سند ملی کار شایسته

سند ملی کار شایسته

تسنیمتسنیم1 ماه قبل
وی با بیان اینکه سرمایه هر ملت نیروی انسانی آن است و بی‌تردید شکوفایی اقتصادی و صنعتی بدون داشتن نیروی کار سالم امکان‌پذیر نیست گفت: سلامت محیط کار عامل اصلی ایجاد بهره‌بری در بنگاه‌های اقتصادی است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه کار شایسته بر پایه ایمنی و بهداشت کار تعریف می‌شود عنوان کرد: بر اساس ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم سند کار شایسته مطابق با مصوبات سازمان بین‌المللی کار با هدف تثبیت حقوق بنیادی به کار تدوین شده است. وی با تاکید بر اینکه با روش سنتی استخراج هزینه استخراج افزایش پیدا می‌کند و بهره‌وری در سطح پایین قرار می‌گیرد گفت: روش سنتی استخراج معادن ایمنی در معادن را کاهش می‌دهد و ورود تکنولوژی به معادن باعث ارتقای سطح ایمنی معادن و نیروی کار شاغل در آنجا می‌شود. سعد‌محمدی با اشاره به ضرورت آموزش در معادن بیان کرد: آموزش‌های مکرر با حضور افرادی از سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد که تجربه بیشتری دارند. وی با بیان اینکه المپیاد ایمنی در سطح استان و کشور برگزار می‌شود گفت: نشان ایمنی را در دستور کار قرار دادیم که در راستای فرهنگسازی موثر است.
برترین‌هابرترین‌ها1 ماه قبل
بدیهی‌ترین و اولین شرط برخورداری از اشتغال شایسته، کفایت دستمزد در تامین هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست. لاجرم اگر قرار باشد «سند کار شایسته» از یک متن ویترینی فراتر رود و به سندی قابل اجرا بدل شود، اولین گام باید بالا بردن دستمزد‌ها تا مرز عدم نیاز به یارانه‌بگیری باشد. کار شایسته چیست؟ مفهوم «کار شایسته» اولین بار در سال ۱۹۹۹ میلادی از سوی دبیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) مطرح شد. او کار شایسته را با تمرکز بر چهار هدف استراتژیک ارتقای حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی مطرح ساخت. لاجرم اگر قرار باشد «سند کار شایسته» از یک متن ویترینی فراتر رود و به سندی قابل اجرا بدل شود، اولین گام باید بالا بردن دستمزدها تا مرز عدم نیاز به یارانه‌بگیری باشد.
ایلناایلنا1 ماه قبل
بدیهی‌ترین و اولین شرط برخورداری از اشتغال شایسته، کفایت دستمزد در تامین هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست. لاجرم اگر قرار باشد «سند کار شایسته» از یک متن ویترینی فراتر رود و به سندی قابل اجرا بدل شود، اولین گام باید بالا بردن دستمزدها تا مرز عدم نیاز به یارانه‌بگیری باشد. کار شایسته چیست؟ مفهوم «کار شایسته» اولین بار در سال ۱۹۹۹ میلادی از سوی دبیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) مطرح شد. او کار شایسته را با تمرکز بر چهار هدف استراتژیک ارتقای حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی مطرح ساخت. لاجرم اگر قرار باشد «سند کار شایسته» از یک متن ویترینی فراتر رود و به سندی قابل اجرا بدل شود، اولین گام باید بالا بردن دستمزدها تا مرز عدم نیاز به یارانه‌بگیری باشد.
ایسناایسنا3 ماه قبل
رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون با معیارهای بین المللی «کار شایسته» مطابقت دارد و اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است. وی همچنین ایجاد یک سازمان غیردولتی با اختیارات ویژه به عنوان نماینده نهضت تعاون در کشورها در راستای توسعه «کار شایسته» را خواستار شد. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به جایگاه کار شایسته در جمهوری اسلامی ایران و اسناد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه «سند ملی کار شایسته»، بازیگران کلیدی در ایجاد کار شایسته را دولتها، کارگران، کارفرمایان و سازمان‌های غیر دولتی عنوان کرد و گفت: کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون ایران با معیارهای بین المللی «کار شایسته» مطابقت داشته و اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است. مفهوم «کار شایسته» برای نخستین بار در گزارش سال ۱۹۹۹ خوان سوماویا مدیرکل وقت سازمان بین‌المللی کار مطرح شد و از آن زمان، تدوین برنامه‌های کار شایسته در دستور کار این سازمان قرار گرفت. هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.
