جسد

جسد

خبر فوریخبر فوری15 دقیقه قبل
پیشنهاد مامهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسیدسازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه‌های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسداینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی ۸ کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار داردبنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از ۵۶ هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای یک ساختمانآمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شودبیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
خبر فوریخبر فوری1 ساعت قبل
پیشنهاد مامهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسیدسازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه‌های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسداینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی ۸ کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار داردبنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از ۵۶ هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای یک ساختمانآمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شودبیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
خبر فوریخبر فوری2 ساعت قبل
پیشنهاد مامهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسیدسازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه‌های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسداینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی ۸ کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار داردبنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از ۵۶ هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای یک ساختمانآمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شودبیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
خبر فوریخبر فوری2 ساعت قبل
پیشنهاد مامهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسیدسازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه‌های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسداینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی ۸ کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار داردبنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از ۵۶ هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای یک ساختمانآمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شودبیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
خبر فوریخبر فوری2 ساعت قبل
پیشنهاد مامهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسیدسازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه‌های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسداینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی ۸ کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار داردبنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از ۵۶ هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای یک ساختمانآمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شودبیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
ایران‌جیبایران‌جیب2 ساعت قبل
قاضی محمد کشکولی از وکلای اولیای دم خواست تا در صورت ارائه مطلب، در جایگاه حاضر شوند. دفاعیات متهمنجفی در ادامه جلسه با اجازه قاضی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت. آن روز نیز به قم رفتم تا حلالیت طلبیده و سپس تصمیم بگیرم. متهم پرونده قتل میترا استاد افزود: سپس از قم به تهران آمدم در ترمینال با یک خودرو راهی آگاهی شاهپور شدم. کارشناس اسلحه می‌گوید ۴ گلوله از ۵ گلوله به خانم استاد اصابت نکرده و یک گلوله به وی خورده. پس از پایان جلسه محاکمه، قاضی کشکولی گفت: سومین جلسه محاکمه دوشنبه هفته آینده ۳۱ تیرماه در دادگاه کیفری یک تهران برگزار خواهد شد.
خبر فوریخبر فوری3 ساعت قبل
پیشنهاد مامهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسیدسازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه‌های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسداینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی ۸ کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار داردبنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از ۵۶ هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای یک ساختمانآمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شودبیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
نامه‌نیورنامه‌نیور4 ساعت قبل
على علیه السلام فرمود: ریاکار را سه نشانه است: هرگاه مردم را ببیند، با نشاط و تحرک مى شود، هرگاه تنهاست، سست و بى حال است، و دوست دارد در همه کارهایش از او تعریف کنند. على علیه السلام فرمود: ریاکار را سه نشانه است: هرگاه مردم را ببیند، با نشاط و تحرک مى شود، هرگاه تنهاست، سست و بى حال است، و دوست دارد در همه کارهایش از او تعریف کنند.
عصر ایرانعصر ایران12 ساعت قبل
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از کشف جسد مرد حدود ۳۵ ساله در رودخانه کرج خبرداد. محمد یساولی عصر چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر کشف یک جسد در محدوده پورکان رودخانه کرج، تیم امدادی آتس نشانی به نشانی مذکور اعزام شد. وی بیان داشت: این جسد مجهول الهویه به بیرون از آب انتقال داده شد و در اختیار مراجع قانونی قرار گرفت. یساولی از مردم خواست برای پیشگیری از حوادث غرق شدگی از رودخانه کرج فاصله بگیرند. این حوادث درحالی تکرار می‌شود که دستگاه‌های اجرایی و امدادی با نصب علائم اخباری و هشداری از مردم تقاضا کرده‌اند که از رودخانه‌های خروشان البرز فاصله بگیرند.
برنابرنا16 ساعت قبل
محمدیساولی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج خبر داد: مقارن ساعت۱۵/۲۰ امروز، طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵، یک مورد سقوط به داخل رودخانه کرج در محدوده پورکان اعلام شدبه گزارش گروه اجتماعی برنا؛ وی افزود: پس از اطلاع بلافاصله از دو ایستگاه عملیاتی ۵ نفر آتش نشان به همراه ۲ دستگاه خودروی عملیاتی به محل حادثه اعزام و مشاهده گردید یک مردحدودا ۳۵ ساله در رودخانه غرق شده است، جسد وی پس از انتقال از رودخانه تحویل عوامل انتظامی گردید

