اخبار دفترچه بیمه - آخرین و مهم ترین اخبار دفترچه بیمه از خبرگزاری‌های ایران | خبری

دفتر

اعتمادآنلایناعتمادآنلاین13 ساعت قبل
اعتمادآنلاین|‌ مهدی محمودی از ادامه مرحله پنجم طرح بیمه سلامت پناهندگان خبر داد و گفت: تمامی پناهندگان می‌توانند جهت ثبت نام به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و دفترچه خود را دریافت کنند. وی با بیان اینکه دفترچه بیمه سلامت خدمات پاراکلینیکی مانند هزینه‌های ویزیت پزشک، دارو، آزمایش و رادیولوژی همچنین خدمات بستری و بستری موقت پناهندگان را در بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه سلامت تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: این خدمات بیمه‌ای شامل پناهندگان آسیب‌پذیر و سایر پناهندگان می‌شود. مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: پناهندگان آسیب‌پذیر و آن دسته از پناهندگانی که در مرحله چهارم طرح بیمه سلامت دفترچه بیمه رایگان دریافت کرده‌اند، می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر پیشخوان دولت به محل سکونت خود مراجعه و دفترچه بیمه این مرحله خود را دریافت کنند. مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ادامه داد: پناهندگان غیرآسیب‌پذیر نیز می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه و جهت ثبت نام و دریافت دفترچه بیمه خود اقدام کنند. وی با بیان اینکه حق بیمه پناهندگان آسیب پذیر قبلا پرداخته شده است، اظهارکرد: پناهندگان غیر آسیب پذیر علاوه بر هزینه‌های اداری تشکیل و چاپ دفترچه باید هزینه حق بیمه برای تمامی اعضای خانواده را نیز پرداخت کنند.
فارسفارس14 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری فارس، محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از ادامه مرحله پنجم طرح بیمه سلامت پناهندگان خبر داد و گفت: تمامی پناهندگان می‌توانند جهت ثبت نام به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و دفترچه خود را دریافت کنند. محمودی با بیان اینکه دفترچه بیمه سلامت خدمات پاراکلینیکی مانند هزینه‌های ویزیت پزشک، دارو، آزمایش و رادیولوژی و همچنین خدمات بستری و بستری موقت پناهندگان را در بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه سلامت تحت پوشش قرار می‌دهد گفت: این خدمات بیمه‌ای شامل پناهندگان آسیب پذیر و سایر پناهندگان می‌شود. وی در ادامه افزود: پناهندگان آسیب پذیر و آن دسته از پناهندگانی که در مرحله چهارم طرح بیمه سلامت دفترچه بیمه رایگان دریافت کرده‌اند، می‌توانند به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در نزدیکی محل سکونت خود مراجعه کرده و دفترچه بیمه این مرحله خود را دریافت کنند. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اضافه کرد: ثبت نام در طرح بیمه سلامت به صورت خانوار انجام می‌شود و پناهندگان آسیب پذیر صرفا هزینه اداری تشکیل پرونده و چاپ دفترچه را پرداخت می‌کنند. وی با بیان اینکه حق بیمه پناهندگان آسیب پذیر قبلا پرداخته شده است، افزود: پناهندگان غیر آسیب پذیر علاوه بر هزینه‌های اداری تشکیل و چاپ دفترچه باید هزینه حق بیمه برای تمامی اعضای خانواده را نیز پرداخت کنند.
ایسناایسنا14 ساعت قبل
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از ادامه مرحله پنجم طرح بیمه سلامت پناهندگان خبر داد. به گزارش ایسنا مهدی محمودی از ادامه مرحله پنجم طرح بیمه سلامت پناهندگان خبر داد و گفت: تمامی پناهندگان می‌توانند جهت ثبت نام به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و دفترچه خود را دریافت کنند. وی با بیان اینکه دفترچه بیمه سلامت خدمات پاراکلینیکی مانند هزینه‌های ویزیت پزشک، دارو، آزمایش و رادیولوژی همچنین خدمات بستری و بستری موقت پناهندگان را در بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه سلامت تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: این خدمات بیمه‌ای شامل پناهندگان آسیب‌پذیر و سایر پناهندگان می‌شود. مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: پناهندگان آسیب‌پذیر و آن دسته از پناهندگانی که در مرحله چهارم طرح بیمه سلامت دفترچه بیمه رایگان دریافت کرده‌اند، می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر پیشخوان دولت به محل سکونت خود مراجعه و دفترچه بیمه این مرحله خود را دریافت کنند. مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ادامه داد: پناهندگان غیرآسیب‌پذیر نیز می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه و جهت ثبت نام و دریافت دفترچه بیمه خود اقدام کنند.
