مطالعه

مطالعه

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز16 دقیقه قبل
به گزارش مشرق، نمایشگاه کتاب امسال بود که مشهور شد. همزمان کتاب دیگرش هم با عنوان «خط مقدم» در همین نمایشگاه در غرفه دیگری رونمایی شد و شکرخدا با استقبال زیادی هم روبه‌رو شد. ریز قیمت اجناس، مهدهای‌کودک‌ دولتی، پارک‌ها، خطوط اتوبوس، رستوران‌ها و فروشگاه‌هایی که غذای حلال سرو می‌کنند و حتی دکتر زنان! خواننده در بهت و حیرت فرو می‌رود زمانی که در معادله مقایسه‌ای نویسنده قرار می‌گیرد و بدتر از آن این‌که مورد قضاوت هم قرار می‌گیرد شاید هم توبیخ شامل حالش شود. انتهای کتاب هم مطالعه «سفرنامه‌هایی که به زور به ته این کتاب سنجاق شده» به اختیار خواننده واگذار شده است.
ایسناایسنا24 دقیقه قبل
کارشناس مامایی در خراسان جنوبی گفت: پژوهش‌های محققان نشان می‌دهد که زنان مثبت‌اندیش، کودکان باهوش‌تری به دنیا می‌آورند. وی افزود: محققان دانشگاه بریستول در بریتانیا شخصیت ۱۶۰۰ زن باردار را مطالعه کرده‌اند تا بدانند که آیا مادران باردار احساس می‌کنند که زندگی خود را تحت کنترل دارند یا خیر. این کارشناس مامایی بیان کرد: سپس، محققان توانمندی درک ریاضیات و علوم و مهارت‌های حل مسئله را در کودکان متولد دهه نود، در سنین هشت، یازده و ۱۳ سالگی مورد بررسی قرار دادند. درایتی تصریح کرد: محققان معتقدند احتمال موفقیت درسی کودکانی که مادران مثبت اندیش دارند، در آینده بیشتر است و آنان احتمالا مشکلات اجتماعی و شخصی کمتری در مدرسه خواهند داشت. وی با تاکید بر حفظ مثبت‌اندیشی و شادی در زندگی، یادآور شد: همچنین احتمال دچار شدن این کودکان به اضافه وزن نیز کمتر از دیگر کودکان است.
فارسفارس27 دقیقه قبل
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به استعلامات صنایع ۱۲۰ کیلومتری تهران گفت: رسیدگی به استعلامات صنایع با ۲۰ درصد کاهش مخالفت‌ها انجام می‌شود. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش خبرنگار گروه محیط زیست خبرگزاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فارس، مهرداد کتال محسنی معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران در نشستی به توضیح اصلاحات محدودیت‌های استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران پرداخت و گفت: با اصلاحات صورت‌گرفته از شعاع ۱۲۰ کیلومتری به محدوده‌ای از سمت شرق استان تهران (سمنان و قم)، از غرب به سمت البرز اسثتنائاتی قائل شده‌ایم. کتال محسنی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همین دلیل در چارچوب قوانین بازنگری آغاز شد و در نهایت سال ۹۷ از ۴۱ درصد مخالفت با استعلام‌ها انجام‌شده در سال ۹۶ به ۲۷ درصد کاهش مخالفت رسیدیم و در حال حاضر در تیرماه ۹۸ مخالفت‌ها به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علاوه بر بازنگری در استعلام‌ها نیاز است که قوانین نیز در این زمینه مورد بازنگری قرار گیرد. وی خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش ۲۰ درصدی مخالفت‌ها به معنای مماشات سازمان محیط زیست نیست و ما به اصول محیط زیست پایبندیم.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴30 دقیقه قبل
ساعت۲۴- انتخاب سه نفر به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی گفت: پس از دریافت این پیشنهاد با مشورت و مطالعه به این نتیجه رسیدم که شاید حضور بنده در شورای نگهبان بتواند تغییراتی ایجاد کند تا هم مجلس شورای اسلامی کارآمدتر باشد و هم شورای نگهبان ارتقاء یابد. دهقان در ادامه با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی براساس قانون، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان نیز بدون مجلس جایگاهی ندارد. قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید حداکثر قرابت را جهت افزایش کارآمدی قوه مقننه داشته باشد و بنده برای این موضوع تدبیر و برنامه‌ریزی کرده‌ام.