ماجرای سلفی بگیری که در حرم حضرت معصومه به نجفی پیله کرد! +تصاویر

3+
فردا نیوزفردا نیوز17 ساعت قبل

به هلاکت رسیدن تروریست داعشی هنگام رجزخوانی+فیلم

رکنارکنا17 ساعت قبل
بخش اعظم بزرگ‌ شدن داعش و زمینه‌سازی حرکت این گروهک ناتوان و ضداسلام در پشتیبانی‌های غرب و رسانه‌های آنهاست که سعی دارند با حمایت‌های مالی و روانی از طریق رسانه‌های خود داعش را تقویت کنند و با تنفس مصنوعی جسد بی‌جان این گروهک تروریستی را زنده نگه دارند. از آنجایی که رسانه‌ها نقش جدی در روشنگری دارند، جوامع اسلامی باید با به تصویر کشیدن و مشخص کردن اهداف سیاست‌ها و عملکردهای ضداسلامی و ضدبشری این گروهک در معرفی اسلام سبب ایجاد وحدت در جامعه اسلامی و خنثی‌سازی این سیاست‌ها شوند. به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر است که بار دیگر قدرت پوشالی گروهک تروریستی داعش و سربازانش را به تصویر می‌کشید. در این ویدئو یکی از تروریست‌های خونخوار داعشی در حال رجزخوانی است که با انفجار یک موشک در نزدیکی محل فیلمبرداری رجزخوانی تروریست داعشی ناتمام می‌ماند و تعدادی از آنان به هلاکت می‌رسند. در ادامه می‌توانید ویدئوی مربوطه را مشاهده کنید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

قضیه دفترخانه مهرشهر کرج چه بود؟ /نجفی به اجبار با استاد ازدواج کرد؟ /علاقه استاد به یادگیری کار با اسلحه/نجفی: سه نفر گفتند چرا ندادی میترا را فرد دیگری به قتل برساند!

3+
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین18 ساعت قبل
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین18 ساعت قبل
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، سرهنگ «غلامرضا حسنوند» با اعلام این خبر، گفت: روز گذشته گزارشی به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر غرق شدگی جوان ۲۵ ساله در رودخانه جاجرود، اعلام شد. وی افزود: با اعلام این خبر، بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی در محل حادثه حاضر و مشخص شدکه فرد حادثه دیده برای شنا داخل رودخانه رفته که به علت عدم مهارت در فن شنا، غرق شده است. فرمانده انتظامی شهرستان پردیس تصریح کرد: با تلاش گروه‌های امدادی و ماموران انتظامی، جسد از آب خارج و به پزشکی قانونی منتقل شد. انتهای پیام/

