خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

ایلناایلنا1 روز قبل
سخنگوی ارتش گفت: ۱۵۰ پروژه‌ در سطح ملی و داخلی مجموعه ارتش در دست اجراست که طراحی، ساخت و تولید نیازها در حوزه‌های رزم زمینی، پدافند، هوایی و دریایی با بهره گیری از بهترین فناوری‌ها و با تکیه بر توان جوانان و با استفاده از فناوری‌های روز دنیا در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شود. وی افزود: این کار بزرگ در طول یک دهه و با کار شبانه روزی فرزندان دانشمند ایران اسلامی در صنایع دفاعی و وزارت دفاع و همراهی نیروی پدافند هوایی ارتش انجام شده و ثمره شیرینی را برای ملت عزیز ایران اسلامی به همراه داشت. امیرتقی‌خانی افزود: این سامانه با کمک دانشمندان و صنعتگران وزارت دفاع و همچنین با کمک مجموعه‌ای از صنعتگران، دانشگاه‌ها و مراکز علمی با محوریت وزارت دفاع و همچنین پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش به نتیجه رسیده است. وی با اشاره به پروژه‌های در دست طراحی و اجرا در مجموعه نیروهای ارتش تصریح کرد: ۱۵۰ پروژه‌ در سطح ملی و داخلی مجموعه ارتش در دست اجراست که طراحی، ساخت و تولید نیازها در حوزه‌های رزم زمینی، پدافند، هوایی و دریایی با بهره گیری از بهترین فناوری‌ها و با تکیه بر توان جوانان و با استفاده از فناوری‌های روز دنیا در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شود. سخنگوی ارتش گفت: با عنایت خدای متعال علاوه برمراحل تولید با استفاده از فناوری‌های روز، به موضوع عمر دهی سامانه‌ها نیز توجه خاص شده و مناسبت‌های آینده تعدادی از دستاوردها بهره برداری عملیاتی و البته تعدادی نیز رونمایی خواهد شد.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 روز قبل
خبرگزاری میزان- سخنگوی کل ارتش گفت: سامانه باور ۳۷۳، ضریب نفوذ ناپذیری به مرزهای هوایی میهن اسلامی را در سطح قابل توجهی افزایش داده و باور توانستن و عبور از موانع تحریم را در جوانان مبتکر حوزه صنایع دفاعی تقویت کرده است. وی ادامه داد: این کار بزرگ در طول یک دهه و با کار شبانه روزی فرزندان دانشمند ایران اسلامی در صنایع دفاعی و وزارت دفاع همراهی نیروی پدافند هوایی ارتش انجام شده و ثمره شیرینی را برای ملت عزیز ایران اسلامی به همراه داشت. معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش در ادامه با اشاره به قابلیت‌های سامانه بومی باور ۳۷۳ اظهار کرد: این سامانه قدرت شبکه یکپارچه پدافند هوایی -تحت کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) -را افزایش خواهد داد. این سامانه ضریب نفوذ ناپذیری به مرز‌های هوایی میهن اسلامی را در سطح قابل توجهی افزایش داده و باور توانستن و عبور از موانع تحریم را در جوانان مبتکر حوزه صنایع دفاعی تقویت کرده است. وی افزود: این سامانه با کمک دانشمندان و صنعتگران وزارت دفاع و همچنین با کمک مجموعه‌ای از صنعتگران، دانشگاه‌ها و مراکز علمی با محوریت وزارت دفاع و همچنین پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش به نتیجه رسیده است.
