ماه صفر

ماه صفر

جام نیوزجام نیوز11 ساعت قبل
دوم؛ قاچاق طلای آب شده که بیشتر برای افرادی است که می‌خواهند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند و گروه آخر؛ قاچاق طلای آب شده است و از آنجا که این نوع طلا اجرت ساخت ندارد قاچاق آن صرفه اقتصادی دارد. خروج طلا از معدنامیرمحمد پرهام فر، مدیرکل مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق طلا به «ایران» می‌گوید: یکی از دلایلی که باعث شده قاچاق طلا اتفاق بیفتد، ارزش افزوده است. ارزش افزوده را برداریدمدیرکل مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: اگر ارزش افزوده از روی طلای استحصال شده در معادن برداشته شود، قاچاق طلا اتفاق نخواهد افتاد. طلای آب شده؛ قاچاقمدیرکل مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: خروج طلای آب شده از کشور برای ما حکم قاچاق دارد، طبق قانون طلاهای ساخته شده و آن هم به‌صورت محدود امکان خروج از کشور را دارد. قاچاق طلا نداریممحمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف درباره قاچاق طلا از کشور به «ایران» می‌گوید: درحال‌حاضر قاچاق طلا از کشور نداریم، دو ماه پیش وقتی نرخ طلا و سکه از قیمت‌های جهانی پایین‌تر بود، هشدار دادیم که ادامه این روند منجر به افزایش قاچاق طلا به کشورهای همسایه خواهد شد.
تجارت‌نیوزتجارت‌نیوز12 ساعت قبل
کارشناسان، پایان ماه صفر، کاهش قیمت‌های پیشنهادی، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و ثبات بازارهای رقیب را در افزایش معاملات مسکن موثر می‌دانند. واسطه‌های ملکی در پایتخت می‌گویند که معاملات مسکن از نیمه دوم آبان ماه به طور مرتب رشد کرده اما قیمت افزایش نیافته است. گرم شدن بازار کشوری ملکبه دنبال افزایش قراردادهای خرید و فروش مسکن در شهر تهران، معاملات در کل کشور نیز افزایش پیدا کرد. البته با وجود افزایش قیمت آهن‌آلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند. معاون وزیر: پیش‌بینی ثبات قیمت مسکن را داریممحمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن گفت: اگر مسکن را به شکل جداگانه از سایر حوزه‌ها بررسی کنیم به یک نتیجه مشخص می‌رسیم اما تحولات بازار مسکن همیشه تحت تاثیر بازارهای ثانویه قرار دارد و همواره در سال‌های گذشته این‌گونه بوده است.
ایران‌جیبایران‌جیب16 ساعت قبل
برخی از رسانه‌ها خبر از قاچاق طلای کشور دادند، اما اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید طلا از کشور خارج نمی‌شود، اگر می‌شد بسرعت در بازار …برخی از رسانه‌ها خبر از قاچاق طلای کشور دادند، اما اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید طلا از کشور خارج نمی‌شود، اگر می‌شد بسرعت در بازار طلا نمایان می‌شد. دوم؛ قاچاق طلای آب شده که بیشتر برای افرادی است که می‌خواهند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند و گروه آخر؛ قاچاق طلای آب شده است و از آنجا که این نوع طلا اجرت ساخت ندارد قاچاق آن صرفه اقتصادی دارد. خروج طلا از معدنامیرمحمد پرهام فر، مدیرکل مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق طلا به «ایران» می‌گوید: یکی از دلایلی که باعث شده قاچاق طلا اتفاق بیفتد، ارزش افزوده است. وی ادامه می‌دهد: از زمانی که ۹ درصد ارزش افزوده برای شمش استحصال شده در نظر گرفته شد، قاچاق طلای خام افزایش پیدا کرد. ارزش افزوده را برداریدمدیرکل مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: اگر ارزش افزوده از روی طلای استحصال شده در معادن برداشته شود، قاچاق طلا اتفاق نخواهد افتاد.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین18 ساعت قبل
دوم؛ قاچاق طلای آب شده که بیشتر برای افرادی است که می‌خواهند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند و گروه آخر؛ قاچاق طلای آب شده است و از آنجا که این نوع طلا اجرت ساخت ندارد قاچاق آن صرفه اقتصادی دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که خروج طلا از یک کشور به منزله از دست دادن سرمایه‌های ملی است از این‌رو هر عاملی را که باعث قاچاق طلا از کشور می‌شود باید حذف کرد. خروج طلا از معدنامیرمحمد پرهام فر، مدیرکل مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق طلا می‌گوید: یکی از دلایلی که باعث شده قاچاق طلا اتفاق بیفتد، ارزش افزوده است. ارزش افزوده را برداریدمدیرکل مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: اگر ارزش افزوده از روی طلای استحصال شده در معادن برداشته شود، قاچاق طلا اتفاق نخواهد افتاد. قاچاق طلا نداریممحمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف درباره قاچاق طلا از کشور می‌گوید: در حال حاضر قاچاق طلا از کشور نداریم، دو ماه پیش وقتی قیمت طلا و سکه از قیمت‌های جهانی پایین‌تر بود، هشدار دادیم که ادامه این روند منجر به افزایش قاچاق طلا به کشورهای همسایه خواهد شد.