تسنیمتسنیم3 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در همایشی با موضوع نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال و کار شایسته سخنرانی کرد. وی در ادامه به جایگاه «کار شایسته» در جمهوری اسلامی ایران و اسناد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه «سند ملی کار شایسته» اشاره کرد. رئیس اتاق تعاون ایران، در ادامه این سخنرانی به بخش تعاون ایران و روند توسعه و تکامل آن تاکید کرد و بر اساس مقایسه تطبیقی اصول نهضت تعاون و اصول «کار شایسته» همچنین اهداف بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و اهداف «کار شایسته»، ابراز داشت: کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون ایران با معیارهای بین المللی «کار شایسته» مطابقت داشته و بنابراین اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است. وی همچنین در خصوص روند ایجاد اشتغال در بخش تعاون ایران و کار شایسته در کشور توضیح داد. عبداللهی در تشریح بازیگران کلیدی در ایجاد «کار شایسته» بیان داشت: بازیگران کلیدی در ایجاد کار شایسته شامل «دولتها، کارگران و کارفرمایان و سازمان‌های غیر دولتی» هستند.
مهرمهر3 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی در همایش جهانی اتحادیه بین المللی تعاون در کشور روآندا، بر اساس آمارهای بانک جهانی به وضعیت و روند اشتغال و بیکاری در جهان در سالهای اخیر پرداخت و با توجه به وضعیت بیکاری در جهان و به خصوص در میان جوانان، بر اهمیت پرداختن به موضوع اشتغال و به ویژه کار شایسته در میان جوامع تاکید کرد. وی در ادامه به جایگاه کار شایسته در جمهوری اسلامی ایران و اسناد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه «سند ملی کار شایسته» اشاره کرد. رئیس اتاق تعاون ایران، همچنین به بخش تعاون ایران و روند توسعه و تکامل آن اشاره کرد و بر اساس مقایسه تطبیقی اصول نهضت تعاون و اصول «کار شایسته» همچنین اهداف بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و اهداف «کار شایسته»، اظهار داشت: کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون ایران با معیارهای بین المللی «کار شایسته» مطابقت داشته و بنابراین اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است. عبداللهی در تشریح بازیگران کلیدی در ایجاد «کار شایسته» گفت: بازیگران کلیدی در ایجاد کار شایسته شامل «دولتها، کارگران و کارفرمایان و سازمان‌های غیر دولتی» هستند. عبدالهی در ادامه به بیان راهبردها و فعالیت‌های اتاق تعاون ایران در راستای اشتغالزایی و توسعه و ترویج کار شایسته پرداخت و بر اساس تجارب بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران به ارائه پیشنهاداتی برای توسعه نهضت تعاون دیگر کشورها از طریق پیگیری برای به رسمیت شناختن نهضت تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی مستقل و تدوین و تصویب قانون جامع برای این بخش و همچنین ایجاد یک سازمان غیردولتی به عنوان نماینده نهضت تعاون در کشورها با اختیارات ویژه در راستای توسعه «کار شایسته» اشاره کرد.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین3 ماه قبل
وی در ادامه به جایگاه «کار شایسته» در جمهوری اسلامی ایران و اسناد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه «سند ملی کار شایسته» اشاره کرد. رئیس اتاق تعاون ایران، در ادامه این سخنرانی به بخش تعاون ایران و روند توسعه و تکامل آن تاکید کرد و بر اساس مقایسه تطبیقی اصول نهضت تعاون و اصول «کار شایسته» همچنین اهداف بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و اهداف «کار شایسته»، ابراز داشت: کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون ایران با معیار‌های بین المللی «کار شایسته» مطابقت داشته و بنابراین اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است. وی همچنین در خصوص روند ایجاد اشتغال در بخش تعاون ایران و کار شایسته در کشور توضیح داد. عبداللهی در تشریح بازیگران کلیدی در ایجاد «کار شایسته» بیان داشت: بازیگران کلیدی در ایجاد کار شایسته شامل «دولتها، کارگران و کارفرمایان و سازمان‌های غیر دولتی» هستند. رئیس اتاق تعاون ایران در همایش جهانی اتحادیه بین المللی تعاون، به بیان راهبرد‌ها و فعالیت‌های اتاق تعاون ایران در راستای اشتغالزایی و توسعه و ترویج کار شایسته پرداخت و بر اساس تجارب بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران به ارائه پیشنهاداتی برای توسعه نهضت تعاون دیگر کشور‌ها از طریق پیگیری برای به رسمیت شناختن نهضت تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی مستقل و تدوین و تصویب قانون جامع برای این بخش همچنین ایجاد یک سازمان غیردولتی به عنوان نماینده نهضت تعاون در کشور‌ها با اختیارات ویژه در راستای توسعه «کار شایسته» اشاره کرد.