ایسناایسنا32 دقیقه قبل
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد وجود درخت در محل سانحه پس از وقوع حادثه می‌تواند موجب ایجاد آرامش روانی در فرد و جامعه سانحه دیده شود. پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان نقش درخت به عنوان یک شاخص طبیعی در بازسازی پس از سانحه (مورد مطالعاتی: نخلستان‌های بم، پس از زلزله سال ۱۳۸۲) به بررسی نقش درخت در فرایند بازسازی پس از سوانح پرداختند. آن‌ها می‌توانند به عنوان مصالحی برای اسکان موقت، باز زنده‌سازی خاطرات جمعی، ایجاد آرامش و انگیزه‌ای برای مردم در نواحی سانحه دیده باشند. برای مصاحبه عمیق، ابتدا پرسش‌هایی باز و انعطاف‌پذیر پیرامون موضوع نقش درخت در بازسازی پس از سانحه تدوین شد. در واقع، هدف از بازسازی بم، تنها حیات کالبدی بوده و متأسفانه در روند بازسازی شهر، توجه خاصی به عوامل طبیعی هویت‌بخش نشده است.
خبرآنلاینخبرآنلاین32 دقیقه قبل
به گزارش خبرآنلاین، انتخاب سه نفر به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد. طحان‌نظیف در ادامه با اشاره به ضرورت تعامل بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بیان کرد: همواره دغدغه من این بوده تا ارتباط و تعامل و هم‌افزایی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای خدمت به انقلاب و مردم افزایش یابد. همواره یکی از دغدغه‌های بنده تبیین دقیق و صریح ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس بوده است. او همچنین با اشاره به مترقی بودن قانون اساسی گفت: با مطالعه قوانین اساسی کشورهای مختلف به جرات می‌توان ادعا کرد طراحان قانون اساسی به ویژه معمار اصلی آیت الله دکتر بهشتی که حقیر افتخار شاگردی ایشان را داشتم قانون اساسی بی نظیری را تصویب کردند. لازم به ذکر است، شورای نگهبان شش عضو حقوقدان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
خبرآنلاینخبرآنلاین34 دقیقه قبل
دکتر بهروز ساری صراف، با تاکید بر اینکه مطرح کردن هاله حرارتی دریاچه ارومیه و نقد، سوال و توضیحات مکرر در مورد آن سبب شد تا مطالعات جدیدی انجام گرفته و ایده‌های جدیدی مطرح شود، در حالیکه عکس‌های ماهواره‌ای، انحنا و قوس گرفتن توده‌های هوا هنگام رسیدن به آذربایجان را نشان می‌دهند، نمی‌توان ایده هاله حرارتی را به راحتی انکار کرد. هاله حرارتی هم تقریبا دارای چنین الگویی است. تغییر کاربری دریاچه از سطوح انباشته از آب به سطوح خشکی پدیده‌ای شبیه جزیره حرارتی را در اتمسفر منطقه اعمال می‌کند. ساری صراف با تاکید بر اینکه کمی بارش، دلیل کافی برای خشکی دریاچه نیست، بیان کرد: بارندگی بخشی از عوامل موثر در انباشت آب در دریاچه را تشکیل می‌دهد و نباید عوامل انسانی را نادیده گرفت. سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران به مدت سه روز در روزهای ۲۶ الی ۲۸ شهریور ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.