موجموج1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری موج، امیر شاهین تقی‌ خانی سخنگوی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به رونمایی از سامانه بومی پدافند برد بلند باور ۳۷۳ و قابلیت‌های این سامانه اشاره کرد و گفت: تولید این سامانه و رونمایی از آن در روز صنعت دفاعی کشورمان، تنها نشان دهنده گوشه‌ای از توانمندی‌های داخلی و قدرت ابتکار و خلاقیت ما در مجموعه صنایع دفاعی کشور است. وی افزود: این کار بزرگ در طول یک دهه و با کار شبانه روزی فرزندان دانشمند ایران اسلامی در صنایع دفاعی و وزارت دفاع و همراهی نیروی پدافند هوایی ارتش انجام شده و ثمره شیرینی را برای ملت عزیز ایران اسلامی به همراه داشت. معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش در ادامه با اشاره به قابلیت‌‌های سامانه بومی باور ۳۷۳، تصریح کرد: این سامانه قدرت شبکه یکپارچه پدافند هوایی -تحت کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) -را افزایش خواهد داد؛ این سامانه ضریب نفوذ ناپذیری به مرزهای هوایی میهن اسلامی را در سطح قابل توجهی افزایش داده و باور توانستن و عبور از موانع تحریم را در جوانان مبتکر حوزه صنایع دفاعی تقویت کرده است. امیرتقی‌خانی افزود: این سامانه با کمک دانشمندان و صنعتگران وزارت دفاع و همچنین با کمک مجموعه‌ای از صنعتگران، دانشگاه‌ها و مراکز علمی با محوریت وزارت دفاع و همچنین پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش به نتیجه رسیده است. سخنگوی ارتش گفت: با عنایت خدای متعال علاوه برمراحل تولید با استفاده از فناوری‌های روز، به موضوع عمردهی سامانه‌ها نیز توجه خاص شده و مناسبت‌های آینده تعدادی از دستاوردها بهره برداری عملیاتی و البته تعدادی نیز رونمایی خواهد شد.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 روز قبل
سخنگوی ارتش گفت: سامانه باور ۳۷۳، ضریب نفوذ ناپذیری به مرزهای هوایی کشور را در سطح قابل توجهی افزایش داده است. اعتمادآنلاین| امیر شاهین تقی‌خانی، معاون فرهنگی و روابط عمومی و سخنگوی ارتش با اشاره به رونمایی از سامانه بومی پدافند بردبلند باور ۳۷۳ و قابلیت‌های این سامانه، بیان کرد: تولید این سامانه و رونمایی از آن در روز صنعت دفاعی کشورمان، تنها نشان دهنده گوشه‌ای از توانمندی‌های داخلی و قدرت ابتکار و خلاقیت ما در مجموعه صنایع دفاعی کشور است. وی ادامه داد: این کار بزرگ در طول یک دهه و با کار شبانه روزی فرزندان دانشمند ایران اسلامی در صنایع دفاعی و وزارت دفاع همراهی نیروی پدافند هوایی ارتش انجام شده و ثمره شیرینی را برای ملت عزیز ایران اسلامی به همراه داشت. معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش در ادامه با اشاره به قابلیت‌های سامانه بومی باور ۳۷۳ اظهار کرد: این سامانه قدرت شبکه یکپارچه پدافند هوایی -تحت کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) -را افزایش خواهد داد. این سامانه ضریب نفوذ ناپذیری به مرزهای هوایی میهن اسلامی را در سطح قابل توجهی افزایش داده و باور توانستن و عبور از موانع تحریم را در جوانان مبتکر حوزه صنایع دفاعی تقویت کرده است. وی افزود: این سامانه با کمک دانشمندان و صنعتگران وزارت دفاع و همچنین با کمک مجموعه‌ای از صنعتگران، دانشگاه‌ها و مراکز علمی با محوریت وزارت دفاع و همچنین پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش به نتیجه رسیده است.
مهرمهر1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تقی‌خانی معاون فرهنگی و روابط عمومی و سخنگوی ارتش با اشاره به رونمایی از سامانه بومی پدافند بردبلند باور ۳۷۳ و قابلیت‌های این سامانه، گفت: تولید این سامانه و رونمایی از آن در روز صنعت دفاعی کشورمان، تنها نشان دهنده گوشه‌ای از توانمندی‌های داخلی و قدرت ابتکار و خلاقیت ما در مجموعه صنایع دفاعی کشور است. وی افزود: این کار بزرگ در طول یک دهه و با کار شبانه روزی فرزندان دانشمند ایران اسلامی در صنایع دفاعی و وزارت دفاع و همراهی نیروی پدافند هوایی ارتش انجام شده و ثمره شیرینی را برای ملت عزیز ایران اسلامی به همراه داشت. معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش در ادامه با اشاره به قابلیت‌های سامانه بومی باور ۳۷۳، تصریح کرد: این سامانه قدرت شبکه یکپارچه پدافند هوایی -تحت کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) -را افزایش خواهد داد؛ این سامانه ضریب نفوذ ناپذیری به مرزهای هوایی میهن اسلامی را در سطح قابل توجهی افزایش داده و باور توانستن و عبور از موانع تحریم را در جوانان مبتکر حوزه صنایع دفاعی تقویت کرده است. امیرتقی‌خانی افزود: این سامانه با کمک دانشمندان و صنعتگران وزارت دفاع و همچنین با کمک مجموعه‌ای از صنعتگران، دانشگاه‌ها و مراکز علمی با محوریت وزارت دفاع و همچنین پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش به نتیجه رسیده است. سخنگوی ارتش گفت: با عنایت خدای متعال علاوه برمراحل تولید با استفاده از فناوری‌های روز، به موضوع عمردهی سامانه‌ها نیز توجه خاص شده و مناسبت‌های آینده تعدادی از دستاوردها بهره برداری عملیاتی و البته تعدادی نیز رونمایی خواهد شد.