ایلناایلنا3 ماه قبل
این واقعیت تلخی است که کسانی که عموما کودکان را هدف حملات خود قرار می‌دهند، در تهیه‌ سلاح و تجهیز زرادخانه‌های خود با هیچ مشکلی مواجه نیستند. به علاوه نزدیک به ۴۲۰ میلیون کودک که تقریبا یک پنجم جمعیت کودکان جهان را تشکیل می‌دهند، در بحبوحه‌ منازعات زندگی می‌کنند و هیچ اطمینانی به فردای خود ندارند. تهدید جان کودکان به منظور دستیابی به اغراض سیاسی چیزی جز تروریسم اقتصادی نبوده و نظر به عواقب حاد اقدامات قهرآمیز بر زندگی کودکان، ضرورت دارد که سازمان ملل، تاثیر اقدامات مزبور بر وضعیت کودکان را مورد ارزیابی و بررسی عمیق و جدی قرار دهد. وی افزود: تحت شعار تحول در حقوق کودک و به منظور ارتقای آگاهی و ارائه‌ مشاوره و ترویج و پاسداری از حقوق کودکان، تاکنون یازده «کلینیک تخصصی حقوق کودک» در مراکز استانی دایر شده و براساس برنامه‌ریزی‌ها، این مراکز به زودی در سطح ملی و در همه‌ استان‌ها راه اندازی خواهد شد. وی، این اقدام را گام مهمی در جهت تعیین تکلیف بسیاری از کودکان به لحاظ تابعیت، دانست.
مهرمهر3 ماه قبل
وی با اشاره به این موضوع که کودکان در معرض آسیب تروریسم اقتصادی آمریکا هستند، افزود: در شرایط سکوت و بی‌تفاوتی جهانی، کودکان ایرانی قربانی اول قتل‌عام اقتصادی آمریکا هستند. رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: با وجود گام‌هایی که برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک برداشته شده، هنوز هم میلیون‌ها کودک در سرتاسر جهان، زندگی خود را در منازعات مسلحانه، جنگ‌ها و اشغال خارجی سپری می‌کنند. به‌علاوه نزدیک به ۴۲۰ میلیون کودک که تقریبا یک‌پنجم جمعیت کودکان جهان را تشکیل می‌دهند، در بحبوحه‌ منازعات زندگی می‌کنند و هیچ اطمینانی به فردای خود ندارند. رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: تهدید جان کودکان به منظور دستیابی به اغراض سیاسی چیزی جز تروریسم اقتصادی نبوده و نظر به عواقب حاد اقدامات قهرآمیز بر زندگی کودکان، ضرورت دارد که سازمان ملل، تاثیر اقدامات مزبور بر وضعیت کودکان را مورد ارزیابی و بررسی عمیق و جدی قرار دهد. رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار داشت: پوشش تحصیلات در ایران برای رده‌ ابتدایی ۹۹ درصد، دو سال نخست دبیرستان ۹۴ درصد و دو سال آخر دبیرستان، ۸۴ درصد است.
افکارنیوزافکارنیوز3 ماه قبل
اخبار سیاسی- وی با اشاره به این موضوع که کودکان در معرض آسیب تروریسم اقتصادی آمریکا هستند، افزود: در شرایط سکوت و بی‌تفاوتی جهانی، کودکان ایرانی قربانی اول قتل‌عام اقتصادی آمریکا هستند. رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: با وجود گام‌هایی که برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک برداشته شده، هنوز هم میلیون‌ها کودک در سرتاسر جهان، زندگی خود را در منازعات مسلحانه، جنگ‌ها و اشغال خارجی سپری می‌کنند. به‌علاوه نزدیک به ۴۲۰ میلیون کودک که تقریبا یک‌پنجم جمعیت کودکان جهان را تشکیل می‌دهند، در بحبوحه‌ منازعات زندگی می‌کنند و هیچ اطمینانی به فردای خود ندارند. رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: تهدید جان کودکان به منظور دستیابی به اغراض سیاسی چیزی جز تروریسم اقتصادی نبوده و نظر به عواقب حاد اقدامات قهرآمیز بر زندگی کودکان، ضرورت دارد که سازمان ملل، تاثیر اقدامات مزبور بر وضعیت کودکان را مورد ارزیابی و بررسی عمیق و جدی قرار دهد. رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار داشت: پوشش تحصیلات در ایران برای رده‌ ابتدایی ۹۹ درصد، دو سال نخست دبیرستان ۹۴ درصد و دو سال آخر دبیرستان، ۸۴ درصد است.