تابناکتابناک1 روز قبل
واسطه‌های ملکی در پایتخت می‌گویند که معاملات مسکن از نیمه دوم آبان ماه به طور مرتب رشد کرده اما قیمت افزایش نیافته است. گرم شدن بازار کشوری ملکبه دنبال افزایش قراردادهای خرید و فروش مسکن در شهر تهران، معاملات در کل کشور نیز افزایش پیدا کرد. در مهرماه ۰٫۴ درصد افزایش پیدا کرد و مجددا در آبان ماه ۱٫۸ درصد نسبت به ماه قبل پایین آمد. مشاهدات حاکی از آن است که در بخش واحدهای لوکس قیمت‌های پیشنهادی تا ۷۰ درصد کاهش را نیز نشان می‌دهد. البته با وجود افزایش قیمت آهن‌آلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴1 روز قبل
واسطه‌های ملکی در پایتخت می‌گویند که معاملات مسکن از نیمه دوم آبان ماه به طور مرتب رشد کرده اما قیمت افزایش نیافته است. گرم شدن بازار کشوری ملکبه دنبال افزایش قراردادهای خرید و فروش مسکن در شهر تهران، معاملات در کل کشور نیز افزایش پیدا کرد. در مهرماه ۰٫۴ درصد افزایش پیدا کرد و مجددا در آبان ماه ۱٫۸ درصد نسبت به ماه قبل پایین آمد. مشاهدات حاکی از آن است که در بخش واحدهای لوکس قیمت‌های پیشنهادی تا ۷۰ درصد کاهش را نیز نشان می‌دهد. البته با وجود افزایش قیمت آهن‌آلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند.
ایران‌جیبایران‌جیب2 روز قبل
دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند با ورود به دوره ثبات قیمتی و پایان ماه صفر، بازار مسکن مقداری گرم شده و معاملات در حال رشد است اما …دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند با ورود به دوره ثبات قیمتی و پایان ماه صفر، بازار مسکن مقداری گرم شده و معاملات در حال رشد است اما قیمت‌ها افزایش نخواهد داشت. وی افزود: با وجود این‌که چهار متغیر بورس، طلا، ارز و حامل‌های انرژی در بازار مسکن تاثیرگذار است اما با توجه به جهش قیمت خانه در سال ۱۳۹۷ ظرفیتی برای رشد مجدد قیمت مسکن وجود ندارد. ضمن این‌که تجربه نشان داده تاثیر افزایش قیمت بنزین، روی بازار ملک بسیار اندک است. وضعیت معاملات مسکن در سراسر کشوررئیس کمیسیون املاک اتاق اصناف کشور اظهار کرد: با وجود افزایش ماهیانه معاملات در تهران، در کل کشور قراردادهای خرید و فروش با ثبات ماهیانه همراه بود. طرح اقدام ملی در رونق بازار مؤثر استوی با بیان این‌که طرح اقدام ملی در رونق‌دهی به بازار مسکن موثر خواهد بود گفت: برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، هم به رونق بازار کمک می‌کند و هم جو روانی قیمت‌ها را کنترل خواهد کرد.
قدس آنلاینقدس آنلاین5 روز قبل
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) از هماهنگی انجام شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای راه‌اندازی کانون‌های رضوی در دانشگاه‌های کشور با محوریت این دانشگاه خبر داد. معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) از هماهنگی انجام شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای راه‌اندازی کانون‌های رضوی در دانشگاه‌های کشور با محوریت این دانشگاه خبر داد. جلیل معماریانی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با اعلام این خبر افزود: هدف از اجرای این کار ترویج و گسترش فرهنگ و سیره رضوی در دانشگاه‌های سراسر کشور است که مقدمات انجام این کار فراهم شده و تاکنون چندین دانشگاه کشور برای راه‌اندازی این کانون‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. به گفته وی هم اکنون حدود ۷ هزار دانشجو شامل ۳ هزار نفر از آقایان و ۴ هزار نفر از بانوان در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه مشغول تحصیل هستند. این مقام مسئول یادآور شد: این دانشگاه از سال ۱۳۹۲ موفق به اجرای طرح تک‌جنسیتی در پذیرش دانشجو شده است.