فارسفارس14 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از ادامه مرحله پنجم طرح بیمه سلامت پناهندگان خبر داد و گفت: تمامی پناهندگان می‌توانند جهت ثبت نام به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و دفترچه خود را دریافت کنند. محمودی با بیان اینکه دفترچه بیمه سلامت خدمات پاراکلینیکی مانند هزینه‌های ویزیت پزشک، دارو، آزمایش و رادیولوژی و همچنین خدمات بستری و بستری موقت پناهندگان را در بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه سلامت تحت پوشش قرار می‌دهد گفت: این خدمات بیمه‌ای شامل پناهندگان آسیب پذیر و سایر پناهندگان می‌شود. وی افزود: پناهندگان آسیب پذیر و آن دسته از پناهندگانی که در مرحله چهارم طرح بیمه سلامت دفترچه بیمه رایگان دریافت کرده‌اند، می‌توانند به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در نزدیکی محل سکونت خود مراجعه کرده و دفترچه بیمه این مرحله خود را دریافت کنند. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اضافه کرد: ثبت نام در طرح بیمه سلامت به صورت خانوار انجام می‌شود و پناهندگان آسیب پذیر صرفا هزینه اداری تشکیل پرونده و چاپ دفترچه را پرداخت می‌کنند. وی با بیان اینکه حق بیمه پناهندگان آسیب پذیر قبلا پرداخته شده است، افزود: پناهندگان غیر آسیب پذیر علاوه بر هزینه‌های اداری تشکیل و چاپ دفترچه باید هزینه حق بیمه برای تمامی اعضای خانواده را نیز پرداخت کنند.
مهرمهر16 ساعت قبل
پروانه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بیمه هنرمندان صنایع دستی اظهار داشت: به دلیل اینکه بیمه هنرمندان قطع شده بود، سال گذشته سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفاهم نامه‌ای را با صندوق بیمه روستائیان و عشایر منعقد کرد که طی آن هنرمندان صنایع دستی استان بیمه شوند. این مسئول از معرفی ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دستی استان به بیمه روستائیان و عشایر خبر داد که بتوانند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند. حیدری همچنین از پیگیری حل شدن موضوع بیمه تامین اجتماعی هنرمندان صنایع دستی در سطح کلان خبر داد و ادامه داد: از سال ۹۷ تاکنون نیز ۲۴ نفر از هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. این مسئول خاطرنشان کرد: اولویت معرفی برای بیمه تامین اجتماعی با کسانی است که قبلا ثبت نام کرده، بیمه نشدند و البته فعال هستند. حیدری در خصوص کسانی که بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کرده و به دلیل تاخیر در زمان پرداخت بیمه آنها قطع شده است، نیز گفت: این افراد در اولویت بعدی قرار دارند و پس از بیمه افراد ثبت نام شده قبلی، برای برقراری مجدد بیمه معرفی می‌شوند.
صدا و سیماصدا و سیما16 ساعت قبل
ثبت نام مرحله پنجم بیمه سلامت پناهندگان در دفاتر پیشخوان دولتقربانپور، فرماندار شهرستان لردگان شدوزیر کشور در حکمی ملک محمد قربانپور را به سمت فرماندار شهرستان لردگان منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در حکم دکتر رحمانی فضلی خطاب به ملک محمد قربانپور آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم چهارمحال و بختیاری به سمت فرماندار شهرستان لردگان منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای «مدظله العالی» موفق باشید. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از ادامه مرحله پنجم طرح بیمه سلامت پناهندگان خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، آقای محمودی از ادامه مرحله پنجم طرح بیمه سلامت پناهندگان خبر داد و گفت: تمامی پناهندگان می‌توانند جهت ثبت نام به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و دفترچه خود را دریافت کنند. وی با بیان اینکه دفترچه بیمه سلامت خدمات پاراکلینیکی مانند هزینه‌های ویزیت پزشک، دارو، آزمایش و رادیولوژی و همچنین خدمات بستری و بستری موقت پناهندگان را در بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه سلامت تحت پوشش قرار می‌دهد افزود: این خدمات بیمه‌ای شامل پناهندگان آسیب پذیر و سایر پناهندگان می‌شود. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: پناهندگان آسیب پذیر و آن دسته از پناهندگانی که در مرحله چهارم طرح بیمه سلامت دفترچه بیمه رایگان دریافت کرده‌اند، می‌توانند به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در نزدیکی محل سکونت خود مراجعه کرده و دفترچه بیمه این مرحله خود را دریافت کنند. محمودی با اشاره به اینکه دفترچه بیمه پناهندگان آسیب پذیر تا تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ اعتبار دارد، اضافه کرد: آسیب پذیری پناهندگان در دفاتر پیشخوان دولت قابل مشاهده است و در صورت هرگونه ابهام در این خصوص باید مراتب از طریق ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری محل سکونت پیگیری شود. وی ادامه داد: پناهندگان غیرآسیب پذیر نیز می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه و در جهت ثبت نام و دریافت دفترچه بیمه خود اقدام کنند. پناهندگان توجه داشته باشند که در زمان ثبت نام ترجیحا سرپرست خانوار باید حضور داشته باشد و در غیراینصورت یک نفر از اعضای خانواده با در دست داشتن مدارک فوق (برای کلیه اعضای خانو ار) که الزامی است به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کند.
