سرمقاله روزنامه‌ها

سرمقاله روزنامه‌ها

ایرناایرنا10 ماه قبل
قلم دقیق و کلام صریح بهمن کشاورز برای رسانه‌ها در گیرودار رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی، تکیه گاه مطمئنی بود. برای رفع اتهامات و ابهامات موجود در پرونده، کرباسچی و همفکرانش از میان وکلای کانون وکلا، بهمن کشاورز را ترجیح دادند. پرونده سیاسی دیگری که کشاورز از آن به عنوان پرونده تلخ در دوران کاری خود یاد می‌کرد، پرونده عبدالفتاح سلطانی، وکیل و همکار کشاورز بود. عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران بازداشت و محکوم شد. نقطه قوت قلم و کلام مرحوم کشاورز، ساده سازی قوانین و تبصره‌های پیچیده برای عامه مردم بود.

به انتهای لیست رسیدید