شبکه دو

شبکه دو

اعتمادآنلایناعتمادآنلاین18 دقیقه قبل
براین اساس ۶۸٫۳ درصد از مردم بیننده مجموعه ۴۱ قسمتی «ستایش۳» بوده‌اند که ۷۹٫۵ درصد از آنها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته‌اند. اقبال بیش از ۸۰ درصدی به تیتراژ «ستایش» همچنین از میان مخاطبان سریال ۸۶٫۲ درصد این سریال را از نظر بازی هنرپیشه‌ها، ۸۳٫۸ درصد از نظر تیتراژ، ۷۸٫۶ درصد از نظرآموزنده بودن، ۷۷٫۷ درصد از نظرجذابیت و ۷۳٫۲ درصد از نظر باورپذیربودن شخصیت‌ها درحد زیاد موفق دانسته‌اند. براساس این نظرسنجی، ۲۱٫۶ درصد از مردم بیننده سریال هفت قسمتی «گیله‌وا» بوده‌اند که ۷۱٫۶ درصد از آنها از این سریال در حد زیاد رضایت داشته‌اند. همچنین از میان مخاطبان سریال «گیله وا»، ۸۰٫۳ درصد این سریال را از نظر بازی هنرپیشه‌ها، ۷۲٫۸ درصد از نظر باورپذیربودن شخصیت‌ها، ۷۲٫۳ درصد از نظر آموزنده بودن، ۷۱٫۷ درصد از نظر تیتراژ، ۶۷٫۱ درصد از نظر جذابیت در حد زیاد موفق دانسته‌اند. از میان مخاطبان سریال «پناه آخر» ۸۷٫۱ درصد از نظر بازی هنرپیشه‌ها، ۷۷٫۶ درصد از نظر آموزنده بودن، ۷۶٫۷ درصد از نظر تیتراژ، ۷۳٫۴ درصد از نظر جذابیت داستان، و ۷۳٫۳ درصد از نظر باورپذیربودن شخصیت‌ها این سریال را در حد زیاد موفق دانسته‌اند.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز48 دقیقه قبل
براین اساس ۶۸٫۳ درصد از مردم بیننده مجموعه ۴۱ قسمتی «ستایش۳» بوده‌اند که ۷۹٫۵ درصد از آنها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته‌اند. براساس این نظرسنجی، ۲۱٫۶ درصد از مردم بیننده سریال هفت قسمتی «گیله‌وا» بوده‌اند که ۷۱٫۶ درصد از آنها از این سریال در حد زیاد رضایت داشته‌اند. بعد از سریال‌های شبکه سه سیما، سریال ۱۰ قسمتی «پناه آخر» شبکه یک با ۱۴٫۲ درصد بیننده در رتبه سوم سریال‌های تلویزیونی که در ماه آبان پایان یافته‌اند قرار گرفته است که ۷۶٫۵ درصد از مخاطبان در حد زیاد از این سریال رضایت داشته‌اند. براساس این نظرسنجی، ۳۷ درصد از مردم اصلا با پخش سریال‌های تکراری موافق نیستند و در مقابل ۳۲ درصد از مردم در حد زیاد و ۳۱ درصد هم در حد کم از پخش سریال‌های تکراری رضایت دارند. براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان ۳۳٫۶ درصد از مردم سریال‌های شبکه نمایش خانگی را دنبال می‌کنند و ۱۷٫۶ درصد هم بیننده سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
ایمناایمنا1 ساعت قبل
براین اساس ۶۸٫۳ درصد از مردم بیننده مجموعه ۴۱ قسمتی «ستایش۳» بوده‌اند که ۷۹٫۵ درصد از آنها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته‌اند. ۶۲٫۹ درصد بینندگان این سریال هم ترتیب وقوع اتفاقات این سریال را مناسب ارزیابی کرده‌اند. براساس این نظرسنجی، ۲۱٫۶ درصد از مردم بیننده سریال هفت قسمتی «گیله‌وا» بوده‌اند که ۷۱٫۶ درصد از آنها از این سریال در حد زیاد رضایت داشته‌اند. «گیله‌وا» در رتبه دوم۵۸٫۴ درصد بینندگان سریال گیله وا هم ترتیب وقوع اتفاقات دراین سریال را مناسب ارزیابی کرده‌اند. براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان ۳۳٫۶ درصد از مردم سریال‌های شبکه نمایش خانگی را دنبال می‌کنند و ۱۷٫۶ درصد هم بیننده سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
مهرمهر1 ساعت قبل