خانه ملتخانه ملت17 ساعت قبل
محمد حسین قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به خبر جعل و سوء‌استفاده از مهر پزشکان جهت نسخه کردن برخی داروهای گران قیمت، گفت: متاسفانه سوءاستفاده در همه حوزه و صنف‌ها از جمله در جامعه پزشکی به صورت بسیار محدودی وجود دارد، اما اکثر پزشکان در چنین فضایی قرار نداشته و نسخه‌ها توسط خود پزشک نوشته می‌شود. دفترچه الکترونیک سلامت مانع سوء استفاده از مهر پزشکاننماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه‌اندازی دفترچه الکترونیک سلامت و جمع‌آوری دفترچه‌های بیمه کاغذی سوء‌استفاده‌های احتمالی در حوزه سلامت و دارو به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد، افزود: متاسفانه پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب هنوز دفترچه‌های بیمه جمع‌آوری و حذف نشده‌اند، اما بی تردید راه انداری کامل این دفترچه‌های الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک در سراسر کشور می‌تواند از سوء استفاده‌هایی چون جعل مهر پزشکان جهت نسخه کردن داروهای گران قیمت جلوگیری می‌کند. بیشتر بخوانید: حذف خلل و فرج‌‌های آسیب رسان به نظام سلامت با راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامتنایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت به معنی حذف تمام خلل و فرج‌هایی است که به نظام سلامت آسیب می‌رساند، تصریح کرد: علی زغم اینکه وعده‌های بسیار زیادی برای اجرای پرودنده الکترونیک سلامت داده است اما متاسفانه زیرساخت‌های لازم آن در همه مناطق کشور مهیا نیست. /پایان پیام
رکنارکنا1 روز قبل
سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دیدار با وزیر بهداشت اندونزی اظهار کرد: برای ایران همکاری با کشور‌های آسیایی به ویژه اندونزی پر اهمیت است، در سال ٢٠١۶ رییس جمهور اندونزی به ایران آمد و با رئیس جمهور و مقام معظم رهبری ملاقات‌ کرد. همچنین دیدار‌ وزیر امور خارجه ایران و اندونزی در بهبود روابط دو طرف تاثیر به سزایی داشت. نمکی بیان کرد: کشور اندونزی تجارب خوبی در مدیریت بلایای طبیعی به ویژه زلزله دارد. وزیر بهداشت تصریح کرد: سه تفاهم نامه با وزیر بهداشت سابق و سازمان غذا و دارو و وزارت خارجه ایران و اندونزی امضا شده اما هیچ کدام وارد فاز اجرایی نشده است. به گفته او سفر وزیر بهداشت اندونزی «نه» گفتن به حرف‌های قلدار مآبانه برخی سیاستمداران خارجی است.
مهرمهر1 روز قبل
به گزارش خبرنگار مهر، حسین اربابی پیش از ظهر شنبه در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به آیین نامه اجرایی بند الف در خصوص بیمه پایه اجباری سلامت بیان کرد: بر اساس این آیین نامه داشتن بیمه سلامت برای آحاد مردم جنبه اجباری پیدا کرده است. وی با بیان اینکه این آیین نامه موظف کرده که پوشش بیمه‌ای را برای تمام افراد فاقد بیمه فراهم کنیم، افزود: در آینده‌ای نزدیک فردی فاقد پوشش بیمه‌ای درمان در سطح کشور نخواهد بود. اربابی با بیان اینکه این طرح برای بازه‌ای شش ماهه در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: افراد فاقد پوشش بیمه می‌توانند از اول مهر ماه برای شرکت در طرح به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین زیرساخت رسیدگی به اسناد بستری به صورت الکترونیک در بیمارستان رازی انجام شده و از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود. وی با اشاره به پرداختی‌های بیمه سلامت بیان کرد: مطالبه بخش دولتی و دانشگاهی تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت شده و ۷۰ درصد از مطالبات خردادماه هم پرداخت شده است.
