طلا و ارز در بازار آزاد استانبول

طلا و ارز در بازار آزاد استانبول

ایلناایلنا1 روز قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵,۷۵۳۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۳۱۱۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -جمعه- در معاملات بازار آزاد استانبول به بهای ۵,۷۵۱۰ لیر خرید و با قیمت ۵,۷۵۳۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶,۳۹۰۰ لیر خرید و به بهای ۶,۳۱۱۰ لیر فروخته شد. این درحالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵,۶۹۵۰ و ۶,۳۹۲۰ لیر بود. در همین راستا، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۲,۸۶ لیر، ربع سکه ۴۴۵,۵۶ لیر، نیم سکه ۸۹۱,۱۳ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۸۳۳, لیر و هر اونس طلا نیز هم اکنون در بازار آزاد استانبول ۱٫۴۷۵,۴۲ دلار معامله می‌شود.
ایلناایلنا3 هفته قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۵۹۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۳۵۰۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -جمعه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۵۷۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۵۹۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۳۴۸۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۳۵۰۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۷۵۴۰ و ۶٫۳۳۵۰ لیر بود. در همین حال، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۱ لیر، ربع سکه ۴۴۸ لیر، نیم سکه ۹۰۳ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۷۹۰ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۴۶۴ دلار معامله شد.
ایلناایلنا1 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۹۳۲۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۵۴۹۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -چهارشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۹۳۰۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۹۳۲۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۵۴۷۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۵۴۹۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۸۹۵۰ و ۶٫۴۸۵۰ لیر بود. در همین حال، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۸۲ لیر، ربع سکه ۴۶۵ لیر، نیم سکه ۹۳۷ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۸۵۸ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۴۸۰ دلار معامله شد.
ایلناایلنا2 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۸۴۵۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۴۱۸۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -سه شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۸۴۳۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۸۴۵۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۴۱۶۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۴۱۸۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که روز گذشته قیمت فروش دلار و یورو به ترتیب ۵٫۷۵۱۰ و ۶٫۳۲۴۰ لیر بود. در همین حال، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۹ لیر، ربع سکه ۴۶۱ لیر، نیم سکه ۹۲۸ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۸۴۰ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۴۸۹ دلار معامله شد.
ایلناایلنا2 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۲۵۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۳۳۰۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -جمعه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۲۳۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۲۵۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۳۲۸۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۳۳۰۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که روز گذشته قیمت فروش دلار و یورو به ترتیب ۵٫۶۹۸۰ و ۶٫۳۰۷۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۷ لیر، ربع سکه ۴۵۷ لیر، نیم سکه ۹۲۱ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۸۲۷ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۵۰۶ دلار معامله شد.
ایلناایلنا2 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۳۳۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۳۱۶۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -سه‌شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۳۱۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۳۳۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۳۱۴۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۳۱۶۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که روز گذشته قیمت فروش دلار و یورو به ترتیب ۵٫۷۱۶۰ و ۶٫۲۹۵۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۵ لیر، ربع سکه ۴۵۵ لیر، نیم سکه ۹۱۷ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۸۱۹ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۴۹۶ دلار معامله شد.
ایلناایلنا2 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۶۶۲۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۲۷۰۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -جمعه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۶۶۰۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۶۶۲۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۲۶۸۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۲۷۰۰ لیر فروخته شد. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۴ لیر، ربع سکه ۴۵۳ لیر، نیم سکه ۹۱۲ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۸۰۸ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۵۰۴ دلار معامله شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو گذشته به ترتیب ۵٫۶۸۴۰ و ۶٫۲۸۱۰ لیر بود.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین2 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵,۷۵۵۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۳۶۰۰ لیر ترکیه فروخته شد. اعتمادآنلاین| هر دلار آمریکا امروز -سه‌شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵,۷۵۳۰ لیر خرید و با قیمت ۵,۷۵۵۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶,۳۵۸۰ لیر خرید و به بهای ۶,۳۶۰۰ لیر فروخته شد. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۵,۴۱ لیر، ربع سکه ۴۵۵,۲۰ لیر، نیم سکه ۹۱۰,۳۹ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۸۷۲,۰۰ لیر و هر اونس طلا نیز ۱٫۴۹۰,۳۳ دلار معامله شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو دوشنبه گذشته به ترتیب ۵,۷۴۶۰ و ۶,۳۵۴۰ لیر بود.