براین اساس ۶۸٫۳ درصد از مردم بیننده مجموعه ۴۱ قسمتی «ستایش۳» بوده‌اند که ۷۹٫۵ درصد از آنها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته‌اند. براساس این نظرسنجی، ۲۱٫۶ درصد از مردم بیننده سریال هفت قسمتی «گیله‌وا» بوده‌اند که ۷۱٫۶ درصد از آنها از این سریال در حد زیاد رضایت داشته‌اند. «گیله‌وا» در رتبه دوم۵۸٫۴ درصد بینندگان سریال گیله وا هم ترتیب وقوع اتفاقات دراین سریال را مناسب ارزیابی کرده‌اند. براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان ۳۳٫۶ درصد از مردم سریال‌های شبکه نمایش خانگی را دنبال می‌کنند و ۱۷٫۶ درصد هم بیننده سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان ۳۳٫۶ درصد از مردم سریال‌های شبکه نمایش خانگی را دنبال می‌کنند و ۱۷٫۶ درصد هم بیننده سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
برترین‌هابرترین‌ها3 ساعت قبل
در نظرسنجی جدید نسبت به سریال‌ها، «ستایش ۳» با ۶۸٫۳ درصد رتبه اول را به دست آورد که ۷۹٫۵ درصد از مردم درحد زیاد از این سریال رضایت داشته‌اند. براین اساس ۶۸٫۳ درصد از مردم بیننده مجموعه ۴۱ قسمتی «ستایش۳» بوده‌اند که ۷۹٫۵ درصد از آنها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته‌اند. براساس این نظرسنجی، ۲۱٫۶ درصد از مردم بیننده سریال هفت قسمتی «گیله‌وا» بوده‌اند که ۷۱٫۶ درصد از آنها از این سریال در حد زیاد رضایت داشته‌اند. براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان ۳۳٫۶ درصد از مردم سریال‌های شبکه نمایش خانگی را دنبال می‌کنند و ۱۷٫۶ درصد هم بیننده سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان ۳۳٫۶ درصد از مردم سریال‌های شبکه نمایش خانگی را دنبال می‌کنند و ۱۷٫۶ درصد هم بیننده سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
برترین‌هابرترین‌ها5 ساعت قبل
بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما، سریال ستایش سه با ۶۸٫۳ درصد و گیله وا با ۲۱٫۶ درصد از شبکه سه سیما در صدرسریال‌های تلویزیون به لحاظ جذب مخاطب قرارگرفتند. براین اساس ۶۸٫۳ درصد از مردم بیننده مجموعه ۴۱ قسمتی ستایش سه بوده‌اند که ۷۹٫۵ درصد از آن‌ها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته‌اند. براساس این نظرسنجی، ۲۱٫۶ درصد از مردم بیننده سریال شش قسمتی گیله وا بوده‌اند که ۷۱٫۶ درصد از آن‌ها از این سریال درحدزیاد رضایت داشته‌اند. ۵۸٫۴ درصد بینندگان سریال گیله وا هم ترتیب وقوع اتفاقات دراین سریال را مناسب ارزیابی کرده‌اند. براساس نظرسنجی مرکزتحقیقات سازمان، ۳۳٫۶ درصد از مردم سریال‌های شبکه نمایش خانگی را دنبال می‌کنند و ۱۷٫۶ درصد هم بیننده سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.

سامانه ۱۲۴؛ دریافت شکایات از قیمت کالا‌ها

صدا و سیماصدا و سیما10 ساعت قبل
وی افزود: افزایش قیمت برخی کالا‌ها مانند برنج وارداتی به دلیل ممنوع شدن واردات و حمایت از برنج داخلی است. آقای مدرسی خیابانی افزود: تا کنون دو هزار پرونده تعزیراتی برای تخلفات تشکیل شده است. وی گفت: این که گرانی قیمت‌ها را به افزایش قیمت بنزین مرتبط کنیم؛ جفا در طرح افزایش قیمت بنزین است، زیرا قیمت برخی کالا‌ها مقطعی و فصلی است و ربطی به گرانی بنزین ندارد. آقای ملکی گفت: بخش حمل و نقل دام نیز از گازوئیل استفاده می‌کند که افزایش قیمت بنزین تأثیری بر آن ندارد. آقای محمدیاری با بیان اینکه قیمت نهاده‌ها ثابت است گفت: قیمت مرغ در حد قیمت مصوب است و در برخی استان‌ها نیز کاهش قیمت داشته‌ایم.