تسنیمتسنیم1 روز قبل
پوشش بیمه سلامت یک میلیون و ۲۵۰هزار کرمانشاهیمظفری با اشاره به اینکه ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در قالب صندوق‌های پنجگانه بیمه‌ای کارمندان دولت، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان، روستاییان، بیمه همگانی رایگان و بیمه ایرانیان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، افزود: در استان کرمانشاه بیش از ۶۰ درصد از جمعیت آماری استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند. مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه با بیان اینکه استحقاق سنجی در بخش‌های رادیولوژی و آزمایشگاه‌ها به شیوه الکترونیکی انجام می‌شود، افزود: بیمه شدگان سلامت برای تایید دارو در داروخانه‌ها و براساس سهمیه در نظر گرفته از طرف سازمان می‌توانند بدون مراجعه به سازمان بیمه‌ سلامت داروها را از داروخانه تحویل بگیرند. حذف دفترچه کاغذی بیمه سلامت در استان کرمانشاهمدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه با بیان اینکه نسخه‌نویسی الکترونیک تا آخر امسال در همه مراکز درمانی خصوصی و دولتی استان اجرایی می‌شود عنوان کرد: در راستای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، تا آخر امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دفترچه کاغذی بیمه سلامت استان کرمانشاه حذف و دریافت خدمت از پزشک و داروساز تنها با ارائه کدملی امکانپذیر می‌شود. مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: افراد مددجو کمیته امداد امام خمینی (ره) به همراه مدارک لازم همچون کارت عضویت کمیته امداد، شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد مراجعه کنند. مظفری به بیمه بستری افراد مجهول الهویه معرفی شده توسط سازمان بهزیستی که عموما نوزاد هستند توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود اشاره کرد و گفت: زندانی‌های عموما دارای پرونده بدهکاری مالی از زمان ورود به زندان شخص زندانی و خانواده‌اش تا زمان ترخیص از زندان تحت پوش بیمه درمان سازمان بیمه سلامت هستند.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 روز قبل
اعتمادآنلاین|‌ سعید نمکی وزیر بهداشت، در جلسه دیدار با وزیر بهداشت اندونزی گفت: پس از سفر وزیر امور خارجه به اندونزی رهاورد خوبی برای همکاری‌های دو طرفه داشت. کشور ما در سال‌های بعد از انقلاب دستاوردهای خوبی در زمنیه واکسیناسیون و کاهش مرگ و میر زنان داشته است. وزیر بهداشت با بیان اینکه ۹۷ درصد نیاز دارویی در کشور تولید می‌شود گفت: با استفاده از ۱۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان ۳ درصد داروی وارداتی در آینده در کشور تولید خواهد شد. نمکی ادامه داد: حدود ۶۷ درصد مواد اولیه صنعت دارویی در کشور تولید می‌شود. نمکی افزود: تلاش خواهیم کرد از تجارب کشور دوست و مسلمان اندونزی در حوزه درمانی و دارو استفاده کنیم.
فارسفارس1 روز قبل
کشور ما در سال‌های بعد از انقلاب دستاوردهای خوبی در زمنیه واکسیناسیون و کاهش مرگ و میر زنان داشته است. وزیر بهداشت با بیان اینکه ۹۷ درصد نیاز دارویی در کشور تولید می‌شود گفت: با استفاده از ۱۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان ۳ درصد داروی وارداتی در آینده در کشور تولید خواهد شد. نمکی ادامه داد: حدود ۶۷ درصد مواد اولیه صنعت دارویی در کشور تولید می‌شود. وی افزود: در زمینه صنعت حلال و فراورده‌های دارویی تلاش خواهیم کرد همکاری با کشور اندونزی افزایش پیدا کند، کشور اندونزی تجارب خوبی در زمینه مدیریت بلایای طبیعی و زلزله دارد و به عنوان کشوری بلاخیز تلاش می‌کنیم از تجربه کشور برای مدیریت شرایط بحران استفاده کنیم. نمکی افزود: تلاش خواهیم کرد از تجارب کشور دوست و مسلمان اندونزی در حوزه درمانی و دارو استفاده کنیم.
خبر فوریخبر فوری1 روز قبل
به‌طوری که تا پایان سال همه پزشکان به امضای الکترونیک دسترسی خواهند داشت و می‌توانند به جای نوشتن نسخه‌های کاغذی، نسخه الکترونیک تجویز و امضا کنند.» نسخه‌نویسی به‌صورت الکترونیکی بیش از ۳۰ سال است که در بیشتر کشور‌ها انجام می‌شود. علاوه بر این اصل نسخه الکترونیک بر پایه امضای الکترونیک است که برای این منظور کارت هوشمند پزشکان با قابلیت امضای دیجیتال را تهیه کرده‌ایم و مانند کارت ملی هوشمند در اختیار پزشکان قرار می‌دهیم. بر این اساس امضای الکترونیک پزشک پای نسخه‌های دارویی، برگه بستری بیمار، تأییدیه آزمایش و … زده می‌شود و تأییدیه این‌ها با سند الکترونیک است. به‌ گفته او، در طرح پایلوت همه پزشکان شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی نسخه کاغذی نمی‌نویسند و همه اسنادشان به‌صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیک انجام می‌شود. همچنین در طرح پایلوت دیگری در استان‌های مازندران، یزد و اصفهان پزشکان دارای امضای الکترونیک شده‌اند و تا امروز حدود ۲۰ هزار پزشک کارت هوشمند دارند که نسخه‌های‌شان را الکترونیکی می‌نویسند.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
او با بیان اینکه حذف دفترچه‌های بیمه مستلزم ایجاد نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک است درباره اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از جعل مهر پزشکان عنوان می‌کند: «وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر برای جلوگیری از جعل مهر پزشکان و خرید و فروش دفترچه‌های بیمه اقدام به ایجاد نسخه الکترونیک و امضای الکترونیک برای همه پزشکان کرده‌اند. به‌طوری که تا پایان سال همه پزشکان به امضای الکترونیک دسترسی خواهند داشت و می‌توانند به جای نوشتن نسخه‌های کاغذی، نسخه الکترونیک تجویز و امضا کنند.» نسخه‌نویسی به‌صورت الکترونیکی بیش از ۳۰ سال است که در بیشتر کشور‌ها انجام می‌شود. علاوه بر این اصل نسخه الکترونیک بر پایه امضای الکترونیک است که برای این منظور کارت هوشمند پزشکان با قابلیت امضای دیجیتال را تهیه کرده‌ایم و مانند کارت ملی هوشمند در اختیار پزشکان قرار می‌دهیم. بر این اساس امضای الکترونیک پزشک پای نسخه‌های دارویی، برگه بستری بیمار، تأییدیه آزمایش و … زده می‌شود و تأییدیه این‌ها با سند الکترونیک است. به‌ گفته او، در طرح پایلوت همه پزشکان شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی نسخه کاغذی نمی‌نویسند و همه اسنادشان به‌صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیک انجام می‌شود.