کرد آنلاینکرد آنلاین1 هفته قبل
رامبد جوان و جناب خان و عوامل برنامه در این سفر تلاش کردند تا با کاهش آلام مردم گرفتار سیل برای دقایقی لبخند را روی لبانشان بنشانند و دلشان را شاد کنند. احمدی گفت: این ۷۰ برنامه «قاچ» با مشارکت سازمان جمعیت هلال احمر با هدف آگاهی بخشی درباره مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل تولید شده است. وی ادامه داد: به امید خدا بعد از ماه صفر فصل جدید «خندوانه» را روی آنتن شبکه نسیم خواهیم داشت. بیشتر بدانید: رامبد جوان مخاطبان خندوانه را غافلگیر کرد! + عکسبیشتر بدانید: ناگفته‌های رامبد جوان از پشت صحنه خندوانهمنبع: jamejamonline. ir
خوزستان آنلاینخوزستان آنلاین1 هفته قبل
رامبد جوان و جناب خان و عوامل برنامه در این سفر تلاش کردند تا با کاهش آلام مردم گرفتار سیل برای دقایقی لبخند را روی لبانشان بنشانند و دلشان را شاد کنند. احمدی گفت: این ۷۰ برنامه «قاچ» با مشارکت سازمان جمعیت هلال احمر با هدف آگاهی بخشی درباره مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل تولید شده است. وی ادامه داد: به امید خدا بعد از ماه صفر فصل جدید «خندوانه» را روی آنتن شبکه نسیم خواهیم داشت. بیشتر بدانید: رامبد جوان مخاطبان خندوانه را غافلگیر کرد! + عکسبیشتر بدانید: ناگفته‌های رامبد جوان از پشت صحنه خندوانهمنبع: jamejamonline. ir
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد1 هفته قبل
در این صورت می‌توان پتانسیل‌های صادراتی با این کشورها را برشمرد و کالاهایی که مورد نیاز همسایگان است و ما نیز قابلیت صادراتی داریم را شناسایی کرد. تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و غیرپاسخگو نیز انتقاد دیگری بود که شافعی مطرح کرد و در این‌باره پیشنهاد داد تا نقش سازمان توسعه تجارت بازتعریف شود. رئیس اتاق ایران توسعه صادرات را راهی برای تحقق رفاه و دستیابی به توسعه اقتصادی دانست و تاکید کرد: صادرات ایران با کشورهای توسعه‌یافته یک تفاوت دارد. وی با بیان این مطلب که روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نیز باید اصلاح شود، تصریح کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت نحوه تفکر تصمیم‌گیران کوتاه‌مدت ‌و سطحی است. توجه به صنعت گردشگری موضوع دیگری بود که مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت.
خبرآنلاینخبرآنلاین1 هفته قبل
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مسایل و مشکلات مطروحه در این‌ مراسم به نوعی جمع بندی مفید و جامعی از مسائل حوزه صادرات است که پیگیری آن در دستور کار است. وی با بیان این که ظرفیت تولید خالی در برخی رشته‌ها داریم، به عنوان نمونه بالغ بر ۵۰ درصد ظرفیت تولید کاشی و سرامیک خالی است و همچنین در آرد و شیرینی و شکلات و …، هم ظرفیت خالی داریم، تصریح کرد: این یک واقعیت است که با وجود رشد تولید، ظرفیت خالی هم داریم، فعالسازی ظرفیت‌های خالی تولید جزو برنامه‌های امسال این وزارتخانه است. وی گفت: در ۷ ماهه نخست امسال صادرات کشورمان از لحاظ وزنی ۱۷ درصد افزایشی بوده است، صادرات به کشورهای همسایه تا ۱۴۰۰ را می‌خواهیم دو برابر کنیم. وی ادامه داد: توسعه صادرات جزو ۷ برنامه محوری ماست و باور داریم که امسال و سال آینده پیشران اقتصادی ما همین صادرات است. صادرات کالاهای کیفی باید در دستور کار قرار بگیرد، ذیل برنامه توسعه صادرات ۴ برنامه داریم که صادرات به کشورهای همسایه در این راستاست.
فارسفارس1 هفته قبل
وزیر بیان داشت: روزانه تولید ۴۴ قلم کالای تولیدی کشور را در کنار قیمت ۱۰۰ قلم کالای مصرفی مردم در بازار رصد می‌کنیم. رحمانی اظهار داشت: از ۴۴ قلم کالای تولیدی مشخص شد که به جز دو قلم (خودرو و آلومینیوم) در برخی اقلام با رشد تولید مواجه بودیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت تولید خالی در بسیاری رشته‌ها داریم، نصف ظرفیت تولید کاشی و سرامیک خالی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: نظام بانکی باید تقویت شود. وی گفت: امیدوارم حماسه‌ای که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور که همان رونق تولید و صادرات است را محقق کنیم.
