ستاد کل نیروهای مسلح

ستاد کل نیروهای مسلح

فارسفارس5 دقیقه قبل
به گزارش خبرگزاری فارس، سردار کمالی در رابطه با بازگرداندن سربازان فراری به خدمت اظهار کرد: سربازانی که برای نخستین بار ترک خدمت کنند و بیش از ۶۰ روز از فرار آنها نگذشته باشد، فراری محسوب نمی‌شوند و مقررات فرار برای آنها جاری نیست، بهتر است تا پیش از گذشت ۶۰ روز، خود را معرفی کرده و مجددا به خدمت باز گردند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگان‌ها موظف شدند هیأت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخش‌های کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیه کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبان‌ها و نیروی انتظامی داده می‌شود، یادآور شد: دژبان‌ها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارش‌هایی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود.
رکنارکنا11 دقیقه قبل
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اجرای طرح بازگشت به سنگر برای سربازان فراری، گفت: اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آن‌ها مساعدت می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد در نظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگان‌ها موظف شدند هیئت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخش‌های کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیه کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبان‌ها و نیروی انتظامی داده می‌شود، یادآور شد: دژبان‌ها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارش‌هایی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود.
تسنیمتسنیم1 ساعت قبل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر، رسانه‌های روسیه به طور فعال در مورد قراردادهای مختلف ازبکستان برای خرید تجهیزات نظامی از این کشور گزارش متعددی منتشر کرده‌اند. در آن زمان دو طرف پیرامون همکاری نظامی و مدرن سازی تجهیزات ارتش ازبکستان با تجهیزات روسی مذاکره کردند. تعدادی از عوامل نشان می‌دهد که تلاش‌های ازبکستان برای ارتقاء تجهیزات نظامی اش ناشی از وضعیت در حال تغییر در افغانستان است. مسکو شاهد افزایش خرید تجهیزات نظامی از سوی تاشکند با هدف ارتقاء نیروهای زمینی و هوایی خود است. از این رو، این تغییرات سیاسی، انگیزه‌ای شده است برای این که ازبکستان فرآیند دستیابی به تجهیزات نظامی جدید و پیشرفته را سرعت ببخشد.
خبر فوریخبر فوری1 ساعت قبل
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح، با اشاره به اجرای طرح بازگشت به سنگر برای سربازان فراری گفت: اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، نیروهای مسلح در خصوص تخفیف مجازات آنها را مساعدت می‌کند. سردار موسی کمالی درباره بازگرداندن سربازان فراری به خدمت افزود: برای سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ و از فروردین ۹۸ اجرایی شده است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. وی عنوان کرد: سربازانی که برای نخستین بار ترک خدمت می‌کنند و بیش از ۶۰ روز از فرار آنها نگذشته باشد، فراری محسوب نمی‌شوند و مقررات فرار برای آنها جاری نیست، بهتر است تا پیش از گذشت ۶۰ روز، خود را معرفی کرده و مجددا به خدمت بازگردند. اگر فرار برای بار دوم انجام شود یا بیش از ۶۰ روز ادامه یابد، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبان‌ها و نیروی انتظامی داده می‌شود، گفت: دژبان‌ها موظف هستند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارش‌هایی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود.
عصر ایرانعصر ایران1 ساعت قبل
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اجرای طرح بازگشت به سنگر برای سربازان فراری، گفت: اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آن‌ها مساعدت می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگان‌ها موظف شدند هئیت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخش‌های کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیه کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبان‌ها و نیروی انتظامی داده می‌شود، یادآور شد: دژبان‌ها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارش‌هایی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود.
ایسناایسنا1 ساعت قبل
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اجرای طرح بازگشت به سنگر برای سربازان فراری، گفت: اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آن‌ها مساعدت می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگان‌ها موظف شدند هئیت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخش‌های کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیه کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبان‌ها و نیروی انتظامی داده می‌شود، یادآور شد: دژبان‌ها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارش‌هایی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود.