برترین‌هابرترین‌ها2 روز قبل
جعل مهر پزشک به دو منظور اتفاق می‌افتد. او با بیان اینکه حذف دفترچه‌های بیمه مستلزم ایجاد نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک است درباره اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از جعل مهر پزشکان عنوان می‌کند: «وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر برای جلوگیری از جعل مهر پزشکان و خرید و فروش دفترچه‌های بیمه اقدام به ایجاد نسخه الکترونیک و امضای الکترونیک برای همه پزشکان کرده‌اند. علاوه بر این اصل نسخه الکترونیک بر پایه امضای الکترونیک است که برای این منظور کارت هوشمند پزشکان با قابلیت امضای دیجیتال را تهیه کرده‌ایم و مانند کارت ملی هوشمند در اختیار پزشکان قرار می‌دهیم. بر این اساس امضای الکترونیک پزشک پای نسخه‌های دارویی، برگه بستری بیمار، تأییدیه آزمایش و … زده می‌شود و تأییدیه این‌ها با سند الکترونیک است. به‌ گفته او، در طرح پایلوت همه پزشکان شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی نسخه کاغذی نمی‌نویسند و همه اسنادشان به‌صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیک انجام می‌شود.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین2 روز قبل
طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، با اشاره به مزایای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، گفت: با تشکیل این پرونده الکترونیک میزان تخلفات دارویی و درمانی به حداقل ممکن می‌رسد. وی با بیان اینکه با تشکیل پروندهالکترونیک سلامت بساط بازار ناصرخسرو برچیده می‌شود، افزود: با توجه به تشکیل این پرونده استفادع غیر از دفترچه بیمه شده نیز دیگر رخ نمی‌دهد. موهبتی با تاکید بر اینکه با ثبت همه مشخصات و جزییات بیماری افراد در پرونده الکترونیک سلامت کسی نمی‌تواند دارویی را با هدف فروش در بازار آزاد تهیه کند، تصریح کرد: با الکترونیکی شدن امور در حوزه درمان و مانیتورینگ همه امور هزینه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت یادآور شد: همه بیماران خاص باید تشکیل پرونده داده باشند تا روند درمان و همچنین دارو‌های تجویزی آن‌ها ثبت شود از این رو تخلفات دارویی و فروش در بازار آزاد از بین می‌رود. انتهای پیام/
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد4 روز قبل
سطح سوم آسیب‌شناسی بخش خصوصی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج از چالش‌های پیش رو اختصاص داشت. به گزارش اتاق تهران در این نشست، همچنین گزارش کارگروه تخصصی بررسی مسائل و مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی مطرح شد. در ادامه این جلسه، گزارش کارگروه تخصصی بررسی مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. او ادامه داد: راهکاری که در قالب اصلاحات ساختاری قابل طرح است، اصلاح ساختار تامین اجتماعی و ایجاد اصل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی از طریق احیای شورای عالی تامین اجتماعی است. همچنین بازنگری در نقش مدیریتی و نظارتی دولت بر سازمان تامین اجتماعی و به عبارتی تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان مورد تاکید است.
فارسفارس4 روز قبل
در هر مراجعه که مامورین خدوم اورژانس تهران به منزل ما آمدند، درخواست داشتیم که بیمار به نزدیک‌ترین بیمارستان خصوصی یا نظامی انتقال داده شود. این شهروند افزود: پرسنل اورژانس می‌خواستند بیمار به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شود و با اصرار ما با مرکز تماس گرفتند ولی مرکز اورژانس گفت بیمار باید به بیمارستان شهدای تجریش انتقال یابد. رئیس مرکز اورژانس تهران ادامه داد: در هر صورت وظیفه اورژانس رسیدگی به بیماران اورژانسی است، ما بیمار را به بیمارستان نزدیک منزل مددجو که دارای تخصص مورد نیاز است منتقل می‌کنیم. *حمایت ویژه از بیماران سکته قلبی و مغزیوی در خصوص درخواست بیماران برای بستری شدن در یک بیمارستان خاص گفت: ممکن است برخی بیماران درخواست بستری شدن در بیمارستان دیگری داشته باشند که می‌توانند پس از بهبودی نسبی از آمبولانس‌های بخش خصوصی استفاده کرده به بیمارستان خصوصی منتقل شوند، باز هم تاکید می‌کنم رسالت اورژانس رسیدگی به بیماران اورژانسی است تا خطری جان وی را تهدید نکند. *بیماران غیر اورژانسی از آمبولانس‌های خصوصی استفاده کنندوی افزود: در خصوص انتقال بیماران غیراورژانسی با آمبولانس خصوصی، مددجو می‌تواند بیمارستان در خواستی خود را اعلام و آن مرکز بعد از اخذ پذیرش از بیمارستان مورد نظر، بیمار را به آن بیمارستان انتقال دهد.