مهرمهر1 هفته قبل
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هم احساس جدایی ندارند؛ این در حالی است که اتاق هم باید در این حوزه فعال باشد و همکاری تنگاتنگی در این راستا داشته باشد. نمونه آن هم ابلاغ دستورالعمل ماینرها است که تا زمانی که نظر اتاق بازرگانی را اخذ نکردیم، دستورالعمل مربوطه را ابلاغ نکردیم. این در حالی است که تا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات به کشورهای همسایه باید دو برابر شود؛ یعنی باید به کشورهای همسایه ۲۴ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. از این رقم ۷۰۰ میلیارد دلار کالاهایی است که ایران می‌تواند به چین صادرات داشته باشد. رحمانی گفت: امسال و سال آینده، صادرات پیشران اقتصاد ایران است و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و منجر به رکود شده است.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 هفته قبل
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بیست و سومین سالروز ملی صادرات با حضور مقامات عالی کشور و فعالان تجاری برگزار شد. در این مراسم از ۵۰ صادرکننده نمونه کشور که نقش قابل توجهی در ارز آوری کشور داشتند تقدیر می‌شود. گفتنی است، مراسم روز ملی صادرات هر ساله ۲۹ مهرماه برگزار می‌شد، اما امسال به دلیل همزمان شدن با ایام ماه صفر به دستور وزیر صمت به امروز ۱۱ آذرماه موکول شد. بیشتر بخوانیدتراز صادارت ایران مثبت بوده استانتهای پیام/
مهرمهر2 هفته قبل
به گزارش خبرنگار مهر، «حسینیه مهران» عنوان مستندی به تهیه کنندگی سیدامیر جاوید است که با روایت امیر اشرفی به موضوع قدردانی از مردم شهر مهران برای خدمات بی دریغ آنها به زوار امام حسین (ع) در اربعین حسینی می‌پردازد. این مستند قرار است ساعت ۱۷:۳۰ امروز پنجشنبه ۷ آذر از شبکه سه سیما پخش شود. شهر مهران دارای ۱۷ هزار نفر جمعیت و ۵ هزار و ۲۷ خانوار ساکن است که در ایام اربعین حسینی و از اول ماه صفر تا چند روز بعد از اربعین حسینی، پذیرای بیش از ۲۴۰ برابر جمعیت خود است که در مسیر رفت یا برگشت از این شهر کوچک تردد کردند.
ایسناایسنا2 هفته قبل
در شرایطی که بخشنامه‌ چهار سال قبل میراث فرهنگی بر تعطیلی فقط شش‌روزه موزه‌های زیر نظر سازمان پیشین و وزارتخانه‌ امروز میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در طول سال تاکید دارد، تعدادی از موزه‌های زیر نظر این وزارتخانه در استان قزوین به جز روزهای پنج‌شنبه و جمعه به طور کامل تعطیل هستند. از سوی دیگر بر اساس دیده‌های خبرنگار ایسنا و به گفته‌ کسبه و محلی‌های برخی مناطق تاریخی قزوین مانند عمارت عالی قاپو یا برخی از آب‌انبارهایی که در اختیار میراث فرهنگی است، معمولا این بناها تعطیل هستند مگر در زمان‌هایی که تورها یا تعداد زیادی از گردشگران وارد این بناها می‌شوند. اما خوشبختانه هنوز دو موزه مشارکتی «مردم‌شناسی قجر» و «فرهنگ و آموزش» همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و دیگر موزه‌هاو بناهای تاریخی فعال زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی فقط روزهای پنجشنبه و جمعه برای حضور گردشگران فعال‌اند. معتقدم به جای این‌که بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم باید روش کار تعریف کنیم. با این وجود و در شرایط تعطیلی کنونی برای موزه‌های زیر نظر میراث فرهنگی در استان قزوین و در شرایطی که به طور دائم تاکید می‌شود که این موزه‌ها همیشه فعال هستند، تکلیف تورها و گردشگران خارجی و داخلی که برای روزهای تعطیل به این استان تاریخی سفر می‌کنند، چه می‌شود؟ انتهای پیام
تسنیمتسنیم2 هفته قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حجت‌الاسلام محسن گنابادی نژاد عصر امروز در جلسه مشترک با حضور محمدرضا کلایی شهردار مشهد در محل سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار داشت: همکاری‌های مشترک میان آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد در ایام پایانی ماه صفر با شعار واحد «همه خادم الرضاییم» خروجی مطلوبی داشت. رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: گل‌آرایی، کتاب و کتابخوانی و نورپردازی سه محوری است که بنا داریم با تمرکز بر آن‌ها در کنار سایر اقداماتی که مجموعه‌های مختلف آستان قدس رضوی برای تعطیلات نوروز پیش‌بینی می‌کنند، به استقبال نوروز برویم. ظرفیت نمایشگرهای داخل حرم مطهر رضوی، فضاهای تبلیغی و اطلاع رسانی حرم مطهر، بین صلاتین و منابر حرم می‌توانند به ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین خانواده‌ها کمک کند. کلایی افزود: شهرداری مشهد آمادگی این را دارد که با تقویت و ایجاد فضای سبز در منطقه ثامن که شامل خیابان‌های اطراف حرم مطهر می‌شود فعالیت‌های مشترکی را با آستان قدس رضوی تعریف و اجرا نماید. شهردار مشهد مقدس ضمن تقدیر از فعالیت ارزشمند هنری گروه‌های سرود آوای رضوان، عنوان کرد: محور چهارم فعالیت‌های مشترک شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی در ایام نوروز استقرار این گروه‌های سرود در مبادی ورودی شهر باشد.