سامانه موشکی «S ۳۰۰ ایرانی» چه ویژگی‌هایی دارد؟ +عکس و فیلم

آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز1 روز قبل
دستیابی به این تکنولوژی در خلال ساخت سامانه «باور۳۷۳» دستاوردی دیگر برای نیروهای مسلح است و در دیگر محصولات دفاعی نیز این فناوری قابل بهره‌برداری خواهد بود. رادار جستجو و کشف سامانه باور۳۷۳ قادر است ۳۰۰ هدف را به طور همزمان شناسایی کند؛ از سویی رادار رهگیر این سامانه نیز قادر به رهگیری ۶۰ هدف به طور همزمان است. ویژگی بارز و مهم دیگر رادارهای سامانه باور۳۷۳، مقاومت در برابر جنگ الکترونیک و حتی بمب‌های الکترومغناطیسی است که کارآیی آن را در مقابل حملات ECM و EMP حفظ می‌کند. از دیگر قابلیت‌های رادار این سامانه، کشف موشک‌های ضد تشعشع و راداری است که برای سرکوب پدافند هوایی استفاده می‌شوند. ** سامانه ایرانی محمول بر خودروی ایرانیحامل‌های مجموعه سامانه باور-۳۷۳ شامل حامل رادارها و حامل پرتابگر نیز، از جمله خودروهای تاکتیکی تولید شده در داخل کشور است.

سامانه «باور۳۷۳» چه ویژگی‌هایی دارد؟ / دست‌یابی ایران به فناوری‌های نوین دفاعی

7+
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز2 روز قبل
مهرمهر2 روز قبل
وی ادامه داد: برای برگزاری هفته دولت تدابیر و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده که بتوانیم دستاوردهای دولت و نظام را در شهرستان منعکس کرده و در راستای تقویت امید و نشاط اجتماعی حرکت کنیم. خواستار با تشریح پروژه‌های هفته دولت امسال در شهرستان خمیر عنوان کرد: در هفته دولت سالجاری پروژه هایی با اعتباری بالغ بر ۲۰۲ میلیارد ریال در شهرستان خمیر افتتاح خواهد شد که این پروژه در زمینه آموزشی، ورزشی، سازه‌های آبخیزداری و عمران شهری و روستایی می‌باشد و با بهره‌برداری از آنها توسعه شهرستان شتاب بیشتری خواهد گرفت. مقام عالی دولت یاد آور شد: از این تعداد، ۱۰پروژه در حوزه آموزشی و بقیه پروژه‌ها در دیگر حوزه‌ها است. وی با بیان اینکه پروژه‌های آموزشی با اعتباری بالغ بر ۶۴ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد، افزود: افتتاح دبستان دکترشریعتی آرابی، افتتاح دبیرستان شش کلاسه سیدالشهدا کشار، بهره برداری از دبستان شش کلاسه طرح برکت بندرپل، افتتاح آموزشگاه فضیلت پل گلکنی، احداث دبستان خاتم الانبیاء روستای بناب و چندین پروژه دیگر از جمله پروژه‌های قابل افتتاح در بخش آموزشی در این شهرستان خواهد بود. خواستار همچنین با اشاره به افتتاح پروژه‌های شهرستان در حوزه ورزشی عنوان کرد: افتتاح زمین ورزشی، چمن مصنوعی، رختکن ورزشی در شهر جدید علوی و همچنین احداث سالن ورزشی چندمنظوره در روستای بناب از جمله پروژه‌های قابل افتتاح در این حوزه است.
آناجآناج2 روز قبل
متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: آناج: از ماجرای تخلفات شرکت همشهری که اخیرا در شورای شهر مطرح شده بگویید.. اواخر آذر ماه سال گذشته بود که تخلفات محرزی در خصوص شرکت همشهری گزارش شد. همشهری شرکت گسترده‌ای است که برای تامین نیرو، امورات بیمه‌ای و تامین امرارمعاش کارکنان شهرداری و پرسنل فعالیت می‌کند. تناقض در قراردادهای شرکت همشهری و نحوه تامین نیروپس از بررسی‌های صورت گرفته، شاهد اختلافات چشمگیری بین گزارشات همشهری و شهرداری در پرونده‌ها بودیم، با بررسی نمونه قراردادها، نحوه تامین نیرو و مسائل بیمه‌ای متوجه شدیم که برخی موارد با یکدیگر همخوانی ندارند. شرکت همشهری مدعی بود، کسی به ما حق بیمه پرداخت نکرده و خودمان پرداخت می‌کنیم. برخی مدیران شهرداری از سهام‌داران شرکت همشهری هستندآناج: آیا در میان سهامداران شرکت همشهری، از مدیران شهرداری هم حضور دارند؟ بله؛ ولی فعلا نمیتوانم اسامی را نام ببرم.