ایلناایلنا2 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵,۷۵۵۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۳۶۰۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -سه‌شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵,۷۵۳۰ لیر خرید و با قیمت ۵,۷۵۵۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶,۳۵۸۰ لیر خرید و به بهای ۶,۳۶۰۰ لیر فروخته شد. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۵,۴۱ لیر، ربع سکه ۴۵۵,۲۰ لیر، نیم سکه ۹۱۰,۳۹ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۸۷۲,۰۰ لیر و هر اونس طلا نیز ۱٫۴۹۰,۳۳ دلار معامله شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو دوشنبه گذشته به ترتیب ۵,۷۴۶۰ و ۶,۳۵۴۰ لیر بود.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین2 ماه قبل
هر دلار آمریکا امروز -دوشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۰۸۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۱۰۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۲۹۶۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۲۹۸۰ لیر فروخته شد. اعتمادآنلاین|‌ دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۱۰۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۲۹۸۰ لیر ترکیه فروخته شد. هر دلار آمریکا امروز -دوشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۰۸۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۱۰۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۲۹۶۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۲۹۸۰ لیر فروخته شد.
ایلناایلنا2 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۱۰۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۲۹۸۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -دوشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۰۸۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۱۰۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۲۹۶۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۲۹۸۰ لیر فروخته شد. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۷ لیر، ربع سکه ۴۵۶ لیر، نیم سکه ۹۱۲ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۸۷۵ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۵۱۸ دلار معامله شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو جمعه گذشته به ترتیب ۵٫۷۱۵۰ و ۶٫۳۱۹۰ لیر بود.
ایلناایلنا3 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۶۹۴۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۲۹۴۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -جمعه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۶۹۲۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۶۹۴۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۲۹۲۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۲۹۴۰ لیر فروخته شد. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۸ لیر، ربع سکه ۴۵۹ لیر، نیم سکه ۹۲۵ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۸۳۴ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۵۱۸ دلار معامله شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۶۸۴۰ و ۶٫۳۰۷۰ لیر بود.
ایلناایلنا3 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۸۱۲۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۳۶۵۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -سه‌شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۸۱۰۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۸۱۲۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۳۶۳۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۳۶۵۰ لیر فروخته شد. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۸۴ لیر، ربع سکه ۴۶۷ لیر، نیم سکه ۹۳۵ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۸۳۲ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۵۲۵ دلار معامله شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۸۰۹۰ و ۶٫۳۷۵۰ لیر بود.
ایلناایلنا3 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۸۳۴۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۴۱۶۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -دوشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۸۳۲۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۸۳۴۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۴۱۴۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۴۱۶۰ لیر فروخته شد. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۸۶ لیر، ربع سکه ۴۷۲ لیر، نیم سکه ۹۵۱ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۸۸۶ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۵۲۴ دلار معامله شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز پنجشنبه گذشته به ترتیب ۵٫۸۳۲۰ و ۶٫۴۵۴۰ لیر بود.
ایلناایلنا3 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵,۸۱۹۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۴۶۲۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -سه‌شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵,۸۱۷۰ لیر خرید و با قیمت ۵,۸۱۹۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶,۴۶۰۰ لیر خرید و به بهای ۶,۴۶۲۰ لیر فروخته شد. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۸۵,۶۴ لیر، ربع سکه ۴۶۷,۰۲ لیر، نیم سکه ۹۳۴,۰۳ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۹۱۷ لیر و هر اونس طلا نیز ۱٫۵۲۸,۸۹ دلار معامله شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵,۷۹۶۰ و ۶,۴۴۵۰ لیر بود.