آیا جسد میترا استاد جابه جا شده بود؟

میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین18 ساعت قبل
به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، محمد علی نجفی متهم به قتل میترا استاد در جلسه دادگاه به پرسش قاضی پرونده درباره جا به جا شدن جسد همسرش پس ارتکاب قتل توضیحاتی ارائه داد، که در ادامه مشاهده می‌کنید.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین19 ساعت قبل
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، سرهنگ «علی رمضانی» با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن ۲ نفر در سد سنگر، بلافاصله ماموران بخش انتظامی سنگر برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند. این مقام انتظامی افزود: با حضور مأموران پلیس و تیم‌های امدادی در محل مورد نظر، مشخص شد مردی ۵۰ ساله که به همراه فرزند ۱۸ ساله‌اش ساکن تهران برای شنا به داخل سد رفته بودند غرق شده‌اند. وی ادامه داد: با تلاش یگان‌های امدادی و مأموران انتظامی جسد جوان ۱۸ ساله از آب خارج و تلاش امدادگران و اهالی محل برای کشف جسد پدرش ادامه دارد. فرمانده انتظامی شهرستان رشت یادآور شد: جسد جوان ۱۸ ساله متوفی برای تعیین علت تامه مرگ تحویل پزشکی قانونی شد. به گفته وی با توجه به اینکه همه ساله پلیس با همکاری سایر سازمان‌ها اقدام به راه‌اندازی طرح‌های سالم‌سازی می‌کند، اما کماکان شاهد حضور و شنا هموطنان در خارج از محدوده طرح‌های سالم‌سازی هستیم که این موضوع حوادث ناگواری مانند غرق شدگی را به دنبال خواهد داشت.
ایمناایمنا20 ساعت قبل
به گزارش ایمنا و به نفل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در پی اعلام حادثه واژگونی مینی بوس مسافربری محور بوئین میاندشت- خوانسار که صبح روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه اتفاق افتاد، ۱۲ جسد جهت شناسائی و معاینه به پزشکی قانونی فریدن و یک جسد به پزشکی قانونی مرکز استان ارجاع شد. لازم به ذکر است فرایند شناسائی و معاینه اجساد تا ساعات اولیه بامداد چهارشنبه، ۲۶ تیر ادامه داشت. آمنه داودی دارانی فرزند غلامعلی۸. فردوس محمدشریفی دارانی فرزند محمدجواد۹. سهیلا داودی دارانی فرزند غلامعلی۱۳.
ایلناایلنا20 ساعت قبل
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس از غرق شدن جوان ۲۵ساله در رودخانه جاجرود خبر داد. به گزارش ایلنا از سرهنگ «غلامرضا حسنوند» با اعلام این خبر، گفت: روز گذشته گزارشی به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر غرق شدگی جوان ۲۵ ساله در رودخانه جاجرود، اعلام شد. وی افزود: با اعلام این خبر، بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی در محل حادثه حاضر و مشخص شدکه فرد حادثه دیده برای شنا داخل رودخانه رفته که به علت عدم مهارت در فن شنا، غرق شده است. به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان پردیس تصریح کرد: با تلاش گروه‌های امدادی و ماموران انتظامی، جسد از آب خارج و به پزشکی قانونی منتقل شد.
تسنیمتسنیم21 ساعت قبل
قاضی کشکولی همچنین از نجفی خواست از میان ۳ سلاح آورده شده به جلسه دادگاه‌، اسلحه متعلق به خود را شناسایی کند که نجفی این کار را انجام داد. البته در این میان قاضی کشکولی با مذاح به نجفی گفت که به سمت ما شلیک نکنی. این کارشناس اسلحه افزود: زمانی که گلوله به دست بخورد و از دست خارج شود و بر روی سینه نشیند به آن برخورد غیرمستقیم می‌گوییم. در مجموع ۳ گلوله به دیوار یک گلوله و یک گلوله به دست و سپس به سینه مقتول اصابت کرده است. کشکولی از نجفی پرسید که در آن شرایط می‌دانستی که چه می‌کنی، که نجفی گفت: خیر و پاسخ داد حتی در بازداشتگاه نمی‌توانستم دقیقا صحنه را بازسازی کنم.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز22 ساعت قبل
فرماندار چرام از قتل مرد ۴۰ ساله به دست برادرش در این شهرستان خبرداد. هادی فتاحی اصل در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ضمن تایید این خبر اظهار داشت: روز گذشته ۲۵ تیرماه پسر جوان ۳۰ ساله‌ای با شلیک گلوله تفنگ کلاشنیکف به زندگی برادر ۴۰ ساله‌اش داد. وی افزود: این قتل به دلیل اختلاف خانوادگی رخ داد که قاتل و مقتول هر دو متاهل بودند. فرماندار چرام ادامه داد: قاتل متواری شده و جسد مقتول برای انجام اقدامات قانونی در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت.