ایسناایسنا3 روز قبل
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی جدید زاهدان در حال حاضر ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شرکت پیمانکار ملزم است تا پایان امسال این بیمارستان را به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تحویل دهد. وی اظهار کرد: تسریع در به سرانجام رساندن این طرح‌ها مصداق بارز مدیریت منابع برای ارتقاء بهره وری و افزایش دسترسی مردم است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ادامه گفت: با توجه به وضعیت فعلی اعتباری نظام سلامت استمرار فعالیت‌های عمرانی چند ماهی متوقف خواهد شد. وی ادامه داد: کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی‌های صورت گرفته بر اساس چارچوب صرفه جویی‌های مالی از ابتدای سال ۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اجرایی گردیده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: در چند سال اخیر با توسعه خدمات و تجهیزات سلامت در مراکز خدمات سلامت در حاشیه شهرها شاهد افزایش رضایتمندی مردم هستیم و در صدد هستیم تا خدمات سلامت را در این مراکز با رعایت اصل عدالت محوری به میزان ۹۰ درصد افزایش دهیم.
مهرمهر4 روز قبل
وی بیان کرد: دغدغه ما، مشکلاتی است که ناخواسته با اجرای پروژه‌ها برای مردم ایجاد شده است، بنابراین اولویت ادارات باید برطرف کردن این مشکلات باشد. وی بخشی‌نگری از سوی ادارات را از ایرادات کار برشمرد و افزود: نباید به دلیل اختلافات مالی میان سازمان‌ها، پروژه‌های شهری به تعویق بیافتند و ضرر آن را مردم ببینند. سنجری مسئول کارگاه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در کرمان عنوان کرد: در پروژه تقاطع هوانیروز ۲۸۴ شمع اجرایی شده و ۴۸ شمع دیگر باید اجرا شود. سنجری بیان داشت: در حال حاضر پروژه هوانیروز به دلیل معارض ملکی با سنگبری متوقف است و تا زمانی که تعیین تکلیف صورت نگیرد امکان ادامه کار را نداریم. همچنین معارض برق هم در یک ماه آینده برطرف و حاسب فی مابین شهرداری محاسبه شود.
مهرمهر4 روز قبل
سید احمد ابوالقاسمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با حضور محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد دو بخش بیمارستانی و یک مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد شاهرود افتتاح شد، ابراز داشت: طی مراسمی با حضور مسئولان، بخش آی‌سی‌یو جدید و اتاق عمل شماره چهار بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) شاهرود و مرکز تحقیقات نانو ذرات بیولوژیک در پزشکی این دانشگاه به بهره‌برداری رسید. وی بابیان اینکه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از بخش‌های مختلف بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود بازدید کرد، افزود: در این بازدیدها توسعه بخش‌های این بیمارستان با کمک دانشگاه آزاد اسلامی و سایر نهادها در شاهرود مورد تاکید قرار گرفت. رئیس دانشگاه آزاد شاهرود بابیان اینکه مرکز تحقیقات «نانو ذرات بیولوژیک در پزشکی» دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه نیز افتتاح شد، ابراز داشت: این اولین مرکز تحقیقاتی تخصصی در زمینه نانو ذرات بیولوژیک حوزه علوم پزشکی سطح کشور محسوب می‌شود. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بابیان اینکه محمدمهدی طهرانچی از مجموعه مهارتهای بالینی (skill lab) دانشکده علوم پزشکی نیز بازدید کرد، اضافه کرد: لازم به ذکر است که تاکنون در این مرکز چهار دوره از آزمون سراسری صلاحیت بالینی برگزارشده است. به گزارش خبرنگار مهر، حضور در مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود و اهدای گل و عطرافشانی و ادای احترام به ساحت شهیدان، دیدار با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و بررسی مشکلات دانشگاه آزادشهرهای استان سمنان از جمله اهداف اصلی سفر ایشان بوده است.
برنابرنا4 روز قبل
غلامرضا نوری گفت: پایان دادن به پراکندگی جغرافیایی ساختمان‌ها و ادارات و واحدهای وابسته مجلس شورای اسلامی در سطح شهر از جمله اداره کل بودجه و امور مالی و اداره کل سلامت از جمله آثار احداث ساختمان‌ اداری و کمیسیون‌های جدید است. نوری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی ۱۲۴۶ نفر کارمند دارد، اظهار کرد: کارکنان مجلس در محوطه اصلی و ساختمان‌های پراکنده اطراف مشغول به خدمت‌ هستند که بخش اعظم ساختمان‌های مذکور مستهلک و فاقد کارآیی لازم از لحاظ اداری‌است. تجمیع واحدهای اداری پراکنده مجلس در مجموعه بهارستانوی اضافه کرد: با هدف تمرکز واحدهای وابسته در یک مکان جغرافیایی و در جهت مدیریت بهینه و افزایش بهره‌وری و کارآیی در انجام مأموریت‌های خطیر محوله و با ملاحظات دقیق اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی تدبیر و تلاش شده است با اجرای طرح توسعه بهارستان این مهم محقق گردد. معاون اجرایی رییس مجلس همچنین تسهیل و تسریع در ارتباطات صحن و کمیسیون‌ها و بخش‌های اداری و پژوهشی مربوطه، کوچک کردن محدوده طرح توسعه بهارستان و تجمیع کلیه عوامل قوه مقننه در مجموعه بهارستان، تسهیل ارتباط مردم با قوه مقننه، تأمین مسکن برای ‌نمایندگان شهرستان‌ها در کنار مجلس و واقع شدن در مجموعه تاریخی باغ بهارستان را از جمله دلایل پیش بینی محل فعلی برای احداث ساختمان اداری و کمیسیون‌های مجلس برشمرد. معاون اجرایی رییس مجلس در پایان گفت: اظهار امیدواری کرد که با تداوم تلاش و مساعدت همه عوامل دست اندر کار به زودی شاهد بهره‌برداری از بقیه پروژه‌های طرح توسعه بهارستان باشیم.
