جنگ ۳۳ روزه

جنگ ۳۳ روزه

فراروفرارو1 ساعت قبل
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داشتن رهبران متوهم حق ملت آمریکا نیست، گفت: رفتار‌های رئیس‌جمهور آمریکا به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می‌زند و آن‌ها را ملتی غیرقابل اعتماد معرفی می‌کند که این برای آن‌ها خوب نیست. هم اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می‌بینید؟ رفتار آمریکا باید درست شود. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آن‌ها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. اینگونه رفتار‌ها به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می‌زند. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است.
خبر فوریخبر فوری3 ساعت قبل
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داشتن رهبران متوهم حق ملت آمریکا نیست، گفت: رفتارهای رئیس‌جمهور آمریکا به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می‌زند و آنها را ملتی غیرقابل اعتماد معرفی می‌کند که این برای آنها خوب نیست. هم اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می‌بینید؟ رفتار آمریکا باید درست شود. گزارش‌ها حاکی از ارتباطات پشت پرده برای مذاکره ایران و آمریکا است. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است.
اقتصادنیوزاقتصادنیوز3 ساعت قبل
دشمن ما بود، اما دشمن دانا بود و با دشمن دانا می‌شد مذاکره کرد، اما با دشمن نادان و حتی دوست نادان نمی‌توان مذاکره کرد. در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه اتفاقی افتاد؟ آیا می‌دانید؟ **آیا به نظرتان پذیرش مذاکره هسته‌ای از سوی ایران اشتباه بود؟ **لاریجانی: اول پاسخ مرا بدهید. مشکل این است که آنها تاریخ نمی‌دانند و من فکر می‌کنم ملت آمریکا گرفتار رهبران «دن‌کیشوتی» شده که توهماتی نسبت به صحنه بین‌المللی دارند. **هم‌اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می‌بینید؟ **لاریجانی: رفتار آمریکا باید درست شود. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند.
عصر ایرانعصر ایران4 ساعت قبل
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت آمریکا گرفتار یک سری دوستان نادان در منطقه شده و رهنمودهایی به او می‌دهند، گفت: رفتارهای ترامپ به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می‌زند. مشکل این است که آنها تاریخ نمی‌دانند و من فکر می‌کنم ملت آمریکا گرفتار رهبران «دن‌کیشوتی» شده که توهماتی نسبت به صحنه بین‌المللی دارند. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. اینگونه رفتارها به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می‌زند. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است.
برترین‌هابرترین‌ها4 ساعت قبل
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داشتن رهبران متوهم حق ملت آمریکا نیست، گفت: رفتارهای رئیس‌جمهور آمریکا به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می‌زند و آنها را ملتی غیرقابل اعتماد معرفی می‌کند که این برای آنها خوب نیست. مشکل این است که آنها تاریخ نمی‌دانند و من فکر می‌کنم ملت آمریکا گرفتار رهبران دن کیشوتی شده که توهماتی نسبت به صحنه بین المللی دارند. هم اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می‌بینید؟ رفتار آمریکا باید درست شود. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است.
جام نیوزجام نیوز5 ساعت قبل
مشکل این است که آنها تاریخ نمی‌دانند و من فکر می‌کنم ملت آمریکا گرفتار رهبران دن کیشوتی شده که توهماتی نسبت به صحنه بین المللی دارند. هم اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می‌بینید؟ رفتار آمریکا باید درست شود. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. ملت آمریکا را ملتی غیرقابل اعتماد می‌کند که این برای آنها خوب نیست. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است.
همشهریهمشهری5 ساعت قبل
مشکل این است که آنها تاریخ نمی‌دانند و من فکر می‌کنم ملت آمریکا گرفتار رهبران دن کیشوتی شده که توهماتی نسبت به صحنه بین المللی دارند. هم اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می‌بینید؟ رفتار آمریکا باید درست شود. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. ملت آمریکا را ملتی غیرقابل اعتماد می‌کند که این برای آنها خوب نیست. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است.
