاهد استان کردستان خود را ملزم به اجرای دستورالعمل‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه امور شاهد و ایثارگران می‌دانند و خوشبختانه عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس شاهد استان بسیار مطلوب است. رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه مدارس شاهد استان در اکثر شاخص‌های آموزشی و پرورشی موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده‌اند، ادامه داد: از ۷۷۲ دانش آموز پایه دوازدهم در سال گذشته ۲۷۲ نفر یعنی حدود ۳۵ درصد در دانشگاه‌های دولی پذیرفته شده‌اند. مفیدی از مدارس شاهد به عنوان بهترین پایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نام برد و یادآور شد: سال گذشته از ۲۴ مدرسه شاهد مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه، ۱۶ مدرسه رتبه ممتاز و موفق را کسب کردند و همچنین ۱۷ دانش آموز نیز در مسابقات علمی به مرحله استانی و کشوری راه پیدا کردند. وی در پایان با اشاره به اینکه برخی از کاستی‌ها، چالش‌ها، مسائل و مشکلات در مدارس شاهد استان وجود دارد، بیان کرد: این گردهمایی در راستای اجرایی نمودن برنامه‌های وزارت، ارتقای کیفیت بخشی و توانمندسازی نیروی انسانی حوزه امور شاهد و ایثارگران و آشنایی مدیران مدارس با طرح‌ها و برنامه‌های این حوزه برگزار شده است.
مهرمهر4 روز قبل
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، صلاح الدین مفیدی در گردهمایی کارشناسان و مدیران مدارس شاهد استان کردستان که در دبیرستان شاهد شهیده ژیلا مقبل ناحیه یک سنندج برگزار شد، از پوشش ۳۲۱ دانش آموز استان در قالب طرح پراکنده شاهد در همه شهرستان‌ها و مناطق تابعه استان در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: حتی یک دانش‌آموز جامعه هدف را در یک مدرسه دورافتاده پوشش می‌دهیم. وی افزود: همه مدیران مدارس شاهد استان کردستان خود را ملزم به اجرای دستورالعمل‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه امور شاهد و ایثارگران می‌دانند و خوشبختانه عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس شاهد استان بسیار مطلوب است. رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه مدارس شاهد استان در اکثر شاخص‌های آموزشی و پرورشی موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده‌اند، ادامه داد: از ۷۷۲ دانش آموز پایه دوازدهم در سال گذشته ۲۷۲ نفر یعنی حدود ۳۵ درصد در دانشگاه‌های دولی پذیرفته شده‌اند. مفیدی از مدارس شاهد به عنوان بهترین پایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نام برد و یادآور شد: سال گذشته از ۲۴ مدرسه شاهد مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه، ۱۶ مدرسه رتبه ممتاز و موفق را کسب کردند و همچنین ۱۷ دانش آموز نیز در مسابقات علمی به مرحله استانی و کشوری راه پیدا کردند. وی در پایان با اشاره به اینکه برخی از کاستی‌ها، چالش‌ها، مسائل و مشکلات در مدارس شاهد استان وجود دارد، بیان کرد: این گردهمایی در راستای اجرایی نمودن برنامه‌های وزارت، ارتقای کیفیت بخشی و توانمندسازی نیروی انسانی حوزه امور شاهد و ایثارگران و آشنایی مدیران مدارس با طرح‌ها و برنامه‌های این حوزه برگزار شده است.
ایسناایسنا4 روز قبل
ایسنا/آذربایجان غربی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت همه باید ایثارگرانه تلاش کنند. علی مصطفوی امروز سوم بهمن ماه در جلسه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت که امروز در استانداری برگزار شد، گفت: اگر امروز به عنوان کشور تاثیرگذار در منطقه نقش آفرینی می‌کنیم به برکت خون شهیدان و ایثارگریهایی است که برای حفظ تمامیت ارضی از جان و خون خود گذشتند. وی افزود: مردم ایران همیشه قدردان خون شهدا هستند و همواره به ایثار و شهادت ارزش قائل هستند لذا باید به عنوان وارثان خون شهدا در جهت توسعه فرهنگ ایثار و شهادت گام برداریم. به گزارش ایسنا، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: ایام الله دهه مبارک فجر فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا است لذا در دهه فجر امسال که اولین سال از گام دوم انقلاب است باید برنامه‌های خوب و خلاقانه‌ای تدوین و قدم‌های استواری برداشته شود. انتهای پیام
مهرمهر5 روز قبل
وی با بیان اینکه وجود گلزارهای شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار تأثیرگذار است، گفت: چگونگی نگهداری از گلزارهای شهدا یکی از مهم‌ترین چالش‌ها ما است. وی به وجود ۷۰۰ المان شهدا در سطح استان گیلان، تصریح کرد: بخش زیادی از این المان‌ها نیازمند بازسازی هستند. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه فجر، گفت: استان گیلان دارای ۶۳ شهید انقلاب اسلامی. برگزاری یادواره شهدا یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ایام الله دهه فجر در استان گیلان است. حسین اسماعیل پور با تأکید بر لزوم حفظ شأن و جایگاه خانواده‌های شهدا در سطح جامعه، گفت: مسئولان باید به صورت جدی پیگیر مسائل و مشکلات خانواده‌های شهدا باشند.