کودکان ایران، نخستین قربانی اقدامات غیرقانونی آمریکا

صدا و سیماصدا و سیما3 ماه قبل
این واقعیت تلخی است که کسانی که عموما کودکان را هدف حملات خود قرار می‌دهند، در تهیه‌ سلاح و تجهیز زرادخانه‌های خود با هیچ مشکلی مواجه نیستند. به علاوه نزدیک به ۴۲۰ میلیون کودک که تقریبا یک پنجم جمعیت کودکان جهان را تشکیل می‌دهند، در بحبوحه‌ منازعات زندگی می‌کنند و هیچ اطمینانی به فردای خود ندارند. تهدید جان کودکان به منظور دستیابی به اغراض سیاسی چیزی جز تروریسم اقتصادی نبوده و نظر به عواقب حاد اقدامات قهرآمیز بر زندگی کودکان، ضرورت دارد که سازمان ملل، تاثیر اقدامات مزبور بر وضعیت کودکان را مورد ارزیابی و بررسی عمیق و جدی قرار دهد. وی، این اقدام را گام مهمی در جهت تعیین تکلیف بسیاری از کودکان به لحاظ تابعیت، دانست. رایزن کشورمان در پایان، اظهار داشت که پوشش تحصیلات در ایران برای رده‌ ابتدایی ۹۹ درصد، دو سال نخست دبیرستان ۹۴ درصد و دو سال آخر دبیرستان، ۸۴ درصد می‌باشد.
ایلناایلنا5 ماه قبل
وی افزود: این خود به تنهایی سند ملی کار شایسته را از اعتبار ساقط می‌کند چه برسد به اینکه سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم آن رعایت نشده است. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه «کار شایسته» بنیان‌های تعریف شده‌‌ای دارد که با صرف آوردن آنها روی کاغذ نمی‌توان از عملکرد خود دفاع کرد، گفت: کار شایسته یک بسته جامع است. توفیقی در پاسخ به این پرسش که سازمان بین‌المللی کار چه کمکی می‌تواند انجام دهد، گفت: من به کمک کردن سازمان‌ بین‌المللی کار اعتقادی ندارم. این فعال کارگری افزود: بنابراین نباید به سازمان بین‌المللی کار دل ببندیم. به جای اینها باید با یک عزم ملی کار شایسته را محقق کنیم و اجازه تعرض به حقوق و آزادی‌های صنفی را ندهیم.
مهرمهر5 ماه قبل
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی صبح سه شنبه در کارگروه مشترک اشتغال استان که در تالار پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، از پایان کار تدوین سند ملی کار شایسته خبر داد و گفت: این سند در راستای بهبود فضای کسب و کار و نیز اشتغال محور کردن سیاست‌های مالی و تجاری تدوین شده و در تدوین این سند دستگاه‌های مختلفی، از جمله سازمان برنامه و بودجه، بخش خصوصی، بانک مرکزی و … همکاری داشته‌اند. وی با یادآوری اینکه ایجاد زمینه برای دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در دست‌یابی به کار مناسب از اهداف مهم سند ملی کار شایسته به شمار می‌رود، افزود: علاوه بر این، سند ملی کار شایسته اهداف دیگری ازجمله داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب، رعایت حرمت و کرامت انسانی، آزادی انتخاب شغل، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار، ترویج کار مولد و سازنده و … را دنبال می‌کند. یوسفی با بیان اینکه سند ملی کار شایسته سند کاملی بوده و همه بخش‌ها ازجمله کارگران رسمی، مزدبگیر، کار در خانه و خوداشتغالی را شامل می‌شود، تصریح کرد: اگر بخواهیم به زوایای دیگر این سند نیم‌نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که مواردی چون تأمین امنیت شغلی، فرصت‌های برابر برای کار، ایجاد شرایط کاری سالم، تأمین امنیت شغلی، جبران خدمات و … را نیز همراهی می‌کند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مزیت سند ملی کار شایسته این است که متناسب با ظرفیت‌ها و سطح توسعه هر جامعه تأمین می‌شود، ادامه داد: موضوعات مختلفی در سند ملی کار شایسته به آن اشاره شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوعاتی چون روابط اجتماعی و حقوق کارگران، امنیت اجتماعی و … اشاره کرد. حمید فرخی با یادآوری اینکه خوشبختانه در حوزه اشتغال اینترنتی اقداماتی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در این راستا انواع مدل‌های کسب و کار اینترنتی را داریم که شامل بنگاه‌های سنتی، بازاریابی متعامل و شخصی‌سازی، فیلترگذاری و … است.
مهرمهر6 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی آبایی اظهار داشت: یکی از اهداف اساسی حقوق کار، ارتقای حقوق بنیادین کار از جمله امحای کار کودکان است. در این راستا در سند ملی کار شایسته به طور خاص به محو کار کودکان به ویژه اشکال بد کار کودک اشاره شده و در این راستا بازرسان کار موظف هستند نسبت به بررسی همه جانبه این موضوع اقدام کنند. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: اداره بازرسی کار استان مرکزی موظف است ضمن اهتمام ویژه نسبت به این امر، کارفرمایان را با قوانین و جرائم موجود این حوزه و رویه‌های مربوط به کار کودکان آگاه کند. آبایی افزود: راهنمایی و آموزش سامانه‌های مرتبط و همچنین صدور ابلاغیه و ثبت آمار مصادیق مربوط به کار کودکان به صورت ماهانه در سامانه نرم افزاری بازرسی کار از دیگر وظایف بازرسان کار است که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در صورت تخلف کارفرمایان از موضوع مذکور و عدم اجرای فصل یازدهم قانون کار به ویژه ماده ۱۷۶ قانون کار و نیز ماده ۲ آیین نامه مذکور، نسبت به معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی اقدام لازم صورت می‌گیرد.