فارسفارس4 روز قبل
معاون اول رییس جمهور ضمن مثبت ارزیابی کردن گزارش سازمان بنادر از وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر کشور، گفت: افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور اتفاق مطلوبی است و باید تخلیه کالا سریع انجام شود. باید این موضوع به نحوی مدیریت شود تا فرآیند صدور مجوز، به عاملی برای افزایش ماندگاری کالا در بنادر تبدیل نشود. اما موضوع نگران کننده این است که کالاهای اساسی در بنادر کشور دپو شود که باید هرچه سریعتر این کالاها به انبارهای مختلف در داخل کشور منتقل شوند. راستاد: رشد ۵۵ درصدی موجودی کالاهای اساسی طی شش ماه اخیر در بنادر جنوبیمدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست گزارشی از وضعیت موجودکالاهای اساسی در بنادر کشور ارائه کرد و گفت: موجودی کالاهای اساسی طی شش ماه اخیر در بنادر جنوبی ۵۵ درصد و در بنادر شمالی ۲۵ درصد افزایش داشته و موجودی کالا در بندر امام خمینی (ره) ‌ که هاب کالاهای اساسی کشور است نسبت به سال گذشته ۸۱ درصد افزایش داشته است. محمد راستاد در ادامه به تشریح برخی چالش‌های وضع موجود در خصوص ماندگاری کالا در بنادر پرداخت و پایین بودن تعرفه‌های انبارداری، کمبود ظرفیت انبارهای داخلی کشور جهت دپوی کالاهای اساسی و عدم توزیع متوازن کالاهای اساسی به بنادر کشور را از جمله عوامل ماندگاری کالا در بنادر عنوان کرد.
فارسفارس6 روز قبل
موکب خاتم‌الانبیاء (ص) رفسنجان علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران پیاده امام حسین (ع) در اربعین به کمک سیل‌زدگان کشور هم شتافت. از خدمت به زائران پیاده اربعین تا رسیدگی به سیل‌زدگانبه گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، موکب خاتم‌الانبیاء (ص) رفسنجان یکی از بزرگترین مواکبی است که در اربعین در صحن عقیله بنی‌هاشم خیمه خود را برپا می‌کند و به زائران پیاده امام حسین (ع) و حضرت ابولفضل (ع) خدمت‌رسانی می‌کنند. علی میربابایی مسئول موکب خاتم الانبیاء (ص) رفسنجان در نشست هم‌اندیشی موکب با حضور مسؤولان و خبرنگاران اظهار داشت: موکب از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با کمک خیریه خبازان رفسنجان خدمات زیادی به زائران پیاده اربعین ارائه کرده است. این خادم امام حسین (ع) بیان کرد: برای اربعین امسال هم موکب آماده می‌شود تا خدمت‌رسانی بهتری به زائران پیاده اربعین داشته باشد. مجید فصیحی‌هرندی فرماندار رفسنجان اظهار کرد: خداوند و ائمه معصوم این توفیق را به خادمان مواکب می‌دهند و آن‌چه در این راه مهم است داشتن اخلاص است.
رکنارکنا1 هفته قبل
بر اساس گزارشات محلی به دلیل حجم بالای ریزش دیوار، کانکس نگهبانی پروژه راه سازی قرارگاه خاتم الانبیاء به همراه نگهبانش مدفون شده و یک خودروی وانت مزدا هم ناپدید شده بود. همزمان خودروی ست نجات و آمبولانس و دو تیم پشتیبان در محل حادثه حاضر شد که پس از تلاش نجاتگران به خودروی مزدا دسترسی حاصل شد و راننده مصدوم از خودرو رهاسازی و پس از انجام اقدامات اولیه، به همکاران اورژانس تحویل داده شد. عملیات جستجو برای یافتن نگهبان پروژه با حضور بیلهای مکانیکی ادامه یافته که در ساعت ۵:۱۰ بامداد، جنازه او پیدا شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
موجموج1 هفته قبل
به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سرهنگ حسین پور قیصری بیان کرد: در اثر حادثه واژگونی خودرو ال ۹۰ که امروز در محور اردستان - بادرود رخ داد یک نفر کشته و ۴ نفر نیز مصدوم شدند. وی افزود: عوامل اورژانس سرآسیاب و هلال احمر بادرود مصدومان این حادثه را به بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز منتقل کردند. رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: کارشناسان علت وقوع این حادثه را بی توجهی راننده به سمت جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کردند.