الفالف6 ساعت قبل
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داشتن رهبران متوهم حق ملت آمریکا نیست، گفت: رفتارهای رئیس‌جمهور آمریکا به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می‌زند و آنها را ملتی غیرقابل اعتماد معرفی می‌کند که این برای آنها خوب نیست. هم اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می‌بینید؟ رفتار آمریکا باید درست شود. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. اینگونه رفتارها به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می‌زند. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است.
اقتصادنیوزاقتصادنیوز7 ساعت قبل
مشکل این است که آنها تاریخ نمی‌دانند و من فکر می‌کنم ملت آمریکا گرفتار رهبران دن کیشوتی شده که توهماتی نسبت به صحنه بین المللی دارند. هم اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می‌بینید؟ رفتار آمریکا باید درست شود. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. ملت آمریکا را ملتی غیرقابل اعتماد می‌کند که این برای آنها خوب نیست. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز7 ساعت قبل
هم اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می‌بینید؟ رفتار آمریکا باید درست شود. گزارش‌ها حاکی از ارتباطات پشت پرده برای مذاکره ایران و آمریکا است. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. همین آقای ترامپ در تبلیغات خود ایراداتی به تیم اوباما گرفت و گفت شما داعش را به وجود آوردید که راست می‌گفت. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است.
تسنیمتسنیم10 ساعت قبل
جنگی که رژیم صهیونیستی در آن تمام اهداف و منابع انسانی و مادی و غیر نظامیان لبنانی را هدف قرار داد. این جنگ اما بر اساس آمال و آرزوهای اسرائیل و آمریکا پیش نرفت و نیروهای مقاومت در برابر نیروهای متجاوز ایستادگی کردند و غافلگیری‌های بزرگی را رقم زدند. مقاومت لبنان از آزاد سازی ۲۰۰۰ تا جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶بعد از آزادسازی لبنان در سال ۲۰۰۰،؛ دولت‌ آمریکا تغییر کرد و نو محافظه کاران در این کشور به قدرت رسیدند. قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل نیز محدودیت‌هایی در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی در برابر اقدامات مقاومت ایجاد کرد. مقاومت لبنان با ریشه کن کردن گروه‌های تروریستی در مناطق شرقی این کشور بار دیگری برتری میدانی خود بر دشمنان را به اثبات رساند.
تسنیمتسنیم1 روز قبل
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ۲۳ مرداد ماه سالگرد پیروزی و مقاومت ۳۳ روزه حزب الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی است که این روز به عنوان روز مقاومت اسلامی نام گذاری شده است. در این برنامه از علی جلالی فراهانی جانباز ۷۰ درصد، «عبدی» نویسنده حوزه دفاع مقدس، عباس درمان آزاده، مهدیار آرین هنرمند حوزه دفاع مقدس، خانواده مدافع حرم تیپ فاطمیون و دو جانباز والامقام دفاع از حرم تجلیل شد. همچنین فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح با اهدای لوحی از فعالیت خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در حوزه ایثار، جهاد و شهادت تقدیر کرد. وی پیشکسوتان جنگ تحمیلی را یادآور هشت سال دفاع مقدس دانست تصریح کرد: دفاع مقدس برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستاوردها بسیار ارزشمندی داشته است که نشانگر رشادت، استقامت‌ها و ایثارگری رزمندگان هشت دسال دفاع مقدس است. به گزارش تسنیم، در این نشست «آزادگان» و «جانبازان» دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم به بیان خاطرات خود پرداخته و در نشست چندساعته به بررسی ابعاد مختلف دفاع مقدس و دفاع از حرم آل الله توسط مدافعان حرم و رزمندگان اسلام پرداخته شد.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