تسنیمتسنیم5 روز قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، در مراسمی با حضور جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی و تنی چند از مسئولان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی معارفه شد. در این مراسم از زحمات محمدرضا فخر تجلیل و سرهنگ پاسدار غلامرضا فلاحی به عنوان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی معارفه شد. محمدرضا فخر، مدیرکل سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی در این مراسم اظهار داشت: حضور میلیونی مردم در نماز جمعه و مراسم تشییع سردار قاسم سلیمانی یوم الله است. مدیرکل سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ذیل ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده تا همه دستاوردهای این حوزه بحث گسترش معارف ایثار و شهادت را داشته باشد. سرهنگ پاسدار غلامرضا فلاحی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی نیز در این مراسم اظهار داشت: اهمیت ماموریت حفظ آثار همین بس که در فرمایشات امام نیز از آن یاد شده است.
ایرناایرنا5 روز قبل
وی ادامه داد: همه تلاش ائمه اطهار (ع) و بزرگان اهل تشیع بعد از اسلام تشکیل حکومت اسلامی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی این امر محقق شد. فهمیده قاسم زاده اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استکبار جهانی متحد شدند بر علیه این حرکت جهادی و الهی و انواع توطئه‌ها را انجام دادند که مهمترین آن تحمیل جنگی هشت ساله توسط رژیم بعث عراق بود. فهمیده قاسم زاده افزود: با آغاز این حرکت، اندیشه معنوی و مذهبی خردمندانه و دشمن‌ستیر در کشور بروز و ظهور پیدا کرد و اساس پایه اقتدار و فرهنگ جهادی را پایه‌ریزی کرد. فهمیده قاسم زاده افزود: با شهادت حاج قاسم فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت دوباره زنده شد و این حرکت یک نورانیتی را در سطح جهان پیدا کرد. وی ضربه مهلک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها را از دیگر نتایج این حرکت بیان کرد و گفت: بعد از جنگ جهانی دوم تنها کشوری که قدرت مقابله اینچنینی را با استکبار جهانی داشت جمهوری اسلامی ایران بود.
ایسناایسنا5 روز قبل
ایسنا/گیلان مدیرکل بنیاد شهید گیلان با اشاره به حضور هشت درصد ایثارگران گیلان در شهرستان رودسر، گفت: صد درصد گلزارهای شهدای رودسر ساماندهی شده است. عبدالله پاکاری امروز در دیدار با فرماندار شهرستان رودسر که در محل فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه هشت درصد ایثارگران استان گیلان در شهرستان رودسر هستند، اظهار کرد: شهرستان رودسر بعد از شهرستان رشت رتبه دوم تعداد ایثارگران را به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به اجرای صد درصدی ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان رودسر، افزود: ساماندهی گلزارهای شهدا یکی از مطالبات اصلی خانواده‌های معظم شهداست و لذا این کار در استان گیلان به اتمام رسیده و براساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران جهت نگهداری و مرمت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار شده است. پاکاری ضمن قدردانی از برگزاری منظم و مستمر شورای مشورتی ایثارگران در شهرستان رودسر، اضافه کرد: دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران همواره به عنوان یک اصل مد نظر مدیران شهرستانی قرار گیرد. حسین اسماعیل پور، فرماندار رودسر نیز، با تاکید بر لزوم برگزاری یادواره‌های شهدا به صورت شاخص و کیفی، تاکید کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید نسبت به وظایف خود درباره نگهداری گلزارهای شهدا اقدام کنند.