ایسناایسنا2 هفته قبل
ایسنا/البرز شهردار کرج با بیان اینکه روزانه در مرکز مانیتورینگ شهرداری کرج ۷۰۰ برگ جریمه صادر می‌شود، گفت: با صدور این برگ‌های جریمه شهروندان به این باور می‌رسند که تخلفات آنها پوشیده نمی‌ماند که این امر در نهایت به کاهش حوادث رانندگی در شهر منجر می‌شود. وی همچنین با اشاره به اولویت شهرداری کرج در پرداخت مطالبات پرسنل تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل از مهمترین دغدغه مدیریت شهری است و این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود. وی اضافه کرد: عدم وجود سیستم مدیریت واحد شهری تا کنون هزینه زیادی برای شهر و شهروندان داشته و آسیب زیادی به شهرداری وارد کرده است. شهردار کرج توضیح داد: با تعامل با پلیس راهور و تشکیل شورای ترافیک مسیری برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری باز می‌شود. وی با بیان اینکه روزانه در مرکز مانیتورینگ شهرداری کرج ۷۰۰ برگ جریمه صادر می‌شود، گفت: با صدور این برگ‌های جریمه شهروندان به این باور می‌رسند که تخلفات آنها پوشیده نمی‌ماند که این امر در نهایت به کاهش حوادث رانندگی در شهر منجر می‌شود.
ایسناایسنا2 هفته قبل
ایسنا/همدان معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان همدان گفت: زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ماه صفر و به‌ویژه در مراسم پیاده‌روی اربعین امسال یک میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان صدقه سفر به پایگاه‌های این نهاد اهدا کردند. غلامرضا صیادزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در مراسم پیاده‌روی اربعین امسال طرح جمع‌آوری صدقات مردمی در قالب طرح احسان حسینی اجراشده است، مطرح کرد: کمیته امداد استان همدان در مراسم شکوهمند اربعین امسال بیش از ۱۷ پایگاه جمع‌آوری صدقات مردمی در مسیر تردد زائران حسینی تعبیه کرده بود. وی ادامه داد: خیران نیک‌اندیش و زائران حسینی بیش از یک میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان صدقات تحت عنوان صدقه سفر به پایگاه‌های این نهاد اهدا کردند که این میزان صدقات نسبت به صدقات جمع‌آوری‌شده در اربعین سال گذشته ۲۱ درصد برابر شده است. صیادزاده با اشاره به اینکه در سال گذشته یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان صدقه در احسان حسینی جمع‌آوری‌شده است، اظهار کرد: صدقات مردمی بین فرزندان ایتام و محسنین و خانوارهای نیازمند تحت حمایت توزیع‌شده است. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان همدان یادآور شد: امدادگران این نهاد در موکب‌های تعبیه‌شده نیز نذورات مردمی را جمع‌آوری کردند که به‌منظور پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در موکب‌ها هزینه شده است.