مازن آنلاینمازن آنلاین4 روز قبل
رئیس سازمان بهزیستی: پیام مازند - تهران - رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان طی سال گذشته ۶۵ هزار معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۵ و مراکز ماده ۱۶ (قانون مبارزه با مواد مخدر) را به صورت چرخشی پذیرش کرده است. به گزارش ایرنا، مراکز ماده ۱۵ به مراکز تحت نظارت بهزیستی جهت نگهداری، درمان و کاهش آسیب اختیاری یا داوطلبانه معتادان و مراکز موسوم به ماده ۱۶ نیز مراکز درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر است. معتاد متجاهر به معتادی اطلاق می‌شود که به صورت آشکار اقدام به مصرف یا حمل مواد کند. سازمان بهزیستی کشور امروز - دوشنبه - به نقل از انوشیروان محسنی بندپی افزود: اعتبارات بهزیستی برای پذیرش معتادان متجاهر، ۲۰ میلیارد تومان بوده که ناکافی است. وی خاطرنشان کرد: در سال‌های ۹۵ و ۹۶، حدود ۶۰ میلیارد تومان ذیل اعتبارات بیمه سلامت برای کمک به درمان معتادان متجاهر تخصیص یافته است.
ایبناایبنا6 روز قبل
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سه مدل بیمه برای دانشجویان وجود دارد، گفت: مدل اول با حق بیمه ۱۲ درصدی است و مزایای بازنشستگی دارد. مدل دوم حق بیمه ۱۴ درصدی دارد و شامل خدمات بازنشستگی و فوت می‌شود. مدل سوم نیز خدمات بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی را در برمی‌گیرد. نرخ حق بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای در «بیمه دانشجویان» تامین اجتماعی، همانند ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود. نرخ حق بیمه ١٤ درصد (١٢ درصد سهم بیمه شده و ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه ١٦درصد (١٤درصد سهم بیمه شده و ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه ٢٠ درصد (١٨ درصد سهم بیمه شده و دو درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی است.
صدا و سیماصدا و سیما1 هفته قبل
آقای موهبتی افزود: دولت برای ۶ ماه برنامه‌های تشویقی و یارانه‌های مختلف درنظر گرفته تا کسانی که هیچ بیمه‌ای ندارند بتوانند تحت پوشش بیمه سلامت ایران قرار بگیرند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: از طریق ارزیابی وسع کسانی که توان مالی لازم را ندارند می‌توانند بصورت کاملا رایگان یا بسته به حداقل درآمدشان صرفا با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه، دارای دفترچه بیمه سلامت شوند. آقای موهبتی افزود: در سال ۹۷ به میزان ۶۵۶ میلیارد تومان از بودجه بیمه سلامت صرف تصویربرداری از بیماران شده است، تصویر برداری یکی از بخش‌هایی است که بار مراجعه آن در سال بسیار بالاست. اجازه واردات به دارو‌هایی که مشابه داخلی دارند داده نمی‌شودمدیرعامل بیمه سلامت گفت: سیاست وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر تاکید بر تولید داروی داخلی بوده است و بسیاری از دارو‌هایی که مشابه داخلی دارند دیگر اجازه واردات به آن‌ها داده نمی‌شود. وی گفت: بقاء ناصر خسرو دلایل متعددی دارد، مثلا فردی یک داروی گرانقیمت خریده است و مصرف دارد، اما ناگهان فوت می‌کند، داروی او دیگر قابل بازگشت به داروخانه نیست و گاهی خانواده‌ها این دارو‌ها را برای فروش به ناصر خسرو می‌برند و یا مثلا برخی دارو‌ها که کلا فروشش در داروخانه ممنوع است، ولی مصرف کننده دارند و این مسائل باعث بقاء ناصر خسرو می‌شود.
صدا و سیماصدا و سیما1 هفته قبل
روزنامه ابرار اقتصادی با بیان نقل قولی از رئیس کل بانک مرکزی «رفع مشکل چک برگشتی واحد‌های تولیدی» را تیتر کرد. روزنامه ایران با بیان نقل قولی از امیدواری وزیر کشور برای تصویب لایحه جامع انتخابات «رصد پول‌های کثیف در انتخابات» را تیتر کرد. روزنامه‌های جمهوری اسلامی، شروع و همشهری تیتر‌های «مرز خسروی بازگشایی شد»، «مرز خسروی بازگشایی شد»، «مرز خسروی عاشورایی شد» را برگزیدند. روزنامه دنیای اقتصاد با بیان استخراج داده‌های رسمی مرکز آمار ایران «تحصیلات نیم میلیون مدیر» را تیتر کرد. روزنامه شهروند با بیان اینکه برخورد قضایی با خودروسازان، دلالان را ترساند «عقبگرد قیمت خودرو به فروردین» را تیتر کرد.