ایلناایلنا6 ماه قبل
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید از آنجا کارفرمایان با فرصت طلبی مانع از گزارش شدن حوادث کار کارگاه هایشان می‌شوند؛ عمده حوادث کار به اطلاع وزارت کار نمی‌رسد. حوادث کار اما نه زلزله است نه سیل، که سالی یکبار یا نهایتا ۱۰ بار اتفاق بیافتند؛ حوادث کار هر هفته اتفاق می‌افتند. در همین حال مرکزی به نام مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در وزارت کار وجود دارد. نگاه به حوادث کار اجتماعی و انسانی باشدوی با بیان اینکه نگاه به حوادث کار نباید تجاری باشد، گفت: ابتدا باید یک موضوع را شفاف کنم. هیچگاه توضیح نداند چرا حوادث کار کاهش نمی‌یابدخدایی تصریح کرد: هیچگاه مسئولان وزارت کار به عنوان نهاد متولی کاهش حوادث کار، توضیح نداده‌اند چرا حوادث کار کاهش نمی‌یابند؟ چرا هیچگاه برنامه‌های آنها جواب نمی‌دهد؟ در اصل پاسخگو نبودن این افراد و عادت کردن جامعه به اخبار بد، سبب این موضوع شده است.
تسنیمتسنیم6 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بختیار پاکمزد ظهر امروز در نشست اعضای اتاق فکر روابط کار در اردبیل اظهار داشت: ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد، افزایش امنیت شغلی مبتنی بر از دست ندادن شغل و یا تغییرات محیط شغلی، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی محورهای اصلی کار شایسته است. وی با اشاره به اهمیت اتاق فکر در تصمیمات جمعی از لحاظ کمی و جلوگیری از تک محوری و انتقادپذیری در اهداف سازمانی بیان کرد: هیئت دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته را به تصویب رسانده که شاهد اجرای آن در استان خواهیم بود. پاکمزد اشتغال مولد فنی و فراهم کردن فرصت‌های اشتغال برابر برای افراد جویای کار با درآمد کافی به منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزایش امنیت شغلی و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی عنوان کرد. مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با اجرایی شدن این سند در استان به دنبال دستیابی به اهداف آن هستیم و تلاش می‌کنیم در این زمینه اقدامات اساسی و لازم را انجام دهیم. انتهای پیام/ ع
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین7 ماه قبل
این یک مسأله فراملی است و تغییرات اقلیمی، تحولات دائمی فناوری، تغییرپذیری تولید و اشتغال منجر به تحولات گسترده برای تمامی کشور‌ها خواهد شد. طبیعتا با چنین مبنایی، نظم یکجانبه جهانی و مبتنی بر زور و سرکوب، بی معناست و در تضاد با اهداف متعالی تمامی سازمان‌های بین‌المللی خصوصا سازمان بین‌المللی کار است. باید بار دیگر تمامی کشور‌ها در سراسر جهان بر این نکته مشترکا اذعان کنند که تحولات جهان کار، مستلزم اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقدامات نوآورانه برای تنظیم یک «دستور کار انسان محور» است. بدین منظور، تقویت گفتگو‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار، ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد و گسترش حمایت‌های اجتماعی از مؤلفه‌های اصلی این سیاست‌ها هستند. امید است که این نگرش جدید بر اساس همکاری و مشارکت و چندجانبه‌گرایی بین‌المللی، مبنای کار نظام جهانی قرار گیرد و اقدامات لازم برای جلوگیری از یکجانبه‌گرایی و اقدامات تحکم‌آمیز در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد.
ایلناایلنا7 ماه قبل
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشت پیش‌رو شرح می‌دهد که چرا در زمانی که ظلم یکجانبه جهانی مبتنی بر زور و سرکوب حاکمیت می‌کند، همچنان باید تحولات بازار کار را در همگرایی در نظام بین‌الملل تعریف کرد. این یک مسأله فراملی است و تغییرات اقلیمی، تحولات دائمی فناوری، تغییرپذیری تولید و اشتغال منجر به تحولات گسترده برای تمامی کشورها خواهد شد. بنابراین بدیهی است که تقویت چند جانبه‌گرایی و اتکا به رهیافت‌های جمعی برای نیل به آینده‌ای روشن‌تر باید در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد. طبیعتا با چنین مبنایی، نظم یکجانبه جهانی و مبتنی بر زور و سرکوب، بی معناست و در تضاد با اهداف متعالی تمامی سازمان‌های بین‌المللی خصوصا سازمان بین‌المللی کار است. امید است که این نگرش جدید بر اساس همکاری و مشارکت و چندجانبه‌گرایی بین‌المللی، مبنای کار نظام جهانی قرار گیرد و اقدامات لازم برای جلوگیری از یکجانبه‌گرایی و اقدامات تحکم‌آمیز در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد.