تسنیمتسنیم2 هفته قبل
به همین بهانه با محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد به گفت‌وگو نشستیم و ضمن بررسی و تحلیل حواشی و مشکلات موسیقی ایران، برنامه‌های این دفتر پیرامون آینده موسیقی کشور را جویا شدیم. مرکز همایش‌های برج میلاد، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی، سالن اسپیناس، تالار وزارت کشور و مجموعه ایرانیان از جمله سالن‌های بزرگی هستند که مجوزشان توسط دفتر موسیقی صادر می‌شود و در هر اجرا ناظران دفتر موسیقی حضور پیدا می‌کنند. ناظران دفتر موسیقی علاوه بر این جزئیات تمامی رفتار خواننده و نوازندگان را مورد رصد قرار داده و طی گزارشی تمامی موارد را بعد از هر اجرا به برگزار کننده کنسرت گوشزد می‌کنند. بنده به عنوان عضوی در دفتر موسیقی طی ماه‌های گذشته اصل را بر تعامل و گفت‌وگو گذاشته و سعی می‌کنم برای حل مشکلات موجود از آرا و نظرات جمعی استفاده کنم. تمام تلاش دفتر موسیقی قطع کردن دست تمامی سودجویان از عرصه موسیقی است اما هنرمندان جوان هم باید درک کنند که عرصه موسیقی کشور ضوابط مشخصی دارد، اگر همکاری دو جانبه در این موارد صورت گیرد می‌توان برای حل این مشکل نیز به افق‌های تازه‌ای دست یافت.
قدس آنلاینقدس آنلاین2 هفته قبل
اصولا بحران‌ها و شرایط حساس آبستن شایعه و اخبار ضد و نقیض هستند و برای همین است که مسئله مدیریت افکار عمومی و اطلاع رسانی مناسب کلیدواژه اصلی علم مدیریت است. در حالی که با افشا شدن پشت پرده اغتشاشات، دخالت بیگانگان و سوء استفاده برخی جریان‌های سیاسی و برانداز، آتش فتنه سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین رو به فروکش کردن است، حداقل توقع مردم اطلاع رسانی، شفافیت و صداقت مجریان این طرح بزرگ است. مردم دیگر همانند دوران پیش از ظهور اینترنت نیستند که در قبال اخبار رسمی منفعل باشند و هرچه از تریبون‌های رسمی گفته می‌شود، بی چون و چرا بپذیرند، بلکه توقع اقناع و اطلاع رسانی شفاف دارند. ظرف چند روز آینده منتظر آزمون وسع باشید، پاسخ قانع کننده‌ای به وضعیت فعلی کشور چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی نیست. باید امیدوار بود، مسئوالن از فرصت همراهی مردم به بهترین شکل استفاده کنند تا این جراحی سخت و بزرگ در شرایط کنونی با کمترین هزینه به اهداف خود برسد.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین2 هفته قبل
به همین بهانه خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، با محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد به گفت‌وگو نشسته و ضمن بررسی و تحلیل حواشی و مشکلات موسیقی ایران، برنامه‌های این دفتر پیرامون آینده موسیقی کشور را جویا شده است. مرکز همایش‌های برج میلاد، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی، سالن اسپیناس، تالار وزارت کشور و مجموعه ایرانیان از جمله سالن‌های بزرگی هستند که مجوزشان توسط دفتر موسیقی صادر می‌شود و در هر اجرا ناظران دفتر موسیقی حضور پیدا می‌کنند. بنده به عنوان عضوی در دفتر موسیقی طی ماه‌های گذشته اصل را بر تعامل و گفت‌وگو گذاشته و سعی می‌کنم برای حل مشکلات موجود از آرا و نظرات جمعی استفاده کنم. گرچه امسال سی و پنجمین دوره از جشنواره موسیقی فجر برگزار می‌شود اما دست اندرکاران برگزاری در سالهای گذشته زحمات بسیاری کشیده‌اند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد، اما هنوز جشنواره موسیقی فجر در ارائه هویت خود دچار مشکل است، اینکه این جشنواره هنوز به زبان مشخصی نرسیده و باید روند معلومی را برای ادوار مختلف خود ترسیم کند. تمام تلاش دفتر موسیقی قطع کردن دست تمامی سودجویان از عرصه موسیقی است اما هنرمندان جوان هم باید درک کنند که عرصه موسیقی کشور ضوابط مشخصی دارد، اگر همکاری دو جانبه در این موارد صورت گیرد می‌توان برای حل این مشکل نیز به افق‌های تازه‌ای دست یافت.