موجموج3 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری موج، سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره بازگرداندن سربازان فراری به خدمت گفت: سربازانی که برای نخستین بار ترک خدمت کنند و بیش از ۶۰ روز از فرار آنها نگذشته باشد، فراری محسوب نمی‌شوند و مقررات فرار برای آنها جاری نیست، بهتر است تا پیش از گذشت ۶۰ روز، خود را معرفی کرده و مجددا به خدمت باز گردند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان بازگشت به سنگر ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگان‌ها موظف شدند هئیت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخش‌های کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیه کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبان‌ها و نیروی انتظامی داده می‌شود، یادآور شد: دژبان‌ها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارش‌هایی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین3 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین، سردار موسی کمالی درباره بازگرداندن سربازان فراری به خدمت اظهار کرد: سربازانی که برای نخستین بار ترک خدمت کنند و بیش از ۶۰ روز از فرار آنها نگذشته باشد، فراری محسوب نمی‌شوند و مقررات فرار برای آنها جاری نیست، بهتر است تا پیش از گذشت ۶۰ روز، خود را معرفی کرده و مجددا به خدمت باز گردند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگان‌ها موظف شدند هئیت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخش‌های کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیه کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبان‌ها و نیروی انتظامی داده می‌شود، یادآور شد: دژبان‌ها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارش‌هایی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود.
مهرمهر3 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، سردار موسی کمالی درباره بازگرداندن سربازان فراری به خدمت اظهار کرد: سربازانی که برای نخستین بار ترک خدمت کنند و بیش از ۶۰ روز از فرار آنها نگذشته باشد، فراری محسوب نمی‌شوند و مقررات فرار برای آنها جاری نیست، بهتر است تا پیش از گذشت ۶۰ روز، خود را معرفی کرده و مجددا به خدمت باز گردند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگان‌ها موظف شدند هئیت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخش‌های کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیه کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبان‌ها و نیروی انتظامی داده می‌شود، یادآور شد: دژبان‌ها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارش‌هایی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین4 ساعت قبل
خبرگزاری میزان- سرلشکر باقری در پیام‌هایی جداگانه انتصاب «سیدمرتضی بختیاری» به ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) و «پرویز فتاح» به ریاست بنیاد مستضعفان را تبریک گفت. گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام‌هایی جداگانه انتصاب «سیدمرتضی بختیاری» به ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) و «پرویز فتاح» به ریاست بنیاد مستضعفان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را به ایشان تبریک گفت. موفقیت جنابعالی در این سنگر و مسیر خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از منویات و رهنمود‌های حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) را از درگاه ربوی طلب می‌نمایم. دوام توفیق جنابعالی در این جایگاه خطیر، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از رهنمود‌ها و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلحسرلشکر پاسدار محمد باقری» انتهای پیام/

نهضت مهارت‌افزایی؛ نیاز امروز، راهگشای فردا

3+
فارسفارس4 ساعت قبل
تسنیمتسنیم4 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سرهنگ مهدی جلالی‌نیک ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سال ۹۶ تاکنون سربازان وظیفه در مجتمع مهارت آموزی فنی و حرفه‌ای امام جعفرصادق (ع) پادگان ۰۴ بیرجند حرفه‌های مختلف را فرامی‌گیرند. جانشین فرماندهی پادگان ۰۴ امام رضا (ع) بیرجند افزود: در مرکز آموزش ۰۴ بیرجند کلاس‌های فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی، هلال احمر، ورزش و جوانان و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود. وی ادامه داد: از ابتدای امسال نیز ۴۰۰ نفر از سربازان وظیفه گواهینامه مهارتی دریافت کردند و آزمون ادواری نیز در شهریورماه جاری برگزار خواهد شد. جلالی‌نیک با بیان اینکه کلاس‌های برگزار شده در پادگان تاکنون رضایت‌بخش بوده است اظهار کرد: جوشکاری، بنایی، تعمیر خودرو، آیفون تصویری، پیرایشگری، کاشت زعفران و زرشک از جمله کلاس‌های برگزار شده در این پادگان است. وی افزود: سال گذشته ۵۳ هزار نفر ساعت آموزش‌های مهارتی داده شده و از ابتدای امسال نیز ۱۲ هزار نفر ساعت آموزش به سربازان وظیفه داده شده است.
برترین‌هابرترین‌ها5 ساعت قبل
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اجرای طرح بازگشت به سنگر برای سربازان فراری، گفت: اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آن‌ها مساعدت می‌شود. خبرگزاری ایسنا: رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اجرای طرح بازگشت به سنگر برای سربازان فراری، گفت: اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آن‌ها مساعدت می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگان‌ها موظف شدند هئیت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخش‌های کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیه کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود.