ریزش مرگبار یک ساختمان در هند + ویدئو

اعتمادآنلایناعتمادآنلاین22 ساعت قبل
ریزش مرگبار یک ساختمان در هند + ویدئوفروریختن ساختمانی در بمبئی هند، تاکنون ۱۰ کشته و ۹ زخمی به‌جا گذاشته است. «تانجی کامبل» سخنگوی مدیریت بحران هند گفت: جسد ۱۰ نفر از زیر آوار بیرون آورده شده است و ۹ نفر نیز زخمی شده‌اند.
رکنارکنا23 ساعت قبل
به گزارش رکنا؛ در همان روز کشف جسد این کودک، فرضیه‌های مختلفی از سوی پلیس صورت گرفت که با توجه به سرنخ‌های موجود در پرونده، عملیات شناسایی و دستگیری متهم به قتل به سرعت انجام و با تلاش و اقدامات خاص اطلاعاتی کارآگاهان امور جنایی پلیس آگاهی کلاردشت عامل جنایت بازداشت و روانه زندان مرکزی نوشهر (حوزه قضایی نوشهر و چالوس و کلاردشت) شد. طی این سالها روند سیر مراحل پرونده قضایی متهم به قتل در شعبات مختلف دادگاههای کلاردشت و مرکز استان انجام گرفت وبا توجه به عدم رضایت اولیای دم مقتول که خواستار اشد مجازات برای قاتل فرزندشان بودند نهایتا با تایید حکم قصاص توسط قضات یکی از شعبات دیوان عالی کشور، سحرگاه امروز حکم اعدام قاتل کودک کش از طریق چوبه دار با حضور مقامات قضایی، انتظامی، متخصصان پزشکی قانونی و خانواده مقتول در محوطه زندان شماره یک نوشهر اجرا شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برترین‌هابرترین‌ها23 ساعت قبل
خبرگزاری ایلنا: فرمانده انتظامی شهرستان پردیس از غرق شدن جوان ۲۵ساله در رودخانه جاجرود خبر داد. به گزارش ایلنا از سرهنگ «غلامرضا حسنوند» با اعلام این خبر، گفت: روز گذشته گزارشی به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر غرق شدگی جوان ۲۵ ساله در رودخانه جاجرود، اعلام شد. وی افزود: با اعلام این خبر، بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی در محل حادثه حاضر و مشخص شدکه فرد حادثه دیده برای شنا داخل رودخانه رفته که به علت عدم مهارت در فن شنا، غرق شده است. به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان پردیس تصریح کرد: با تلاش گروه‌های امدادی و ماموران انتظامی، جسد از آب خارج و به پزشکی قانونی منتقل شد.

دست‌‎کم ۱۰ کشته در حادثه فروریختن ساختمانی در هند

مهرمهر1 روز قبل
فروریختن ساختمانی در بمبئی هند، تاکنون ۱۰ کشته و ۹ زخمی بر جا گذاشته است. تانجی کامبل سخنگوی مدیریت بحران هند گفت: جسد ۱۰ نفر از زیر آوار بیرون آورده شده و ۹ نفر نیز زخمی شده‌اند.

مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضاشاه

3+
اقتصادنیوزاقتصادنیوز1 روز قبل
خبر فوریخبر فوری1 روز قبل
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری عوامل وقوع یک فقره قتل در بجنورد و خودکشی قاتل خبر داد. سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: در پی دریافت شکایتی مبنی بر یک مورد فقدانی همسر توسط فردی به هویت مشخص در تاریخ ۲۲ اردیبهست ماه امسال بلافاصله مراتب در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. مظاهری ادامه داد: برابر اظهارات شاکی مبنی بر اینکه همسرم به هویت م. وی تصریح کرد: در ادامه رسیدگی پرونده و انجام تحقیقات میدانی شوهر فقدانی به هویت مشخص به همراه مادر و برادرش از شهرستان بجنورد به صورت شبانه متواری که این امر ظن کارآگاهان را در خصوص به قتل رسیدن فقدانی بیشتر کرد. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به وقوع قتل توسط شوهر فقدانی اعتراف و اظهار کردند که جسد مقتول در داخل چاه در کنار کارگاه بلوک زنی واقع در ابتدای ورودی شهرستان بجنود است.
زومیتزومیت1 روز قبل
آلن تورینگ از میان فهرستی شامل نام بزرگانی چون استیون هاوکینگ فیزیکدان و آیدا لاولیس ریاضیدان، به‌عنوان چهره‌ی برتر برای چاپ روی اسکناس بریتانیا انتخاب شد. تصویری از آلن تورینگ، یکی از دانشمندان پیش‌گام در حوزه‌ی محاسبات مدرن که سرنوشت تراژیکی برایش رقم خورد، به‌زودی روی اسکناس‌های ۵۰ پوندی بریتانیا چاپ خواهد شد. مارک کارنی، رئیس بانک انگلستان ضمن اعلام این خبر در روز دوشنبه بیان کرد که اسکناس‌های پلیمری جدید ۵۰ پوندی منقوش به چهره‌ی آلن تورینگ تا پایان ۲۰۲۱ توزیع خواهند شد. حتی با چنین روایتی باز هم انتخاب تورینگ از میان خیل پرشمار چهره‌های سرشناسی که برای چاپ تصویرشان روی اسکناس نامزد شده بودند، کار سختی بود. هنوز کار طراحی خود اسکناس به پایان نرسیده؛ اما تقریبا شبیه آن چیزی است که در تصویر بالا می‌بینید.
ایسناایسنا1 روز قبل
‌فرماندار شهرستان چرام گفت: فرد جوانی ظهر روز سه شنبه ۲۵ تیرماه برادر بزرگ‌تر خود را به ضرب گلوله به قتل رساند. ‌ «هادی فتاحی اصل» در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ضمن تایید خبر این قتل افزود: حوالی ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه، ۲۵ تیرماه پسر جوانی حدود ۳۰ ساله باشلیک گلوله تفنگ کلاشنیکف به زندگی برادر حدود ۴۰ ساله خود پایان داد. وی اختلاف خانوادگی را علت برادرکشی امروز عنوان و اضافه کرد: قاتل و مقتول هر دو متاهل بودند. فرماندار شهرستان چرام ضمن ابراز تاسف از اتفاق رخ داده تصریح کرد: قاتل متواری شده و جسد مقتول برای انجام اقدامات قانونی در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت. لازم به ذکر است که این درگیری در منطقه طسوج از توابع شهرستان چرام روی داده است که در فاصله ۱۵۰ کیلومتری از یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.
صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمار تلفات حادثه فروریختن یک ساختمان چهار طبقه در روز سه شنبه در بمبئی هند به ده نفر افزایش یافت و بیم آن می‌رود که این آمار افزایش یابد. ساختمان تجاری فروریخته در منطقه دونگری بمبئی قرار داشت. ­فرو ریختن ساختمان‌ها در هند در فصل باران‌های موسمی ژوئن-سپتامبر رویدادی رایج است. در این فصل بارندگی‌های شدید موجب سست شدن پی ساختمان هایی می‌شود که طبق اصول مهندسی احداث نشده‌اند. روز یکشنبه پس از بارندگی‌های موسمی یک ساختمان سه طبقه در منطقه هیلی در شهر سولان در شمال هند فرو ریخت که به کشته شدن ۱۴ نفر انجامید.

به انتهای لیست رسیدید