قیمت خودروهای داخلی ۳ شهریور ۹۸

قیمت خودروهای داخلی ۳ شهریور ۹۸

موجموج9 ماه قبل
دوگانه سوز – کد ۱۰ ناموجود حاشیه بازار سمند EF۷. کد ۱۹ ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ پژو پارس اتوماتیک ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار پژو ۲۰۷. اتوماتیک ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار پژو ۲۰۷ صندوقدار ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار پژو ۲۰۶. تیپ ۲ (ساده) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار پژو ۲۰۶. تیپ ۵ (ساده) ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ حاشیه بازار پژو ۲۰۶.

به انتهای لیست رسیدید