افکارنیوزافکارنیوز11 ساعت قبل
افکارنیوز، به گزارشعلی اکبر تحویلیان تهیه کننده سریال «از سرنوشت» که این روزها فصل سوم آن در حال تصویربرداری است، با اشاره به زمان پخش این سریال گفت: هنوز زمان دقیقی از سمت شبکه دو سیما برای پخش این سریال به ما اعلام نشده است. اخبار چهره‌ها - وی درباره انتخاب خواننده تیتراژ «از سرنوشت» نیز گفت: محسن چاوشی به تازگی به عنوان خواننده تیتراژ سریال ما انتخاب شده است و قرار است قطعه پایانی سریال را بخواند. تهیه کننده سریال «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» ادامه داد: به تازگی مونا کرمی به جمع بازیگران مان اضافه شده است و این احتمال وجود دارد تا بازیگران جدیدی نیز به سریال افزوده شوند. وی درباره پایان تصویربرداری فصل سوم «از سرنوشت» نیز بیان داشت: تاکنون یک چهارم از کل سریال مقابل دوربین رفته است و فکر می‌کنم طبق برنامه‌ریزی‌ها تا دو ماه دیگر تصویربرداری به پایان برسد. هرچند این روزها به دلیل کمبود بودجه کارمان متوقف شده است اما امیدواریم با مساعدت دوستان در شبکه دوباره به جریان تولید بیفتد.
افکارنیوزافکارنیوز18 ساعت قبل
براین اساس ۶۸٫۳ درصد از مردم بیننده مجموعه ۴۱ قسمتی ستایش سه بوده‌اند که ۷۹٫۵ درصد از آن‌ها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته‌اند. براساس این نظرسنجی، ۲۱٫۶ درصد از مردم بیننده سریال شش قسمتی گیله وا بوده‌اند که ۷۱٫۶ درصد از آن‌ها از این سریال درحدزیاد رضایت داشته‌اند. دراین نظرسنجی سریال‌های تکراری که از شبکه‌های مختلف سیما پخش می‌شوند نیز مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند که درمیان آن‌ها سریال تلویزیونی یوسف پیامبراز شبکه آی فیلم برون مرزی، با ۲۳٫۹ درصد مخاطب و ۹۹ درصد رضایت در صدر این سریال‌های تکراری درآبان ماه قرارگرفته است. براساس این نظرسنجی، ۳۷ درصد از مردم اصلا با پخش سریال‌های تکراری موافق نیستند ودرمقابل ۳۲ درصد از مردم در حد زیاد و ۳۱ درصد هم در حد کم از پخش سریال‌های تکراری رضایت دارند. براساس نظرسنجی مرکزتحقیقات سازمان، ۳۳٫۶ درصد از مردم سریال‌های شبکه نمایش خانگی را دنبال می‌کنند و ۱۷٫۶ درصد هم بیننده سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
اصلاحات پرساصلاحات پرس19 ساعت قبل
ایرنا نوشت: سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین با هدف تقویت توان مالی اقشار کم درآمد صورت گرفته است. اجرایی شدن این مهم می‌تواند نگرانی‌های ایجاد شده از افزایش قیمت بنزین را کاهش دهد. شرط رییس‌جمهوری برای اجرای طرح حمایت معیشتی و اصلاح قیمت بنزین، این بود که همه منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به مردم پرداخت شود. منتهی نکته در اینجاست که دولت نباید در صرف افزایش قیمت بنزین متوقف شود. امید است دولت دوازدهم با اجرای اقداماتی نظیر آنچه تا به اینجا به آن اشاره شد، از تبعات اجرای … طرح سهمیه‌بندی بنزین بکاهد.
برنابرنا22 ساعت قبل
نخستین جلسه ستاد محیط زیست رسانه ملی با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان حفظ محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، وزارت نیرو، وزارت صمت، مجمع تشخیص مصلحت، شهرداری تهران، عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران در کنار نمایندگانی از شبکه‌های گوناگون تلویزیونی، رادیویی، خبری و استانی به ریاست محمدرضا جعفری‌جلوه؛ مدیر شبکه دو سیما برگزار شد. به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در ابتدای این جلسه محمدرضا جعفری‌جلوه؛ رئیس ستاد محیط زیست رسانه ملی ضمن خوشامدگویی توضیحاتی را در مورد شکل‌گیری و سیاست‌های کلی این ستاد بیان کرد. وی با اشاره به دغدغه رسانه ملی در خصوص آغاز به کار مجدد کارگروه مشترک رسانه ملی و دستگاه‌های مسئول و مربوط در عرصه محیط زیست؛ اظهار داشت: سیاست‌های کلی این ستاد شامل یک تقسیم‌بندی شش‌گانه می‌شود. ایشان در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در نامه‌ای به روسای قوا، سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند. ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ مقام معظم رهبری است.