ایلناایلنا43 دقیقه قبل
یک نامزد معرفی شده برای عضویت در حقوقدانان شورای نگهبان گفت: مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان هم بدون مجلس جایگاهی نخواهد داشت. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این نماینده اصولگرای مجلس دهم تاکید کرد: من نخواستم به خاطر اسم وارد شورای نگهبان شوم و این پیشنهاد را بدون مطالعه قبول نکردم شاید در هفته‌های اول نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بودم اما با پیگیری‌ها و مشورت‌ها به این نتیجه رسیدم که شاید حضور من در شورای نگهبان بتواند به کارآمدی شورای نگهبان کمک کند. دهقان با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی تصریح کرد: مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان هم بدون مجلس جایگاهی نخواهد داشت. دهقان گفت: ما گاهی برای طرح‌ها ولوایح در مجلس چندین ماه وقت صرف می‌کنیم شورای نگهبان هم برای بررسی این مصوبات باید به همین اندازه وقت بگذارد.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین45 دقیقه قبل
یک کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر این که همکاری اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس در تقلیل موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مؤثر است، خطاب به نمایندگان گفت که در حد توان در دسترس آنها خواهد بود. وی در ادامه با بیان این که قانون اساسی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در دنیا است، گفت: در قانون اساسی روح اسلام وجود دارد و در آن به مشارکت مردم توجه شده است. با مطالعه قوانین اساسی کشورهای محتلف می‌توان ادعا کرد که قانون اساسی ما از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا است. صادقی مقدم به برخی از اصول قوانین اساسی همچون نهادسازی قوای سه گانه، تأسیس نظام ولایتی و وجود نهادی همچون مجمع تشخیص و شورای نگهبان اشاره و اظهار کرد: وظیفه شورای نگهبان تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون است. وی خطاب به نمایندگان گفت: در حد توان در دسترس نمایندگان خواهم بود چون معتقدم مجلس و شورای نگهبان با همکاری یکدیگر می‌توانند مشکلات قانونگذاری را حل کنند در صورت عضویت در شورای نگهبان با مجلس همکاری نزدیک دارم و تلاش می‌کنم با تعامل با مردم در جهت ارتقای شورای نگهبان و تبیین نقش آن برای مردم در محیط‌های علمی و دانشگاهی گام بردارم.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین49 دقیقه قبل
یکی از کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر این‌که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باید با یکدیگر قرابت و تعامل داشته باشند، گفت: از طریق تعامل شورای نگهبان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان شاهد ارتقاء کارآمدی قوه مقننه در زمینه قانون‌گذاری و سایر مسائل باشیم. کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: پس از دریافت این پیشنهاد با مشورت و مطالعه به این نتیجه رسیدم که شاید حضور بنده در شورای نگهبان بتواند تغییراتی ایجاد کند تا هم مجلس شورای اسلامی کارآمدتر باشد و هم شورای نگهبان ارتقاء یابد. دهقان در ادامه با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی براساس قانون، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان نیز بدون مجلس جایگاهی ندارد. قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. بنده اگر وارد شورای نگهبان شوم تلاش می‌کنم حق کسی ضایع نشود.
ایلناایلنا51 دقیقه قبل
نماینده تهران گفت: جایی که نزدیک به فرودگاه امام (ره) است به کانون دفن زباله تبدیل شده است، یعنی به هر مسافری که به کشور ما می‌آید با بوی زباله خوش آمد گفته می‌شود. علیرضا محجوب در مخالفت با این لایحه در صحن علنی گفت: لایحه دولت بر اساس زباله سوزی تنظیم شده است، اما باید اماکن و جاهایی برای دفن زباله پیش‌بینی شود. در بسیاری از کشورها هم تفکیک زباله در جلوی درب خانه‌ها و کوچه‌ها انجام می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفکیک زباله خود تامین هزینه می‌کند و دیگر لازم نیست بعضی هزینه‌ها را انجام دهیم. این امر باعث شده هرروز به دنبال جای دفن زباله برگردیم.
خبرآنلاینخبرآنلاین59 دقیقه قبل
در مجموع سی و پنج سال سابقه اداری دارم و قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور هستم. این نقش و رویکرد یقینا در جایگاه حقوقدانی شورای نگهبان تفاوت نخواهد کرد، بلکه رنگ بیشتری خواهد گرفت و استقلال بیشتر خواهد شد. دهقان در ادامه با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی براساس قانون، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان نیز بدون مجلس جایگاهی ندارد. قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید حداکثر قرابت را جهت افزایش کارآمدی قوه مقننه داشته باشد و بنده برای این موضوع تدبیر و برنامه‌ریزی کرده‌ام.