مهرمهر1 هفته قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نهاد نماینده ولی فقیه در فارس، آیت الله دژکام در دیدار فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هیئت همراه ضمن اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان فارس گفت: استان فارس در گذشته نه چندان دور، دارای منابع ثروت بسیاری بود که به مرور زمان، به دلایلی بخش عمده‌ای از این منابع را از دست داد و عدم توسعه یافتگی فارس متناسب با آنچه که باید طی دهه‌های گذشته اتفاق می‌افتاد سبب شد امروز با یک عقب ماندگی در برخی عرصه‌ها مواجه باشیم. امام جمعه شیراز در ادامه ضمن اشاره به بحران آب شیراز افزود: باید برای حل مشکل آب شیراز در دراز مدت یک برنامه‌ریزی اساسی صورت بگیرد تا آب مورد نیاز این کلانشهر که قریب دو میلیون نفر شهروند در آن زندگی می‌کنند از یک منبع مطمئن تامین شود تا در کنار صرفه‌جویی در مصرف آب که ان شاالله در بخش‌های مختلف با همراهی مردم صورت خواهد گرفت، دیگر شاهد بروز بحران آب در این شهر نباشیم. نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی احداث خط اتیلن مرکز و پتروشیمی‌هایی که حول آن احداث می‌شود، محرومیت‌زدایی و توزیع عادلانه ثروت در سطح کشور بوده و زمانی که چنین هدف‌گذاری صورت گرفته، نباید در اجرای این پروژه‌ها از هدف اولیه دور شد. در ابتدای این دیدار نیز سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ضمن ارائه گزارشی از پروژه‌های عمرانی در دست احداث این قرارگاه در سطح استان فارس و شهر شیراز گفت: احداث دو بیمارستان ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تخت‌خوابی در شیراز، تکمیل رینگ‌های مواصلاتی درون‌شهری، خط انتقال آب از سد بشار (تنگ سرخ یاسوج) به شیراز و احداث پتروشیمی‌های مصوب در سطح استان فارس از جمله مهمترین پروژه‌هایی است که این قرارگاه برای توسعه این استان در دست احداث دارد. وی در ادامه گفت: انجام این پروژه‌ها نیازمند همکاری و همدلی مجموعه مدیریت استان فارس است که امیدواریم با هم‌افزایی و همدلی که اتفاق می‌افتد، در آینده نزدیک شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در سطح استان فارس باشیم.

رونمایی کتاب «چشمان کدام ماهی را دزدیده‌ای» در رشت به روایت تصویر

6+
تسنیمتسنیم1 هفته قبل
خانه ملتخانه ملت1 هفته قبل
علیم یارمحمدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به روند اجرای پروژه راه آهن چابهار-زاهدان، گفت: بر اساس آمارها این پروژه حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و خوشبختانه روند اجرای آن مثبت و قابل قبول است. اختصاص اعتبار ۴ هزار میلیاردی برای پروژه راه آهن چابهار-زاهداننماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه اخیرا هیأت دولت، اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان را برای پروژه راه آهن چابهار-زاهدان مصوبه کرده و امیدواریم این اعتبارات به موقع و در زمان‌های مقرر اختصاص یابد. راه آهن چابهار-زاهدان در صورت اختصاص اعتبار ۳ ساله تکمیل می‌شودقطعا در صورت اختصاص اعتبارات لازم از سوی دولت، پروژه راه آهن چابهار به زاهدان طی مدت سه سال اجرایی و تکمیل خواهد شدوی تصریح کرد: قطعا در صورت اختصاص اعتبارات لازم از سوی دولت، پروژه راه آهن چابهار به زاهدان طی مدت سه سال اجرایی و تکمیل خواهد شد. یارمحمدی ادامه داد: در شرایط کنونی قرارگاه خاتم الانبیاء اجرای پروژه مذکور را بر عهده داشته و در ماه‌های اخیر روند اجرای پروژه مثبت و روبه رشد بوده است. بخش‌های باقی مانده راه آهن چابهار-زاهدان مربوط به عملیات‌های روسازی استوی درباره شرایط کنونی پروژه راه آهن چابهار- زاهدان، گفت: قطعه چابهار تا زاهدان به طول ۵۸۰ کیلومتر است، البته بخش‌های دشوار پروژه در سال‌های اخیر از جمله ساخت پل و تونل انجام شده و بخش‌های باقی مانده بیشتر مربوط به عملیات‌های روسازی است.