ایلناایلنا3 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۲۸۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۳۵۶۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار آمریکا امروز -پنج‌شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵,۷۲۶۰ لیر خرید و با قیمت ۵,۷۲۸۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶,۳۵۴۰ لیر خرید و به بهای ۶,۳۵۶۰ لیر فروخته شد. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۷,۰۲ لیر، ربع سکه ۴۵۰,۷۵ لیر، نیم سکه ۹۰۱,۵۰ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۸۵۳,۰۰ لیر و هر اونس طلا نیز ۱٫۵۰۱,۹۲ دلار معامله شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۷۳۴۰ و ۶٫۳۶۵۰ لیر بود.
ایلناایلنا3 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۳۶۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۳۶۷۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -چهارشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۳۴۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۳۶۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۳۶۵۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۳۶۷۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۷۳۱۰ و ۶٫۳۵۲۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۷ لیر، ربع سکه ۴۵۸ لیر، نیم سکه ۹۲۲ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۸۲۸ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۵۰۳ دلار معامله شد.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین3 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۶۴۷۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۲۶۲۰ لیر ترکیه فروخته شداعتمادآنلاین| هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -سه‌شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۶۴۵۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۶۴۷۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۲۶۰۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۲۶۲۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۵۷۰۰ و ۶٫۱۸۰۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۷۱ لیر، ربع سکه ۴۴۵ لیر، نیم سکه ۸۹۱ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۷۴۵ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۴۹۸ دلار معامله شد. منبع: ایلنا
ایلناایلنا3 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵,۵۸۰۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۲۲۸۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -پنجشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵,۵۷۸۰ لیر خرید و با قیمت ۵,۵۸۰۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶,۲۲۶۰ لیر خرید و به بهای ۶,۲۲۸۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو قبل از تعطیلات عید قربان به ترتیب ۵,۴۹۷۰ و ۶,۱۵۲۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۶۹ لیر، ربع سکه ۴۴۲ لیر، نیم سکه ۸۸۴ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۷۳۲ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۵۱۳ دلار معامله شد.
ایلناایلنا4 ماه قبل
دلار آمریکا امروز -پنج‌شنبه- در بازار استانبول با قیمت ۵,۴۸۰۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶,۱۶۲۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -پنج‌شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵,۴۷۸۰ لیر خرید و با قیمت ۵,۴۸۰۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶,۱۶۰۰ لیر خرید و به بهای ۶,۱۶۲۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵,۴۸۰۰ و ۶,۱۵۷۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۶۴ لیر، ربع سکه ۴۳۳ لیر، نیم سکه ۸۶۷ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۷۰۰ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۵۰۳ دلار معامله شد.
ایلناایلنا4 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۵۷۷۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۱۷۲۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -جمعه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵,۶۱۲۰ لیر خرید و با قیمت ۵,۶۱۴۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶,۲۲۲۰ لیر خرید و به بهای ۶,۲۲۴۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵,۵۸۸۰ و ۶,۱۸۳۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۵۸,۲۲ لیر، ربع سکه ۴۱۳,۲۴ لیر، نیم سکه ۸۲۶,۴۹ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۶۸۵,۰۰ لیر و هر اونس طلا نیز ۱٫۴۳۴,۰۳ دلار معامله شد.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین4 ماه قبل
همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۴۰۱۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۴۰۳۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۶۶۷۰ و ۶٫۳۹۳۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۵۶ لیر، ربع سکه ۴۲۵ لیر، نیم سکه ۸۵۶ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۶۹۷ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۴۰۵ دلار معامله شد.
خبرآنلاینخبرآنلاین4 ماه قبل
به گزارش آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -جمعه - در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۶۷۹۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۶۸۱۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۴۰۱۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۴۰۳۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۶۶۷۰ و ۶٫۳۹۳۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۵۶ لیر، ربع سکه ۴۲۵ لیر، نیم سکه ۸۵۶ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۶۹۷ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۴۰۵ دلار معامله شد.