خانه ملتخانه ملت1 ساعت قبل
وی افزود: کار قضائی را از پایین‌ترین رده آن آغاز کرده و تا نهایی‌ترین رده آن یعنی رئیس شعبه دیوان عالی کشور ادامه دادم و همچنین قاضی عالیرتبه در دیوان عالی کشور بوده و با مطالعه درباره مسائل شورای نگهبان و مجلس به امور آن اشراف دارم. این حقوقدان معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس ادامه داد: باید تلاش کنیم جامعه را به سمت بالندگی پیش برده و افتخارات بسیاری را در حوزه بین الملل از آن ایران اسلامی کنیم که برای این منظور باید قوانین کشور محکم باشد. مرتضوی در ادامه با تاکید بر ضرورت ارتباط بیشتر با مجلس از سوی شورای نگهبان، اظهار داشت: ارتباط قوی میان شورای نگهبان و مجلس باعث می‌شود آنچه شایسته ملت است به تصویب برسد که در جهت کاهش آلام آن‌ها بوده و راه حلی برای مشکلات تهیه کند. این حقوقدان ادامه داد: امروز روز رسیدگی به گلایه‌های شما است و مطالبات زیادی از شورای نگهبان وجود دارد که باید بررسی شده و نیازها در این زمینه برطرف شود تا تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ها محکم باشد. این کاندیدای معرفی شده از سوی قوه قضائیه به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: قانون برای رسیدن به حق بوده و برای از دست دادن آن نیست لذا شورای نگهبان به گونه‌ای رفتار خواهد کرد که مجموعه قوای کشور در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها به صورت قدرتمندی عمل کنند. /پایان پیام
ایسناایسنا1 ساعت قبل
عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه هاله حرارتی دریاچه ارومیه یک ایده فرضی و شخصی نیست، گفت: تصاویر ماهواره‌ای، آمار و ارقام بارش و استناد به بنیان‌ها و قوانین علمی نیز این پدیده را نشان داده و ثابت می‌کنند. دکتر بهروز ساری صراف در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مطرح کردن هاله حرارتی دریاچه ارومیه و نقد، سوال و توضیحات مکرر در مورد آن سبب شد تا مطالعات جدیدی انجام گرفته و ایده‌های جدیدی مطرح شود، در حالی که عکس‌های ماهواره‌ای، انحنا و قوس گرفتن توده‌های هوا هنگام رسیدن به آذربایجان را نشان می‌دهند، نمی‌توان ایده هاله حرارتی را به راحتی انکار کرد. هاله حرارتی هم تقریبا دارای چنین الگویی است. تغییر کاربری دریاچه از سطوح انباشته از آب به سطوح خشکی پدیده‌ای شبیه جزیره حرارتی را در اتمسفر منطقه اعمال می‌کند. سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران به مدت سه روز در روزهای ۲۶ الی ۲۸ شهریور ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 ساعت قبل
به گزارش مشرق، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در معرفی رزومه و برنامه‌های کاری خود به عنوان حقوقدان پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان در نشست علنی امروز مجلس (سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸) گفت: من در ۱۵ سال گذشته که در مجلس با عنوان نماینده مردم فعالیت می‌کرده‌ام اولین اولویتم کمیسیون قضایی و حقوقی بوده از آنجایی که رشته تحصیلی‌ام حقوق بوده و اشتیاق به این بخش داشتم در این مدت ۱۵ سال در کمیسیون قضایی و حقوقی فعال بوده‌ام. بیشتر بخوانید محمد دهقان حقوقدانی برجسته و مفید استاین حقوقدان پیشنهادی شورای نگهبان اظهار داشت: انگیزه من برای عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدار این شورا انگیزه شخصی نبوده و بدون مطالعه هم این پیشنهاد را قبول نکردم. مشاوره‌هایی که داشتم و پیگیری‌های برخی دوستان و تجربیات ۱۵ ساله من در کمیسیون قضایی و حقوقی و عضویت در دو دوره مجلس بنده را به این نتیجه رساند که شاید حضورم در شورای نگهبان بتواند تغییراتی را ایجاد کند و حضور من در این شورا بتواند کمک کند که هم مجلس شورای اسلامی کارآمدی بیشتری داشته باشد و هم شورای نگهبان بتواند ارتقاعی داشته باشد. ادامه دارد …
تسنیمتسنیم1 ساعت قبل
حقوقدان معرفی‌شده برای عضویت به‌عنوان حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: انگیزه من برای قبول این مسئولیت به این دلیل نبود که نامم به عنوان حقوقدان شورای نگهبان باشد بلکه بدون توجه و مطالعه این را قبول نکرده و روی آن بررسی و وقت گذاشتم. دهقان خاطرنشان کرد: اصل ۹۳ قانون اساسی تصریح دارد که مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان هم بدون مجلس جایگاه و کاری ندارد. قانون اساسی پیش‌بینی کرده که قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان تشکیل می‌شود و در این اصل به اعضای شورا دلالت داده که در جلسات مجلس شرکت داشته باشد. وی اضافه کرد: احساس می‌کنم با اینکه مجلس و شورای نگهبان باید حداکثر قرابت را برای ارتقای قوه مقننه که شامل مجلس و شورای نگهبان است داشته باشند، این میزان قرابت وجود ندارد. شورای نگهبان حلقه مکمل مجلس شورای اسلامی است و مجلس و شورای نگهبان یک قوه هستند.