برترین‌هابرترین‌ها1 روز قبل
محسن چاوشی خواننده تیتراژ پایانی سریال «از سرنوشت» به کارگردانی محمدرضا خرمندان و علیرضا بذرافشان شد. خبرانلاین: محسن چاوشی خواننده تیتراژ پایانی سریال «از سرنوشت» به کارگردانی محمدرضا خرمندان و علیرضا بذرافشان شد. وی درباره انتخاب خواننده تیتراژ «از سرنوشت» نیز گفت: محسن چاوشی به تازگی به عنوان خواننده تیتراژ سریال ما انتخاب شده است و قرار است قطعه پایانی سریال را بخواند. وی درباره پایان تصویربرداری فصل سوم «از سرنوشت» نیز بیان داشت: تاکنون یک چهارم از کل سریال مقابل دوربین رفته است و فکر می‌کنم طبق برنامه‌ریزی‌ها تا دو ماه دیگر تصویربرداری به پایان برسد. هرچند این روزها به دلیل کمبود بودجه کارمان متوقف شده است اما امیدواریم با مساعدت دوستان در شبکه دوباره به جریان تولید بیفتد.
تابناکتابناک1 روز قبل
کاری ندارم در کشورهای دیگر چه مقدار است، در ترکیه نزدیک ۲۰ هزار تومان، در اروپا حدود ۲۵ هزار تومان، در افغانستان حدود ۸ هزار تومان و پاکستان حدود ۶ هزار تومان بنزین است. افزایش نرخ تورم آمریکامتوسط نرخ تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۰٫۱ درصد افزایش نسبت به تورم مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۱٫۸ درصد رسیده است. تورم مواد غذایی نیز از ۱٫۸ درصد به ۲٫۱ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ بنزین تاثیری بر قیمت فولاد نداردنایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: هزینه‌های تولید فولاد متاثر از برق و گاز طبیعی است و تاثیرپذیری از نرخ بنزین ندارد. فولاد و بنزین تعامل چندانی با یکدیگر ندارند و اثرپذیری کمی روی هم دارند، بنابراین واقعا افزایش قیمت بنزین روی قیمت تولید فولاد تاثیرگذار نخواهد بود.
افکارنیوزافکارنیوز1 روز قبل
افکارنیوز، به گزارشتصویربرداری سکانس‌های خارجی سریال «بیگانه‌ای با من است» به کارگردانی احمد امینی و تهیه کنندگی بهروز مفید آغاز شده است. اخبار فرهنگ و هنر- در شرایطی که دمای هوا این روزها کاهش پیدا کرده است، گروه تولید و بازیگران این سریال به صورت زمانبندی و مشخص شده در این سکانس‌ها حضور می‌یابند. از بازیگران این سریال می‌توان به شبنم قلی‌خانی، پژمان بازغی، پوراندخت مهیمن، مهران رجبی، میلاد میرزایی، پرویز پورحسینی، نگار عابدی، ایوب آقاخانی، سوگل‌طهماسبی، دنیا مدنی، شیوا ابراهیمی، نسرین بابایی، لیلی فرهادپور، فرهاد شهریزی، فریبا ترکاشوند، مهرداد ضیایی، امیریل ارجمند و مهدی فقیه اشاره کرد. ازدیگر عوامل این سریال می‌توان به: دستیار اول کارگردان سامان تفرشی، مدیر تولید حسین باقریان، مدیر برنامه‌ریزی امین پیرحیاتی، مدیر فیلمبرداری علیرضا رنجبران، مدری صدابرداری علیزاده، طراح گریم شهرام خلج، طراح صحنه و لباس حسین مجد و … اشاره کرد. مجموعه تلویزیونی «بیگانه‌ای با من است» برای گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تهیه و تولید می‌شود.