به گزارش مشرق، اخیرا انتشار ویدئویی از هدف قرار گرفتن ناوچه رژیم صهیونیستی توسط نیروهای حزب الله لبنان در جریان جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ برای نخستین بار، سبب شد تا بار دیگر توجهات منطقه‌ای و بین المللی به توانایی گروه‌های مقاومت در برابر رژیم اشغالگر جلب شود. ناوچه ساعر که از ادوات جنگی مورد اتکای رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه محسوب می‌شد، در سومین روز این نبرد نابرابر توسط حزب الله لبنان منهدم شد. خبر بی سابقه انهدام این ناوچه را «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد و گفت ناوچه صهیونیستی که اماکن، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی لبنان را هدف قرار می‌داد، منهدم شده است. انهدام این ناوچه تاثیر زیادی بر روند نبرد سی و سه روزه داشت؛ چرا که از سال ۱۹۶۷ رژیم صهیونیستی به شکلی بی منازع در دریای مدیترانه گشت زنی و حرکت می‌کرد. این ناوچه‌ها که دارای امکانات شناسایی و ضدهوایی بودند تا سال ۲۰۰۶ و جنگ سی و سه روزه از جمله المان‌های دریایی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شدند.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 روز قبل
خبرگزاری میزان- ویدئوی ضبط شده توسط حزب الله لبنان از هدف قرارگرفتن ناوچه جنگی رژیم صهیونیستی که اخیرا انتشار یافت بار دیگر نگاه‌ها را به توانمندی و ظرفیت نظامی مقاومت جلب کرد. انتشار ویدئویی از هدف قرار گرفتن ناوچه رژیم صهیونیستی توسط نیرو‌های حزب الله لبنان در جریان جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ برای نخستین بار، سبب شد تا بار دیگر توجهات منطقه‌ای و بین المللی به توانایی گروه‌های مقاومت در برابر رژیم اشغالگر جلب شود. ناوچه ساعر که از ادوات جنگی مورد اتکای رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه محسوب می‌شد، در سومین روز این نبرد نابرابر توسط حزب الله لبنان منهدم شد. خبر بی سابقه انهدام این ناوچه را «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد و گفت ناوچه صهیونیستی که اماکن، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی لبنان را هدف قرار می‌داد، منهدم شده است. این ناوچه‌ها که دارای امکانات شناسایی و ضدهوایی بودند تا سال ۲۰۰۶ و جنگ سی و سه روزه از جمله المان‌های دریایی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شدند.

مهمترین محور‌های سخنان سید مقاومت

صدا و سیماصدا و سیما2 روز قبل
جنگ به دلیل قدرت مقاومت متوقف شدبرخی کشورهای عربی در جنگ سی و سه روزه امید داشتند ما شکست بخوریم. آنچه جنگ را متوقف کرد توانمندی لبنان و توانمندی مقاومت و توانمندی معادله طلایی ارتش، مردم و مقاومت بود و هیچ کس نمی‌تواند برای توقف جنگ منت بر سر ما بگذارد. مقاومت لبنان ارتش اسرائیل را مجبور کرد در زیر آتشباری نیروهای مقاومت دست به عقب نشینی بزند و آنها برای سرپوش گذاشتن بر عقب نشینی شان مرتکب جنایت شدند. مقاومت از تجربه جنگ سی و سه روزه استفاده کرد. رشته عملیاتی که در فلسطین، در کرانه باختری، نوار غزه و قدس انجام می‌شود نشان از افزایش این مقاومت است.
خبرآنلاینخبرآنلاین2 روز قبل
استان تاریخی ایران را می‌توان فارس نامید، تمامی جاذبه‌های تاریخی موجود در این استان خود گواه این امر هستند، از تخت جمشید گرفته تا حافظیه و شاه چراغ و …در این مطلب باز هم موضوعی را مطرح می‌کنیم که در نوع خود بسیار هیجان انگیز است و برگی دیگر از تاریخ سرزمین بزرگمان را رو می‌کند، پس همراهمان باشید.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین2 روز قبل
به تعبیر سید مقاومت؛ «طرح جنگ تموز، آغازی برای نابودی مقاومت در لبنان، فلسطین و عراق، سرنگونی نظام سوریه، تثبیت اشغالگری آمریکا در عراق و کنار زدن ایران از تحولات منطقه بود. چنانچه این کشور‌ها به‌جای سازش، با جریان مقاومت همراه می‌شدند، قدرت یکپارچه‌ای در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل می‌گرفت و پروسه «امتیازدهی» به فرایند «امتیاز گیری» تغییر شکل می‌داد. در سایر بخش‌های محور مقاومت نیز وضع به همین شکل است و مثلا وقتی رهبران حماس صحبت می‌کنند با همین اعتماد به نفس موضع می‌گیرند و این نشان‌دهنده هدف مشترک و هماهنگی محور مقاومت است که چیزی نیست جز آزادسازی سرزمین فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی. نکته بسیار مهم آنکه جهانیان اذعان دارند که همین ساختار یکپارچه جبهه مقاومت بوده که موجب عدم حمله نظامی آمریکا به ایران شده است. عملیاتی که جا دارد آن را لبیکی از سوی انصارا … به هشدار فرمانده جهادی ارشد محور مقاومت یعنی سید حسن نصرا … تعبیر کنیم.
