فیلم محرم

فیلم محرم

ایرناایرنا9 ماه قبل
تحت تاثیر ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی، عرصه فرهنگ و هنر دستخوش تحولات زیادی شد و جهت گیری فعالیت‌ها در این حوزه به سمت تولید و تقویت مضمون‌های والای الهی و اخلاقی پیش رفت. * افزایش ۳۲ برابری کتابخانه‌های عمومی استان پس از انقلاب اسلامیمدیرکل کتابخانه عمومی استان زنجان با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود، گفت: از دستاوردهای مهم انقلاب می‌توان به همان شعار 'نه شرقی نه غربی' اشاره کرد که اکنون به واسطه استقلال کشور درابعاد مختلف، محقق شده است. امیرعلی نیکبخش با بیان اینکه وجود نقد و آزادی بیان در جامعه، از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: عدالت طلبی و مطالبه‌گری حقوق شهروندی نیز از برکات استقرار نظام جمهوری اسلامی است. وی ادامه داد: امروز به واسطه خدمات انقلاب اسلامی، در استان زنجان ۹۶ باب کتابخانه عمومی وجود دارد که شمار منابع آنها بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نسخه کتاب است. ابراهیم قاسمی افزود: مشارکت دادن بخش خصوصی و انجمن‌های فرهنگی و هنری، قدم مهمی در شکوفایی فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.
ایرناایرنا9 ماه قبل
تحت تاثیر ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی، عرصه فرهنگ و هنر دستخوش تحولات زیادی شد و جهت گیری فعالیت‌ها در این حوزه به سمت تولید و تقویت مضمون‌های والای الهی و اخلاقی پیش رفت. * افزایش ۳۲ برابری کتابخانه‌های عمومی استان پس از انقلاب اسلامیمدیرکل کتابخانه عمومی استان زنجان با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود، گفت: از دستاوردهای مهم انقلاب می‌توان به همان شعار 'نه شرقی نه غربی' اشاره کرد که اکنون به واسطه استقلال کشور درابعاد مختلف، محقق شده است. امیرعلی نیکبخش با بیان اینکه وجود نقد و آزادی بیان در جامعه، از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: عدالت طلبی و مطالبه‌گری حقوق شهروندی نیز از برکات استقرار نظام جمهوری اسلامی است. وی ادامه داد: امروز به واسطه خدمات انقلاب اسلامی، در استان زنجان ۹۶ باب کتابخانه عمومی وجود دارد که شمار منابع آنها بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نسخه کتاب است. ابراهیم قاسمی افزود: مشارکت دادن بخش خصوصی و انجمن‌های فرهنگی و هنری، قدم مهمی در شکوفایی فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

به انتهای لیست رسیدید