خانه ملتخانه ملت1 هفته قبل
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تایید نسخه داروهای گران قیمت در سازمان‌های بیمه‌گر منوط بر این است که بیمار همراه نسخه در این محل حضور داشته و مدارک پزشکی لازم را به کارشناس مربوطه ارائه دهد. اجرای پرونده الکترونیک سلامت نقطه پایان سوءاستفاده از دفترچه‌های بیمهخضری عنوان کرد: اجاره دفترچه بیمه تنها در شرایطی که نسخه‌ها به صورت سنتی نوشته شوند، امکانپذیر است، بنابراین اجرای پرونده الکترونیک سلامت به سلامت هزینه‌کرد بیمه‌ها منتهی شده و مانع از بروز تخلف در این بخش می‌شود. وی اظهار کرد: البته بدخط نوشتن نسخه‌ها نیز یکی از مشکلاتی است که با عملیاتی شدن پرونده الکترونیک سلامت برطرف می‌شود و احتمال خطا در تامین داروی بیماران را به صفر می‌رساند، بنابراین تاکید بر اجرای این مهم همزمان با طرح پزشک خانواده که هم در برنامه چهارم و هم پنجم توسعه آمده برای رفع این نوع مشکلات آینده‌نگری کرده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: هم‌اکنون اشکال از سازمان‌های بیمه‌گر است که در جهت شفاف‌سازی اقدام نمی‌کنند، ضمن اینکه وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد ریاست جمهوری باید برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت جدی‌تر اقدام کنند، چرا که بی‌توجهی به این بخش باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به بیمه‌ها می‌شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت باعث می‌شود که تنها پزشک با انتخاب کد دارو تجویز کند، کما اینکه این مهم سالهاست در کشورهای توسعه‌یافته محقق شده است و تنها راه برای ممانعت از این قبیل سوءاستفاده‌ها است. /پایان پیام
خانه ملتخانه ملت1 هفته قبل
حیدرعلی عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در واکنش به خبر جعل و سوء‌استفاده از مهر پزشکان جهت نسخه کردن برخی داروهای گران قیمت، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان همواره در دو برنامه ۵ ساله پنجم و ششم توسعه بر تشکیل پرونده الکترونیک سلامت توسط وزارت بهداشت و درمان به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تاکید کرده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راه‌اندازی پرونده‌ الکترونیک سلامت و بازگشت به ریل‌گذاری مجلس در قالب اجرای برنامه ششم توسعه تنها راه جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، افزود: ایجاد کامل پرونده الکترونیک سلامت در واقع پایان بخش سوءاستفاده‌هایی چون جعل مهر پزشکان، دفترچه بیمه تقلبی، آزمایش‌ها و داورهای مکرر است. پرونده الکترونیک سلامت مانع سوءاستفاد‌های احتمالی در حوزه داروعابدی با اشاره به اینکه هر چند وزیر بهداشت و درمان از افتتاح پرونده الکترونیک سلامت خبر داده است اما تا زمانی که تمامی دفترچه‌های بیمه و نسخه نویسی‌های دستی حذف نشود، ما آن را راه اندازی شده نمی‌د‌انیم، گفت: زمانی که پرونده الکترونیک اجرا شود، اطلاعات بیمار به راحتی در هر مرکز درمانی و بیمارستانی در سطح کشور قابل دسترس خواهد بود و از تمامی سوءاستفاده‌‌های احتمالی چون آزمایش‌های تکراری، جعل مهر و دفترچه خدمات درمانی جلوگیری می‌شود. وی با تاکید بر اینکه تنها راه کاهش تخلف‌ها و سواستفاده‌های حوزه دارو تجهیزات پزشکی، اجرای کامل برنامه ششم توسعه توسط وزارت بهداشت و درمان و بیمه‌ها است، افزود: با اجرای این برنامه تمامی داروخانه‌ها به سیستم نسخه پیچی الکترونیک مجهز می‌شوند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت فراهم شده است؟ خاطر نشان کرد: زیر ساخت‌های پرونده الکترونیک سلامت چندان امر پیچیده‌ای نیست و امکان فراهم شدن آن وجود دارد چرا که به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز نداشته و بسیار از شرکت‌ها حاضرند در این موضوع سرمایه‌گذاری کنند و از تراکنش‌های موجود بهره‌مند شوند، از طرفی تمامی منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت مناسب اجرای این طرح در بودجه طرح تحول سلامت پیش بینی شده و اگر مسئولان مربوطه اراده کنند تمامی مشکلات قابل حل خواهد بود. /پایان پیام
اقتصادنیوزاقتصادنیوز1 هفته قبل
دلالان با خیال آسوده خیابان را بالا و پایین می‌کنند و از کنار هر شخصی که رد می‌شوند آهسته یا بلند می‌گویند «دارو؟ دارو؟ کمیاب، نایاب، ساختنی؟ چی لازم داری؟» جالب‌تر از همه اینکه بعضی از این افراد به دنبال خرید دارو از بیماران هستند. حتی اگر با دقیق‌ترین سیستم‌ها هم پیش رویم قطعا نشت به بازار سیاه وجود دارد و این موضوع مختص ما نیست. از ۳۰ سال قبل که در نظام سلامت حضور دارم، مشکل ناصر خسرو را داریم». وی ادامه داد: ناصرخسرو آنقدری که برخی اعلام می‌کنند بزرگ نیست اما مشکل بزرگتر حال حاضر صنعت دارو قاچاق معکوس است. ما در ناصرخسرو داروی ایرانی یا داروی خارجی که به صورت رسمی وارد ایران شده باشد، نداریم.