ایلناایلنا4 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۶۸۱۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۴۰۳۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -جمعه - در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۶۷۹۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۶۸۱۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۴۰۱۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۴۰۳۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۶۶۷۰ و ۶٫۳۹۳۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۵۶ لیر، ربع سکه ۴۲۵ لیر، نیم سکه ۸۵۶ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۶۹۷ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۴۰۵ دلار معامله شد.
ایلناایلنا5 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۳۲۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۴۲۸۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -چهارشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۳۰۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۳۲۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۴۲۶۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۴۲۸۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۷۱۰۰ و ۶٫۴۰۵۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۵۶ لیر، ربع سکه ۴۲۵ لیر، نیم سکه ۸۵۶ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۶۹۶ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۳۹۲ دلار معامله شد.
ایلناایلنا5 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۴۳۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۴۴۴۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -سه شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۴۱۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۴۳۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۴۴۲۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۴۴۴۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۷۲۴۰ و ۶٫۴۲۳۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۵۷ لیر، ربع سکه ۴۲۴ لیر، نیم سکه ۸۴۸ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۷۲۸ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۳۹۲ دلار معامله شد.
ایلناایلنا5 ماه قبل
دلار آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۷۵۷۰ لیر و یورو نیز به بهای ۶٫۴۶۱۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -دوشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۵۵۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۵۷۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۴۵۹۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۴۶۱۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز جمعه گذشته به ترتیب ۵٫۶۳۹۰ و ۶٫۳۲۵۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۶۰ لیر، ربع سکه ۴۳۰ لیر، نیم سکه ۸۶۸ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱۷۲۰ لیر و هر اونس طلا نیز ۱۴۰۳ دلار معامله شد.
ایلناایلنا5 ماه قبل
دلار امروز در بازار استانبول با قیمت ۵٫۶۰۲۰ و یورو نیز به بهای ۶٫۳۲۴۰ لیر ترکیه فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -جمعه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۶۰۰۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۶۰۲۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۳۲۲۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۳۲۴۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۵۹۹۰ و ۶٫۳۲۴۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۵۴ لیر، ربع سکه ۴۲۲ لیر، نیم سکه ۸۵۰ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۶۸۵ لیر و هر اونس طلا نیز ۱٫۴۱۳ دلار معامله شد.
ایلناایلنا5 ماه قبل
دلار آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب با قیمت ۵٫۷۸۲۰ و ۶٫۵۷۵۰ لیر فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -دوشنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۲۳۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۲۵۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۴۸۷۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۴۸۹۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز جمعه گذشته به ترتیب ۵٫۷۶۶۰ و ۶٫۵۶۷۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۵۵ لیر، ربع سکه ۴۲۵ لیر، نیم سکه ۸۵۰ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۷۴۸ لیر و هر اونس طلا نیز ۱٫۳۸۶ دلار معامله شد.
ایلناایلنا5 ماه قبل
دلار آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب با قیمت ۵٫۷۷۶۰ و ۶٫۵۶۹۰ لیر فروخته شد. به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، هر دلار ایالات متحده آمریکا امروز -پنج‌شنبه- در بازار آزاد استانبول به بهای ۵٫۷۷۴۰ لیر خرید و با قیمت ۵٫۷۷۶۰ لیر فروخته شد. همچنین هر یورو نیز به قیمت ۶٫۵۶۷۰ لیر خرید و به بهای ۶٫۵۶۹۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که قیمت فروش دلار و یورو روز گذشته به ترتیب ۵٫۷۶۸۰ و ۶٫۵۵۵۰ لیر بود. در همین حال هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۶۱ لیر، ربع سکه ۴۲۶ لیر، نیم سکه ۸۵۲ لیر، تمام‌سکه «جمهوریت» ۱٫۷۵۳ لیر و هر اونس طلا نیز ۱٫۴۰۷ دلار معامله شد.

به انتهای لیست رسیدید