ایرناایرنا7 ماه قبل
این یک مسأله فراملی است و تغییرات اقلیمی، تحولات دائمی فناوری، تغییرپذیری تولید و اشتغال منجر به تحولات گسترده برای تمامی کشورها خواهد شد. بنابراین بدیهی است که تقویت چند جانبه‌گرایی و اتکا به رهیافت‌های جمعی برای نیل به آینده‌ای روشن‌تر باید در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد. طبیعتا با چنین مبنایی، نظم یکجانبه جهانی و مبتنی بر زور و سرکوب، بی معناست و در تضاد با اهداف متعالی تمامی سازمان‌های بین‌المللی خصوصا سازمان بین‌المللی کار است. باید بار دیگر تمامی کشورها در سراسر جهان بر این نکته مشترکا اذعان کنند که تحولات جهان کار، مستلزم اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقدامات نوآورانه برای تنظیم یک «دستور کار انسان محور» است. امید است که این نگرش جدید بر اساس همکاری و مشارکت و چندجانبه‌گرایی بین‌المللی، مبنای کار نظام جهانی قرار گیرد و اقدامات لازم برای جلوگیری از یکجانبه‌گرایی و اقدامات تحکم‌آمیز در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد.
ایسناایسنا7 ماه قبل
وزیر کار که برای شرکت در یکصد و هشتمین اجلاس سازمان جهانی کار به ژنو سفر کرده در سخنرانی مجمع عمومی این سازمان همکاری بیشتر دولتها برای دستیابی به آینده‌ای روشن را خواستار شد و بر لزوم حل و فصل تغییرات جهان کار با مشارکت و تقویت همه‌جانبه تاکید کرد. هدف قرار گرفتن معیشت کارگران با اعمال تحریم‌های یکجانبهشریعتمداری، تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی را در تضاد با اهداف متعالی سازمان بین‌المللی کار و مانع تحقق عدالت اجتماعی و کار شایسته دانست و گفت: تحمیل تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی بر ایران موجب لطمه به زندگی مردم به ویژه معیشت کارگران و فعالیت اقتصادی کارفرمایان شده است اما به نمایندگی از جمهوری اسلامی اعلام می‌کنم که این تحریم‌ها نه تنها عزم و اراده برای گسترش رفاه اجتماعی، ارتقای کار شایسته و توسعه پایدار را تضعیف نکرده بلکه موجب غلبه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران بر همه بدخواهی‌ها شده است. هیأت وزیران نیز اردیبهشت امسال به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. اجلاس سازمان جهانی کار، مهمترین رویداد بین‌المللی در حوزه کار به شمار می‌رود و کشورهای عضو همه ساله در عالی‌ترین سطوح در این اجلاس شرکت می‌کنند. یکصد و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار تا روز جمعه ۳۱ خرداد در محل سازمان ملل متحد در ژنو ادامه دارد.
فارسفارس7 ماه قبل
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کار با وزیر کار و امور اجتماعی بلغارستان دیدار کرد و گفت: ایران به استانداردهای بین‌المللی کار پای‌بند است و سند ملی کار شایسته را نیز تهیه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی کار با «بیسر پتکوف» وزیر کار و امور اجتماعی بلغارستان دیدار کرد و با اشاره به تهیه سند کار شایسته در ایران، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، برگزاری اجلاس ملی آینده کار و سده سازمان بین المللی کار در ایران با حضور نمایندگان سازمان بین المللی کار این اقدامات را نشانه پایبندی ایران به استانداردهای بین المللی کار دانست. در این دیدار شریعتمداری ضمن اشاره به قدمت ۱۲۰ ساله روابط دو کشور خواستار گسترش این روابط به خصوص در زمینه‌های کار و امور اجتماعی شد. شریعتمداری اعلام کرد: زمینه‌های خوبی برای گسترش روابط دو کشور وجود دارد و امیدواریم که در آینده نزدیک اعلام نظر شما را در خصوص یادداشت تفاهم‌های پیشنهادی ازطریق وزارت امور خارجه دریافت کنیم. شریعتمداری نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد از آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای میزبانی از هیات کارشناسی بلغارستان درآینده نزدیک اعلام آمادگی کرد.