الفالف2 روز قبل
غرب آسیا همچنان به عنوان کانون اصلی تحولات جهانی شناخته می‌شود به گونه‌ای که هر تحولی در این منطقه می‌تواند بر کل عرصه جهانی تاثیرگذار باشد. یکی از نکات قابل توجه در غرب آسیا را شکل گیری ائتلاف‌های چندجانبه تشکیل می‌دهد که بیشتر جنبه امنیتی به خود گرفته است. از جنگ ۳۳ روزه لبنان تا به امروز تحولات منطقه نشان می‌دهد که یک اتحاد راهبردی در هر شرایطی در کنار یکدیگر بوده است. در جنگ ۳۳ روزه لبنان، در سه جنگ ۲۲، ۸ و ۵۱ روزه غزه، در تجاوز جهانی تروریستی به سوریه و عراق، در تحولات یمن و مقابله با جنایات ائتلاف آمریکایی سعودی می‌توان این همگرایی را مشاهده کرد. نکته بسیار مهم آنکه جهانیان اذعان دارند که همین ساختار یکپارچه جبهه مقاومت بوده که موجب عدم حمله نظامی آمریکا به ایران شده است.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز3 روز قبل
به گزارش مشرق، سید «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن عصر روز شنبه درباره آخرین تحولات میدانی و سیاسی یمن سخنرانی کرد. رهبر جنبش انصارالله یمن خاطرنشان کرد که عملیات پهپادی امروز یمن درس مشترک و هشداری مهم برای امارات است. سید عبدالملک الحوثی گفت که پالایشگاه الشیبه از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت عربستان سعودی است که دارای مخازن نفتی بسیاری زیادی است. همه این توافق‌ها به نقع ملت یمن بود، اما دولت سابق یمن برای خشنودی عربستان، این توافقات را به هم زد. وی مواضع رسمی عراق و سوریه در تعامل با ملت یمن را خوب توصیف کرد و گفت که مواضع حزب الله در همبستگی با ملت یمن، در جهان عرب بی‌نظیر است.

شناورهای اسرائیل در تیررس موشک‌های حزب‌الله +فیلم

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز3 روز قبل
در آن زمان کسی فکر نمی‌کرد که حزب الله موشک ‌کروز ضد کشتی در اختیار داشته باشد و به این موضوع در برآوردهای ارتش اسرائیل هم اشاره‌ای نشده بود. بر اساس این تصاویر، حزب الله در این عملیات از یک لانچر سه فروندی موشک کروز ضد کشتی نور استفاده کرده است. نکته جالب توجه دیگر در عملیات حزب الله برای هدف قرار دادن ناوچه اسرائیلی این است که حزب الله برای زدن ساعر ۵، دو موشک به سمت آن شلیک می‌کند. شاید دلیل این اقدام آن باشد که چون ناوچه ساعر ۵ به سامانه‌های پدافند موشکی مجهز بوده اگر یکی از موشک‌ها توسط ساعر منحرف شد موشک دیگر بتواند به ناوچه اصابت کند. این موشک و نمونه دریایی آن (خلیج فارس) با برد ۳۰۰ کیلومتر یکی از دقیق‌ترین موشک‌های ایران است که اکنون حزب الله لبنان نیز از آن برخوردار است.