موجموج1 ساعت قبل
کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: پس از دریافت این پیشنهاد با مشورت و مطالعه به این نتیجه رسیدم که شاید حضور بنده در شورای نگهبان بتواند تغییراتی ایجاد کند تا هم مجلس شورای اسلامی کارآمدتر باشد و هم شورای نگهبان ارتقاء یابد. دهقان در ادامه با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی براساس قانون، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان نیز بدون مجلس جایگاهی ندارد. قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید حداکثر قرابت را جهت افزایش کارآمدی قوه مقننه داشته باشد و بنده برای این موضوع تدبیر و برنامه‌ریزی کرده‌ام. بنده اگر وارد شورای نگهبان شوم تلاش می‌کنم حق کسی ضایع نشود.
ایمناایمنا1 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار ایمنا، گذر فرهنگی، مانند یک ارگان زنده در بطن شهر است که باید با جریان زندگی مردم و در ارتباط با دیگر مناطق شهر معنا پیدا کند. خبرنگار ایمنا با این استاد دانشگاه که در رشته‌های هنر‌های تجسمی دانشگاه هنر مشغول به تدریس است، در خصوص گذر فرهنگی و الزامات آن گفت و گو کرده است که در ادامه می‌خوانید: ماهیت گذر فرهنگی چیست؟ هنگامی که از گذر فرهنگی می‌گوییم، یک مفهوم دو سویه منتقل می‌شود؛ گذر فرهنگی یک مفهوم فیزیکال دارد که در بافت شهر به عنوان یک محل کاملا زنده و پویاست. آیا شهر پتانسیل ایجاد یک گذر فرهنگی دیگر را دارد؟ اگر یک گذر فرهنگی، بتواند مقتضیات روزانه مردم را بر طرف کند، فعالیت‌هایش همپای احتیاجات مردم باشد، شهروندان خود به سمت آنجا کشیده می‌شوند. گذر فرهنگی باید دارای روابط ارگانیک با بقیه ارگان‌های شهر باشد؛ همچنین باید با حیات فکری، حیات فرهنگی و حیات فیزیکی مردم شهر، متناسب باشد. با در نظر گرفتن تمام این شرایط و پس از بررسی و مطالعات لازمه، البته که شهر می‌تواند بازهم گذر فرهنگی داشته باشد.
ایسناایسنا1 ساعت قبل
یک کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر این که همکاری اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس در تقلیل موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مؤثر است، خطاب به نمایندگان گفت که در حد توان در دسترس آنها خواهد بود. وی در ادامه با بیان این که قانون اساسی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در دنیا است، گفت: در قانون اساسی روح اسلام وجود دارد و در آن به مشارکت مردم توجه شده است. با مطالعه قوانین اساسی کشورهای محتلف می‌توان ادعا کرد که قانون اساسی ما از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا است. صادقی مقدم به برخی از اصول قوانین اساسی همچون نهادسازی قوای سه گانه، تأسیس نظام ولایتی و وجود نهادی همچون مجمع تشخیص و شورای نگهبان اشاره و اظهار کرد: وظیفه شورای نگهبان تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون است. وی خطاب به نمایندگان گفت: در حد توان در دسترس نمایندگان خواهم بود چون معتقدم مجلس و شورای نگهبان با همکاری یکدیگر می‌توانند مشکلات قانونگذاری را حل کنند در صورت عضویت در شورای نگهبان با مجلس همکاری نزدیک دارم و تلاش می‌کنم با تعامل با مردم در جهت ارتقای شورای نگهبان و تبیین نقش آن برای مردم در محیط‌های علمی و دانشگاهی گام بردارم.
