سازهای غیراستاندارد

سازهای غیراستاندارد

خانه ملتخانه ملت2 ماه قبل
استفاده از روش کشورهای موفق تنها راه برون‌رفت از آلودگی هوای پایتخت استنماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی ما ۴۰ سال نتوانسته‌ایم برای رفع آلودگی هوا چاره‌اندیشی کنیم نشان می‌دهد در این زمینه متخصص نیستیم، بنابراین باید از راه‌حل‌های کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و حتی چین که دارای پایتختی پرترافیک بوده و در این خصوص موفق عمل کرده‌اند، استفاده کنیم. ساخت و سازهای غیراستاندارد و نگاه درآمدزایی به حوزه شهری، بلای جان مردم شده استوی با اشاره به عواملی که به تشدید آلودگی هوا در کشور دامن زده است، تصریح کرد: ساخت و سازهای غیراستاندارد، نبود زیرساخت‌های لازم بر مبنای میزان تولیدات خودرو، صدور مجوز برای ایجاد کارخانه‌ها بدون در نظر گرفتن محیط زیست و نگاه درآمدزایی به نحوه تردد در سطح شهر از جمله عواملی است که به تشدید آلودگی هوا در شهر منتهی شده است. خدادادی در مورد افزایش ۵۰ درصدی عوارض شهری در این هفته با هدف کاهش آلودگی هوا در تهران، با تاکید بر اینکه این روش تنها با هدف درآمدزایی برای شهرداری بکار گرفته شده است، خاطرنشان کرد: شهرداری تعریف طرح زوج و فرد را بر مبنای کاهش آلودگی هوا در سطح شهر تهران انجام داد که به دلیل تامین سلامت شهروندان صورت گرفته بود، بنابراین در این شرایط از شهردار سوال می‌کنم که اگر مردم هزینه طرح ترافیک را پرداخت کنند محدودیتی برای ورود به این محدوده وجود دارد؟. وی با بیان اینکه اگر همه مردم تهران بخواهند وارد محدوده طرح ترافیک شوند تنها محدودیتی که برای آنها ایجاد شده پول است، افزود: وقتی تنها شرط ورود به محدوده طرح ترافیک پرداخت مبالغ تعیین‌شده باشد، نشان می‌دهد سلامت انسان‌ها و تحت الشعاع قرار دادن کسب علم با تعطیلی مدارس در این خصوص مدنظر قرار نگرفته و تنها دریافت پول معیار ورود به این محدوده قرار داده شده است. افت تحصیلی، نتیجه تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا استاین نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: چرا شهرداری به این نکته توجه نمی‌کند که آلودگی هوای تهران تنفس مردم را با مشکل مواجه کرده، حیات بیماران قلبی را به خطر می‌اندازد، مدارس تعطیل می‌‎شود که در پی آن افت تحصیلی ایجاد می‌شود، کارخانه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تعطیل می‌شوند و تنها درآمد خود را در این زمینه در نظر می‌گیرد؟ بنابراین تامین درآمد شهرداری به قیمت جان مردم تمام شده و افزایش مرگ ناشی از آلودگی هوا و به خطر افتادن محیط زیست نادیده گرفته شده است.

به انتهای لیست رسیدید