عصر ایرانعصر ایران1 هفته قبل
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در مسیر زاهدان - بم یک کشته و هشت مجروح برجا گذاشت. دکتر فریبرز راشدی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این حادثه ساعت حدود ۶ صبح امروز در ۲۰ کیلومتری در محدوده نصرت آباد زاهدان رخ داد. وی ادامه داد: مصدومان این حادثه که چهار بزرگسال و چهار خردسال بودند توسط چهار دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به بیمارستان خاتم الانبیاء (ع) این شهر منتقل شدند. به گزارش ایرنا سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور به سبب گستردگی جغرافیایی و قرار گرفتن در همسایگی ۲ کشور افغانستان و پاکستان در حوزه بهداشت و درمان به سه بخش تقسیم شده که شهرستان‌های شمالی شامل زابل، هیرمند، زهک، هامون و نیمروز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل، شهرستان‌های زاهدان، میرجاوه، خاش، سراوان و سیب و سوران زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شهرستان‌های ایرانشهر، سرباز، نیکشهر، مهرستان، چابهار، کنارک، دلگان، فنوج و قصرقند زیر پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر قرار دارند.
رکنارکنا1 هفته قبل
به گزارش رکنا، دکتر فریبرز راشدی اظهار کرد: در ساعت ۵:۵۵ امروز سه شنبه ۲۲ مردادماه یک مورد واژگونی خودرو پژو پارس در ۲۰ کیلومتری نصرت آباد در محور زاهدان- بم به اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد. مدیر مرکز اورژانس و حوادث دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار کرد: این حادثه یک نفر فوتی و ۸ نفر مصدوم به دنبال داشت. وی ادامه داد: ۸ نفر مصدوم شامل ۴ نفر بزرگسال و۴ نفر خردسال توسط ۴ دستگاه آمبولانس به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان منتقل شدند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
فارسفارس1 هفته قبل
مدیر مرکز اورژانس و حوادث دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بامداد امروز واژگونی مرگ بار خودرو در محور زاهدان- بم، یک نفر فوتی و ۸ نفر مصدوم به دنبال داشت. دکتر فریبرز راشدی امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: در ساعت ۵:۵۵ امروز سه شنبه ۲۲ مردادماه یک مورد واژگونی خودرو پژو پارس در ۲۰ کیلومتری نصرت آباد در محور زاهدان- بم به اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد. مدیر مرکز اورژانس و حوادث دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار کرد: این حادثه یک نفر فوتی و ۸ نفر مصدوم به دنبال داشت. وی ادامه داد: ۸ نفر مصدوم شامل ۴ نفر بزرگسال و۴ نفر خردسال توسط ۴ دستگاه آمبولانس به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان منتقل شدند. انتهای پیام/۳۱۳۹/خ
نامه‌نیورنامه‌نیور1 هفته قبل
رادار گاما «Gamma» یکی از محصولات پیشرفته شرکت آلماز آنتنی به شمار می‌آید. بر اساس این پیش فرض، به معرفی توانایی‌های این گونه از رادار گاما خواهیم پرداخت. قابلیت شناسایی اهداف با سطح مقطع راداری پایین و همچنین مقاومت بالا در برابر جنگ الکترونیک دشمن از جمله نکات مثبت این سامانه راداری به حساب می‌آید. برد کشف هدف «Gamma DE» در برابر هدفی با سطح مقطع راداری ۱ متر مربع، ۴۰۰ کیلومتر و هدفی با سطح مقطع راداری ۰٫۱ متر مربع ۲۵۰ کیلومتر اعلام شده است. بر اساس اطلاعات موجود هواپیما‌های جنگنده‌ای مثل اف ۱۸ آمریکایی یا رافال فرانسوی دارای سطح مقطع راداری یک متر هستند و در عین حال موشک کروز آمریکایی تاماهاوک دارای سطح مقطع راداری نیم متر است.

گرانترین هواپیمای نظامی جهان در تیررس نیروهای ایرانی + تصاویر

الفالف1 هفته قبل
رادار گاما «Gamma» یکی از محصولات پیشرفته شرکت آلماز آنتنی به شمار می‌آید. بر اساس این پیش فرض، به معرفی توانایی‌های این گونه از رادار گاما خواهیم پرداخت. قابلیت شناسایی اهداف با سطح مقطع راداری پایین و همچنین مقاومت بالا در برابر جنگ الکترونیک دشمن از جمله نکات مثبت این سامانه راداری به حساب می‌آید. برد کشف هدف «Gamma DE» در برابر هدفی با سطح مقطع راداری ۱ متر مربع، ۴۰۰ کیلومتر و هدفی با سطح مقطع راداری ۰٫۱ متر مربع ۲۵۰ کیلومتر اعلام شده است. بر اساس اطلاعات موجود هواپیماهای جنگنده‌ای مثل اف ۱۸ آمریکایی یا رافال فرانسوی دارای سطح مقطع راداری یک متر هستند و در عین حال موشک کروز آمریکایی تاماهاوک دارای سطح مقطع راداری نیم متر است.