تسنیمتسنیم7 ساعت قبل
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام‌هایی جداگانه انتصاب سیدمرتضی بختیاری به ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) و پرویز فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را به ایشان تبریک گفت. متن این پیام‌ها به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیمبرادر گرانقدر آقای سیدمرتضی بختیاریبا سلام و تحیات؛ حسن اعتماد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در انتصاب جنابعالی به سمت ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) که بیانگر شایستگی، صلاحیت‌ها و قابلیت‌های آن برادر عزیز است را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. موفقیت جنابعالی در این سنگر و مسیر خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) را از درگاه ربوی طلب می‌نمایم. دوام توفیق جنابعالی در این جایگاه خطیر، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از رهنمودها و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلحسرلشکر پاسدار محمد باقریانتهای پیام/
مهرمهر8 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام‌هایی جداگانه انتصاب سیدمرتضی بختیاری به ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) و پرویز فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را به ایشان تبریک گفت. متن این پیام‌ها به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیمبرادر گرانقدر آقای سیدمرتضی بختیاریبا سلام و تحیات؛ حسن اعتماد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در انتصاب جنابعالی به سمت ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) که بیانگر شایستگی، صلاحیت‌ها و قابلیت‌های آن برادر عزیز است را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. موفقیت جنابعالی در این سنگر و مسیر خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) را از درگاه ربوی طلب می‌نمایم. دوام توفیق جنابعالی در این جایگاه خطیر، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از رهنمودها و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلحسرلشکر پاسدار محمد باقری
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز8 ساعت قبل
به گزارش مشرق، سردار موسی کمالی درباره بازگرداندن سربازان فراری به خدمت اظهار کرد: سربازانی که برای نخستین بار ترک خدمت کنند و بیش از ۶۰ روز از فرار آنها نگذشته باشد، فراری محسوب نمی‌شوند و مقررات فرار برای آنها جاری نیست، بهتر است تا پیش از گذشت ۶۰ روز، خود را معرفی کرده و مجددا به خدمت باز گردنند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. بیشتر بخوانید: سرباز فداکاری که جانش را به خطر انداختوی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگانها موظف شدند هئیت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخشهای کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیح کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبانها و نیروی انتظامی داده می‌شود، یادآور شد: دژبانها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارشاتی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود.
موجموج8 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری موج، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب حجت‌الاسلام عبادی‌ زاده به نمایندگی ولی فقیه در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس را تبریک گفت. متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمحضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد عبادی‌زاده (دامت افاضاته) با سلام و تحیاتانتصاب جنابعالی که از چهره‌های خدوم، دلسوز و برخوردار از روحیه انقلابی و زیور اخلاق به شمار می‌روید، به سمت «نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس» توسط مقام عظمای ولایت و رهبری (مدظله‌العالی) را تبریک عرض می‌نمایم. دوام توفیقات جنابعالی در این مسئولیت خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و سایه سار منویات و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. سرلشکر پاسدار محمد باقری. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
تسنیمتسنیم8 ساعت قبل
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا کند، این دسته از سربازان، فراری محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد: درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت به سنگر» ابلاغ شده و از فروردین ۹۸ اجرایی است؛ بر اساس این طرح اگر سربازان فراری، خود معرف باشند، از سوی نیروهای مسلح به آنها مساعدت می‌شود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند. کمالی متذکر شد: تمام یگانها موظف شدند هئیت رسیدگی به فرار سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانواده‌ها ممکن است از فرار فرزند خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخشهای کوچک قرار شده با دعوت خانواده‌های سربازان فراری، آنها را درباره فرار از سربازی توجیح کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب می‌شود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اسامی سربازان فراری به دژبانها و نیروی انتظامی داده می‌شود، یادآور شد: دژبانها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعضا گزارشاتی از دستگیری‌ها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه می‌شود. انتهای پیام/