مهرمهر1 ساعت قبل
نادر سحر خیز رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رامسر در گفت و گو با خبرنگار مهر بر این باور است که تداوم عبور ماشین‌های سنگین از بلوار تاریخی معلم رامسر رفته رفته به بافت تاریخی آن آسیب می‌زند. سحر خیز با بیان اینکه بافت تاریخی رامسر دارای حریم بوده و حفظ آن لازم الاجراست، افزود: بلوار تاریخی معلم باید محل تردد ماشین‌های گردشگری با رنگ‌های متنوع بوده و درشکه‌ها و تورگردانان با آرامش خیال گردشگران را جابجا کرده و با خاطری آسوده زیبایی‌های این محور را برای گردشگران توصیف کنند. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رامسر تنها راهکار نجات بلوار تاریخی معلم را در ساخت یک کنارگذر دانست و افزود: رامسر شهری سودآور برای استان و کشور بوده و باید داشته‌های تاریخی آن محافظت شود. صفاتی تاکید کرد: بهترین راهکار برون رفت از ترافیک شهری و نجات بلوار تاریخی معلم از تردد ماشین‌های سنگین، احداث کنارگذر ساحلی استاندارد خواهد بود. او بر این باور است که ترافیک رامسر بویژه در روزهای تعطیل رفته رفته برای مردم این شهرستان به بحرانی اجتماعی تبدیل می‌شود.
رکنارکنا1 ساعت قبل
ظهور تکنیک‌های مدرن تصویربرداری مغز در اواخر قرن بیستم مزیت مهمی برای علم در حال رشد جرم‌شناسی عصب بود. ازنظر برخی افراد تلاش برای ارتباط دادن رفتارهای جنایی با تصویربرداری از مغز همانند رویکرد شبه‌علم جمجمه‌خوانی است که در قرن ۱۹ ظاهر شد. پژوهش جدید، براساس داده‌های تصویربرداری ۸۰۸ مرد بالغ زندانی نشان می‌دهد مغز افرادی که مرتکب قتل شده‌اند، به‌طور قابل‌توجهی از مغز دیگر جنایتکاران خشن و غیرخشن متفاوت است. البته تصویربرداری مغز مجرمان قاتل موضوع جدیدی نیست. نتایج نشان می‌داد ماده‌ی خاکستری مغز افرادی که مرتکب قتل شده بودند، با دو گروه دیگر تفاوت داشت و در چندین منطقه از مغز مقدار ماده‌ی خاکستری افراد قاتل در مقایسه‌با دیگران کاهش چشمگیری داشت.
فارسفارس1 ساعت قبل
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد به هیچ وجه قابل تمدید نیست و داوطلبان باید سریع‌تر برای انتخاب رشته اقدام کنند. حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد است، گفت: داوطلبان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ تا ساعت ۲۴ امروز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند. وی افزود: با توجه به فشردگی زمانی سایر فرایندها، مهلت اعلام شده برای انتخاب رشته به هیچ وجه قابل تمدید نیست. به گفته توکلی، تا ۸ صبح امروز از تعداد ۴۵۶ هزار و ۸۵۶ نفر ۲۰۶ هزار و ۲۹۶ نفر انتخاب رشته کرده‌اند. مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: داوطلبان قبل از انجام انتخاب رشته باید دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ و دفترچه اصلاحات را در سایت سازمان سنجش مطالعه کنند.
ایسناایسنا1 ساعت قبل
یکی از کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر این‌که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باید با یکدیگر قرابت و تعامل داشته باشند، گفت: از طریق تعامل شورای نگهبان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان شاهد ارتقاء کارآمدی قوه مقننه در زمینه قانون‌گذاری و سایر مسائل باشیم. کاندیدای حقوق‌دان شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: پس از دریافت این پیشنهاد با مشورت و مطالعه به این نتیجه رسیدم که شاید حضور بنده در شورای نگهبان بتواند تغییراتی ایجاد کند تا هم مجلس شورای اسلامی کارآمدتر باشد و هم شورای نگهبان ارتقاء یابد. دهقان در ادامه با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی براساس قانون، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان نیز بدون مجلس جایگاهی ندارد. قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. باید از طریق تعامل شورای نگهبان با نمایندگان، قوه مقننه در عرصه قانون‌گذاری و سایر مسائل ارتقاء یابد.