تجارت‌نیوزتجارت‌نیوز2 هفته قبل
به گزارش تجارت‌نیوز، سهمیه بنزین خودروها برای آذر، در ساعت ۱۲ بامداد یکم این ماه شارژ شد. همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد برخی شایعه‌های منتشره درباره تخصیص سهمیه سوخت به یکی از خودروهای مالکان چند خودرو، صحت ندارد و سهمیه سوخت به کارت سوخت همه خودروها تعلق می‌گیرد و تاکنون سیاست دیگری به این شرکت ابلاغ نشده است. در همین حال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: «به اطلاع مالکان خودروهای عمومی می‌رساند، نگران حفظ مانده سهمیه سوخت واریزی نباشند، این سهمیه‌ها طی چند روز آینده مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز تغییرات اعمال خواهد شد.» بنابر تأکید مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه بنزین فقط برای خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها قابل ذخیره‌سازی است؛ به‌طوری که باقی‌مانده سهمیه بنزین این وسایل نقلیه، تا حداکثر ۶ ماه در کارت‌های سوخت ذخیره خواهد شد و باقی‌مانده سهمیه بنزین خودروهای عمومی، در پایان هر ماه صفر می‌شود و در شروع هر ماه، سهمیه جدید به‌کارت‌ آنها واریز خواهد شد. ارزآوری ۵ میلیارد دلاری «با واقعی‌شدن قیمت بنزین، ایران می‌تواند از محل صادرات بنزین سالانه ۵ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد که معادل صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت است. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ادامه داد: با توجه به شرایط ارزی و نیاز کشور، صادرات بنزین می‌تواند کمک‌کننده باشد.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز2 هفته قبل
به گزارش مشرق، پس از آنکه مالکان خودروهای عمومی از جمله تاکسی‌های درون شهری، تاکسی‌های برون شهری و وانت‌بارها متوجه شدند که باقی‌مانده سهمیه بنزین آبان‌ماه آنها در ساعت ۲۴ سی‌ام آبان می‌سوزد و به ماه بعد منتقل نمی‌شود، روز گذشته و به خصوص در ساعات منتهی به پایان روز، ترافیک زیادی در مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت داشتند. بنابر تأکید مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه بنزین فقط برای خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها قابل ذخیره‌سازی است؛ به طوری که باقی‌مانده سهمیه بنزین این وسایل نقلیه، تا حداکثر ۶ ماه در کارت‌های سوخت ذخیره خواهد شد و باقی‌مانده سهمیه بنزین خودروهای عمومی، در پایان هر ماه صفر می‌شود و در شروع هر ماه، سهمیه جدید به کارت‌ آنها واریز خواهد شد. با این وجود، به نظر می‌رسد تغییراتی در راه است و احتمال بازنگری در این موضوع وجود دارد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با انتشار خبری از واریز سهمیه‌های بنزین آذرماه، اعلام کرد: «با توجه به مراجعه فراوان به جایگاه‌های سوخت، به اطلاع مالکان خودروهای عمومی می‌رساند، نگران حفظ مانده سهمیه سوخت واریزی نباشند، این سهمیه‌ها طی چند روز آینده مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز تغییرات اعمال خواهد شد.»
تسنیمتسنیم3 هفته قبل
توفیق خدمت به زائران امام رضا (ع) پاداش بزرگی به همه خدمت‌رسانان بود، اما به رسم حق‌شناسی از اقشار خدمت رسان مراسمی جهت تقدیر از افرادی که در دستگاه‌های مختلف منشا خدمت‌رسانی بوده‌اند برگزار شده است. رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: بیش از ۵۰ هزار نفر در حرم مطهر امام رضا (ع) برای خدمت به صورت افتخاری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در بخش‌های مختلف سازماندهی شدند. گنابادی نژاد افزود: پس از اجرای موفق پویش «منزل من هم زائرسراست» مراسمی جهت تقدیر از شرکت کنندگان در این طرح برگزار شد و چندین نفر داوطلب شدند تا در همه ایام سال منازل آن‌ها میزبان زائران امام رضا (ع) باشد. رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: مهم‌ترین مسئولیتی که برعهده ما قرار داده شده، تسهیل و تسریع جریان خدمت است و باید در این زمینه گام‌های موثر و اساسی برداریم. وی خاطرنشان کرد: امسال در پویش جهاد خدمت بیش از ۲۲ هزار نفر اعلام آمادگی کردند تا به زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) خدمت رسانی کنند.
سینماپرسسینماپرس3 هفته قبل
سینماپرس: محمدجعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران گفت: برنامه دیگر رادیو ایران «پارسی‌گویان» است که به زبان فارسی و هویت ملی ایران می‌پرازد و مخاطبان آن علاوه بر ایران، فارسی زبانان کشورهای دیگر هم مورد نظر هستند. یکی از این برنامه‌ها «نمودار اقتصادی» است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیاز است جدی‌تر به برنامه‌های اقتصادی ورود کنیم. مدیر رادیو ایران در ادامه اظهار کرد: برنامه دیگر رادیو ایران «پارسی‌گویان» است که به زبان فارسی و هویت ملی ایران می‌پرازد و مخاطبان آن علاوه بر ایران، فارسی زبانان کشورهای دیگر هم مورد نظر هستند. ممکن است در فصل‌های مختلف این مخاطب کمی کاهش و یا افزایش پیدا کند اما شاخص نمودار کلی این مخاطبان تغییر چندانی ندارد. وی در پایان گفت: رادیو مخاطب ثابت و پایداری دارد و پایداری مخاطب رادیو از رسانه‌های دیگر بیشتر است چون امکان دسترسی به رادیو برای قشرهایی از جامعه تغییری ندارد.