ایلناایلنا9 ساعت قبل
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب حجت الاسلام عبادی زاده به نمایندگی ولی فقیه در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس را تبریک گفت. به گزارش ایلنا، متن پیام سرلشکر محمد باقری به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمحضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد عبادی‌زاده (دامت افاضاته) با سلام و تحیاتانتصاب جنابعالی که از چهره‌های خدوم، دلسوز و برخوردار از روحیه انقلابی و زیور اخلاق به شمار می‌روید، به سمت «نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس» توسط مقام عظمای ولایت و رهبری (مدظله‌العالی) را تبریک عرض می‌نمایم. بی‌شک حضور و نقش آفرینی‌های آن روحانی مخلص و بهره منداز پایگاه اجتماعی والا در استان افتخارآمیز هرمزگان و خطه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، ذخیره و پشتوانه‌ای ارزنده برای موفقیت در بسط و تعمیق معارف انقلابی و اسلامی در آن منطقه حساس و انسجام و راهبری ظرفیت‌های استان در مسیر تقویت جریان انقلابی با حضور بالنده اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان مومن، پرشور و آینده‌ساز و تاکید بر ارتباط و همفکری با علمای حوزه، برجستگان دانشگاه و مسئولان دولتی و اثرگذاران اجتماعی و تحقق انتظارات و توصیه‌های ولی امر مسلمین خواهد بود. دوام توفیقات جنابعالی در این مسئولیت خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و سایه سار منویات و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
ایسناایسنا9 ساعت قبل
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب حجت الاسلام عبادی زاده به نمایندگی ولی فقیه در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس را تبریک گفت. به گزارش ایسنا، ‌ سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب حجت‌الاسلام عبادی‌زاده به نمایندگی ولی فقیه در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس را تبریک گفت. دوام توفیقات جنابعالی در این مسئولیت خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و سایه سار منویات و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. سرلشکر پاسدار محمد باقری. رئیس ستاد کل نیروهای مسلحانتهای پیام
مهرمهر1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب حجت الاسلام عبادی زاده به نمایندگی ولی فقیه در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس را تبریک گفت. متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمحضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد عبادی زاده (دامت افاضاته) با سلام و تحیاتانتصاب جنابعالی که از چهره‌های خدوم، دلسوز و برخوردار از روحیه انقلابی و زیور اخلاق به شمار می‌روید، به سمت «نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس» توسط مقام عظمای ولایت و رهبری (مدظله‌العالی) را تبریک عرض می‌نمایم. بی شک حضور و نقش آفرینی‌های آن روحانی مخلص و بهره منداز پایگاه اجتماعی والا در استان افتخارآمیز هرمزگان و خطه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، ذخیره و پشتوانه‌ای ارزنده برای موفقیت در بسط و تعمیق معارف انقلابی و اسلامی در آن منطقه حساس و انسجام و راهبری ظرفیت‌های استان در مسیر تقویت جریان انقلابی با حضور بالنده اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان مومن، پرشور و آینده‌ساز و تاکید بر ارتباط و همفکری با علمای حوزه، برجستگان دانشگاه و مسئولان دولتی و اثرگذاران اجتماعی و تحقق انتظارات و توصیه‌های ولی امر مسلمین خواهد بود. دوام توفیقات جنابعالی در این مسئولیت خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و سایه سار منویات و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. سرلشکر پاسدار محمد باقریرئیس ستاد کل نیروهای مسلح
تسنیمتسنیم1 روز قبل
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب حجت الاسلام عبادی زاده به نمایندگی ولی فقیه در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس را تبریک گفت. انتصاب نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمحضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد عبادی زاده (دامت افاضاته) با سلام و تحیاتانتصاب جنابعالی که از چهره‌های خدوم، دلسوز و برخوردار از روحیه انقلابی و زیور اخلاق به شمار می‌روید، به سمت «نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس» توسط مقام عظمای ولایت و رهبری (مدظله‌العالی) را تبریک عرض می‌نمایم. بی شک حضور و نقش آفرینی‌های آن روحانی مخلص و بهره منداز پایگاه اجتماعی والا در استان افتخارآمیز هرمزگان و خطه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، ذخیره و پشتوانه‌ای ارزنده برای موفقیت در بسط و تعمیق معارف انقلابی و اسلامی در آن منطقه حساس و انسجام و راهبری ظرفیت‌های استان در مسیر تقویت جریان انقلابی با حضور بالنده اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان مومن، پرشور و آینده‌ساز و تاکید بر ارتباط و همفکری با علمای حوزه، برجستگان دانشگاه و مسئولان دولتی و اثرگذاران اجتماعی و تحقق انتظارات و توصیه‌های ولی امر مسلمین خواهد بود. دوام توفیقات جنابعالی در این مسئولیت خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و سایه سار منویات و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. سرلشکر پاسدار محمد باقریرئیس ستاد کل نیروهای مسلحانتهای پیام/