برنابرنا7 ماه قبل
در موقعیتی که چالش‌های فراوانی پیش روی جامعه بین المللی قرار دارد. بنابراین، سازمان بین المللی کار در این مقطع، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد که می‌بایست به خوبی آن را ایفا نماید. جهان کار تغییرات و تحولات شگرفی را تجربه کند. تحولات جهان کار چالش‌ها و فرصت هایی را برای جهان کار به همراه خواهد آورد که نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقدامات نوآورانه برای تنظیم یک دستور کار انسان محور می‌باشد. این چالش‌ها صرفا از طریق تشریک مساعی جمعی و توسل به چندجانبه گرایی قابل حل و فصل هستند.
خبرآنلاینخبرآنلاین7 ماه قبل
اکنون به نظر می‌رسد تصمیم دولتمردان تلفیق دو سند و انتشار یک سند به جای هر دو است. بررسی این سند بیانگر آن است که کار شایسته تنها در تیتر و قسمت اندکی از مقدمه این سند جای دارد و مساله مورد بحث تنها اشتغال است. به این اعتبار نمایندگان کارگری این سند را سند کار شایسته نمی‌دانند. متاسفانه دیدگاه معاونت اشتغال بر این مبنا است که هر چه کارگران تضعیف شوند، اشتغال بیشتر می‌شود. به این اعتبار چنین سندی مطالبه کارگران را حداقل پاسخ نمی‌دهد و باید همچنان مطالبه تنظیم این سند را با حضور طرفین اجتماعی عنوان کرد.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین7 ماه قبل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: وقتی از مفهوم کار شایسته صحبت می‌کنیم در واقع به ابعاد انجام کار شایسته توسط کارگر و کارفرما می‌پردازیم. اگر کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در وضعیت خاموشی و تعطیلی قرار داشته باشند نمی‌توان انتظار داشت کار شایسته به اجرا در آید. در نظام کار شایسته دغدغه امنیت شغلی وجود ندارداصلانی درباره الزامات اجرای سند کار شایسته گفت: اجرای کار شایسته هم به سود کارگر هم به سود کارفرما است. کار شایسته زمانی ایجاد می‌شود که کارگر در کارخانه امنیت شغلی داشته باشد و کیفیت کالای تولیدی بالا برود. کار شایسته یعنی بها دادن به تولید داخلی و خرید و مصرف کالای داخلی و وقتی همه این موارد در کنار هم قرار گرفت کار شایسته مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند.
ایسناایسنا7 ماه قبل
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که در نظام کار شایسته قرارداد سفید معنا ندارد، گفت: کار شایسته زمانی اجرا می‌شود که هیچ کارگری نگران حقوق و قرارداد کارش نباشد و هیچ کارفرمایی دغدغه تامین مواد اولیه و رکود حاکم بر بازار کار را نداشته باشد. علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی از مفهوم کار شایسته صحبت می‌کنیم در واقع به ابعاد انجام کار شایسته توسط کارگر و کارفرما می‌پردازیم. اگر کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در وضعیت خاموشی و تعطیلی قرار داشته باشند نمی‌توان انتظار داشت کار شایسته به اجرا در آید. در نظام کار شایسته دغدغه امنیت شغلی وجود ندارداصلانی درباره الزامات اجرای سند کار شایسته گفت: اجرای کار شایسته هم به سود کارگر هم به سود کارفرما است. کار شایسته یعنی بها دادن به تولید داخلی و خرید و مصرف کالای داخلی و وقتی همه این موارد در کنار هم قرار گرفت کار شایسته مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند.