افکارنیوزافکارنیوز3 روز قبل
وی درباره مواضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از یمن گفت که یمن تاکنون حتی یک دستور هم از ایران دریافت نکرده است. رهبر جنبش انصارالله یمن خاطرنشان کرد که عملیات پهپادی امروز یمن درس مشترک برای همه کشورهای متجاوز و هشداری مهم برای امارات متحده عربی است. هدف ائتلاف در عدن، تجزیه یمن استرهبر جنبش انصارالله یمن در ادامه به تحولات اخیر عدن اشاره کرد و گفت، آنچه که در مرکز جنوب یمن رخ داده، ارتباطات روشنی با توطئه‌های ائتلاف متجاوز به یمن دارد. همه این توافق‌ها به نقع ملت یمن بود، اما دولت سابق یمن برای خشنودی عربستان، این توافقات را به هم زد. وی مواضع رسمی عراق و سوریه در تعامل با ملت یمن را خوب توصیف کرد و گفت که مواضع حزب الله در همبستگی با ملت یمن، در جهان عرب بی‌نظیر است.
قدس آنلاینقدس آنلاین3 روز قبل
تصاویر منتشر شده از هدف قرار دادن ناوچه ساعر ۵ در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد حزب الله از موشک کروز ضد کشتی نور در این عملیات استفاده کرده است. در آن زمان کسی فکر نمی‌کرد که حزب الله موشک ‌کروز ضد کشتی در اختیار داشته باشد و به این موضوع در برآوردهای ارتش اسرائیل هم اشاره‌ای نشده بود. بر اساس این تصاویر، حزب الله در این عملیات از یک لانچر سه فروندی موشک کروز ضد کشتی نور استفاده کرده است. لانچر سه فروندی موشک نورموشک نور شلیک شده در عملیات حزب اللهموشک نور ازجمله مشهورترین موشک‌های کروزی است که در دهه۷۰ وارد سازمان رزم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز شد. از سوی دیگر در تصاویری که حزب الله اخیرا آن را منتشر کرد، تعداد زیادی از موشک‌های کروز دیده می‌شود که طبق آن، حزب الله لااقل به دو نوع موشک کروز نور و نصر با برد ۱۲۰ و ۳۵ کیلومتر مجهز است.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز3 روز قبل
به گزارش مشرق، ارتش یمن، امروز بزرگترین عملیات پهپادی تاریخ خود را با بمباران بزرگترین منبع ذخایر استراتژیک نفتی عربستان سعودی به اجرا درآورد که طی آن، ۱۰ فروند پهپاد مسلح یمنی، این هدف منحصر به‌فرد را در عمق ۱۲۰۰ کیلومتری خاک سعودی به آتش کشیدند که بر این اساس، وسعت، حجم و برد این حملات، تحول شگرفی در طول جنگ یمن به شمار می‌آید. این عملیات تاریخی، حامل پیام‌های متعددی برای طرف‌های مختلف است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود: زمان عملیاتاین عملیات به لحاظ زمانی، بسیار دقیق انتخاب شده است. این عملیات، همچنین پس از دیدار تاریخی فرستاده ویژه سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن به تهران و دیدار تاریخی سخنگوی این جنبش و هیئت همراه او با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انجام شد. همچنین در تحولی مهم، طبق برنامه، سفیر دولت یمن در تهران به‌زودی معرفی می‌شود و حسب شنیده‌ها سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن نیز تعیین شده و به‌زودی به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در صنعاء، کار خود را آغاز خواهد کرد. منطقه‌ای که چاه‌های نفت و پالایشگاه سعودی الشیبه در آن قرار گرفته، در ۱۰ کیلومتری مرز امارات متحده عربی قرار دارد.