فارسفارس1 روز قبل
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری فارس، سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی انتصاب حجت الاسلام عبادی زاده به نمایندگی ولی فقیه در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس را تبریک گفت. متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمحضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد عبادی زاده (دامت افاضاته) با سلام و تحیاتانتصاب جنابعالی که از چهره‌های خدوم، دلسوز و برخوردار از روحیه انقلابی و زیور اخلاق به شمار می‌روید، به سمت «نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس» توسط مقام عظمای ولایت و رهبری (مدظله‌العالی) را تبریک عرض می‌نمایم. بی شک حضور و نقش آفرینی‌های آن روحانی مخلص و بهره منداز پایگاه اجتماعی والا در استان افتخارآمیز هرمزگان و خطه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، ذخیره و پشتوانه‌ای ارزنده برای موفقیت در بسط و تعمیق معارف انقلابی و اسلامی در آن منطقه حساس و انسجام و راهبری ظرفیت‌های استان در مسیر تقویت جریان انقلابی با حضور بالنده اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان مومن، پرشور و آینده‌ساز و تاکید بر ارتباط و همفکری با علمای حوزه، برجستگان دانشگاه و مسئولان دولتی و اثرگذاران اجتماعی و تحقق انتظارات و توصیه‌های ولی امر مسلمین خواهد بود. دوام توفیقات جنابعالی در این مسئولیت خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و سایه سار منویات و رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. سرلشکر پاسدار محمد باقریرئیس ستاد کل نیروهای مسلحانتهای پیام/
طرفداریطرفداری1 روز قبل
طرفداری- سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در مورد وضعیت سه بازیکن سرباز ذوب‌آهن گفت: ‌احسان پهلوان خدمت مقدس سربازی‌اش به اتمام رسیده و از امروز بازیکن تیم ما محسوب می‌شود. مهدی‌پور و اسماعیلی‌فر نیز با همکاری و محبت سرلشکر باقری و سردار کمالی و همچنین سردار پیامبری قرار است با صدور امریه از فردا به تیم ما اضافه شوند.
نودنود1 روز قبل
مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان گفت: احسان پهلوان خدمت سربازی‌اش به اتمام رسید و از امروز به تیم ذوب‌آهن ملحق شد. دو بازیکن سرباز دیگر با امریه به تیم ما اضافه خواهند شد. به گزارش وب سایت نود و به نقل از فارس، سعید آذری، در مورد وضعیت سه بازیکن سرباز ذوب‌آهن گفت: ‌ احسان پهلوان خدمت مقدس سربازی‌اش به اتمام رسیده و از امروز بازیکن تیم ما محسوب می‌شود. مهدی‌پور و اسماعیلی‌فر نیز با همکاری و محبت سرلشکر باقری و سردار کمالی و همچنین سردار پیامبری قرار است با صدور امریه از فردا به تیم ما اضافه شوند. وی افزود: باید از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح که همکاری لازم را با نماینده ایران در آسیا داشتند تا بتوانیم از بازیکنان سرباز‌مان در مسابقه با تیم الاتحاد عربستان استفاده کنیم کمال تشکر را دارم.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 روز قبل
سعید آذری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، در خصوص بازگشت سه سرباز این تیم که برای طی دوران سربازی در تیم تراکتور حضور داشتند و حل‌شدن مشکل این نفرات، اظهار داشت: احساس پهلوان، دانیال اسماعیلی‌فر و مهدی مهدی‌پور با توجه به مرخصی میان دوره‌ای که آمده‌اند امروز راهی تمرینات ذوب‌آهن شدند تا بتوانیم از این نفرات در بازی مقابل الاتحاد استفاده کنیم. وی افزود: بر اساس حکم سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، احساس پهلوان خدمتش تمام شده و مهدی‌پور و اسماعیلی‌فر با توجه به توجه به میان دوره به تمرینات تیم اضافه شدند و برای این دو بازیکن با پیگیری سرلشگر باقری و البته پیگیری‌های مستمر سردار کمالی امریه ورزشی صادر خواهد شد تا آنها نیز بتوانند مثل نوراللهی که در فصل گذشته پرسپولیس را همراهی کرد مقابل الاتحاد عربستان با نظر منصوریان به میدان بروند. مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: وظیفه باشگاه ذوب‌آهن است از مسئولانی که در این راه زحمت کشیدند تشکر ویژه‌ای داشته باشد و خوشحالیم که ذوب‌آهن مقابل نماینده عربستان تنها نیست. آذری ادامه داد: به این ترتیب پرونده نقل و انتقالات ذوب‌آهن تکمیل و بسته شد و ما خودمان را برای دیدار مقابل نماینده عریبستان آماده خواهیم کرد. انتهای پیام/
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
به گزارش مشرق، سعید آذری در مورد وضعیت سه بازیکن سرباز ذوب‌آهن گفت: ‌احسان پهلوان خدمت مقدس سربازی‌اش به اتمام رسیده و از امروز بازیکن تیم ما محسوب می‌شود. مهدی‌پور و اسماعیلی‌فر نیز با همکاری و محبت سرلشکر باقری و سردار کمالی و همچنین سردار پیامبری قرار است با صدور امریه از فردا به تیم ما اضافه شوند. وی افزود: باید از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح که همکاری لازم را با نماینده جمهوری اسلامی ایران در آسیا داشتند تا بتوانیم از بازیکنان سرباز‌مان در مسابقه با تیم الاتحاد عربستان استفاده کنیم کمال تشکر را دارم.