صدا و سیماصدا و سیما5 روز قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نرگس معدنی پور معاون فرهنگی و هنری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: در سال ۱۳۹۸ رئیس مرکز فعالیت‌های امور دینی شهرداری تهران اولین جلسه خود را با ستاد اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس روز سه شنبه اول بهمن ماه سالجاری در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار کرد. حجت الاسلام والمسلمین جواد صادق زاده در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: مهمترین مسئله‌ای که امروز در جامعه باید احیا شود، ترویج و ترغیب مردم به فریضه نماز جماعت است. پاداش‌های عظیمی برای اقامه نماز جماعت در مسجد در دین اسلام بیان شده است، حدیث جالبی از سوی رسول خدا (ص) در فضیلت نماز جماعت نقل شده است که اگر اقتدا کنندگان به امام جماعت از ۱۰ نفر بگذرد حساب آنرا جز خداکسی نمی‌داند. همه ما از جمله امام جماعات مساجد و ستاد اقامه نماز وظیفه داریم از طریق سخنرانی و برگزاری برنامه‌های معرفتی مردم را از ارزش و ثواب نماز جماعت آگاه کنیم. احیای دو فریضه الهی نماز جماعت و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از واجبات است.
مهرمهر5 روز قبل
جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بیان‌کرد: چه چیزی برای یک سرباز بالاتر از اینکه فرمانده و ولی‌فقیه رضایت خود را از او اعلام کند و عاقبت او را یک ایام‌الله بداند. وی افزود: فرهنگ جهادی از مهمترین درس‌های دفاع مقدس است که امروزه در خیلی از کشورهای اسلامی طرفدار پیدا کرده است. فهمیده با تأکید بر اینکه بیانیه گام دوم انقلاب سند راهبردی حرکت آینده ما است، ادامه‌داد: امروزه با پشتیبانی مردم نیروهای مسلح در اوج اقتدار و آمادگی هستند. وی افزود: انتظار ما این است که چون دوران دفاع مقدس همگی نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جلوگیری از فراموشی و تحریف آن احساس مسئولیت داشته باشیم. جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یادآور شد: در حال حاضر ۱۵ استان موزه دفاع مقدس دارد و در دهه فجر سال جاری در ۱۰ استان نیز کار موزه دفاع مقدس انجام می‌شود.
تسنیمتسنیم5 روز قبل
عباس صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با بیان این که به منظور برگزاری هر چه باشکوه‌تر جشن پیروزی انقلاب ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در استان و شهرستان همدان تشکیل شده است اظهار داشت: بر اساس شرح وظایف تعیین شده در این ستاد، مسئولیت کارگروه مدیریت شهری و فضاسازی شهر به شهرداری همدان محول شده است. وی با بیان این که به مناسبت گرامی‌داشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شهرداری همدان بیش از ۷۰ عنوان برنامه با عنوان ما انقلابی می‌مانیم تدارک دیده است گفت: با هماهنگی واحد اجتماعی و فرهنگی مناطق چهارگانه شهرداری و مشارکت کارگروه مساجد، جشن‌های دهه فجر تحت عنوان «۴۱ محله، ۴۱ مسجد و ۴۱ جشن» در این ایام برگزار می‌شود. شهردار همدان با اشاره به این که مناطق چهارگانه همدان با پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران آذین‌بندی می‌شوند عنوان کرد: نصب بنر با فرمایشاتی از بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، آذین‌بندی ساختمان‌های متعلق به شهرداری، برپایی نمایشگاه‌های عکس انقلاب، آذین‌بندی ورودی‌های شهر و پل‌ها و برنامه نورافشانی در چندین نقطه از شهر همزمان با آغاز دهه مبارک فجر از دیگر برنامه‌های شهرداری همدان در گرامیداشت یوم الله دهه فجر است. صوفی با اشاره به این که اتوبوس‌های شهری و تاکسی‌ها نیز در این ایام مزین به پرچم ایران می‌شوند تصریح کرد: همزمان با سالگرد ورود امام راحل رژه تاکسی‌ها را در سطح شهر همدان خواهیم داشت. وی با بیان این که سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نیز جشن‌های انقلاب را در فرهنگسراهای شهرداری برگزار می‌کند تاکید کرد: برگزاری انواع نمایشگاه‌های عکس در نگارخانه‌ها، برگزاری نشست‌های تخصصی ادبی با موضوع انقلاب، برگزاری محفل ادبی روایتگری انقلاب، برگزاری مسابقات متنوع ورزشی، و برگزاری اردوهای خاطرات انقلاب از دیگر برنامه‌های این سازمان در دهه مبارک فجر است.