سینماپرسسینماپرس1 روز قبل
سینماپرس: تصویربرداری سریال «بیگانه‌ای با من است» به کارگردانی احمد امینی به سکانس‌های خیابانی رسید. به گزارش سینماپرس، تصویربرداری سکانس‌های خارجی سریال «بیگانه‌ای با من است» به کارگردانی احمد امینی و تهیه کنندگی بهروز مفید آغاز شده است. در شرایطی که دمای هوا این روزها کاهش پیدا کرده است، گروه تولید و بازیگران این سریال به صورت زمانبندی و مشخص شده در این سکانس‌ها حضور می‌یابند. داستان این سریال ۳۰ قسمتی به کارگردانی احمد امینی و نویسندگی فروغ فروهیده در سال ۷۰-۶۹ می‌گذرد و درباره جابجایی یک زن خدمتکار با عروس یک خانواده است که یک درام خانوادگی را تشکیل می‌دهد. مجموعه تلویزیونی «بیگانه‌ای با من است» برای گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تهیه و تولید می‌شود.
تجارت‌نیوزتجارت‌نیوز1 روز قبل
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: تعداد ۸ مرتبه افزایش قیمت بنزین هیچ اثر تورمی نداشت و در ۵ مرتبه هم تورم حدود یک تا ۲ درصد و در برخی موارد هم حتی کاهشی بوده و براساس الگو‌های اقتصادی در افزایش قیمت بنزین، تورمی که بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد حدود ۲ درصد محاسبه شده است. پورمحمدی اضافه کرد: نظر دیگر این بود که با اصلاح قیمت بنزین، استفاده از خودرو‌های گازسوز و برقی، بیشتر و آلودگی هوا کم می‌شود. پس از انقلاب، ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین داشتیموی گفت: پس از انقلاب، ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین داشتیم که از این تعداد ۸ مرتبه هیچ اثر تورمی ملموس و افزایش سطح قیمتی کالا‌ها نداشت و در ۵ مرتبه هم تورم حدود یک تا ۲ درصد و در برخی موارد هم حتی کاهشی بوده است. قبادی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها به صورت ویژه برای تنظیم بازار، پای کار هستند‏, اضافه کرد: اگر تاثیرات روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین کنترل شود، در عالم واقع، این افزایش قیمت تاثیر آن چنانی بر سفره مردم و افزایش قیمت دیگر کالا‌ها نخواهد داشت. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تعامل این سازمان با اتحادیه‌ها، روزانه است، گفت: گشت‌های نظارتی مشترک داریم.
الفالف2 روز قبل
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس الگوهای اقتصادی در افزایش قیمت بنزین، تورمی که بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد، حدود ۲ درصد محاسبه شده است. پورمحمدی اضافه کرد: نظر دیگر این بود که با اصلاح قیمت بنزین، استفاده از خودروهای گازسوز و برقی، بیشتر و آلودگی هوا کم می‌شود. * از ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین ۸ مرتبه افزایش تورمی نداشتوی گفت: پس از انقلاب, ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین داشتیم که از این تعداد ۸ مرتبه هیچ اثر تورمی ملموس و افزایش سطح قیمتی کالاها نداشت و در ۵ مرتبه هم تورم حدود یک تا ۲ درصد و در برخی موارد هم حتی کاهشی بوده است. قبادی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها به صورت ویژه برای تنظیم بازار، پای کار هستند‏, اضافه کرد: اگر تاثیرات روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین کنترل شود، در عالم واقع، این افزایش قیمت تاثیر آن چنانی بر سفره مردم و افزایش قیمت دیگر کالاها نخواهد داشت. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تعامل این سازمان با اتحادیه‌ها، روزانه است، گفت: گشت‌های نظارتی مشترک داریم.
خبر فوریخبر فوری2 روز قبل
هنرمند با تقلبی خواندن بسیاری از فیلم‌های کمدی معتقد است که سینما ماموریت مهمتری از دادن یک قرص آرامبخش دارد. محمدرضا هنرمند بعد از ۱۷ سال دوری از سینما، فیلم سینمایی «سمفونی نهم» را کارگردانی کرده است. نکته مهم درباره این فیلم آنکه هنرمند پیش از این آثار طنز و کمدی در سینما و تلویزیون ساخته بود ولی امروز که بیشتر فیلم‌های در حال اکران، کمدی هستند، او به سمت ساخت یک فیلم جدی حرکت کرده است. به مناسبت اکران این فیلم با هنرمند گفتگو کرده‌ایم. من به سهم اندک خودم تلاش کرده‌ام تا در فیلم سمفونی نهم به گذشته تاریخی‌مان ارجاعات مختصری بدهم.