ایلناایلنا3 روز قبل
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس ضمن تبریک عید سعید غدیر و هفته ولایت، ادامه داد: از صبر و شکیبایی مقاومت و استقامت آزادگان تقدیر و تشکر می‌کنم، مسیر ما مسیر غدیر است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: در مقابل صهیونیسم، امپریالیسم و آمریکا آن که می‌تواند مقاومت کند، پیروی از ولایت است. این نماینده مردم در مجلس دهم بابیان اینکه قدرت دفاعی نظامی جمهوری اسلامی تهدیدات نظامی علیه ایران را از اعتبار ساقط کرده و همه می‌دانند هیچ کشوری جرات تجاوز به به ایران اسلامی را ندارد، مطرح کرد: برهمین اساس است که امروز دشمنان ما با رویکرد جنگ نرم و جنگ اقتصادی به مبارزه با ملت عزیز ما برخاسته است. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس مطرح کرد: پایگاه اورژانس هوایی که در استان اصفهان تصویب شده است، یکی در شهر اصفهان در شرق و غرب است. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس تاکید کرد: بحث درمان و مشکلات خانواده‌های محترم شهدا و ایثارگران هنوز حل نشده است.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین3 روز قبل
اعتمادآنلاین| ­سردبیر روزنامه رای‌الیوم با اشاره به نکات مهم سخنرانی دیروز سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان و پیشرفت‌های نظامی و راهبردی مقاومت لبنان و فلسطین گفت رژیم صهیونیستی در هیچ جنگی علیه لبنان در آینده، پیروز نخواهد شد. اگر بگوییم سید حسن نصرالله سخنگوی رسمی محور جدید است، اغراق نکرده‌ایم، محوری که فراتر از طایفه‌گرایی است و جبهه‌های آن در حال تبلور و گسترش است. نخست: جنگ سال ۲۰۰۶, جنگی آمریکایی بود و اسرائیل برای برپایی خاورمیانه (غرب آسیا) جدید، نابودی مقاومت لبنان و فلسطین، تغییر نظام سوریه و تثبیت اشغالگری آمریکا در عراق ابزاری برای این جنگ بود. دوم: این اسرائیل و نه مقاومت لبنان بود که جنگ را متوقف کرد، چون اسرائیل دیگر نمی‌توانست جنگ را ادامه دهد. سوم: عوامل قدرت نظامی که مقاومت لبنان در گذشته از آن برخوردار بود، امروز بسیار متفاوت شده و این واقعیتی است که هیچ کسی نمی‌تواند در آن شک کند و ژنرال‌های اسرائیلی هم به آن اذعان کرده‌اند.
مهرمهر3 روز قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن به حزب الله و سید حسن نصرالله دبیر کل آن به مناسبت سیزدهمین سالروز پیروزی مقاومت اسلامی لبنان در جنگ ۳۳ روزه تبریک گفت. در بیانیه دفتر سیاسی انصارالله یمن آمده است: حزب الله با جهاد، حکمت و جانفشانی اش الگوی درخشانی برای همه ملتهاست. حزب الله ثابت کرد که رویارویی در برابر دشمنان امت اسلامی ثمر بخش و فعال است و تاثیر زیادی بر حفظ دین و آزادی دارد. انصارالله یمن تاکید کرد: حزب الله ثابت کرد که کرامت، عزت بدست نمی‌آید و استقلال از هیمنه اسرائیلی و آمریکایی به دست نمی‌آید مگر با تحرک جدی و جهاد در راه خدا و دفاع از مقدسات امت اسلامی. دفتر سیاسی انصارالله یمن مجددا مراتب قدردانی و تشکر ملت یمن از مواضع شجاعانه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و همبستگی وی با ملت مظلوم یمن را ابراز داشت.
