مشمولان یارانه بنزین

مشمولان یارانه بنزین

همشهریهمشهری1 ماه قبل
اگر ناآرامی‌های دو سه سال اخیر را بررسی کنیم می‌بینیم که شورش‌های سال ۹۶بعد از یک آزادسازی در سیستم بانکی رخ داد و از مشهد شروع شد، ناآرامی‌های امسال هم بعد از آزادسازی قیمت بنزین اتفاق افتاد. براساس آمارها در پایان سال ۱۳۹۷اگر کسی ۴میلیون تومان درآمد داشته باشد و حتی مستأجر هم باشد جزو ۳۰درصد ثروتمند جامعه ایران قرار می‌گیرد. این آمار دقیقی است زیرا به‌واسطه اینکه پلاک و سند خودروها بالاجبار تعویض می‌شود اطلاعات آن کاملا به‌روز و درست است. دولت حساب‌های بانکی را بررسی می‌کند؟ در جریان بررسی حذف یارانه ۲۴میلیون نفر خواستار دسترسی به اطلاعات بانکی شدیم اما به‌معنای آن نیست که می‌خواهیم اطلاعات بانکی را شخم بزنیم. در این میان بی‌اعتمادی به دولت هم بدتر از هر آتشی است که به جان مملکت افتاده؛ به من گفتند دولت به ۶میلیون نفر یارانه داده و می‌گوید به ۶۰میلیون نفر.
ایسناایسنا1 ماه قبل
اعتماد؛ دور از اعتراضات مردمیروزنامه اعتماد هفته پرداستان و غصه کشور را خیلی آرام شروع کرد و البته به‌صورت کلی هم آرام ادامه داد. البته روزنامه هفت صبح هم در طول هفته هیچ عکس اختصاصی یا موضوعی درباره اعتراضات مردمی نداشت. این روزنامه درخصوص اعتراضات مردمی در طول هفته اصلا گزارش تحلیلی و مردمی خاصی نداشت و تنها به پوشش جملات رسمی و واکنش‌های مسئولان (رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و …) درخصوص تحولات کشور سیاسی و اجتماعی پرداخت. روزنامه شرق حتی در روزهای ابتدایی هفته، اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین و اعتراضات را در ستون کناری صفحه اول منتشر کرده است. علاوه بر موضوع اینترنت این روزنامه درخصوص افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردمی هم گزارش تحلیلی و کارشناسی خاصی در طول هفته نداشت و تنها گزارش وی‍ژه آنها گفت‌وگو با تعدادی از مردم درخصوص اعتراضات بود.

به انتهای لیست رسیدید