مهرمهر5 روز قبل
عدالت حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ۳۳ پروژه و طرح سرمایه گذاری با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد تومان در دهه فجر امسال در شهرستان پارس آباد افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه ۱۷ میلیارد تومان پروژه عمرانی و ۴۴ میلیارد تومان طرح‌های سرمایه گذاری در این شهرستان همزمان با ایام الله دهه فجر افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید، افزود: چهار طرح اقتصادی مهم با اشتغال زایی ۱۳۸ نفر به صورت مستقیم و پایدار در شهرستان پارس آباد نیز به بهره برداری می‌رسد. سرپرست فرمانداری شهرستان پارس آباد بیان کرد: دهه مبارک فجر نماد عزت و اقتدار ایران اسلامی در جهان و نماد وحدت و انسجام ملت ایران اسلامی بوده و از این ایام باید به بهترین شکل ممکن برای تبیین خدمات نظام در تمامی مناطق و شهرها بهره برد. سرپرست فرمانداری شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه دیدار با خانواده معظم شهدا جزو اولویت برنامه‌های ایام الله دهه فجر است، یادآور شد: بایستی با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل‌های جوان انتقال داده شود. وی ضمن تأکید بر تکریم ارباب رجوع، افزود: مدیران ادارات به عنوان خادمان مردم باید در خدمت مردم بوده و برای حل مشکلات آنان از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.
تسنیمتسنیم6 روز قبل
وی به ویژه برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به مناسبت دهه مبارک فجر اشار کرد و افزود: جلسه پیش‌رو در راستای تجلیل از ایثارگران انقلاب اسلامی بوده و مصوبات آن اجرایی خواهد شد. وی افزود: بیانیه گام دوم، انقلاب اسلامی ایران را به آرمان‌های خود که همان تمدن بزرگ اسلامی و طلوع خورشید هدایت است، نزدیک می‌کند. معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان خاطرنشان کرد: امسال نیز به روال سال‌های گذشته, ویژه برنامه‌هایی به مناسبت دهه مبارک فجر توسط این اداره اجرا می‌شود. وی از برگزاری ویژه‌برنامه «مهمانی لاله‌ها» در استان خبر داد و افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر غبارروبی و گلباران مزار شهدا با عنوان مهمانی لاله‌ها در سنندج انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده شهدا، ویزیت پزشکی خانواده شهدا در منزل و برگزاری یادواره ۴۵۰ شهید دانش‌آموز, پاکسازی و تنظیف گلزار شهدا از دیگر ویژه برنامه‌های این ایام است.
تسنیمتسنیم6 روز قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی ایثارگران به منظور عضوگیری فراخوان داد. انجمن‌های علاقمند به عضویت می‌توانند درخواست کتبی خود را همراه با مدارک ذیل حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ به آدرس تهران: خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان شهید موسوی، پلاک ۴۹ ارسال کنند. مدارک لازم برای عضویت:۱- پروانه فعالیت۲ - آگهی ثبت تأسیس۳ - آگهی آخرین تغییراتبدیهی است در صورت داشتن مدارک و شرایط لازم، پس از بررسی در شورای مرکزی شبکه، عضویت آنان پذیرفته خواهد شد. سایر انجمن‌هایی که شرایط لازم را ندارند و در زمان اعلام شده موفق به تکمیل مدارک خود نشوند، می‌توانند در فراخوان بعدی که متعاقبا اعلام خواهد شد شرکت فرمایند. انتهای پیام/
مهرمهر6 روز قبل
به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان قرچک مشترک با شورای مشورتی ایثارگران اظهار داشت: کاری که سردار شهید سلیمانی در منطقه پرتلاطم خاورمیانه تحت فرمان مقام معظم رهبری انجام داد ابرقدرت‌ها را به زانوی تسلیم درآورد و نه تنها موجب نابودی داعش و خشکاندن ریشه بسیاری توطئه‌ها شد بلکه امید دوباره به سرزمین‌های اسلامی داد و در آخر هم به آرزوی خود رسید و حقیقتا شهادت جامه برازنده بر قامت این بزرگ سردار معاصر اسلام بود. خطیبی افزود: حرمت گذاری به خانواده معظم شهدا و توجه به نظرات آنان وظیفه مسئولان است. وی عنوان داشت: جامعه ایثارگران شهرستان قرچک در اجرای پرشور برنامه‌های دهه فجر و گام دوم انقلاب اسلامی پیشگام باشند. گفتنی است که در این جلسه نمایندگان خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند

به انتهای لیست رسیدید