تسنیمتسنیم3 روز قبل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه المسیره، جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای سیزدهمین سالگرد پیروزی مقاومت لبنان به رهبری حزب الله در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ و شکست رژیم صهیونیستی و حامیانش در این جنگ، را به این جنبش و دبیرکل آن تبریک گفت. در این بیانیه آمده است ما به حزب الله و جناب سید حسن نصرالله به مناسبت سالگرد پیروزی بر دشمن تبریک می‌گوییم. این بیانیه آورده است حزب الله با جهاد و حکمت و تحرکات و فداکاری‌هایش به الگوی شرافتمندانه‌ای برای ملت‌های اسلامی تبدیل شده است. انتهای پیام/
فارسفارس3 روز قبل
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جنبش انصارالله در یمن، سیزدهمین سالروز پیروزی مقاومت لبنان (حزب‌الله) در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ را تبریک گفت. به گزارش شبکه خبری «المسیره» یمن، دفتر سیاسی جنبش انصارالله، امروز شنبه در بیانیه‌ای پیروزی در جنگ سی‌وسه روزه را به حزب‌الله و سید حسن نصرالله دبیر کل آن، تبریک گفت. جنگ سال ۲۰۰۶ که در لبنان به «حرب تموز» معروف است، ۱۲ جولای ۲۰۰۶ با حمله رژیم صهیونیستی به لبنان آغاز شد و سی‌وسه روز طول کشید. دولت وقت لبنان نیز در ۱۲ آگوست به اجماع، با این قطعنامه موافقت کرد. از آنجا که رژیم صهیونیستی پس از شکست در جنگ ۳۳ روزه جرأت هیچ تجاوز دیگری به لبنان را به خود نداده، بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی و نظامی، تأکید کرده‌اند که این جنگ، قدرت بازدارندگی کافی برای لبنان و حزب‌الله ایجاد کرده است.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز3 روز قبل
غلو نمی‌کنیم اگر بگوییم سیدحسن نصرالله سخنگوی رسمی محور جدید فرافرقه‌ای است که جبهه‌های آن در حال گسترش و شامل کشورها و شاخه‌های مقاوت مرکزی در خاورمیانه است و مانعی قدرتمند در برابر هژمونی آمریکایی-اسرائیلی محسوب می‌شود. چهارم: رهبری اسرائیل طی ۱۳ سال گذشته تلاش کرده است و همچنان تلاش می‌کند تا اعتماد ارتش خود، که در آن جنگ شکست بزرگی متحمل شد ولی به نتایج بسیار جزئی دست یافتد، احیا کند. این ارتش از انجام هرگونه عملیات نظامی، زمینی یا هوایی، نه فقط در لبنان بلکه در نوار تحت محاصره غزه هم عاجز است. پنجم: محور مقاومت یک استراتژی روشن دارد مبتنی بر این‌که در اختیار داشتن ابزارهای قدرت تنها برای جنگ نیست بلکه برای جلوگیری از وقوع آن نیز هست و این نظریه جدیدی است که با توجه به تنش کنونی در بحران خلیج‌فارس تایید شده است. قدرت محور مقاومت برای پاسخ به هرگونه تجاوز و تهدیدها، سرنگون کردن پهپاد آمریکایی و توقیف نفت‌کش انگلیسی در مجموع باعث شده است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا از انتقام نظامی و بمباران پایگاه‌های سپاه پاسدران در داخل عمق ایران- آن‌گونه که وعده داده بود- صرف نظر کند.
فارسفارس3 روز قبل
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس ضمن تبریک عید سعید غدیر و هفته ولایت، ادامه داد: از صبر و شکیبایی مقاومت و استقامت آزادگان تقدیر و تشکر می‌کنم، مسیر ما مسیر غدیر است. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس مطرح کرد: از وزیر راه و معاونین تشکر می‌کنم که حضورشان باعث شد که آسفالت بزرگراه تیرون-داران تامین شود و انشاالله ادامه پیدا کند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با تشکر از همکاری وزیر بهداشت، ارتقای سی تی اسکن، راه اندازی MRI تجهیز کامل بیمارستان و ساختمان آن شده است. تکمیل طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی را خواستاریم. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس مطرح کرد: پایگاه اورژانس هوایی که در استان اصفهان تصویب شده است، یکی در شهر اصفهان در شرق و غرب است. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس تاکید کرد: بحث درمان و مشکلات خانواده‌های محترم شهدا و ایثارگران هنوز حل نشده است.

به انتهای لیست رسیدید