خبر فوریخبر فوری7 ماه قبل
اما وزارت کار در دولت فعلی مصمم شد تا به این تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه عمل کند و آرزوی دیرینه کارگران را تحقق بخشد. سند کار شایسته اصلی‌ترین مطالبه کارگران پس از قانون کاربی‌تردید سند ملی کار شایسته پس از اصلاح قانون کار یکی از مطالبات و دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری به شمار می‌رود. او می‌گوید: اگرچه نمی‌توان با تصویب سند کار شایسته انتظار داشت اقتصاد کشور به سرعت دگرگون شود اما کارگران امیدوارند که این سند روی کاغذ نماند و جنبه عملی به خود بگیرد. سند کار شایسته جامع و مبتنی بر راهکارهای اجرایی استسند کار شایسته ترسیمی از چشم‌انداز آینده کار ایران و مجموعه‌ای از راهبردهای اجرایی است و با اجرای آن، دغدغه تعیین دستمزد شایسته، امنیت شغلی نیروهای کار و بهره‌وری بنگاه‌ها برطرف می‌شود. مفهوم «کار شایسته» برای نخستین بار در گزارش سال ۱۹۹۹ خوان سوماویا مدیرکل وقت سازمان بین‌المللی کار مطرح شد و از آن زمان، تدوین برنامه‌های کار شایسته در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
تسنیمتسنیم7 ماه قبل
به‌اعتقاد کارشناسان کار شایسته ۶ بعد دارد که بعد اول فرصت‌های اشتغال، به نیاز افرادی برمی‌گردد که می‌خواهند در پیاده کردن کار توانمند شوند، کار شایسته بدون وجود خود کار، امکان‌پذیر نیست. *عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم سند ملی کار شایستهعلی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره سند کارشایسته گفت: دولت‌ها از برنامه پنج ساله چهارم توسعه تاکنون مکلف بوده‌اند که سند ملی کار شایسته را تنظیم و منتشر کنند. نهایتا این سند در دولت تصویب شد اما با کمال تأسف ویژگی‌های سند ملی کار شایسته را ندارد. *بیشتر سند اشتغال است تا کار شایستهعلی خدایی با تأکید بر اینکه این سند اجرایی نیست، گفت: همچنین سند کار شایسته برخلاف مدعا به صورت سه‌جانبه نگاشته نشده است. *همه دستگاه‌ها در تدوین سند ملی کار شایسته مشارکت داشتندمحمدرضا کارگر، مشاور معاونت کارآفرینی وزارت تعاون درباره سند ملی کار شایسته گفت: ویژگی خاص سند ملی کار شایسته این است که تمام دستگاه‌ها و ذینفعان در تدوین آن مشارکت داشتند و این سند متناسب با ظرفیت دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده است.
ایسناایسنا7 ماه قبل
سند کار شایسته اصلی‌ترین مطالبه کارگران پس از قانون کاربی‌تردید سند ملی کار شایسته پس از اصلاح قانون کار یکی از مطالبات و دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری به شمار می‌رود. تشکل‌ها سند را فاقد اهداف کار شایسته می‌دانندعلیرغم تصویب سند ملی کار شایسته در هیأت دولت، بخشی از فعالان حوزه کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی آن را فاقد ویژگی‌های سند ملی کار شایسته دانسته و تاکید دارند که این سند تنها به اشتغال می‌پردازد و هیچیک از اهداف کار شایسته در آن دیده نمی‌شود. او می‌گوید: اگرچه نمی‌توان با تصویب سند کار شایسته انتظار داشت اقتصاد کشور به سرعت دگرگون شود اما کارگران امیدوارند که این سند روی کاغذ نماند و جنبه عملی به خود بگیرد. سند کار شایسته جامع و مبتنی بر راهکارهای اجرایی استسند کار شایسته ترسیمی از چشم‌انداز آینده کار ایران و مجموعه‌ای از راهبردهای اجرایی است و با اجرای آن، دغدغه تعیین دستمزد شایسته، امنیت شغلی نیروهای کار و بهره‌وری بنگاه‌ها برطرف می‌شود. مفهوم «کار شایسته» برای نخستین بار در گزارش سال ۱۹۹۹ خوان سوماویا مدیرکل وقت سازمان بین‌المللی کار مطرح شد و از آن زمان، تدوین برنامه‌های کار شایسته در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز7 ماه قبل
تصویب سندی با عنوان «سند ملی کار شایسته» در ۲۹ اردیبهشت سال جاری موجی از واکنش‌ها را از طرف فعالان حوزه کارگری به دنبال داشت. در این سند ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی، محورهای کار شایسته معرفی شده‌اند. فرشاد اسماعیلی می‌افزاید: بررسی سند تصویب شده تحت عنوان سند ملی کار شایسته نشان می‌دهد این سند بسیار فقیر است و از نظر ضمانت اجرا هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است. یکی از الزامات کار شایسته متعهد بودن به حقوق بنیادین کار است. حقوق روی کاغذ دردی از کارگران دوا نمی‌کند و ما در این زمینه نیازمند ضمانت اجرا هستیم.
فارسفارس7 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، علی خدایی عضو شورای عالی کار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: سندی که معرفی شده را سند کار شایسته نمی‌دانم این سند را حداکثر می‌توان سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته دانست. خدایی گفت: هیچ یک از اهداف سند کار شایسته در این سند لحاظ نشده است، حتی در این سند که کلیات را در برمی‌گیرد، ما را نادیده گرفته‌اند، چه رسد به جزئیات. کارگر با اشاره به این که این سند مختصر اما اجرایی است، گفت: انتقاد دوستان درست است، اما آن جامعیتی که مد نظرشان است، در اسناد دیگر بالادستی است و در این سند نخواستیم که آرزوها و آرمان‌ها را ببینیم، بلکه این سند با تمرکز بر اشتغال تدوین شده و کاملا اجرایی است. حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز سخنان عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران را تایید کرد و گفت: از نظر ما هم این سند، سند کار شایسته نیست و فقط به اشتغال می‌پردازد. انتهای پیام/ب

به انتهای لیست رسیدید