فارسفارس1 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در معرفی رزومه و برنامه‌های کاری خود به عنوان حقوقدان پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان در نشست علنی امروز مجلس (سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸) گفت: من در ۱۵ سال گذشته که در مجلس با عنوان نماینده مردم فعالیت می‌کرده‌ام اولین اولویتم کمیسیون قضایی و حقوقی بوده از آنجایی که رشته تحصیلی‌ام حقوق بوده و اشتیاق به این بخش داشتم در این مدت ۱۵ سال در کمیسیون قضایی و حقوقی فعال بوده‌ام. این حقوقدان پیشنهادی شورای نگهبان اظهار داشت: انگیزه من برای عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدار این شورا انگیزه شخصی نبوده و بدون مطالعه هم این پیشنهاد را قبول نکردم. مشاوره‌هایی که داشتم و پیگیری‌های برخی دوستان و تجربیات ۱۵ ساله من در کمیسیون قضایی و حقوقی و عضویت در دو دوره مجلس بنده را به این نتیجه رساند که شاید حضورم در شورای نگهبان بتواند تغییراتی را ایجاد کند و حضور من در این شورا بتواند کمک کند که هم مجلس شورای اسلامی کارآمدی بیشتری داشته باشد و هم شورای نگهبان بتواند ارتقاء داشته باشد. ادامه دارد …
تسنیمتسنیم1 ساعت قبل
یعنی تقریبا حدود ۴ برابر داوطلبان رشته ریاضی در گروه تجربی رقابت می‌کنند! اوضاع کاغذ و انصراف از چاپ فرم شماره ۶ هدایت تحصیلی! دسته‌بندی کردن دانش‌آموزان براساس نمره برای آموزش‌وپرورش راحت‌تر استاو در واکنش به این پرسش ما که «آیا ملاک قرار گرفتن نمرات درسی برای انتخاب رشته تحصیلی بیشتر به نفع دانش‌آموزان است یا نتایج بررسی‌های مشاوره‌ای» می‌گوید: هر دو! موضوع دیگری که از سوی برخی خانواده‌ها و دانش‌آموزان مطرح می‌شود میزان روایی و دقیق بودن آزمون‌های مشاوره‌ای است که از دانش‌آموزان گرفته می‌شود تا براساس آن انتخاب رشته دانش‌آموز انجام شود. آماری که از شکست هدایت تحصیلی می‌گوید!
مهرمهر1 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پرسپکتیو به منزله صورت سمبلیک» نوشته اروین پانوفسکی به‌تازگی با ترجمه محمد سپاهی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب بیست و یکمین عنوان مجموعه «درباره هنر» و چهاردهمین عنوان مجموعه «تصویر» است که این ناشر چاپ می‌کند. کتاب و در واقع جستارهای «پرسپکتیو به منزله صورت سمبلیک» یکی از مشهورترین پژوهش‌های بینارشته‌ای تاریخ هنر محسوب می‌شود. کتاب پیش رو در ۴ فصل گردآوری و تدوین شده که این ۴ فصل، ۸۰ صفحه اول کتاب را در بر می‌گیرند. این سطح آماده پذیرش تعریف «صفحه تصویر» به معنی واقعی کلمه است.
خانه ملتخانه ملت1 ساعت قبل
دهقان با بیان اینکه حضور من در شورای نگهبان می‌تواند به کارآمدی مجلس و ارتقاء شورای نگهبان منجر شود، ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز تاکید داشته‌ام که توجه به اصل ۹۳ قانون اساسی یعنی تعامل شورای نگهبان و مجلس امری ضروری است زیرا مجلس و شورای نگهبان بدون یکدیگر کارایی ندارند و قوه مقننه از دو بال شورای نگهبان و مجلس به وجود می‌آید. نماینده مردم طرقبه، شاندیز و چناران در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم توجه اعضای شورای نگهبان به اصل ۹۷ قانون اساسی، گفت: در این اصل تاکید شده که اعضای شورای نگهبان می‌توانند در مجلس حضور داشته باشند اما به یاد نمی‌آورم که اعضای شورای نگهبان به جز طرح‌های دو فوریتی برای حضور در مجلس و کمیسیون‌ها اقدام کرده باشند. وی افزود: مجلس و شورای نگهبان باید حداکثر قرابت و همکاری را داشته باشند که اکنون شاهد این شرایط نیستیم و در صورتی که من رأی لازم را کسب کنم در این جهت گام برمی دارم. دهقان اظهار داشت: نمایندگان برای تهیه برخی طرح‌ها حدود یکسال تلاش می‌کنند اما شورای نگهبان با یک کلمه این طرح‌ها را رد می‌کند در حالی که قانون اساسی می‌گوید از ابتدا مجلس و شورای نگهبان باید در کنار یکدیگر باشند و وضعیت فعلی باید اصلاح شود. وی افزود: اگر به عنوان عضو شورای نگهبان انتخاب شوم در حد توان خود تلاش می‌کنم تا حق کسی ضایع نشود و با ارتباط و تعامل با تک تک نامزدها سعی می‌کنیم تا با کمترین هزینه این روند پیگیری شود.