مازن آنلاینمازن آنلاین1 هفته قبل
مسجدجامعی: همسایگان جنوبی به سوی ایران خواهند آمد، عجله نکنیموبگاه خبری خبرآنلاین در گفت و گو با حجت‌الاسلام محمد مسجدجامعی، سفیر اسبق ایران در واتیکان، آورده است: واکنش‌ها به سفر مقامات ارشد گارد ساحلی دولت امارات متحده عربی به ایران ادامه دارد. آیا احتمال چرخش در روابط ایران وعربستان با توجه به تغییر رویکرد امارات وجود دارد؟ عربستانی‌ها بالاخره به سوی ایران خواهند آمد. با این همه ما هنوز نمی‌دانیم حکومت عربستان سعودی یا اسرائیل در این امر دست داشته‌اند یا نه. آرزو می‌کنم ایران بتواند یکی از ۶ تیمی باشد که در پایان این مرحله مستقیم به المپیک می‌رود. در این خبر برای اولین بار، نامی از رادار پیشرفته گاما و عملیاتی شدن آن در ایران، منتشر شد.
تسنیمتسنیم1 هفته قبل
پدر شهیدان «نقی پوران» مرحوم «شمس الله نقی پوران» پدر شهیدان «خدایار و بختیار نقی پوران» از شهدای شهرستان نقده از استان آذربایجان غربی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. مادر شهیدان «عباسی» مرحوم «غلامرضا عباسی» پدر شهیدان والامقام «صفر و افراسیاب عباسی» از استان کرمانشاه پس از سال‌ها فراق به فرزندانش پیوست. پدر شهیدان «مشهدی دهنوی» مرحوم حاج «حسین مشهدی دهنوی» پدر شهیدان «قاسم و محمد رضا مشهدی دهنوی» از استان اصفهان در سن ۹۵ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. پدر شهیدان «خلیل‌نژاد» حاج «محمد حسن خلیل‌نژاد» پدر شهیدان «ابراهیم و محمد مهدی خلیل‌نژاد» در تهران آسمانی شد. پدر شهیدان خلیل‌نژاد پس از یک دوره بیماری در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) دار فانی را وداع گفت.
خوزستان آنلاینخوزستان آنلاین2 هفته قبل
پیام خوزستان - اهواز – رییس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: شرکت نفت نمی‌تواند بدهی خود به شهرداری را انکار کند زیرا مدیرکل امور مالیاتی به صراحت شرکت نفت و گاز مارون و کارون را موظف به پرداخت حق آلایندگی سال ۹۳ کرده است. در این مدت نیز با ۶ لایحه در صحن شورای شهر اهواز مخالفت شده است. رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز بیان کرد: کمیته سیل با مسئولیت آقای باباپور نائب رییس شورای شهر اهواز در شورای شهر اهواز تشکیل شده و به دنبال راهکارهایی برای حفاظت شهر در برابر سیل احتمالی هستیم. تنها اولویت شرکت نفت تولید نفت استیکی دیگر از اعضای شورای شهر اهواز در این نشست یکی از دلایل عدم توسعه مناطق کم برخوردار را سنگ اندازی‌های شرکت نفت دانست و گفت: اولویت شرکت نفت در هر صورت تولید نفت است و شهروندان اهوازی جزئی از اولویت‌های آنها نیستند در نقاط مختلف مانند علی آباد که به دنبال توسعه هستیم با مخالفت‌های شرکت نفت مواجه می‌شویم. وی خاطر نشان کرد: شرکت نفت وگاز کارون سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای عوارض سال ۹۳ به شهرداری بدهکار است اما از پرداخت آن شانه خالی می‌کند.
تسنیمتسنیم2 هفته قبل
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مراسم گردهمایی بزرگ دانشگاهیان حاضر در کربلا تحت عنوان «از عرفات تا کربلا»، فردا شنبه ۱۹ مرداد و هشتم ذی الحجه با هماهنگی و مساعدت بعثه مقام معظم رهبری در عراق در حرم سیدالشهدا (ع) برگزار می‌شود. میهمان ویژه این مراسم حجت‌الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواهد بود. این مراسم از ساعت ۹٫۳۰ الی ۱۱ در سالن خاتم الانبیاء حرم سیدالشهدا علیه السلام برگزار می‌شود. بیست و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان از۲۷تیر ماه آغاز شده و تا نیمه مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت. تا ۱۸ مرداد ۹۸ حدود۶۳کاروان از دانشگاهیان به عتبات اعزام شده‌اند که به‌صورت میانگین حدود ۲۵۰۰نفر از مجموعه۱۳هزار نفری است که در طول این دوره قرار بود اعزام شوند را شامل می‌شود.

به انتهای لیست رسیدید