خبرآنلاینخبرآنلاین2 روز قبل
محمدرضا هنرمند بعد از ۱۷ سال دوری از سینما، فیلم سینمایی «سمفونی نهم» را کارگردانی کرده است. نکته مهم درباره این فیلم آنکه هنرمند پیش از این آثار طنز و کمدی در سینما و تلویزیون ساخته بود ولی امروز که بیشتر فیلم‌های در حال اکران، کمدی هستند، او به سمت ساخت یک فیلم جدی حرکت کرده است. به مناسبت اکران این فیلم با هنرمند گفتگو کرده‌ایم. من به سهم اندک خودم تلاش کرده‌ام تا در فیلم سمفونی نهم به گذشته تاریخی‌مان ارجاعات مختصری بدهم. اینکه چرا من دیگر سریال‌هایی مثل کاکتوس و زیرتیغ را نمی‌سازم، دلایل مختلفی دارد.
ایلناایلنا2 روز قبل
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا هنرمند بعد از ۱۷ سال دوری از سینما، فیلم سینمایی «سمفونی نهم» را کارگردانی کرده است. شما بعد از هفده سال سراغ ساخت سمفونی نهم رفتید. من به سهم اندک خودم تلاش کرده‌ام تا در فیلم سمفونی نهم به گذشته تاریخی‌مان ارجاعات مختصری بدهم. برای فهم لایه‌های طنز، در فیلم سمفونی نهم به دلیل حساسیت موضوع و شخصیت‌های برجسته‌ای که در این فیلم به تصویر کشیده شده‌اند، باید کمی تعمق و تامل کرد. به گمان من، با اینکه فیلم سمفونی نهم از جهاتی می‌تواند یک فیلم مفهومی و قابل تفسیر و تأویل باشد، ولی به هیچ وجه نباید آن‌ را جدی گرفت.
ایلناایلنا2 روز قبل
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا هنرمند بعد از ۱۷ سال دوری از سینما، فیلم سینمایی «سمفونی نهم» را کارگردانی کرده است. شما بعد از هفده سال سراغ ساخت سمفونی نهم رفتید. من به سهم اندک خودم تلاش کرده‌ام تا در فیلم سمفونی نهم به گذشته تاریخی‌مان ارجاعات مختصری بدهم. برای فهم لایه‌های طنز، در فیلم سمفونی نهم به دلیل حساسیت موضوع و شخصیت‌های برجسته‌ای که در این فیلم به تصویر کشیده شده‌اند، باید کمی تعمق و تامل کرد. به گمان من، با اینکه فیلم سمفونی نهم از جهاتی می‌تواند یک فیلم مفهومی و قابل تفسیر و تأویل باشد، ولی به هیچ وجه نباید آن‌ را جدی گرفت.
تسنیمتسنیم2 روز قبل
پورمحمدی اضافه کرد: نظر دیگر این بود که با اصلاح قیمت بنزین، استفاده از خودرو‌های گازسوز و برقی، بیشتر و آلودگی هوا کم می‌شود. وی گفت: پس از انقلاب, ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین داشتیم که از این تعداد ۸ مرتبه هیچ اثر تورمی ملموس و افزایش سطح قیمتی کالا‌ها نداشت و در ۵ مرتبه هم تورم حدود یک تا ۲ درصد و در برخی موارد هم حتی کاهشی بوده است. قبادی با ابراز اینکه همه دستگاه‌ها به‌صورت ویژه برای تنظیم بازار، پای کار هستند‏, اضافه کرد: اگر تأثیرات روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین کنترل شود، در عالم واقع، این افزایش قیمت تأثیر آن‌چنانی بر سفره مردم و افزایش قیمت دیگر کالا‌ها نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه بنکداران هم اتحادیه دارند، گفت: این اتحادیه هم با سازمان تعزیرات حکومتی تعامل نزدیکی دارد و گشت‌های نظارتی مشترکی را برگزار می‌کنیم. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تعامل این سازمان با اتحادیه‌ها، روزانه است، گفت: گشت‌های نظارتی مشترک داریم.