مهرمهر1 روز قبل
به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسماعیلی فر، احسان پهلوان و مهدی مهدی پور سه بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بودند که برای گذراندن دوران خدمت سربازی در تیم تراکتور حضور داشتند. تیم ذوب آهن که به واسطه حضور در لیگ قهرمانان آسیا و دیدار با الاتحاد عربستان به این بازیکنان خود نیاز داشت، در این مدت پیگیر بازگشت آنها بود. سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن در ماه‌های گذشته با برگزاری جلسات مختلف با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین مدیران تراکتورسازی، سرانجام زمینه بازگشت بازیکنان ذوب آهن به اصفهان را فراهم کرد. اسماعیلی فر، پهلوان و مهدی پور در حال حاضر در اصفهان در کنار تیم ذوب آهن هستند تا دست علیرضا منصوریان برای بازی با الاتحاد عربستان بازتر شود؛ هرچند که مدت زمان زیادی تا این مسابقه حساس باقی نمانده است. ذوب آهن روزهای ۱۴ و ۲۱ مرداد در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در امارات و قطر به مصاف الاتحاد عربستان خواهد رفت.
فارسفارس1 روز قبل
مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان گفت: احسان پهلوان خدمت سربازی‌اش به اتمام رسید و از امروز به تیم ذوب‌آهن ملحق شد. دو بازیکن سرباز دیگر با امریه به تیم ما اضافه خواهند شد. سعید آذری در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت سه بازیکن سرباز ذوب‌آهن گفت: ‌احسان پهلوان خدمت مقدس سربازی‌اش به اتمام رسیده و از امروز بازیکن تیم ما محسوب می‌شود. مهدی‌پور و اسماعیلی‌فر نیز با همکاری و محبت سرلشکر باقری و سردار کمالی و همچنین سردار پیامبری قرار است با صدور امریه از فردا به تیم ما اضافه شوند. انتهای پیام/ا
خانه ملتخانه ملت1 روز قبل
برهمین اساس از هیات دولت می‌خواهم که به سازمان‌ها و صنعتگران پیشنهاد دهد تمام خریدهای مورد نیاز خود را براساس یک برنامه منسجم از محل‌های خاص و ملی تهیه کنند، همچنین دولت باید از صنعتگران داخلی با یک برنامه منسجم حمایت کند. دولت در ۴ ماه گذشته چه اقداماتی برای تولیدات داخلی انجام داده است؟ نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس افزود: لازم است دولت گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای حمایت از تولید در «سال رونق تولید» از تولیدکنندگان داخلی ارائه دهد و بگوید طی ۴ماه گذشته چه اقداماتی برای تولیدات داخلی انجام داده است. گشایش این مرز علاوه بر اینکه سبب تسهیل تردد زوار می‌شود ضرورتی برای رونق اقتصادی و تجاری برای دو کشور مسلمان عراق و ایران به شمار می‌آید. این نماینده مجلس از هیات دولت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن کشور درخواست کرد درخصوص افزایش تعداد تسهیلات به منظور تعمیر و احداث واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از سیل در شهرهای حوزه انتخابیه اقدامات لازم انجام شود. کاظم زاده همچنین بیان کرد: کشاورزان و پمپاژداران شهرستان‌های حوزه انتخابیه منتظر دریافت خسارت‌های وارده ناشی از سیل فرودرین‌ماه سال جاری هستند.

به انتهای لیست رسیدید