ایسناایسنا1 هفته قبل
«ناصرخسرو، محله‌ای که نامش به بازار سیاه دارو گره خورده است. این افراد وقتی نمی‌توانند آن برند خاص را تهیه کنند ممکن است به بازار سیاه کشانده شوند. البته به گفته این مقام مسئول در وزارت بهداشت، بازار ناصرخسرو تنها بازار سیاه داروی کشور نیست. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در واکنش به ماجرای دفترچه‌بیمه‌های کرایه‌ای، درباره چگونگی تأمین داروهای بازار سیاه ناصرخسرو به «شرق» می‌گوید: «دارویی که در ناصرخسرو یا بازارهای شبیه به ناصرخسرو دیده می‌شود، منشأ‌های مختلفی دارد. تأمین داروی بازار ناصرخسرو به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود.
موجموج1 هفته قبل
به گزارش خبرگزاری موج، سعید نمکی، وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح بخش دندانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان آرادان گفت: فرار مالیاتی در بین جامعه پزشکی قطعا بیشتر از سایر اقشار نیست و از همکارانمان خواسته‌ایم که به قانون تمکین کنند و از دیگران نیز انتظار داریم که جامعه پزشکی را مورد هجمه و بی‌مهری قرار ندهند. * جامعه پزشکی مورد هجمه و بی مهری قرار نگیردوی تصریح کرد: جامعه پزشکی یک سرمایه اجتماعی است و بخش بهداری و پزشکی دوران دفاع مقدس را به خوبی مدیریت کرد و در روزهای سخت کشور مانند سیل و زلزله در کنار ما و مردم بوده‌اند و تقاضا داریم که جامعه پزشکی مورد هجمه و بی مهری قرار نگیرد. نمکی افزود: خوشبختانه بخش دندانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) آرادان با کمک دانشکده دندانپزشکی سمنان برای خدمت به مردم راه اندازی شده و طرح ما در دولت برای سال جاری، مدارس عاری از پوسیدگی است. کلینیک‌هایی هم برای ارائه خدمات به کودکان، مادران باردار و شیرده و افراد نیازمند راه‌اندازی می‌شوند. برای مبارزه با فساد در حوزه دارو و درمان می‌توان از راهکارهایی مانند توسعه سامانه‌ها، استفاده از افراد پاکدست برای نظارت بر عملکرد سامانه‌ها و الکترونیک کردن خدمات و فرآیندها بهره برد.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 هفته قبل
دلالان با خیال آسوده خیابان را بالا و پایین می‌کنند و از کنار هر شخصی که رد می‌شوند آهسته یا بلند می‌گویند «دارو؟ دارو؟ کمیاب، نایاب، ساختنی؟ چی لازم داری؟» جالب‌تر از همه اینکه بعضی از این افراد به دنبال خرید دارو از بیماران هستند. حتی اگر با دقیق‌ترین سیستم‌ها هم پیش رویم قطعا نشت به بازار سیاه وجود دارد و این موضوع مختص ما نیست. وی ادامه داد: ناصرخسرو آنقدری که برخی اعلام می‌کنند بزرگ نیست اما مشکل بزرگتر حال حاضر صنعت دارو قاچاق معکوس است. ما در ناصرخسرو داروی ایرانی یا داروی خارجی که به صورت رسمی وارد ایران شده باشد، نداریم. در کشورهای آفریقایی تا ۵۰ درصد بازار را داروهای قاچاق و در برخی دیگر از کشورها در کنار پیاده روها دارو می‌فروشند.
ایلناایلنا1 هفته قبل
وزیر بهداشت گفت: داروهای اساسی مردم تا آخر امسال تامین شده و کمبود داروی اساسی و تجهیزات پزشکی نداریم. وی با اشاره به ادعای کمبود برخی داروها در کشور گفت: برخی پزشکان کم لطفی می‌کنند و داروهای مشابه داخلی را نسخه نمی‌کنند. وی ادامه داد: برخی داروهای خارجی پنج تا ۱۰ تولیدکننده داخلی دارد تا جایی‌که کیفیت داروهای داخلی با خارجی برابر است، در این موارد، داروهای خارجی وارد نمی‌شود. دارویی که کیفیت کافی نداشته باشد و پزشکان درباره کیفیت به رضایت نرسند، اجازه واردات داده می‌شود، چون رضایت مردم اولویت است. دانشگاه علوم پزشکی سمنان در ا جرای طرح سنجش فشار خون ۹۷ درصد پوشش داشت و در ردیف ۱۰ دانشگاه برتر قرار گرفت.

به انتهای لیست رسیدید