افکارنیوزافکارنیوز2 روز قبل
شاید برای بچه‌های امروز با دیدن سریال «حکایت‌های کمال» این سوال پیش بیاید که چرا خانه‌های ما آن حیاط با صفا را ندارد؟! وی درباره همکاری با عوامل سریال «حکایت‌های کمال» اظهار کرد: من قبلا با آقای صلح میرزایی کار کرده بودم و ژانر طنز را می‌شناسم. وحید اسمی خانی دیگر بازیگر این سریال هم گفت: سریال «حکایت‌های کمال» یک کار کمدی و نوستالژیک است. سریال حکایت‌های کمال سکوی پرتابی برای من به حساب می‌آید و از آقای شایان فر (تهیه کننده) و صلح میرزایی (کارگردان) تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند. من در «حکایت‌های کمال» نقش مینا دختر پاسبان محله (حمید ابراهیمی) را بازی می‌کنم؛ دختری در دهه ۴۰ که درگیر ماجرایی احساسی می‌شود.
برترین‌هابرترین‌ها2 روز قبل
ایلنا: محمدرضا هنرمند بعد از ۱۷ سال دوری از سینما، فیلم سینمایی «سمفونی نهم» را کارگردانی کرده است. به مناسبت اکران این فیلم با هنرمند گفتگو کرد‌ه‌ایم.. شما بعد از هفده سال سراغ ساخت سمفونی نهم رفتید. شاید لازم باشد در همین فرصت از منتقدان و تماشاگرانی که فیلم ناقص و کامل نشده سمفونی نهم را در جشنواره دیده‌اند ضمن پوزش، سپاسگزاری دوباره‌ای هم داشته باشم. سوءتفاهم نشود، اشاره و منظور من همه فیلم‌های کمدی نیست بلکه منظورم فیلم‌هایی‌ست که عنوان تقلبی کمدی را یدک می‌کشند و روشن است که قصد سازندگان این گونه فیلم‌ها، نه سینمای کمدی بلکه سوداگری و سوءاستفاده از شرایط حاکم بر روح و روان جامعه است. برای فهم لایه‌های طنز، در فیلم سمفونی نهم به دلیل حساسیت موضوع و شخصیت‌های برجسته‌ای که در این فیلم به تصویر کشیده شده‌اند، باید کمی تعمق و تامل کرد.
صدا و سیماصدا و سیما2 روز قبل
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه همه منابع حاصل از تفاوت قیمت ناشی از افزایش قیمت بنزین را در حسابی در نزد خزانه نگهداری می‌کند و آن را عینا به حدود ۶۰ میلیون نفر در قالب حدود ۱۸ میلیون خانوار تقدیم می‌کند. وی ادامه داد: دیدگاه دیگر این بود که زمانی که تفاوت قیمت بنزین در کشورمان با کشور همسایه بیش از ۱۵ هزار تومان است طبیعتا قاچاق آن زیاد می‌شود و نباید زمینه قاچاق را فراهم کنیم. آقای پورمحمدی اضافه کرد: نظر دیگر این بود که با اصلاح قیمت بنزین، استفاده از خودرو‌های گازسوز و برقی، بیشتر و آلودگی هوا کم می‌شود. وی گفت: پس از انقلاب, ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین داشتیم که از این تعداد ۸ مرتبه هیچ اثر تورمی ملموس و افزایش سطح قیمتی کالا‌ها نداشت و در ۵ مرتبه هم تورم حدود یک تا ۲ درصد و در برخی موارد هم حتی کاهشی بوده است. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور هم با حضور در این برنامه گفت: به واسطه افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی و تمهیداتی که اندیشیده شد مجموعه دولت این انتظار را از حوزه تاکسیرانی داشت که افزایش قیمت شکل نگیرد و این موضوع به همه سازمان‌های تاکسیرانی در سراسر کشور ابلاغ و همراهی لازم انجام شد.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین2 روز قبل
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، امیرغفارمنش اصالتی آذری دارد و تاکنون در فیلم و سریال‌های مختلفی جلوی دوربین رفته است. بیشتر بخوانید: برای مشاهده گفت‌وگوی امیر غفارمنش پیرامون وضعیت سینمای ایران اینجا کلیک کنیدغفارمنش جزو بازیگرانی است که در سریال «چک برگشتی» به ایفای نقش پرداخته است. به گفته غفارمنش حضور محسن تنابنده، امیر جعفری و کارگردانی سیروس مقدم از جمله جذابیت‌های این سریال برای او بوده است. فکر می‌کنم آی فیلم به نوعی مخاطبان خودش را پیدا کرده و بینندگانش نسبت به قبل بیشتر هم شده است. در این مسیر، برادرش با او همراه می‌شود اما در میانه راه، اتفاقاتی برای آن‌ها رقم می‌خورد که جبران ناپذیر است.