مهرمهر3 هفته قبل
محمدجعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران درباره اینکه چه برنامه‌های جدیدی را برای مخاطب در نظر گرفته‌اند با اشاره به پخش برنامه‌های سابق به خبرنگار مهر بیان کرد: پخش برنامه «صبح جمعه با شما» بعد از ماه صفر آغاز شده است همچنین برای پخش برنامه «کوی نشاط» نیز با قدرت برنامه‌ریزی شده است. مدیر رادیو ایران در ادامه اظهار کرد: برنامه دیگر رادیو ایران «پارسی‌گویان» است که به زبان فارسی و هویت ملی ایران می‌پرازد و مخاطبان آن علاوه بر ایران، فارسی زبانان کشورهای دیگر هم مورد نظر هستند. وی در واکنش به این سوال که چرا علی رغم آمارها و نظرسنجی‌ها، شبکه‌های رادیویی با کاهش مخاطب و افت برنامه‌های جذاب مواجه شده‌اند، اظهار کرد: ما دو گونه ارزیابی داریم که یک مورد ارزیابی‌های رسمی مرکز تحقیقات صداوسیماست که طبق آن با کاهش مخاطب مواجه نیستیم. ممکن است در فصل‌های مختلف این مخاطب کمی کاهش و یا افزایش پیدا کند اما شاخص نمودار کلی این مخاطبان تغییر چندانی ندارد. وی در پایان گفت: رادیو مخاطب ثابت و پایداری دارد و پایداری مخاطب رادیو از رسانه‌های دیگر بیشتر است چون امکان دسترسی به رادیو برای قشرهایی از جامعه تغییری ندارد.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین3 هفته قبل
در این باره علی سرتیپی که هم پخش‌کننده فیلم است و هم سینمادار، در گفت‌وگویی کوتاه از مساعد نبودن شرایط برای خرید اینترنتی بلیت و اطلاع رسانی به مخاطبان گله‌مند است. او می‌گوید: اگرچه امروز دوشنبه ۲۷ آبان سالن‌های سینمایی این پردیس دایر است، اما قطع بودن اینترنت مشکلاتی را دست‌کم برای اطلاع‌رسانی به وجود آورده است. البته این مسئله فقط گریبانگیر پردیس کورش نیست و بسیاری دیگر از سالن‌های سینمایی هم چنین مشکلی دارند. با این وضعیت امیدی که سینمایی‌ها به بهتر شدن وضع فروش سینما داشتند دوباره کم فروغ شده است. همچنین علاوه بر سینماها، این اتفاقات بر برخی سالن‌های تئاتری هم تاثیر داشته و اگرچه کمبود مخاطب یکی از مشکلات تئاتر شده اما تا حدودی شدت گرفته است.
ایسناایسنا3 هفته قبل
ایسنا/آذربایجان شرقی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: شهادت، پیروزی در برابر شیطان و فتح قله‌های کمال است از این رو وظیفه داریم شهدا را فراموش نکنیم و روحیه شهادت طلبی را در جامعه زنده کنیم. امام جمعه تبریز افزود: کسانی که روحیه جهاد و شهادت را در وجود خود تقویت میکنند و در برابر دشمنان با آگاهی کامل می‌ایستند هرگز ذلت و خواری نخواهند دید. وی شهادت را معامله عزتمندانه و سودمند برای انسان عنوان کرد و گفت: انسان‌های آگاه در این معامله با کنار گذاشتن تعلقات دنیوی، مرگی را انتخاب میکنند که خداوند در قرآن می‌فرماید؛ شهیدان همیشه زنده هستند. امام جمعه تبریز با بیان اینکه شرف و اقتدار ملت ایران در سایه خون شهدا است، گفت: اگر امروز مسئولان کشور ما در عرصه‌های بین المللی از حیثیت نظام اسلامی دفاع میکنند به برکت خون شهداست. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، آل هاشم، افتخار خطه آذربایجان را تقدیم ۱۰ هزار شهید به نظام و انقلاب دانست و تاکید کرد: هرگز ملت شهید پرور آذربایجان شرقی اجازه نمیدهند خون شهدا پایمال شود.

به انتهای لیست رسیدید