مهرمهر1 ساعت قبل
مقدمه و خلاصه داستانداستان، درباره مرد جوانی است که به‌صورت یک فرد خانه‌به‌دوش و آواره در شهر پکن زندگی می‌کند. پس از آزادی هم به فروش سی‌دی‌های قاچاق و غیرمجاز در سطح شهر پکن رو می‌آورد. شوز چن نویسنده کتابشخصیت شهر پکن در رمانافرادی که در شهر پکن زندگی کرده باشند، از تصاویری که رمان «دویدن در خیابان‌های پکن» از این شهر و اماکن مختلفش ارائه می‌کند، به‌عنوان ویژگی بارز و قابل توجه آن اشاره می‌کنند. این گذشته هم احتمالا همان ۲ سال پیش است که دون خوانگ پا به شهر پکن گذاشته است. بنابراین در توجه به مفهوم و شخصیت شهر پکن در این رمان، باید به مفهوم موازی «جای دیگر» هم توجه داشته باشیم.
زومیتزومیت1 ساعت قبل
مطالعه‌ای که به‌تازگی در مجله‌ی BMJ منتشر شده‌ است، وجود ارتباط احتمالی بین مصرف زیاد نوشیدنی‌های حاوی قند و افزایش خطر ابتلا به سرطان را پیشنهاد می‌کند. مصرف نوشیدنی‌های حاوی قند در چند دهه‌ی اخیر در سرتاسر جهان افزایش یافته است و در مطالعات متعدد، ارتباط آن با چاقی تأیید شده است. مصرف روزانه‌ی نوشیدنی‌های حاوی قند (نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر و آب‌میوه‌های کاملا خالص) و نوشیدنی‌های شیرین‌شده با مواد مصنوعی اندازه‌گیری و اولین موارد ابتلا به سرطان نیز در شرکت‌کنندگان ثبت شد. میانگین مصرف روزانه‌ی نوشیدنی‌های حاوی قند در مردان بیش از زنان بود. نتایج نشان می‌دهد که افزایش روزانه ۱۰۰ میلی‌لیتر مصرف نوشیدنی‌های حاوی قند با افزایش ۱۸ درصدی خطر ابتلا به سرطان کلی و ۲۲ درصدی خطر سرطان سینه همراه است.
خبر فوریخبر فوری2 ساعت قبل
ترشح هورمون اکسی‌توسین در سگ‌ها هنگام دیدن افراد خندان افزایش می‌یابد و این موضوع افراد را برای آنها جذاب می‌کند. پژوهشگران «دانشگاه هلسینکی» (University of Helsinki) فنلاند در مطالعه‌ای که بر روی سگ‌ها انجام دادند دریافتند ترشح هورمون اکسی‌توسین (Oxytocin) در سگ‌ها هنگام دیدن افراد خندان افزایش می‌یابد و این موضوع افراد را برای آنها جذاب می‌کند. پژوهشگران دریافته‌اند که هورمون اکسی‌توسین با آنچه که سگ‌ها مشاهده می‌کنند تأثیر مستقیمی دارد و به همین دلیل چهره خندان افراد برای آنها جذاب است. هنگامی که تصاویر به سگ‌ها نشان داده می‌شد اندازه مردمک چشم آنها تغییر می‌کرد پژوهشگران نیز در همان حین اندازه مردمک چشم سگ‌ها را پس از مشاهده هر تصویر با استفاده از دستگاه ردیاب چشم اندازه‌گیری کردند. پس از بررسی نتایج پژوهشگران دریافتند با دیدن روی خندان افراد میزان هورمون اکسی‌توسین سگ‌ها افزیش می‌یابد.

به انتهای لیست رسیدید