سینماپرسسینماپرس2 روز قبل
سینماپرس: برنامه «مطبخ» با نگاهی به تاریخچه غذاهای سنتی و خوراک‌های اصیل ایرانی از شنبه تا پنجشنبه هفته جاری از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود. به گزارش سینماپرس، برنامه «مطبخ» که با هدف شناخت هر چه بیشتر غذاهای اصیل و ذائقه ایرانی تولید شده ضمن معرفی تاریخچه هر غذا، مسیر تکامل هر خوراک، تمایل ذائقه ایرانی به غذاهای سنتی و … گفتگویی با سرآشپزان پیشکسوت و فعالان این عرصه ترتیب داده است. همچنین در ۲ قسمت پایانی این برنامه که چهارشنبه و پنجشنبه با عنوان «ذائقه ایرانی» روانه آنتن می‌شود از میان ۵۲ غذای اصیل ایرانی محبوب‌ترین غذاهایی که بیشترین اقبال از سوی ذائقه ایرانی را به دست آورده‌اند، معرفی می‌شوند. «مطبخ» به تهیه‌کنندگی حسام اسلامی، کارگردانی حسین نشاطی و نویسندگی نیما انیسی از شنبه ۲۵ تا پنجشنبه ۳۰ آبان ساعت ۲۱ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.
تسنیمتسنیم2 روز قبل
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، خبری در محافل رسانه‌ای مطرح شد که محسن شایان‌فر تهیه‌کننده قدیمی سینما و تلویزیون راهی بیمارستان شده است. تهیه‌کننده‌ای که این روزها سریال «حکایت‌های کمال» را روانه آنتن شبکه دو سیما کرده و سریال «هست و نیست» او نیز از شبکه آی‌فیلم بازپخش می‌شود. چند روز پیش در خبرگزاری تسنیمو نشست نقد و بررسی این سریال تلویزیونی حاضر شد که به زودی مشروح آن منتشر خواهد شد از مشکلات ساخت سریال و پیچیدگی‌هایش گفت. کارهایی که باید با حمایت‌های مدیران تلویزیون بیشتر در تلویزیون ساخته شوند؛ مشکلاتی که او و عوامل سریال «حکایت‌های کمال» داشتند تا این سریال به سختی روانه آنتن شود. به گزارش خبرنگار تسنیم، سریال «حکایت‌های کمال» را قدرت‌الله صلح میرزایی کارگردانی کرده و در برگرفته از کتاب برگزیده سال ۷۶ محمد میرکیانی است.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین2 روز قبل
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سیما، تفاهم نامه ساخت برنامه تلویزیونی «شبکه کوچک» میان رییس مرکز پویانمایی صبا و مدیر شبکه دو سیما به امضا رسید. جعفری جلوه، آقای لیوانی را از خانواده شبکه دو دانست و گفت: وجود ایشان امتیاز ارزشمندی برای ارتقای سطح همکاری‌های دو طرف خواهد بود و این تفاهم نامه نشان از جدیت شبکه دو در پیگیری ساخت برنامه «شبکه کوچک» می‌باشد. مطمئن هستیم این تفاهم نامه باب تازه‌ای برای افزایش تعاملات میان مرکز صبا و شبکه دو خواهد بود. در ادامه این جلسه، مسعود صفوی تهیه کننده «شبکه کوچک» گفت: عنوان برنامه یک نام خاص و دوست داشتنی بر وزن شبکه کودک است. صفوی ادامه داد: «شبکه کوچک» دو مشخصه مهم دارد.
اقتصادنیوزاقتصادنیوز2 روز قبل
وی در خصوص پیش‌بینی درآمد از محل اصلاح قیمت بنزین گفت: طبق محاسباتی که ما انجام دادیم حدود ۶۳ تا ۶۴ میلیون لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان در روز توزیع می‌شود و ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین سوپر و آزاد مصرف خواهد شد. بنابراین مجموع درآمد حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل خواهد بود. درآمد حاصل از صادرات بنزین ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. نوبخت افزود: با توجه به اینکه در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۱۴ بودجه بخشی از درآمد به عنوان مالیات و بخشی هم برای طرح تحول سلامت و دیگر هزینه‌های تعیین شده اختصاص می‌یافت ما مکانیزم جدیدی ایجاد کردیم تا درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین تکه‌تکه نشود. وی تصریح کرد: اما در این روش کل درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت بنزین را به طور مستقیم به مشمولان دریافت یارانه پرداخت می‌کنیم.

به انتهای لیست رسیدید